Friland

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av morötter, rödbetor, sallad, kål, lök, gurka, jordgubbar, äpple och andra fruktträd. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.

Frilandsproduktion – hitta rätt odlingsstrategi

Odlingen av grönsaker, frukt och bär är spridd över stora delar av landet och mycket av odlingen sker på kontrakt. Uppköpare och konsumenter ställer höga krav på kvalitén. Förutsättningarna skiftar stort mellan olika delar av landet och klimatet. Stenhårda kvalitetskrav och karensregler ställer höga krav på tajming och noggranna strategier.

För en lönsam produktion gäller det att ligga steget före skadegörare, svamp- sjukdomar och ogräs i odlingen. För vissa växtskyddsåtgärder kan progno- ser och fällor fungera för en behovs- anpassad bekämpning, medan andra måste förebyggas.

De flesta frilandskulturer kräver en noggrann och välbalanserad växt- näringsförsörjning. Detta gäller inte minst mikronäringsförsörjning. Vid höga pH-värden fastläggs de flesta mikronäringsämnen och fosfor.

Växnäringsförsörjningen är starkt kvalitetspåverkande på produkten

och påverkar grödans motståndskraft mot sjukdomar. Vi har en begränsad verktygslåda när vi kommer till växt- skyddsmedel och många av produk- terna används som UPMA = Utvidgat produktgodkännande. I och med att det är UPMA finns det bara begränsade försöksresultat och tillverkaren kan friskriva sig ifrån felaktiga resultat med användningen.

Tajming är A och O vid användning av växtskyddsmedlen och många gånger kan låga doser med täta intervall vara framgångsrikt mot t.ex. ogräs.

Här i Odla presenteras Lantmännens val av strategier för att underlätta ditt arbete.

Vi rekommenderar lösningar som ger bästa nytta i förhållande till kostnaden. Alla problemlösningar finns naturligtvis inte redovisade här men din säljare kan stötta dig med fler och hjälpa dig ta fram information som ger effekt i din odling.

 

 

För aktuella UPMA-godkännanden och dispenser av växtskydd, se LRF Trädgård, Växtskydd, Aktuella växtskyddsbesked.

För information om registrering och godkännande samt UPMA för respektive växtskyddsprodukt, se bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se.

Utvecklingsstadier

Morötter

00 Före uppkomst 
09 Uppkomst, moroten bryter genom ytan
10 Hjärtbladen är fullt utvecklade 
12 2 örtblad (flikiga blad) utvecklade
13 3 örtblad (flikiga blad) utvecklade
43 30 % av förväntad rotdiameter har utvecklats
49 Roten är fullt utvecklad och har nått typisk form och storlek

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

10 Hjärtbladen utvecklade
13 3 örtblad utvecklade
19 9 örtblad utvecklade
49 Bladmassan är fullbildad. Skördefärdig planta

 

Rödbetor

00 Sådd
08 Groning
10 Hjärtbladsstadiet
12 2 örtblad
14 4 örtblad
16 6 örtblad
19 9 örtblad
31-39 Bladtäckning/raderna sluter sig
49 Skörd

Bladgrönsaker som bildar huvud

10 Hjärtbladen utvecklade
14 4 örtblad utvecklade
17 7 örtblad utvecklade
41 Huvudet börjar bildas
45 50 % av förväntad huvudstorlek
49 Huvudet har uppnått full storlek och typisk form

Lök

00 Före uppkomst
05 Rötter växer fram
09 Uppkomst, löken bryter genom markytan
011 Bygelstadiet
012 Vimpelstadiet 
11 Första bladet synligt (>3 cm)
15 Femte bladet synligt (>3 cm)
41 Bladbasen tjocknar och förlängs
47 70 % av lökstorleken är nådd. 10 % av bladen har böjt sig
49 Bladen är vissna och döda. Tillväxten är avslutad och löken är skördeklar

Jordgubbar

12 Andra bladet utvecklat 
14 Fjärde bladet utvecklat
41 Utlöpare börjar bildas, ca 2 cm långa 
45 Första dotterplantan med rötter är färdig
57 Första blomknopparna synliga 
61 Början av blomningen, ca 10 % av blommorna är öppna
65 Full blomning
81 Början av skörd, medn de flesta bär är fortfarande vita
87 Full skörd
92 Början av invintringsperioden, nya blad med kortare stjälk syns

