Friland

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av morötter, rödbetor, sallad, kål, lök, gurka, jordgubbar, äpple och andra fruktträd. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.

Frilandsproduktion – hitta rätt odlingsstrategi

Odlingen av grönsaker, frukt och bär är spridd över stora delar av landet och mycket av odlingen sker på kontrakt. Uppköpare och konsumenter ställer höga krav på kvalitén. Förutsättningarna skiftar stort mellan olika delar av landet och klimatet. Stenhårda kvalitetskrav och karensregler ställer höga krav på tajming och noggranna strategier.

För en lönsam produktion gäller det att ligga steget före skadegörare, svampsjukdomar och ogräs i odlingen. För vissa växtskyddsåtgärder kan prognoser och fällor fungera för en behovsanpassad bekämpning, medan andra måste förebyggas.

De flesta frilandskulturer kräver en noggrann och välbalanserad växtnäringsförsörjning. Detta gäller inte minst mikronäringsförsörjning. Vid höga pH-värden fastläggs de flesta mikronäringsämnen och fosfor.

Växnäringsförsörjningen är starkt kvalitetspåverkande på produkten och påverkar grödans motståndskraft mot sjukdomar. Vi har en begränsad verktygslåda när vi kommer till växtskyddsmedel och många av produkterna används som UPMA = Utvidgat produktgodkännande. I och med att det är UPMA finns det bara begränsade försöksresultat och tillverkaren kan friskriva sig ifrån felaktiga resultat med användningen. Tajming är A och O vid användning av växtskyddsmedlen och många gånger kan låga doser med täta intervall vara framgångsrikt mot t ex ogräs.

Här i Odla presenteras Lantmännens val av strategier för att underlätta ditt arbete.
Vi rekommenderar lösningar som ger bästa nytta i förhållande till kostnaden. Alla problemlösningar finns naturligtvis inte redovisade här men din säljare kan stötta dig med fler och hjälpa dig ta fram information som ger effekt i din odling.

För aktuella UPMA-godkännanden och dispenser av växtskydd, se LRF Trädgård, Växtskydd, Aktuella växtskyddsbesked.

För information om registrering och godkännande samt UPMA för respektive växtskyddsprodukt, se bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se.

Utvecklingsstadier

Morötter

00 Före uppkomst 
09 Uppkomst, moroten bryter genom ytan
10 Hjärtbladen är fullt utvecklade 
12 2 örtblad (flikiga blad) utvecklade
13 3 örtblad (flikiga blad) utvecklade
43 30 % av förväntad rotdiameter har utvecklats
49 Roten är fullt utvecklad och har nått typisk form och storlek

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

10 Hjärtbladen utvecklade
13 3 örtblad utvecklade
19 9 örtblad utvecklade
49 Bladmassan är fullbildad. Skördefärdig planta

 

Rödbetor

00 Sådd
08 Groning
10 Hjärtbladsstadiet
12 2 örtblad
14 4 örtblad
16 6 örtblad
19 9 örtblad
31-39 Bladtäckning/raderna sluter sig
49 Skörd

Bladgrönsaker som bildar huvud

10 Hjärtbladen utvecklade
14 4 örtblad utvecklade
17 7 örtblad utvecklade
41 Huvudet börjar bildas
45 50 % av förväntad huvudstorlek
49 Huvudet har uppnått full storlek och typisk form

Lök

00 Före uppkomst
05 Rötter växer fram
09 Uppkomst, löken bryter genom markytan
011 Bygelstadiet
012 Vimpelstadiet 
11 Första bladet synligt (>3 cm)
15 Femte bladet synligt (>3 cm)
41 Bladbasen tjocknar och förlängs
47 70 % av lökstorleken är nådd. 10 % av bladen har böjt sig
49 Bladen är vissna och döda. Tillväxten är avslutad och löken är skördeklar

Jordgubbar

12 Andra bladet utvecklat 
14 Fjärde bladet utvecklat
41 Utlöpare börjar bildas, ca 2 cm långa 
45 Första dotterplantan med rötter är färdig
57 Första blomknopparna synliga 
61 Början av blomningen, ca 10 % av blommorna är öppna
65 Full blomning
81 Början av skörd, medn de flesta bär är fortfarande vita
87 Full skörd
92 Början av invintringsperioden, nya blad med kortare stjälk syns

 

Äpple

00 Vila
09 Grön spets
10 Musöron
55 Blomknopp synlig
59 Ballong
65 Full blom
69 Avslutad blom
71 Fruktstorlek upp till 10 mm (dunig kart)
74 Fruktstorlek upp till 40 mm (glatt frukt)
85-87 Början av mognad till skörd

Morötter – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före och/eller efter uppkomst

     

Glypper

1,5-2,0 l

DC 00. Före uppkomst. 

Endast effekt på uppkomna ogräs

Legacy

0,15 l

DC 00. Före uppkomst. 

Max 1 behandling/år, 90 dagars karens. UPMA 

Goltix WG

1,5 kg

DC 00. Före uppkomst.

