Friland

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av morötter, rödbetor, sallad, kål, lök, gurka, jordgubbar, äpple och andra fruktträd. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.

Frilandsproduktion – hitta rätt odlingsstrategi

Odlingen av grönsaker, frukt och bär är spridd över stora delar av landet och mycket av odlingen sker på kontrakt. Eller mot högt ställda krav av uppköpare och konsumenter. Förutsättningarna skiftar stort mellan olika delar av landet och klimatet. Stenhårda kvalitetskrav och karensregler ställer höga krav på timing och noggranna strategier.

För en lönsam produktion gäller det att ligga steget före skadegörare, svampsjukdomar och ogräs i odlingen. För vissa växtskyddsåtgärder kan prognoser och fällor fungera för en behovsanpassad bekämpning, medan andra måste förebyggasa.

De flesta frilandskulturer kräver en noggrann och välbalanserad växtnäringsförsörjning. Detta gäller inte minst mikronäringsförsörjning. Vid höga pH-värden fastläggs de flesta mikronäringsämnen och fosfor. Växnäringsförsörjningen är starkt kvalitetspåverkande på produkten och påverkar grödans motståndskraft mot sjukdomar.

Vi har en begränsad verktygslåda när vi kommer till växtskyddsmedel och många av produkterna används som UPMA = Utvidgat produktgodkännande. I och med att det är UPMA finns det bara begränsade försöksresultat och tillverkaren kan friskriva sig ifrån felaktiga resultat med användningen. Timing är a och o vid användning av växtskyddsmedlen och många gånger kan låga doser med täta intervall vara framgångsrikt mot t ex ogräs.

Här i Odla presenteras Lantmännens val av strategier för att underlätta ditt arbete. Vi rekommenderar lösningar som ger bästa nytta i förhållande till kostnaden. Alla problemlösningar finns naturligtvis inte redovisade här men din säljare kan stötta dig med fler och hjälpa dig ta fram information som ger effekt i din odling.

För aktuella UPMA-godkännanden och dispenser av växtskydd, se LRF Trädgård, Växtskydd, Aktuella växtskyddsbesked. För information om registrering och godkännande samt UPMA för respektive växtskyddsprodukt, se bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se.

Utvecklingsstadier

Morötter

00 Före uppkomst 
09 Uppkomst, moroten bryter genom ytan
10 Hjärtbladen är fullt utvecklade 
12 2 örtblad (flikiga blad) utvecklade
13 3 örtblad (flikiga blad) utvecklade
43 30 % av förväntad rotdiameter har utvecklats
49 Roten är fullt utvecklad och har nått typisk form och storlek

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

10 Hjärtbladen utvecklade
13 3 örtblad utvecklade
19 9 örtblad utvecklade
49 Bladmassan är fullbildad. Skördefärdig planta

 

Rödbetor

00 Sådd
08 Groning
10 Hjärtbladsstadiet
12 2 örtblad
14 4 örtblad
16 6 örtblad
19 9 örtblad
31-39 Bladtäckning/raderna sluter sig
49 Skörd

Bladgrönsaker som bildar huvud

10 Hjärtbladen utvecklade
14 4 örtblad utvecklade
17 7 örtblad utvecklade
41 Huvudet börjar bildas
45 50 % av förväntad huvudstorlek
49 Huvudet har uppnått full storlek och typisk form

Lök

00 Före uppkomst
05 Rötter växer fram
09 Uppkomst, löken bryter genom markytan
011 Bygelstadiet
012 Vimpelstadiet 
11 Första bladet synligt (>3 cm)
15 Femte bladet synligt (>3 cm)
41 Bladbasen tjocknar och förlängs
47 70 % av lökstorleken är nådd. 10 % av bladen har böjt sig
49 Bladen är vissna och döda. Tillväxten är avslutad och löken är skördeklar

Jordgubbar

12 Andra bladet utvecklat 
14 Fjärde bladet utvecklat
41 Utlöpare börjar bildas, ca 2 cm långa 
45 Första dotterplantan med rötter är färdig
57 Första blomknopparna synliga 
61 Början av blomningen, ca 10 % av blommorna är öppna
65 Full blomning
81 Början av skörd, medn de flesta bär är fortfarande vita
87 Full skörd
92 Början av invintringsperioden, nya blad med kortare stjälk syns

 

Äpple

00 Vila
09 Grön spets
10 Musöron
55 Blomknopp synlig
59 Ballong
65 Full blom
69 Avslutad blom
71 Fruktstorlek upp till 10 mm (dunig kart)
74 Fruktstorlek upp till 40 mm (glatt frukt)
85-87 Början av mognad till skörd