 

Äpple

00 Vila
09 Grön spets
10 Musöron
55 Blomknopp synlig
59 Ballong
65 Full blom
69 Avslutad blom
71 Fruktstorlek upp till 10 mm (dunig kart)
74 Fruktstorlek upp till 40 mm (glatt frukt)
85-87 Början av mognad till skörd

Morötter – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före och/eller efter uppkomst
Glypper 1,5-2,0 l DC 00. Före uppkomst.  Endast effekt på uppkomna ogräs
Legacy 0,15 l DC 00. Före uppkomst.  Max 1 behandling/år, 90 dagars karens. UPMA 
Goltix WG 1,5 kg DC 00. Före uppkomst. UPMA. Max 1 behandling/år. Godkänd att använda i morot, palsternacka och rotpersilja.
Sencor SC 0,175 l DC 00. Före uppkomst eller när morötterna har 2-6 örtblad. DC 12–16. UPMA. Karens 60 dagar. Sammanlagd maxdos 0,175 l/ha, max 2 behandlingar per år.
Centium 0,25 l DC 9-14. Från uppkomst till morötterna har 4 örtblad.  UPMA. Odlaren får själv välja om behandling ska ske före eller efter uppkomst eller både och, men totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. Behandlingsintervall 7–14 dagar.
Fenix 0,9 l Alt. 1 - Före uppkomst.  Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,45 l x 2 Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.  Max 2 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,3 l x 3 Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.  Max 3 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Centium + Sencor SC 0,2 l + 0,06-0,1 l 5–10 dagar före uppkomst  Fuktig jord ger bäst ogräseffekt av Centium. Sencor SC karens 60 dagar. Totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. 
Boxer* 0,5-1,5 l DC 11-14 Max 2 behandligar/år. 80 dagar karens.
Starane 333HL 0,15 l DC 11-12 UPMA. Max 1 behandling/år. 
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola 0,5-1,5 l < DC 40. När kvickroten har 3–5 blad.  Max 2 behandlingar/år med 14–28 dagars invervall. Karens 30 dagar. Den högre dosen mot kvickrot.
Select Plus 1,0-2,0 l DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad.  Max 1 behandling/år. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe.
Select + Renol 0,5 l + 0,5 l  DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad.  Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe. Max 1 l/ha per år.

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

Morötter – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Stickande och sugande insekter
Mavrik 0,2 l Behandlingstidpunkt bestäms med hjälp av lim-fällor. UMPA max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Insekter
Movento 0,75 l DC 12-49 Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 21 dagar. UPMA. Mot morotsbladloppa och bladlöss.
Fibro 10 l DC 10-89 UPMA gäller för reg.nr 5171. Max 5 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Undvik behandling i höga temperaturer över 25 °C samt behandling i direkt solsken eftersom risken för skador ökar under dessa förhållanden. Koncentrationen på sprutvätskan bör vara 1-2 %.
Raptol 6 l   Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Koncentrationen ska vara 0,5-1 %. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karens 3 dagar. 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Morötter – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Mjöldagg, alternaria
Serenade ASO 4-8 l DC 41-49, Förebyggande Biologiskt preparat. Kan blandas med fungicider. Karenstid 0 dagar. Max 6 behandlingar per år med 5–14 dagars mellanrum. 
Signum 1,0 kg DC 41-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Karens 14 dagar.
Mjöldagg, alternaria, Cercospora
Mirador  0,4-0,6 l DC 16-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar.
Bomullsmögel
Kumulus DF 4-6 kg  DC 13-49 Max 2 behadnlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karens 10 dagar.
Contans 4-8 kg Vid sådd innan på våren Ska myllas ned i jorden. Max 1 behandling/år
Lagringssjukdomar
Scala 2 l DC 14-49 UPMA. Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karens 21 dagar.