UPMA. Max 1 behandling/år. Godkänd att använda i morot, palsternacka och rotpersilja.

Sencor SC

0,175 l

DC 00. Före uppkomst eller när morötterna har 2-6 örtblad. DC 12–16.

UPMA. Karens 60 dagar. Sammanlagd maxdos 0,175 l/ha, max 2 behandlingar per år.

Centium

0,25 l

DC 9-14. Från uppkomst till morötterna har 4 örtblad. 

UPMA. Odlaren får själv välja om behandling ska ske före eller efter uppkomst eller både och, men totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. Behandlingsintervall 7–14 dagar.

Fenix

0,9 l

Alt. 1 - Före uppkomst. 

Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,45 l x 2

Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.

 Max 2 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,3 l x 3

Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.

 Max 3 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Centium + Sencor SC

0,2 l + 0,06-0,1 l

5–10 dagar före uppkomst 

Fuktig jord ger bäst ogräseffekt av Centium. Sencor SC karens 60 dagar. Totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. 

Boxer*

0,5-1,5 l

DC 11-14

Max 2 behandligar/år. 80 dagar karens.

 

Gräsogräs - efter uppkomst

     

Zetrola

0,5-1,5 l

< DC 40. När kvickroten har 3–5 blad. 

Max 2 behandlingar/år med 14–28 dagars invervall. Karens 30 dagar. Den högre dosen mot kvickrot.

Select Plus

1,0-2,0 l

DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad. 

Max 1 behandling/år. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe.

Select + Renol

0,5 l + 0,5 l

 DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad. 

Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe. Max 1 l/ha per år.

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

Morötter – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Stickande och sugande insekter

     

Mavrik

0,2 l

Behandlingstidpunkt bestäms med hjälp av lim-fällor.

UMPA max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.

 

Insekter

     

Movento

0,75 l

DC 12-49

Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 21 dagar. UPMA. Mot morotsbladloppa och bladlöss.

Fibro

10 l

DC 10-89

UPMA. Max 5 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Undvik behandling i höga temperaturer över 25 °C samt behandling i direkt solsken eftersom risken för skador ökar under dessa förhållanden. Koncentrationen på sprutvätskan bör vara 1-2 %.

Raptol

6 l

 

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Koncentrationen ska vara 0,5-1 %. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karens 3 dagar. 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Morötter – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mjöldagg, alternaria

     

Serenade ASO

4-8 l

DC 41-49, Förebyggande

Biologiskt preparat. Kan blandas med fungicider. Karenstid 0 dagar. Max 6 behandlingar per år med 5–14 dagars mellanrum. 

Signum

1,0 kg

DC 41-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder

Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Karens 14 dagar.

 

Mjöldagg, alternaria, Cercospora

     

Mirador 

0,4-0,6 l

DC 16-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder

Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar.

 

Bomullsmögel

     

Kumulus DF

4-6 kg 

DC 13-49

Max 2 behadnlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karens 10 dagar.

Contans

4-8 kg

Vid sådd innan på våren

Ska myllas ned i jorden. Max 1 behandling/år

 

Kål – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst

     

Glypper

1,5-2,0 l

DC 00. Före uppkomst. 

Endast effekt på uppkomsna ogräs

Devrinol

2,1 l

Före sådd eller plantering

Sprutas på svart jord och myllas med harv omgående efter behandling.

Centium

0,25 l

Före uppkomst

UPMA. Godkänd i sådd av grönkål och sådd kålrot. Max 1 behandling/säsong.

 

Örtogräs - efter uppkomst

     

Lentagran WG

1-2 kg

DC 14–16 (4–6 örtblad på kålplantan), i kålrabbi 2–3 veckor efter plantering.

Godkänd i broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål och kålrabbi. Broccoli och blomkål är känsligare och därför ska max 1 kg/behandlingstillfälle användas. Max 2 behandlingar/år. Karenstid 42 dagar. Max 2 kg produkt/ha och år. Minst 7 dagars intervall.

Centium

0,25 l

7-10 dagar efter plantering

UPMA. Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, brysselkål, grönkål. Max 1 behandling/år.

Matrigon 72 SG + superolja

110-165 g + 0,5 l

DC 12-19

Huvudkål: Vit, spets, röd och savoykål samt brysselkål. Blommande: Blomkål, broccoli. Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.

 

Gräsogräs - efter uppkomst

     

Zetrola 

0,5-1,5 l

Kvickroten 2-4 blad

I broccoli och huvudkål. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. Max 1,5 l/år.

Select Plus

1,5-2,0 l

DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)

Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 1 behandling/år. Bekämpar även vitgröe.

Select + Renol

0,5-1,0 l + 0,5-1,0 l

DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)

Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Bekämpar även vitgröe. Enkelbehandling 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol alt. dubbelbehandling: 2 x 0,5 l Select + 0,5 l Renol. Max totaldos är 1,0 l/ha och år.