Morötter – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar            
Örtogräs  Före uppkomst 0,15 l Legacy 500 SC Max 1 behandling, 90 dagars karens. UPMA         
Örtogräs  5–10 dagar före uppkomst. Alt 1: 0,2–0,25 l Centium + 0,9 l Fenix, Alt 2: 0,25 l Centium, Alt 3: 0,2 l Centium, 0,06–0,10 l Sencor SC 600 Fuktig jord ger bäst ogräseffekt av Centium. Sencor SC 600 karens 60 dagar.    
Örtogräs  Alternativ 1. Före uppkomst. 0,9 l Fenix Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.  
Örtogräs Alternativ 2. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. DC 0-14 0,45 l Fenix Max 2 behandlingar tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall: 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Örtogräs Alternativ 3. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. DC 0-14 0,3 l Fenix Max 3 behandlingar tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall: 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Örtogräs Från uppkomst till morötterna har 4 örtblad. DC 9–14 Max 0,25 l/ha och år Centium 36 CS, uppdelat på 3 behandlingar. UPMA: Denna behandling skall ses som en alternativ strategi för Centium 36 CS. Odlaren får själv välja om behandling skall ske före eller efter uppkomst eller både och, men totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium 36 CS per ha och år. Behandlingsintervall 7–14 dagar.
Örtogräs  Före uppkomst. DC 00 1,5 kg Goltix UPMA. Max 1 behandling/år. Godkänd att använda i morot, palsternacka och rotpersilja.  
Örtogräs Före uppkomst. DC 00  eller när morötterna
har 2-6 örtblad. DC 12–16.
0,175 l Sencor SC 600 UPMA. Karens 60 dagar. Sammanlagd maxdos 0,175 l/ha, max 2 behandlingar per säsong.  
Kvickrot och gräsogräs När kvickroten har 3–5 blad. < DC 40 0,5–1,5 l Zetrola Max 2 behandlingar med 14–28 dagars invervall. Karens 30 dagar. Den högre dosen mot kvickrot.
  När kvickroten har 3–5 blad. DC 12-45 1,0 l - 2,0 l Select Plus Max 1 behandling. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe.      
  När kvickroten har 3–5 blad. DC 12-45 0,5 l Select + 0,5 l Renol Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe. Max 1 l/ha per år.
  När kvickroten har 3–5 blad. DC 12-45 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max 1 behandling. Karenstid 35 dagar.          

Morötter – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Stickande och sugande insekter   0,2 l Mavrik UMPA max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Morotsbladloppa, bladlöss DC 12-49 0,75 l Movento Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 21 dagar. UPMA.
Sugande och bitande skadeinsekter DC 14-48 0,2 l Calypso (UPMA). Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. 600–1 000 l vatten. Karens 7 dagar. ”Hjälpredan” ska användas då buffertzon på minst 10 m krävs till skydd för vattenlevande organismer.
Insekter Vid angrepp mellan DC 10-89. 10,0 l Fibro UPMA. Max 5 behandlingar med 7 dagars intervall. Undvik behandling i  höga temperaturer över 25 OC samt behandling i direkt solsken eftersom risken för skador ökar under dessa förhållanden. Koncentrationen på sprutvätskan bör vara 1-2%.
Insekter Vid angrepp 6,0 l Raptol Max 2 behandlingar med 5-7 dagars intervall. Koncentrationen ska vara 0,5-1%. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 OC och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karens 3 dagar. 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Morötter – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Mjöldagg, Alternaria DC 41-49, Förebyggande 4,0–8,0 l Serenade ASO Biologiskt preparat. Kan blandas med fungicider. Karenstid 0 dagar. Max 6 behandlingar per säsong med 5–14 dagars mellanrum. 
Alternaria, Cercospora, mjöldagg DC 16-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder 0,4 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 14 dagar.
Mjöldagg DC 11-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder 1,0 kg Signum Max 2 behandlingar per säsong. Karens 14 dagar.
Bomullsmögel   4,0–6,0 kg Kumulus DF Karens 10 dagar.
Våren, vid eller före sådd. 3–6 kg Contans WG Contans ska myllas ned efter behandling 0–20 cm, helst ej mer än 10 cm.

Kål – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Örtogräs DC 14–16 (4–6 örtblad på kålplantan), i kålrabbi 2–3 veckor efter plantering. 1-2 kg Lentagran WP Godkänd i broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål och kålrabbi. Broccoli och blomkål är känsligare och därför ska max 1 kg/behandlingstillfälle användas. Karenstid: 42 dagar. Max 2 kg produkt/ha och år. Minst 7 dagars intervall. 
Örtogräs Före sådd eller plantering 2,1 l Devrinol Sprutas på svart jord och myllas med harv omgående efter behandling.
Örtogräs 7–10 dagar efter plantering 0,25 l Centium UPMA. Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, brysselkål, grönkål. Max 1 behandling/år.
Örtogräs Före uppkomst 0,25 l Centium UPMA. Godkänd i sådd av grönkål och sådd kålrot. Max 1 behandling/säsong.
Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo DC 12-19 110–165 g Matrigon 72 SG +  0,5 l superolja Huvudkål: Vit, spets, röd och savoykål samt brysselkål. Blommande: Blomkål, broccoli. Max 1 behandling 
  DC 12-15 0,2 l Cliophar 600 SL + 0,5 l superolja Rödkål, vitkål,spetskål och savoykål. Max 1 behandling 
Kvickrot och gräsogräs Kvickroten 2-4 blad 0,5–1,5 l Zetrola I broccoli och huvudkål. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. Max 1,5 l/år.
  DC 12-45 Se kommentar. Kvickroten 2–4 blad 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash DC 12-45 för vitkål och savojkål. DC 13-35 för broccoli, blomkål, brysselkål, grönkål, jersykål, kinakål/salladskål samt fodermärgskål. Karens: 28 dagar för: broccoli, blomkål och vitkål. 42 dagar för: grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgkål, 21 dagar för savojkål. ingen karens för brysselkål. 
  DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas) 1,5-2,0 l Select Plus Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 1 behandling. Bekämpar även vitgröe.
  DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas) Enkelbehandling: 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol. Dubbelbehandling: 2 x 0,5 l Select + 0,5 l Renol Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Bekämpar även vitgröe.  