 

Kål – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie
Örtogräs - före uppkomst
Glypper 1,5-2,0 l DC 00. Före uppkomst. 
Devrinol 2,1 l Före sådd eller plantering
Centium 0,25 l Före uppkomst
Örtogräs - efter uppkomst
Lentagran WG 1-2 kg DC 14–16 (4–6 örtblad på kålplantan), i kålrabbi 2–3 veckor efter plantering.
Centium 0,25 l 7-10 dagar efter plantering
Matrigon 72 SG + superolja 110-165 g + 0,5 l DC 12-19
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola  0,5-1,5 l Kvickroten 2-4 blad
Select Plus 1,0-2,0 l DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)
Select + Renol 0,5-1,0 l + 0,5-1,0 l DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)
Focus Ultra + Dash 2 l + 0,5 l DC 12-45. Kvickroten 2–4 blad

Kål – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladmögel och vitrost
Signum 1,0 l DC 41-49 Max 3 behandlingar/säsong. Karens 14 dagar. Rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål och broccoli.
Infinito 1,6 l DC 40-49 UPMA. Max 3 behandlingar/säsong med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. Röd-, vit-, spets-, savoy-, bryssel-, blom-, grönkål, broccoli och kålrabbi.

Kål – insektsbehandling

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Rapsbagge, kålbladlus
Mavrik 0,2-0,3 l DC 10-49. Vid angrepp.  Karens 7 dagar. I huvud-, bryssel-, blomkål och broccoli. Max 1 behandling/ år med 90 % avdriftsreducerande utrustning. 
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl
Turex 50 WP 1,0 kg Vid angrepp Små, unga larver är mer lättbehandlade. Röd-, savoy-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål, blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall minst 7 dagar.
UPMA i köksväxter på friland t ex kålrot och svartkål.
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl
DiPel DF 0,5-1 kg Vid angrepp Doseringen bör inte reduceras till under 1 kg/ha då angreppen är kraftiga, kålfly förekommer eller det finns larver i flera olika storlekar/åldrar. Ett vätmedel/vidhäftningsmedel rekommenderas att tillsättas vid användning i kål. Max 8 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall.
Sugande och bitande skadeinsekter
Mospilan SG 0,325 kg i 500 l vatten Huvudkål: DC 40-85, Blomkål och broccoli: DC 41-46, Brysselkål: DC 41-47 UPMA: Max 1 behandling/år. Blomkål och broccoli har karenstid 7 dagar. Brysselkål och huvudkål har karenstid 14 dagar. Tillåten att använda i ovan nämnda kålgrödor. Max tillåten dos: 0,325 kg/ha.
Mot insektsangrepp löss, viss effekt på trips och spinnkvalster
Movento SC 100 0,75 l DC 12-49. Vid angrepp.  Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 3 dagar. Blanda med pyretroid för snabb effekt. 
Kålbladlöss
Teppeki 0,14 kg DC 16-49. Vid angrepp.  UPMA: Max 2 behandlingar per år, minst 21 dagars intervall. Karens 14 dagar i vit-, röd-, spets- och savojkål. 7 dagars karens i brysselkål.
Mot insektsangrepp, kålbladlus och fjärilslarver
NeemAzal T/S 3 l  DC 14-49. Vid angrepp.  Godkänd i huvudkål och brysselkål. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.
NeemAzal T/S 2,5 l Vid angrepp UPMA i bladbildande kål. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 7 dagar.
Nexide CS 0,06 l DC 10-49 UPMA. Max 1 behandling/år. 
Raptol 6 l DC 12-49 UPMA i blommande kål. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidi- gare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före uppkomst
Centium 0,1-0,15 l  Före uppkomst Lägre dos om lättare jord. Kör ej om det är torka.
Roundup Flex 1,2-1,5 l DC 00. Före uppkomst Endast effekt på uppkomna ogräs
Glypper* 1,5-2,0 l DC 00. Före uppkomst Endast effekt på uppkomna ogräs
Örtogräs - efter uppkomst
Goltix WG 0,75–1,5 kg  DC 10-18 Totala maxdosen 3 kg. Max 4 behandlingar/säsong med minst 7 dagars intervall. 
Goltix SC 700 1,0–1,5 l DC 10-18 Max 4 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Totala maxdosen 3,0 l. 
Betasana SC 0,7 l (1 l)** 12–18 (10-18)** Max 3 gånger/år med minst 7 dagars intervall. Total maxdos per år är 3 l. Karens 90 dagar.
Tramat, alt. 1 0,45 l DC 10-18 Max 1 behandling/år. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.
Tramat, alt. 2 0,25 l x 2 DC 10-18 Max 2 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.
Tramat, alt. 3 0,14 l x 3 DC 10-18 Max 3 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.
Ethosat 0,2 l x 3 DC 00-18 Max 3 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. 0,2 l är total maxdos fram till DC 10. Maxdos 0,6 l/ha och år. 
Safari 50 DF 10–30 g  DC 10-31 Maxdos 30 g/behandling. Behandlingsintervall 7–14 dagar och max 4 behandlingar/år. 
Centium 0,05-0,1 l DC 12-18 (2–8 örtblad) Då rödbetorna har 2 örtblad (ej tidigare användning) ska högst 0,05 l/ha användas. Centium kan orsaka en vitfärgning på rödbetornas blad. Undvik dubbelsprutning. Max 0,2 l/ha Centium och säsong. Max 4 gånger. Den praktiska erfarenheten är ännu begränsad i rödbetor.
Matrigon 72 SG + superolja 165 g + 0,5 l DC 12-15 (2-5 örtblad)  Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola  0,5-1,5 l DC <32. Kvickroten 3–5 blad.  Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Obs! Totaldos 1,5 l per år.
Select Plus 1,5-2,0 l DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Max 1 behandling/år, Bekämpar även vitröe. 
Select + Renol 0,75-1,0 l + 0,75-1,0 l DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Enkelbehandling med hög dos annars dubbelbehandling med 0,5 l x 2 möjlig. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 
Select + Renol 0,5 l + 0,5 l (x 2) DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagar intervall. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 