Focus Ultra + Dash

2 l + 0,5 l

DC 12-45. Kvickroten 2–4 blad

DC 12-45 för vitkål och savojkål. DC 13-35 för broccoli, blomkål, brysselkål, grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgskål. Karens: 28 dagar för: broccoli, blomkål och vitkål. 42 dagar för: grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgkål, 21 dagar för savojkål. Ingen karens för brysselkål. 

 

Kål – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Bladmögel och vitrost

     

Signum

1,0 l

DC 41-49

Max 3 behandlingar/säsong. Karens 14 dagar. Rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål och broccoli.

Infinito

1,6 l

DC 40-49

UPMA. Max 3 behandlingar/säsong med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. Röd-, vit-, spets-, savoy-, bryssel-, blom-, grönkål, broccoli och kålrabbi.

Kål – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Rapsbagge, kålbladlus

     

Mavrik

0,2-0,3 l

DC 10-49. Vid angrepp. 

Karens 7 dagar. I huvud-, bryssel-, blomkål och broccoli. Max 1 behandling/ år med 90 % avdriftsreducerande utrustning. 

 

Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl

     

Turex 50 WP

1,0 kg

Vid angrepp

Små, unga larver är mer lättbehandlade. Röd-, savoy-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål, blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: 7 dagar.

 

Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl

     

DiPel DF

0,5-1 kg

Vid angrepp

Doseringen bör inte reduceras till under 1 kg/ha då angreppen är kraftiga, kålfly förekommer eller det finns larver i flera olika storlekar/åldrar. Ett vätmedel/vidhäftningsmedel rekommenderas att tillsättas vid användning i kål. Max 8 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall.

 

Kålfjäril, kålmal, kålmott, kålfly, kålvecklare, rapsbagge

     

Steward 30 WG

66-88 g

Vid angrepp

Dosering 66 g DC 40, 88 g DC 50. Karens vitkål, rödkål, savoykål, blomkål och broccoli 1 dag. Karens brysselkål 28 dagar. Antal behandlingar – se etikett. Obs! 2022 är sista året som Steward får användas.

 

Sugande och bitande skadeinsekter

     

Mospilan SG

0,325 kg i 500 l vatten

Huvudkål: DC 40-85, Blomkål och broccoli: DC 41-46, Brysselkål: DC 41-47

UPMA: Max 1 behandling/år. Blomkål och broccoli har karenstid 7 dagar. Brysselkål och huvudkål har karenstid 14 dagar. Tillåten att använda i ovan nämnda kålgrödor. Max tillåten dos: 0,325 kg/ha.

 

Mot insektsangrepp löss, viss effekt på trips och spinnkvalster

     

Movento SC 100

0,75 l

DC 12-49. Vid angrepp. 

Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 3 dagar. Blanda med pyretroid för snabb effekt. 

 

Kålbladlöss

     

Teppeki

0,14 kg

DC 16-49. Vid angrepp. 

UPMA: Max 2 behandlingar per år, 21 dagars intervall. Karens 14 dagar i vit-, röd-, spets- och savojkål. 7 dagars karens i brysselkål.

 

Mot insektsangrepp, kålbladlus och fjärilslarver

     

NeemAzal T/S

3 l 

DC 14-49. Vid angrepp. 

Godkänd i huvudkål och brysselkål. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.

NeemAzal T/S

2,5 l

Vid angrepp

UPMA i bladbildande kål. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 7 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst

     

Centium

0,1-0,15 l 

Före uppkomst

Lägre dos om lättare jord. Kör ej om det är torka.

Roundup Flex

1,2-1,5 l

DC 00. Före uppkomst

Endast effekt på uppkomna ogräs

Glypper*

1,5-2,0 l

DC 00. Före uppkomst

Endast effekt på uppkomna ogräs

 

Örtogräs - efter uppkomst

     

Goltix WG

0,75–1,5 kg 

DC 10-18

Totala maxdosen 3 kg. Max 4 behandlingar/säsong med minst 7 dagars intervall. 

Goltix SC 700

1,0–1,5 l

DC 10-18

Max 4 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Totala maxdosen 3,0 l. 

Betasana SC

0,7 l (1 l)**

12–18 (10-18)**

Max 3 gånger/år med minst 7 dagars intervall. Total maxdos per år är 3 l. Karens 90 dagar.

Tramat, alt. 1

0,45 l

DC 10-18

Max 1 behandling/år. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.

Tramat, alt. 2

0,25 l x 2

DC 10-18

Max 2 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.

Tramat, alt. 3

0,14 l x 3

DC 10-18

Max 3 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.

Safari 50 DF

10–30 g 

DC 10-31

Maxdos 30 g/behandling. Behandlingsintervall 7–14 dagar och max 4 behandlingar/år. 