Kål – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladmögel och vitrost DC 41-49 1,0 l Signum Max 3 behandlingar/säsong. Karens 14 dagar. Rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål och broccoli.
  DC 40-49 1,6 l Infinito UPMA. Max 3 behandlingar/säsong med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. Röd-, vit-, spets-, savoy-, bryssel-, blom-, grönkål, broccoli och kålrabbi.

Kål – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Trips, jordloppa, kålfjäril, kålmal Vid angrepp. 0,3-0,5 l Beta-Baythroid Karens 7 dagar. I vit-, röd-, bryssel-, sallads- och grönkål. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall.
Kålfluga, kålmal, kålfly, lus, trips Vid begynnande angrepp. DC 10-49 0,2–0,3 l Fastac 50 Karens 7 dagar. I vitkål, rödkål, spetskål, savoykål, broccoli och blomkål. Max 2 behandlingar med 90 % avdriftsreducerande utrustning vid användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
Rapsbagge, kålbladlus Vid angrepp. DC 10-49 0,2-0,3 l Mavrik Karens 7 dagar. I huvud-, bryssel-, blomkål och broccoli. Max 1 behandling med 90 % avdriftsreducerande utrustning. 
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl Vid angrepp 1 kg Turex 50 WP Små, unga larver är mer lättbehandlade. Röd-, savoy-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål, blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall:  7 dagar.
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl Vid angrepp 0,5–1,0 l DiPel DF Doseringen bör inte reduceras till under 1 kg/ha då angreppen är kraftiga, kålfly förekommer eller det finns larver i flera olika storlekar/åldrar. Ett vätmedel/vidhäftningsmedel rekommenderas att tillsättas vid användning i kål. Max 8 behandlingar
Kålfjäril, kålmal, kålmott, kålfly, kålvecklare, rapsbagge Vid angrepp St. 40, 66 g, Steward 30 WG, St. 50, 88 g, Steward 30 WG Karens vitkål, rödkål, savoykål, blomkål och broccoli 1 dag. Karens brysselkål 28 dagar. Antal behandlingar – se etikett. 
       
Sugande och bitande skadeinsekter Vid angrepp, tidigast då kålen är i DC 20. 0,25 kg Mospilan SG i 500 l vatten. UPMA: Högst 2 behandlingar per år. Behandlingsintervall 7–14 dagar. Blomkål, broccoli, vit-, röd-, savoy- och spetskål har karenstid 7 dagar. Brysselkål har karenstid 21 dagar. Tillåten att använda i ovan nämnda kålgrödor.
Mot insektsangrepp löss, viss effekt på trips och spinnkvalster Vid angrepp. DC 12-49. 0,75 l Movento SC 100 Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 3 dagar. Blanda med pyretroid för snabb effekt. 
Kålbladlöss Vid angrepp. DC 16-49 0,14 kg Teppeki UPMA: Max 2 behandlingar per år, 21 dagars intervall. Karens 14 dagar i vit-, röd-, spets- och savojkål. 7 dagars karens i brysselkål.
Mot insektsangrepp, kålbladlus och fjärilslarver Vid angrepp. DC 14-49 3 l NeemAzal T/S Godkänd i huvudkål och brysselkål. Max 3 behandlingar per år med 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav
på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Örtogräs DC 10-18 0,75–1,5 kg Goltix WG Totala maxdosen 3 kg. Max 4 behandlingar/säsong med 7–14 dagars intervall. 
Örtogräs DC 10-18 1,0–1,5 l Goltix SC Max 4 behandlingar med 7–14 dagars intervall. Totala maxdosen 3,0 l. 
Örtogräs DC 10-18 0,45 l Tramat SC 500 Max 1 behandling per odlingssäsong. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA
Örtogräs                 DC 10-18 0,6 l Kemifam Power* Högst 3 behandlingar/år. UPMA. Användingsvilkor: 1x0,45 l alt. 2x0,25 l alt. 3x0,14 l
Örtogräs behandlingsprogram Efter uppkomst i ogräsets tidiga hjärt-bladsstadie. Upprepa efter 7–10 dagar. 1,0 l Betasana Duo Max 3 behandlingar/år. Minst 7 dagar mellan behandlingar.
  1,0 l Betasana SC Totala maxdosen får inte överskrida 3 l produkt/ha. Karens 90 dagar.
Örtogräs behandlingsprogram DC 10-31 10–30 g Safari 50 DF Maxdos 30 g/behandling. Behandlingsintervall 7–14 dagar och max 4 behandlingar/år. 
Örtogräs behandlingsprogram 2–8 örtblad. 0,05–0,1 l Centium CS Då rödbetorna har 2 örtblad (ej -tidigare användning) ska högst 0,05 l per ha användas. Centium kan orsaka en vitfärgning på rödbetornas blad. Undvik dubbelsprutning. Max 0,2 l Centium per ha och säsong. Max 4 gånger. Den praktiska erfarenheten är ännu begränsad i rödbetor.
Kvickrot och gräsogräs Kvickroten 3–5 blad. DC <32 0,5 l - 1,5 l Zetrola Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Obs! Totaldos 1,5 l per år.
  DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Enkelbehandling :0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 l Renol                                                              Dubbelbehandling 2 x (0,5 l Select + 0,5 l Renol) Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Max 2 behandlingar med 21 dagar intervall. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst.
  DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. 1,0-2,0 l l Select Plus Max 1 behandling, Bekämpar även vitröe. 
  DC 12-39. Kvickroten 3-5 blad. 2,0-3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max 1 behandling
Tistel DC 12-15 (Betan 2-5 örtblad)  165 g Matrigon 72 SG+ 0,5 l Superolja Max 1 behandling per odlingssäsong
  DC 12-15 (Betan 2-5 örtblad)  0,2 l Cliophar + 0,5 l Superolja Max 1 behandling per odlingssäsong