Strategierna för ogräsbekämpning i rödbeta är samma som för sockerbeta.

Vid produktval välj bland produkterna ovan.
*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l). **Inom parantes gäller endast bandsprutning.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss, bladloppor och viss effekt på trips
Movento 0,75 l DC 12-49. Vid angrepp Karens 21 dagar. Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. 200-500l vatten/ha, UPMA.
Bladlöss och trips
Raptol 6 l Vid angrepp Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karenstid 3 dagar. 
Insekter
Mavrik 0,2 l DC 10-49. Vid Angrepp Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. 
Nexide CS 0,06 l DC 13-43 UPMA. Max 1 behandling/år.

Rödbetor – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Cercospora och betrost
Mirador 0,4-0,6 l DC 16-49 Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar. 
Mot svampangrepp
Signum 1,0 kg DC 36-49 Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. UPMA.
Comet Pro 0,6 l DC 39-49 Behandling får ske senast till och med 31 augusti. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 28 dygn. UPMA

Lök – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)
Boxer* 0,5-1,0 l  DC 11-13 UPMA i Kepalök, knipplök, purjolök och vitlök. 60 dagars karens i kepalök och knipplök, 70 dagars karens i vitlök och 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/år.
Örtogräs - före uppkomst (kepalök)
Fenix 0,9 l Alt. 1 - Före uppkomst Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,45 l x 2 Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14 Max 2 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,3 l x 3 Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14 Max 3 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Goltix WG 1,5 kg Före uppkomst UPMA. Max 1 behandling/år.
Gallery 0,06 l DC 00-12 Bomspruta. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.
Gallery 0,2 l DC 00-12 Bandspruta. Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.
Starane 333 HL 0,15 l DC 10-15 UPMA. Max 1 behandling/år. Karenstid 90 dagar.
Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, purjolök)
Fenix 0,25 l DC 00-14 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 45 dagar. 
Örtogräs - efter uppkomst (kepalök, scharlottenlök)
Lentagran WP 0,25-1,0 kg  DC 11-14 (löken har 1–4 blad) Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 56 dagar. Maxdos/år: 2 kg/ha. 
Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, purjolök, vitlök)
Lentagran WP 0,5-1,0 kg Från DC 13 Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Maxdos/år: 2 kg/ha. Karenstid sallads-lök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola 0,5–1,5 l DC <45 Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. 
Select Plus 1,0-2,0 l DC 12-45 Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling/år. Select Plus bekämpar även vitgröe.
Select + Renol 0,3–0,4 l + 0,3-0,4 l (x2) DC 12-45. När kvickroten har 3-5 blad Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe, 2 behadnlingar/år med minst 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.
Focus Ultra + Dash 2,0–5,0 l + 0,5 l DC 15-45 (12-45 purjolök) När kvickroten har 3–5 blad Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Lök – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss, trips
Movento 0,75 l Vid begynnande angrepp UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.
NeemAzal T/S 3 l Vid angrepp UPMA i knippelök, salladslök, gräslök och purjolök. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 28 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.