Centium

0,05-0,1 l

DC 12-18 (2–8 örtblad)

Då rödbetorna har 2 örtblad (ej tidigare användning) ska högst 0,05 l/ha användas. Centium kan orsaka en vitfärgning på rödbetornas blad. Undvik dubbelsprutning. Max 0,2 l/ha Centium och säsong. Max 4 gånger. Den praktiska erfarenheten är ännu begränsad i rödbetor.

Matrigon 72 SG + superolja

165 g + 0,5 l

DC 12-15 (2-5 örtblad) 

Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.

 

Gräsogräs - efter uppkomst

     

Zetrola 

0,5-1,5 l

DC <32. Kvickroten 3–5 blad. 

Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Obs! Totaldos 1,5 l per år.

Select Plus

1,5-2,0 l

DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad.

Max 1 behandling/år, Bekämpar även vitröe. 

Select + Renol

0,75-1,0 l + 0,75-1,0 l

DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad.

Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Enkelbehandling med hög dos annars dubbelbehandling med 0,5 l x 2 möjlig. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 

Select + Renol

0,5 l + 0,5 l (x 2)

DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad.

Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagar intervall. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 

Strategierna för ogräsbekämpning i rödbeta är samma som för sockerbeta.

Vid produktval välj bland produkterna ovan.
*Spectra kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l) **Inom parantes gäller endast bandsprutning

 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.
Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Bladlöss, bladloppor och viss effekt på trips

     

Movento

0,75 l

DC 12-49. Vid angrepp

Karens 21 dagar. Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. 200-500l vatten/ha, UPMA.

 

Bladlöss och trips

     

Raptol

6 l

Vid angrepp

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karenstid 3 dagar. 

 

Insekter

     

Mavrik

0,2 l

DC 10-49. Vid Angrepp

Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. 

 

Rödbetor – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Cercospora och betrost

     

Mirador

0,4-0,6 l

DC 16-49

Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar. 

 

Mot svampangrepp

     

Signum

1,0 kg

DC 36-49

Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. UPMA.

Comet Pro

0,6 l

DC 39-49

Behandling får ske senast till och med 31 augusti. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 28 dygn. UPMA

Lök – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)

     

Boxer*

0,5-1,0 l 

DC 11-13

UPMA i Kepalök, knipplök, purjolök och vitlök. 60 dagars karens i kepalök och knipplök, 70 dagars karens i vitlök och 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/år.

 

Örtogräs - före uppkomst (kepalök)

     

Fenix

0,9 l

Alt. 1 - Före uppkomst

Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,45 l x 2

Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14

Max 2 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,3 l x 3

Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14

Max 3 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Goltix WG

1,5 kg

Före uppkomst

UPMA. Max 1 behandling/år.

Gallery

0,06 l

DC 00-12

Bomspruta. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.

Gallery

0,2 l

DC 00-12

Bandspruta. Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.

Starane 333 HL

0,15 l

DC 10-15

UPMA. Max 1 behandling/år. Karenstid 90 dagar.

 

Örtogräs - efter uppkomst (kepalök, scharlottenlök)

     

Lentagran WP

0,25-1,0 kg 

DC 11-14 (löken har 1–4 blad)

Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 56 dagar. Maxdos/år: 2 kg/ha. 

 

Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, purjolök, vitlök)

     

Lentagran WP

0,5-1,0 kg

Från DC 13

Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Karenstid sallads-lök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.

 

Gräsogräs - efter uppkomst

     

Zetrola

0,5–1,5 l

DC <45

Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. 

Select Plus

1,0-2,0 l

DC 12-45

Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling/år. Select Plus bekämpar även vitgröe.

Select + Renol

0,3–0,4 l + 0,3-0,4 l (x2)

DC 12-45. När kvickroten har 3-5 blad

Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe, 2 behadnlingar/år med minst 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.

Focus Ultra + Dash

2,0–5,0 l + 0,5 l

DC 15-45 (12-45 purjolök) När kvickroten har 3–5 blad

Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Lök – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Bladlöss, trips

     

Movento

0,75 l

Vid begynnande angrepp

UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.

NeemAzal T/S

3 l

 

UPMA i knippelök, salladslök, gräslök och purjolök. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 28 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.
  

Lök – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Lökbladmögel (kepalök)

     

Shirlan

0,5 l 

DC 40-48

Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling/år. 7 dagars karens. 

 

Lökbladmögel (kepalök, vitlök och scharlottenlök)

     

Infinito

1,6 l 

DC 41-47

Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.

Cabrio Duo

2,5 l

DC 13-48

Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.

 

Gråmögel (kepalök)

     

Signum

1,0 kg

DC 11-47

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karens 7 dagar.

 

Lökbladmögel och gråmögel

     

Mirador

0,8 l 

DC 14-49 (DC 14-48 kepalök, vitlök)

Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.

 

Stemphylium leaf blight i purjolök

     

Signum

1,5 kg

Från DC 40

Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Karenstid 14 dygn. UPMA

 

Groningshämmare i Kepalök

     

Fazor

4 kg

DC 47-48

Ca 10 % av lökblasten ska

börja vika sig, men inte mer än 50 %. Karens 14 dagar. 