Strategierna för ogräsbekämpning i rödbeta är samma som för sockerbeta. Vid produktval välj bland produkterna ovan.

* Kemifam Power får köpas/användas t.o.m. 1 juli 2020

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladlöss, bladloppor och viss effekt på trips. Vid angrepp. DC 12-49 0,75 l Movento Karens 21 dagar. Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. 200-500l vatten/ha, UPMA.
Bladlöss och trips Vid angrepp. 6 L Raptol Max 2 behandlingar med minst 5-7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. 
Skadeinsekter Vid Angrepp. DC 10-49 0,2 L Mavrik Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. 

Rödbetor – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Cercospora beticola och betrost
DC 16-49
0,4 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 14 dagar. 
Mot svampangrepp DC 36-49 1,0 kg Signum Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. UPMA.

Lök – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Kepalök, knipplök, purjolök   0,5 -1,0 l Boxer (UPMA). 60 dagars karens. i kepalök och knipplök. 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/säsong Gäller reg.nr 3887.
  Från och med DC 13. 0,5-0,7 kg Lentagran WP Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/säsong. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Karenstid sallads-lök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.
Kepalök Alternativ 1. Före uppkomst. 0,9 l Fenix Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Alternativ 2. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. BBCH 0-14. 0,45 l Fenix Max 2 behandlingar tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall: 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Alternativ 3. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. BBCH 0-14. 0,3 l Fenix Max 3 behandlingar tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
  Före uppkomst. 1,5 kg Goltix WG UPMA. Max 1 behandling.
  DC 11-14 (löken har 1–4 blad) 0,25–1,0 kg Lentagran WP Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/säsong. Karens 56 dagar. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Godkänd att använda i kepalök, schalottenlök och vitlök.
Behandling av gräsogräs i lök < DC 45 0,5–1,5 l Zetrola Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. 
  DC 12-45 1,0-2,0 l Select Plus Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling. Select Plus bekämpar även vitgröe.
  DC 12-45. 1:a när kvickroten har 2–4 blad. 2:a när återväxten har ca 2–3 blad 0,3–0,4 l Select + 0,3-0,4 l Renol   och  0,3–0,4 l Select + 0,3-0,4 l Renol Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe och får användas 2 ggr/säsong med 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.
  DC 15-45 (12-45 pujolök) När kvickroten har 3–5 blad. 2,0–5,0 l Focus Ultra + 0,5 Dash Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.
Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.

Lök – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladlöss, trips Vid begynnande angrepp. 0,2 l Fastac 50 Karens 7 dagar. I kepalök och purjolök.
Trips vid begynnande angrepp 0,75 l Movento UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Lök – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Lökbladmögel, endast kepalök Från mitten av juli. 2,0 kg Acrobat WG Max 3 behandlingar med 10 dagars intervall + additiv med vidhäftningsförmåga. 90 % avdriftsreducerande -utrustning. Karens 14 dagar.
  DC 40-48 0,5 l Shirlan Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling. 7 dagars karens. 
  DC 41-47 1,6 l Infinito Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.
Lökbladmögel. kepalök, vitlök och scharlottenlök DC 13-48 2,5 l Cabrio Duo Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.
Lökbladmögel och gråmögel DC 15-45. (DC 12-47 Purjolök) Vid angrepp från 5-bladsstadiet till löken är 50 % av full storlek. 0,5–1,0 l Mirador 250 SC Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 1 behandlingar/säsong.. Kepalök,vitlök och purjolök. Kepalök och vitlök 14 dagars karens. Purjolök 21 dagars karens. gäller reg nr 5464
Lökbladmögel och gråmögel DC 14-48 (DC 14-49 gräslök) 0,6 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Gråmögel, kepalök Stadium 11-47. 1 kg Signum Max 2 behandlingar. Med 5 –10 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Groningshämmare i Kepalök Ca 10 % av lökblasten ska börja vika sig. 3–3,5 kg Fazor Karens 14 dagar. Får inte användas på lök som ska säljas till konsument före februari året efter behandlingen.

Frilandsgurka – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Örtogräs Före uppkomst 0,25 l Centium (UPMA). Max 1 behandling.

Frilandsgurka – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos/ha liter* Kommentar
Mot insektsangrepp DC 10–75 0,2 l Calypso (UPMA). Max 2 behandlingar med 7–14 dagars intervall, 300–400 l vatten. Karens 3 dagar.

Frilandsgurka – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Gurkbladmögel (alternera mellan olika preparat) Före etablerat angrepp 3,0–4,0 kg Aliette 80 WG 800–1000 l vatten. Vid behov upprepad behandling med 8 dagars intervall. Karens 3 dagar. Max 4 behandlingar.
  DC 12-80 2,5 l Previcur Energy (UPMA) Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar. 600 l vatten.
  Före etablerat angrepp 0,5 l Ranman Top (UPMA). Högst 6 behandlingar med 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.
Mjöldagg Förebyggande 4,0–6,0 l Kumulus DF 500–600 l vatten. Upprepad behandling före skörd. Max 4 behandlingar. Karens 0 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.
Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.

Sallat, friland – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Gräs Före sådd 2,5–3,75 l Kerb FLO 400 nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 
Gräs Omedelbart efter sådd 2,5–3,75 l Kerb FLO 400 i 400 liter vatten per ha. Vattna med 15–20 mm om inte regn väntas de närmaste dygnen. Karens 40 dagar. a)
Gräs Före utplantering 2,5–3,75 l Kerb FLO 400 i 400 liter vatten per ha. Under torra förhållanden skall preparatet nedbrukas 4–6 cm. Karens 40 dagar. a)

a) Odling av stråsäd kan ej ske efterföljande år. Odla i stället raps, kål, morötter, sockerbetor, bönor, lök eller ärtor.

Sallat, friland – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladlöss Vid angrepp, DC 41-48 0,25 kg Mospilan SG Max 2 behandlingar per kultur, 7 dagars intervall. Vid behov tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
  DC 12-49 0,75 l Movento SC Max 2 beh med 14 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Skadeinsekter Vid angrepp, DC 41-48 0,2 l Fastac 50 90 % avdriftsreducerande utrustning  vid användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag. Karens 7 dagar.
    6,0 l Raptol Koncentrationen i sprutvätskan: 0,5-1,0%. Temperaturen över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar med minst 5 dagars intervall. 3 dagars karens
Fjärlilslarver (gammafly, grönsaksfly) Vid angrepp 1 Kg Turex 50 WP Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Små unga larver är mer lättbehandlade. 

Sallat, friland – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Sallatsbladmögel Före sådd eller utplantering 0,3–0,5 kg/m3, Aliette 80 WG Jordinblandning. Karens 14 dagar.
  Friland, före/efter utplantering. 3,0 kg Aliette 80 WG Max 4 behandlingar. Karens minst 14 dagar.
  Förebyggande vid sådd i växthus. 15 ml Proplant/10 l vatten  
  Förebyggande. 0,6 l Revus Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. Intervall minst 7 dagar.
  Förebyggande, DC 20-49. 1,5 l Proplant Max 2 behandlingar per säsong. Karens 7 dagar. Intervall 7–10 dagar.
  Förebyggande, DC 12-41. 2,5 l Previcur Energy Max 2 behandlingar. Karens 21 dagar.
  DC 30-49 1,6 l Infinito Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Gråmögel, bomullsmögel DC 13-49 4-8 l Serenade ASO Max 6 behandlingar men 5-14 dagars intervall. Karens 0 dagar.
  Före plantering  2,0 kg Contans WG Contans WG ska myllas efter behandling 0–10 cm.
  Vid angrepp 1,5 kg Signum Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. 

Jordgubbar – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Nyplanterade fält       
Ogräs Senast 5 veckor före plantering. 4 l Spectra  Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
  Senast 5 veckor före plantering. 2,4 l Roundup Gold ST Mot flerårigt ogräs.
       