 

Frilandsgurka – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)

     

Centium

0,25 l

Före uppkomst

UPMA. Max 1 behandling/år

 

Frilandsgurka – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos/ha liter* Kommentar
Mot insektsangrepp DC 10–75 0,2 l Calypso (UPMA). Max 2 behandlingar med 7–14 dagars intervall, 300–400 l vatten. Karens 3 dagar.

Frilandsgurka – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Gurkbladmögel

     

Aliette 80 WG

3,0–4,0 kg 

Före etablerat angrepp

800–1000 l vatten. Vid behov upprepad behandling med 8 dagars intervall. Karens 3 dagar. Max 4 behandlingar.

Previcur Energy

2,5 l 

DC 12-80

(UPMA) Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar. 600 l vatten.

Ranman Top

0,5 l 

Före etablerat angrepp

UPMA. Högst 6 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.

Infinito

1,6 l

DC 21-85

UPMA. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dagar. Preparatet får bara användas vart tredje år på samma fält. 

 

Mjöldagg

     

Kumulus DF

4,0–6,0 l 

Förebyggande

500–600 l vatten. Upprepad behandling före skörd. Max 4 behandlingar. Karens 0 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Sallat, friland – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Gräsogräs

     

Kerb Flo 400

2,5–3,75 l

Före sådd

Kerb FLO 400 nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 

Kerb Flo 400

2,5–3,75 l

Omedelbart efter sådd

Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 

Kerb Flo 400

2,5–3,75 l

Före utplantering

Kerb FLO 400 ska nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm om torra förhållanden. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 

a) Odling av stråsäd kan ej ske efterföljande år. Odla i stället raps, kål, morötter, sockerbetor, bönor, lök eller ärtor.

 

Sallat, friland – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Bladlöss

     

Mospilan

0,25 kg 

DC 40-49. Vid angrepp

Max 1 behandling/år. Vid behov tillsätt vätmedel. Karens 7 dagar.

Movento

0,75 l 

DC 12-49

Max 2 beh med 14 dagars intervall. Karens 7 dagar.

 

Insekter

     

Raptol

6 l

Vid angrepp

Koncentrationen i sprutvätskan: 0,5-1,0%. Temperaturen över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. 3 dagars karens

 

Fjärilslarver (gammafly, grönsaksfly)

     

Turex 50 WP

1 kg 

Vid Angrepp

Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Små unga larver är mer lättbehandlade. 

 

Sallat, friland – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Sallatsbladmögel

     

Aliette 80 WG

0,3–0,5 kg/m3

Före sådd eller utplantering

Jordinblandning. Karens 14 dagar.

Aliette 80 WG

3,0 kg 

Friland, före/efter utplantering.

Max 4 behandlingar. Karens minst 14 dagar.

Proplant

15 ml/ 10 l vatten 

Förebyggande vid sådd i växthus.

Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 7 dagar.

Revus

0,6 l

Förebyggande

Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. Intervall minst 7 dagar.

Proplant

1,5 l 

DC 20-49. Förebyggande.

Max 2 behandlingar/år. Karens 7 dagar. Intervall 7–10 dagar.

Previcur Energy

2,5 l 

DC 12-41. Förebyggande.

Max 2 behandlingar. Karens 21 dagar.

Infinito

1,6 l 

DC 30-49

Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Karens 7 dagar.

 

Gråmögel, bomullsmögel

     

Serenade ASO

4-8 l

DC 13-49

Max 6 behandlingar men 5-14 dagars intervall. Karens 0 dagar.

Contans WG

2,0 kg 

Före plantering 

Contans WG ska myllas efter behandling 0–10 cm.

 Signum

1,5 kg

Vid angrepp

Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. 

 

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

NYPLANTERADE FÄLT

     

Örtogräs - före uppkomst/utplantering

     

Roundup Flex

1,6-3,2 l

Senast 5 veckor före plantering.

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Glypper*

2,0-4,0 l

Senast 5 veckor före plantering.

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

 

Örtogräs - efter uppkomst/utplantering

     

Proman

1,0 l

Senast 7 dagar efter utplantering.

Endast vårbehandling senast 15 juni. UPMA. Max 1 behandling/år. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten. Vid spridning av produkten ska 200-600 l vatten/ha användas.

Betasana SC

0,5-1,0 l

Nyplanterade plantor

Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

Goltix WG a)

1,0 kg

Nyplanterade innan blomning

Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och år. Vid dubbelbehandling minst 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 

Gallery a)

0,3–0,5 l 

Nyplanterade plantor

Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 

Boxer

2,5 l 

Tidigast 2 veckor efter plantering

UPMA. Tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion.

 

Gräsogräs - efter uppkomst/utplantering

     

Zetrola

0,5-1,5 l

Före blomning samt efter skörd

Max 1 behandling/år och 35 dagars karens. 

Select Plus

1,0-2,0 l 

DC 12-59 eller DC 91-97

Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.

Select + Renol

0,5-1 l + 0,5-1 l 

Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad

Max 2 behandlingar/år med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.

 

ETABLERADE FÄLT

     

Örtogräs - efter uppkomst/utplantering

     

Gallery

0,125 l 

Tidigt på våren

Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.

Goltix WG

1,0 kg 

Mars–april (före blomning)

Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. 

Goltix WG

1,0 kg 

Innan blomning och/eller efter skörd

Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.

Matrigon 72 SG + superolja

165 g + 0,5 l

Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter

Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 

Betasana SC 

1,0 l 

Före och efter skörd

Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)
a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix WG eller Gallery tidigast en månad efter plantering

 

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

ETABLERADE FÄLT

     

Örtogräs

     

Gallery

0,125 l 

September–oktober

Höstbehandling. Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.

Kerb Flo 400

0,5–0,75 l 

Oktober–december

Höstbehandling. UPMA. Max 1 behandling/år. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.

Goltix WG

1 kg 

September–oktober (efter skörd)

Höstbehandling. Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får ej överskrida 2x1 kg/ha och år.

Boxer

2,5 l 

September–oktober (efter skörd)

Höstbehandling. UPMA. Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall.

Matrigon 72 SG + superolja

165 g + 0,5 l

Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter

Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 

Betasana SC 

1,0 l 

Före och efter skörd

Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

Spotlight Plus

0,8 l

Efter skörd, DC 91

Behandling efter skörd mot utlöpare och ogräs. UPMA. Bomspruta ska vara avskärmad. Obs! Endast sprutning mellan raderna. Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Maxdosen är 0,8 l/ha och år. Rek. 300-600 l/ha. Bäst effekt efter morgonbehandling med solljus.

 

Gräsogräs 

     

Zetrola

0,5-1,5 l 

Före blomning samt efter skörd

Max 1 behandling och 35 dagars karens.

Select Plus

1,0-2,0 l 

DC 12-59 eller DC 91-97

Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.

Select + Renol

0,5-1 l + 0,5-1 l

Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad.

Max 2 behandlingar/år med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

All användning sker på odlarens egen risk.

Jordgubbar – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Fjärilslarver

     

Turex 50 WP

1,0 kg 

Unga larver och aktiva

Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: 7 dagar.

 

Spinnkvalster

     

Floramite

0,4 l 

Vid begynnande angrepp

Max 2 behandlingar/år. Karens 3 dagar.

Vertimec

1,2 l 

Före eller efter skörd.

DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.

Fibro 

10 l 

Vid angrepp, DC 10-89

UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha

Nissorun SC

0,4 l 

Vid angrepp

Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.

 

Jordgubbskvalster

     

Vertimec

1,2 l 

Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling

Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.

Mavrik

0,2 l 

DC 51-75

UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.

 

Löss, spinn- och jordgubbskvalster

     

Movento

1,0 l 

Före blom eller efter skörd

UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.

Mavrik

0,2 l 

DC 51-75

UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.

 

Sniglar

     

Sluxx HP

4–7 kg 

Vid begynnande angrepp

Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.

 

Löss, trips, fjärilslarver

     

NeemAzal T/S

3 l

Från DC 57

UPMA. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar.

 

Jordgubbar – bladgödsling

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling. Vattenmängd 200–600 l/ha.

Näringsämne/
Utvecklingsfas

Fosfor (kalcium)

Kalcium

Bor

Järn

Mangan

Magne-sium

Zink

Begynnande tillväxt

     

1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital

     

Gröna knoppar

   

1 l/ha Bor 150

1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital

1–2 l/ha Mikro Mangan

4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat

0,5 l/ha Zintrac/ 2 l Zinknitrat

Vita knoppar

   

1 l/ha Bor 150

   

4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat

0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat

               

Begynnande blomning

10 l/ha Kalciofoss

10 l/ha Stopit

         

Full blomning

10 l/ha Kalciofoss

10 l/ha Stopit

         

Slutet av blomningen

10 l/ha Kalciofoss

10 l/ha Stopit

         

Efter skörd i sept–okt

   

2 l/ha Bor 150

 

2 l/ha Mikro Mangan

 

0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat

Jordgubbar – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mjöldagg

     

Kumulus DF

4,0–6,0 l 

På våren och efter skörd

Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.

Frupica SC

0,9 l 

Begynn. blomning. (DC 59-66)

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.

Talius

0,25 l

Dc 41-92

UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. Godkänd att använda i friland och tunnel.

Flexity

0,5 l

DC 11-89

Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dygn. 1000-1500 l vatten/ha ska användas. UPMA i frilandsodling och i tunnelodling.

Switch

1,0 kg 

Begynn. Blomning

Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.

Signum

1,8 kg 

Mitten av blomning

Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.

Candit

0,2 kg 

Förebyggande under säsongen

Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.

Mirador

0,64 l 

Förebyggande under säsongen. DC 51-89

Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

DC 41-97 

Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.