Örtogräs Nyplanterade plantor 0,5-1,0 l Betasana SC Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år.
  Nyplanterade innan blomning. 1,0 kg Goltix WG a) Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och odlingssäsong. Vid dubbelbehandling 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 
    0,3–0,5 l Gallery a) Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 
       
Kvickrot gräsogräs Före blomning samt efter skörd 0,5-1,5 l Zetrola Max 1 behandling och 35 dagars karens. 
  DC 12-59 eller DC 91-97 1,0-2,0 l Select Plus Max 1 behandling och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.
  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol Max 2 behandlingar med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
  DC 11-16. Kvickroten 4–5 blad. 2,0–3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max en behandling och 42 dagars karens. 
       
Etablerade plantor       
Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Tidigt på våren. 0,125 l Gallery God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.
  Mars–april. 1,0 kg Goltix WG Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. 
       
Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan Innan blomning och/eller efter skörd.  1,0 kg Goltix WG Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.
  Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter. 165 g Matrigon 72 SG + 0,5 l Superolja Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Före och efter skörd   1,0 l Betasana SC max 3 behandlingar per år.

a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix WG eller Gallery tidigast en månad efter plantering

Jordgubbar – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Etablerade plantor       
Höstbehandling September–oktober. 0,125 l Gallery Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.
Höstbehandling Oktober–december. 0,5–0,75 l Kerb Flo (UPMA). Max 1 behandling. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.
Höstbehandling September–oktober. 1 kg Goltix WG Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar.
Höstbehandling September–oktober. 2,5 l Boxer (UPMA). Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Gäller reg.nr 3887.
Kvickrot, gräsogräs Före blomning samt efter skörd 0,5-1,5 l Zetrola Max 1 behandling och 35 dagars karens. 
  DC 12-59 eller DC 91-97 1,0-2,0 l Select Plus Max 1 behandling och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.
  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol Max 2 behandlingar med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
  DC 11-16. Kvickroten 4–5 blad. 2,0–3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max en behandling och 42 dagars karens. 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.

Jordgubbar – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Jordgubbsvivel, stinkfly, vecklare   0,25 l Fastac 50 Karens 3 dagar. 90 % avdriftsreducerande utrustning.
Sniglar Vid begynnande angrepp. 4–7 kg Sluxx HP Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.
Fjärilslarver Unga larver och aktiva. 1,0 kg Turex 50 WP Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: 7 dagar.
Spinn och kvalster      
Bladlöss, jordgubbsvivel Vid begynnande angrepp. 0,25 l Calypso 480 SC Max 2 behandlingar/år. Karens 3 dagar.
Spinnkvalster Vid begynnande angrepp.
DC <85 (före skörd)
0,4 l Floramite Max 2 behandlingar/säsong. Karens 3 dagar.
  Före eller efter skörd. 1,2 l Vertimec DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.
  Vid angrepp. 10 l Fibro  UPMA. Max 2 behnadlingar med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha
  Vid angrepp. 0,4 l Nissorun SC Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.
Jordgubbskvalster Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling. 1,2 l Vertimec Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.
Löss och Spinnkvalster och jordgubbskvalster Före blom eller efter skörd. 1,0 l Movento UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.

Jordgubbar – bladgödsling

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling med YaraVita-produkter. Vattenmängd 200–600 l/ha.

Näringsämne/
Utvecklingsfas
Fosfor (kalcium) Kalcium Bor Järn Mangan Magne-sium Zink
Begynnande tillväxt       1 l/ha Ferritrac      
Gröna knoppar     1 l/ha Bor 150 1 l/ha Ferritrac 1–2 l/ha Mikro Mangan 4 l/ha Magtrac 0,5 l/ha Zintrac
Vita knoppar     1 l/ha Bor 150     4 l/ha Magtrac 0,5 l/ha Zintrac
               
Begynnande blomning 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Full blomning 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Slutet av blomningen 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Efter skörd i sept–okt     2 l/ha Bor 150   2 l/ha Mikro Mangan   1,0 l/ha Zintrac

Jordgubbar – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Mjöldagg På våren och efter skörd. 4,0–6,0 l Kumulus DF Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.
  Begynn. blomning. 0,8–0,9 l Frupica SC Max 2 behandlingar/säsong. Karenstid: 7 dagar.
  Begynn. blomning. 1,0 kg Switch Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
  Mitten av blomning.  1,8 kg Signum Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.
  Förebyggande under säsongen. 0,2 kg Candit Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.
  Förebyggande under säsongen. DC 51-89 0,64 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 
  DC 41-97  0,25–0,5 l Topas 100 EC Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.
Mjöldagg och gråmögel  DC 13-97 4,0–8,0 l Serenade ASO Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 
  Från knoppstadie 5 kg VitiSan UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 
Kronröta, rödröta Etablerade plantor, på våren. 4,0 kg Aliette 80 WG Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.
  Under hösten. 4,0 kg Aliette 80 WG Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.
  Nya plantor. 0,30 kg Aliette 80 WG Doppning av rötterna strax före utplantering.
    4,0 kg Aliette 80 WG Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.
Gråmögel Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov. 2,0 l Scala Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.
    1,0 kg Switch Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
  DC 60-67 1,5 kg Teldor WG 50 Max 3 behadnlingar. Karens 7 dagar.
  DC 59-66 0,8–0,9 l Frupica SC Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar.
  DC 60-81 1,8 kg Signum Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.
  Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov. 0,5 kg Binab TF WP Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.
  DC 55-89 1,0 kg Switch Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 
  DC 61-89 0,5 kg Geoxe 50 WG Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar. 