 

Mjöldagg och gråmögel

     

Serenade ASO

4,0–8,0 l 

DC 13-97

Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 

VitiSan

5 kg 

Från knoppstadie

UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 

 

Kronröta, rödröta

     

Aliette 80 WG

4,0 kg 

Etablerade plantor, på våren

Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.

Aliette 80 WG

4,0 kg 

Under hösten

Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.

Aliette 80 WG

0,3 kg 

Nya plantor

Doppning av rötterna strax före utplantering.

Aliette 80 WG

4,0 kg 

2-4 veckor efter plantering

Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.

 

Gråmögel

     

Scala

2,0 l 

Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov.

Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.

Switch

1,0 kg 

 

Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.

Teldor WG 50

1,5 kg 

DC 60-67

Max 3 behandlingar. Karens 7 dagar.

Frupica SC

0,8–0,9 l 

DC 59-66

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.

Signum

1,8 kg 

DC 60-81

Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.

Binab TF WP

0,5 kg 

Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov

Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.

Switch

1,0 kg 

DC 55-89

Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 

Geoxe 50 WG

0,5 kg 

DC 61-89

Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar. 

 

 

Äpple – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Nyetablerad fruktodling

     

Flerårigt ogräs och gräsogräs

     

Roundup Flex

1,6-3,2 l 

Senast 5 veckor före plantering

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Glypper*

2,0-4,0 l

Senast 5 veckor före plantering

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

 

Örtogräs och gräsogräs

     

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.

 

Gräsogräs

     

Kerb Flo 400

0,75 l 

Sen höst, före tjäle

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

Ung fruktodling

     

Örtogräs och gräsogräs

     

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 

 

Gräsogräs

     

Kerb Flo 400

0,75 l 

 

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l 

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

Äldre fruktodling

     

Flerårigt ogräs och gräsogräs

     

Glypper*

2,0-4,0 l

Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Roundup Flex

1,6-3,2 l 

Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

 

Örtogräs och gräsogräs

     

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 

 

Gräsogräs

     

Kerb Flo 400

0,75 l 

Sen höst, före tjäle

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)

Äpple – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Spinnkvalster, rött spinn

     

Nissorun SC

0,4 l 

Före blomning till mognad. Minst 80 % av vinteräggen kläcka eller senare

Max 1 behandling/år. Karenstid: 28 dagar.

 

Fickminerarmal

     

Mospilan SG

0,25 kg 

Innan förpuppning (DC 50-89)

1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.

 

Bladlöss, ullöss

     

Mospilan SG

0,25 kg 

Vid angrepp

1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.

Teppeki

0,14 kg 

Vid angrepp i DC 51-59 och/eller DC 71-75.

Max 3 ggr/år med minst 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.

 

Bladlöss, inklusive blodlus och kommasköld-bladlus, larver, äppleblomvivel

     

Raptol

Bladlöss: 5 l/m kronhöjd, Larver: 3,5 l/m kronhöjd, Äppleblomvivel: 2,3 l/m kronhöjd 

Vid angrepp

Ej effekt på röd äpplebladlus och vecklare. Koncentrationen ska vara 0,5–1 % i sprutvätskan. Temperaturen ska vara över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Maxdosen vid varje behandling är 15 l/ha. Karens 3 dagar.

 

Bladlus inklusive blodlus, kommasköldlus samt äppel-bladgallmygga

     

Movento

2,25 l ( 0,75 l/m trädhöjd) 

Vid angrepp

Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.

 

Vecklare, frostfjäril

     

Steward

170 g alt. 230 g från DC 40

Vid begynnande äggläggning

Lägre dos – max 2 ggr/säsong, högre dos – max 1 ggr/säsong Karens 7 dagar. OBS! Biregler. Obs! 2022 är sista året som Steward får användas. 

 

Fjärilslarver t ex frostfjäril, fruktskalvecklare, nattfly

     

Turex 50 WP

1,5–2,0 kg 

Frostfjäril då äggen har kläckts på våren och larven är aktiv. Övriga så fort larven är aktiv

Små, unga larver är mer lättbehandlade när de är aktiva. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 7 dagar.

 

Fruktträdsspinnkvalster, äpplebladgallkvalster/rostkvalster

     

 Danitron

1,0–2,0 l

Vid angrepp från DC 51 (svällande kropp) till DC 85 (strax före skörd)

Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskild avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 99 %. Högsta tillåtna dos är 0,75 l per ha och meter trädhöjd. Max 1 behandling/år. Karenstid: 21 dagar.

 

Fruktträd-spinnkvalster

     

Fibro

20-30 l 

På vinterägg, DC 53-57

Max 1 behandling/år. Paraffinolja. Vattenmängd 1 000–1 500 l.

 

Bladlöss, fjärilslarver, bladloppor

     

NeemAzal T/S

3 l 

Vid angrepp i DC 53-69

Max 1 behandling. Grön äppelbladlus bekämpas inte helt men populationen kan hållas på en låg nivå.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Äpple – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Skorv

     

Scala

1,1 l 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 70 % av slutlig fruktstorlek

Max 5 ggr/säsong. Reducerad dos vid tankblandning. Även mot Monilia. Karens 56 dagar.

Delan WG

0,5 kg 

DC 53-79, Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek

Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 3 behandlingar/år, minst 7 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar.

Delan Pro

2,5 l

DC 53-81 från blomknopparnas sprickning t.o.m. början av fruktmognad.

Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 6 behandlingar/år, minst 8 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar. 

Candit 

0,2 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Syllit 

1,25 l 

Från svällande knopp t.o.m. 70-80 % av slutlig fruktstorlek

Max 2 ggr/säsong med minst 7 dagars intervall. Karens 60 dagar. 

VitiSan

2,5 kg/m kronhöjd 

DC 10-85. Från musöronstadiet till början av mognad

Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha.

 

Monilia

     

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

Från kartstorlek 10 mm till skörd

Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 2 behandlingar per säsong. Karenstid 14 dagar.

Delan WG

0,5 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek

Ej till ljusskaliga sorter, 1/8. Karens 35 dagar.

Candit

0,2 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

 

Bägarröta och Monilla

     
       

Teldor WG

1,5 kg 

Under blom DC 60-69

UPMA max 2 behandlingar per säsong, 10 dagars intervall.

 

Mjöldagg

     

Kumulus

3–6 kg 

Från grön spets t.o.m. begynnande mognad

Temperatur efter behandling helst 18-25*C. Sidoeffekt mot gallkvalster. Behandla ej svavelkänsliga sorter.

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

Från musöronstadiet tills tillväxten av skotten avstannar

Halv dos Topas vid tankblandning med Delan. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost/Monilia. Karens 14 dagar. Max 2 ggr/säsong.

VitiSan

2,5 kg/m kronhöjd 

Från musöron-början av mognad mognad i DC 10-85.

UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha. UPMA

Candit 

0,2 kg

Från ballong

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Topas 100 EC

0,25–0,5 l

Från blom

Den lägre dosen vid tankblandning med Delan WG. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 3 behandlingar/år. Karenstid 21 dagar.

 

Gloeosporium Monilia

     

Signum

0,75 kg

Från blom

UPMA, Max 3 ggr/säsong med 7–14 dagars intervall, 25 % avdriftsreducerande utrustning, Karens 7 dagar.

Pomax

1,6 l

Från 6 veckor före skörd

Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 3 dagar karens. 

 

Resistensrisken är hög för preparaten Candit, Scala och Topas. Använd därför dessa var för sig högst 3 gånger/säsong. Att växla mellan preparaten och att blanda två eller flera fungicider, minskar resistensrisken.

Vid blandning brukar ett av preparaten kunna halveras i dos.

 

Fruktträd – bladgödsling

Bladgödsling i äpple- och päronodling. Vattenmängd 200–400 l/ha.

Näringsämne/Tidpunkt

Magnesium

Mangan

Bor

Kalcium

Kalcium, fosfor

Zink

Järn

Knoppsprickning – Ballongstadiet

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

1-2 l/ha Mikro Mangan

2 l/ha Bor 150

5 l/ha Stopit vid knoppsprickning, upprepas var 7-10 dag fram till början av blomningen.

 

1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat

5-6 l/ha Ferrum Boost

Begynnande blomning

   

2 l/ha Bor 150

       

Avblomning – Kartsättning

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

1-2 l/ha Mikro Mangan

1–2 l/ha Bor 150

 

10 l/ha Kalciofoss

0,5 l/ha Zintrac / 2 l Zinknitrat

 

Fruktutveckling

 

0,5-1 l/ha Mikro Mangan

 

10 l/ha Stopit från avblomning till en vecka förre skörd vid 14 dagars intervall.

10 l/ha Kalciofoss

   

Fruktmognad

       

10 l/ha Kalciofoss a)

   

Efter skörd – Bladfall

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

 

2–3 l/ha Bor 150

   

1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat

 

* Kalciofoss används för att förbättra den röda färgen på frukten, förbättra fruktens fasthet, reduktion av inre nedbrytning, mer koncentrerad skörd och en förbättring av fruktens lagringsduglighet. Behandlingarna ska göras
2 till 3 veckor före skörd, minimum 500 l vatten/ha. Blanda inte med andra preparat!

 

Tillväxtreglering fruktträd

Äpple- och päronträd

     

Preparat

Dos

Utvecklingsstadium

Kommentar

Mot kartfall och tillväxt av skott

     

Regalis Plus

2,5 kg

DC 60-69

Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år

Regalis Plus

1,5 kg

DC 71-75

Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år

 

För kartgallring

     

Cerone

0,4 l

DC 57-72

UPMA. Max 2 behandlingar per år.

 

För färgförbättring

     

Cerone

0,4 l

DC 78-85

UPMA endast i äpple. Max 1 behandling per år. Karens 10 dagar.

 

Mot korkrost och för skalförbättring

     

Novagib

0,5 l

DC 69-74

Max 4 behandlingar/ år med minst 7 dagars intervall.