Äpple – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Nyetablerad fruktodling      
Mot flerårigt ogräs spec. kvickrot Senast 5 veckor före plantering. 4-6 l Spectra  Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
  Senast 5 veckor före plantering. 3,2-4,8 l Roundup Gold ST Mot flerårigt ogräs.
Gräs Sen höst, före tjäle 0,75 l Kerb Flo 400 Marktemperatur under 10°C.
  April–september 1,5 l Zetrola Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.
  April-juli 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Kvickrot 3–6 blad. Max 1 behandling. Karenstid 28 dagar.
Örtogräs och gräsogräs Före blom > DC 59 75-150 g MaisTer UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.
Ung fruktodling      
Gräs   0,75 l Kerb Flo 400  
  April–september 1,5 l Zetrola Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.
  April-juli 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Kvickrot 3–6 blad. Max 1 behandling. Karenstid 28 dagar.
Örtogräs och gräsogräs Före blom > DC 59 75-150 g MaisTer UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong.
Äldre fruktodling      
Gräs Före tjäle 0,75 l Kerb Flo 400  
  April–september 1,5 l Zetrola Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.
  April-juli 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Kvickrot 3–6 blad. Max 1 behandling. Karenstid 28 dagar.
Örtogräs och gräsogräs Före blom > DC 59 75-150 g MaisTer UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.
Flerårigt ogäs, spec. kvickrot Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott. 4 l Gallup Biograde 360   

Äpple – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos/ha liter Kommentar
Spinnkvalster, rött spinn Före blomning till mognad. Minst 80 % av vinteräggen kläcka eller senare. 0,4 l Nissorun SC Max 1 behandling/säsong. Karenstid: 28 dagar.
Fickminerarmal Innan förpuppning. 0,25 kg Mospilan SG Max 2 ggr/säsong med minst 20 dagars  intervall Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Bladlöss, ullöss Vid angrepp. 0,25 kg Mospilan SG Max 2 ggr/säsong med minst 20 dagars intervall. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Bladlöss Vid angrepp. 0,1–0,3 l Calypso SC 480 Max 2 ggr/säsong. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar. 75 % avdriftsreducerande utrustning.
Bladlöss Vid angrepp. 0,14 kg Teppeki Max 3 ggr/säsong med mins 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.
Bladlöss, inklusive blodlus och kommasköld-bladlus, larver, äppleblomvivel Vid angrepp. Bladlöss: 5 l Raptol/m kronhöjd, Larver: 3,5 l Raptol/m kronhöjd, Äppleblomvivel: 2,3 l Raptol/m kronhöjd  Ej effekt på röd äpplebladlus och vecklare. Koncentrationen ska vara 0,5–1 % i sprutvätskan. Temperaturen ska vara över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall.  Karens 3 dagar.
Bladlus inklusive blodlus, kommasköldlus samt äppel-bladgallmygga. Vid angrepp 2,25 l ( 0,75 l/m trädhöjd) Movento Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.
Äpplevecklare, äpplestekel, bladlus Före äggläggning. Från musöron till frukt halv storlek. 0,1–0,3 l Calypso SC 480 Max 2 ggr/säsong. Karens 14 dagar. 75 % avdriftsreducerande utrustning.
Vecklare, frostfjäril Vid begynnande äggläggning. 170 g Steward alt 230 g Steward, från DC 40 Lägre dos – max 2 ggr/säsong, högre dos – max 1 ggr/säsong Karens 7 dagar. OBS! Biregler. 
Frostfjäril, knoppvecklare, äppelvecklare Efter blomning, >DC 69 0,5 l Beta-Baythroid Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar.
Fjärilslarver t ex frostfjäril, fruktskalvecklare, nattfly Frostfjäril då äggen har kläckts på våren och larven är aktiv. Övriga så fort larven är aktiv. 1,5–2,0 kg Turex 50 WP Små, unga larver är mer lättbehandlade när de är aktiva. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 7 dagar.
Fruktträdsspinnkvalster, äpplebladgallkvalster/rostkvalster Vid angrepp från DC 51 (svällande kropp) till DC 85 (strax före skörd).  1,2–2,0 l Danitron Sprututrustning som reducerar vindavdriften med minst 99 % ska användas. Högsta tillåtna dos är 0,75 l per ha och meter trädhöjd.
Fruktträd-spinnkvalster På vinterägg, DC 53-57. 20 l Fibro Paraffinolja. Vattenmängd 1 000–1 500 l.
Bladlöss, fjärilslarver, bladloppor Vid angrepp i DC 53-69. 3 l Neem Azal T/S Max 1 behandling. Grön äppelbladlus bekämpas inte helt men populationen kan hållas på en låg nivå.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Äpple – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos/ha liter Kommentar
Skorv Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 70 % av slutlig fruktstorlek. 1,1 l Scala Max 5 ggr/säsong. Reducerad dos vid tankblandning. Även mot Monilia. Karens 56 dagar.
  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek 0,5 kg Delan WG Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Karens 35 dagar.
  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad 0,2 kg Candit  Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
  Från svällande knopp t.o.m. 70-80 % av slutlig fruktstorlek 1,25 l Syllit 544 SC Max 2 ggr/säsong. Karens 60 dagar. 
  Från musöronstadiet till början av mognad 2,5 kg/m kronhöjd VitiSan Max 6 behandlingar per säsong med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha.
  Från musöron till början av mognad. 2,5 kg/m kronhöjd VitiSan Max 6 behandlingar/säsong med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos/ behandling 7,5 kg. 
Monilia Från kartstorlek 10 mm till skörd 0,25–0,5 l Topas 100 EC Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 2 behandlingar per säsong. Karenstid 14 dagar.
  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek 0,5 kg Delan WG Ej till ljusskaliga sorter, 1/8. Karens 35 dagar.
  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad 0,2 kg Candit Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Bägarröta och Monilla Under blom DC 60-69 1,5 kg Teldor WG UPMA max 2 behandlingar per säsong, 10 dagars intervall.
Mjöldagg Från grön spets t.o.m. begynnande mognad 3–6 kg Kumulus Temperatur efter behandling helst 18-25*C. Sidoeffekt mot gallkvalster. Behandla ej svavelkänsliga sorter.
  Från musöronstadiet tills tillväxten av skotten avstannar. 0,25–0,5 l Topas 100 EC Halv dos Topas vid tankblandning med Delan. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost/Monilia. Karens 14 dagar. Max 2 ggr/säsong.
  Från musöron-början av mognad 2,5 kg/m kronhöjd VitiSan UPMA. Max 6 behandlingar/säsong med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos/ behandling 7,5 kg. 
  Från ballong 0,2 kg Candit  Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Gloeosporium Monilia Från blom 0,75 kg Signum (UPMA) Max 3 ggr/säsong med 7–14 dagars intervall. 25 % avdriftsreducerande utrustning. Karens 7 dagar.
    0,25–0,5 l Topas 100 EC Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 3 behandlingar per säsong. Karenstid 21 dagar.
Fruktträdskräfta Efter skörd. 0,9 kg Topsin WG UPMA. Max 1 behandling/år. Även tillåten i päron.

Resistensrisken är hög för preparaten Candit, Scala och Topas. Använd därför dessa var för sig högst 3 gånger/säsong. Att växla mellan preparaten och att blanda två eller flera fungicider, minskar resistensrisken. Vid blandning brukar ett av preparaten kunna halveras i dos.

Fruktträd – bladgödsling

Bladgödsling i äpple- och päronodling med YaraVita-produkter. Vattenmängd 200–400 l/ha.

Näringsämne/Tidpunkt Magnesium Mangan Bor Kalcium Kalcium, fosfor Zink Järn b)
Knoppsprickning – Ballongstadiet 4 l/ha Magtrac 1 l/ha Mantrac Pro 2 l/ha Bor 150     1–2 l/ha Zintrac 3 1 l/ha Ferritrac
Begynnande blomning     2 l/ha Bor 150        
Avblomning – Kartsättning 4 l/ha Magtrac 1 l/ha Mantrac Pro 1–2 l/ha Bor 150   10 l/ha Seniphos 0,5 l/ha Zintrac  
Fruktutveckling   4  0,25 l/ha Mantrac Pro   5–10 l/ha Stopit från avblomning till en vecka förre skörd vid 14 dagars intervall. 2 10 l/ha Seniphos    
Fruktmognad         2 10 l/ha Seniphos a)    
Efter skörd – Bladfall 4 l/ha Magtrac   2–3 l/ha Bor 150     1–2 l/ha Zintrac  

a) Seniphos används för att förbättra den röda färgen på frukten, förbättra fruktens fasthet, reduktion av inre nedbrytning, mer koncentrerad skörd och en förbättring av fruktens lagringsduglighet. Behandlingarna skall göras 2 till 3 veckor före skörd, minimum 500 l vatten/ha. Blanda inte med andra preparat!
Vid gödselvattning i frukt- och bärodlingar rekommenderas Rexolin Q48. Läs mer om detta på www.yara.se.

Tillväxtreglering fruktträd

Äpple- och
päronträd
Preparat Dos Utvecklingsstadium  
Mot kartfall och tillväxt av skott Regalis Plus 2,5 kg DC 60-69 Totala maxdosen för båda strategierna får inte överskrida 3,0 kg
Mot kartfall och tillväxt av skott Regalis Plus 1,5 kg DC 71-75  
För kartgallring Cerone 0,4 l DC 57-72 UPMA. Max 2 behandlingar per år.
För färgförbättring Cerone 0,4 l DC 78-85 UPMA endast i äpple. Max 1 behandling per år. Karens 10 dagar.