  

Lök – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Lökbladmögel (kepalök)
Shirlan 0,5 l  DC 40-48 Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling/år. 7 dagars karens. 
Lökbladmögel (kepalök, vitlök och scharlottenlök)
Infinito 1,6 l  DC 41-47 Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.
Cabrio Duo 2,5 l DC 13-48 Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.
Zorvec Endavia 0,4 l Från DC 13 Max 4 behandlingar med 7 dagars mellanrum. Karens 28 dagar. 
Gråmögel (kepalök)
Signum 1,0 kg DC 11-47 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Gråmögel (kepalök, sallatslök, purjolök)
Scala 2,0 l DC 19-48 kepalök (DC 19-49 purjolök och salladslök) UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. 14 dagars karens.
Gråmögel och Stemphyllium (kepalök och scharlottenlök)
Propulse 0,5-0,8 l DC 41-47 UPMA. Max 2 behandlingar med 7 dagars mellanrum. Den totala maximala dosen får inte överstiga 1 liter per hektar. Karens 7 dagar. 
Lökbladmögel och gråmögel
Mirador 0,8 l  DC 14-49 (DC 14-48 kepalök, vitlök) Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Stemphylium leaf blight i purjolök
Signum 1,5 kg Från DC 40 Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Karenstid 14 dygn. UPMA
Groningshämmare i Kepalök
Fazor 4 kg DC 47-48 Ca 10 % av lökblasten ska
börja vika sig, men inte mer än 50 %. Karens 14 dagar. 

Frilandsgurka – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)
Centium 0,25 l Före uppkomst UPMA. Max 1 behandling/år

Frilandsgurka – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos/ha liter* Kommentar
Mot insektsangrepp DC 10–75 0,2 l Calypso (UPMA). Max 2 behandlingar med 7–14 dagars intervall, 300–400 l vatten. Karens 3 dagar.

Frilandsgurka – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Gurkbladmögel
Aliette 80 WG 3,0–4,0 kg  Före etablerat angrepp 800–1000 l vatten. Vid behov upprepad behandling med 8 dagars intervall. Karens 3 dagar. Max 4 behandlingar.
Previcur Energy 2,5 l  DC 12-80 (UPMA) Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar. 600 l vatten.
Ranman Top 0,5 l  Före etablerat angrepp UPMA. Högst 6 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.
Infinito 1,6 l DC 21-85 UPMA. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dagar. Preparatet får bara användas vart tredje år på samma fält. 
Cabrio Duo 2,5 l  DC 11-89 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 1 dag.
Mjöldagg
Kumulus DF 4,0–6,0 l  Förebyggande 500–600 l vatten. Upprepad behandling före skörd. Max 4 behandlingar. Karens 0 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Sallat, friland – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Gräsogräs
Kerb Flo 400 2,5–3,75 l Före sådd Kerb FLO 400 nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 
Kerb Flo 400 2,5–3,75 l Omedelbart efter sådd Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 
Kerb Flo 400 2,5–3,75 l Före utplantering Kerb FLO 400 ska nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm om torra förhållanden. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 

a) Odling av stråsäd kan ej ske efterföljande år. Odla i stället raps, kål, morötter, sockerbetor, bönor, lök eller ärtor.

 

Sallat, friland – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss
Mospilan 0,25 kg  DC 40-49. Vid angrepp Max 1 behandling/år. Vid behov tillsätt vätmedel. Karens 7 dagar.
Movento 0,75 l  DC 12-49 Max 2 beh med 14 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Insekter
Raptol 6 l Vid angrepp Koncentrationen i sprutvätskan: 0,5-1,0%. Temperaturen över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. 3 dagars karens
Fjärilslarver (gammafly, grönsaksfly)
Turex 50 WP 1 kg  Vid Angrepp i DC 09-99 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Små unga larver är mer lättbehandlade. 

Sallat, friland – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Sallatsbladmögel
Aliette 80 WG 0,3–0,5 kg/m3 Före sådd eller utplantering Jordinblandning. Karens 14 dagar.
Aliette 80 WG 3,0 kg  Friland, före/efter utplantering. Max 4 behandlingar. Karens minst 14 dagar.
Proplant 15 ml/ 10 l vatten  Förebyggande vid
sådd i växthus i DC 20-49.
Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 21 dagar.
Revus 0,6 l Förebyggande Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. Intervall minst 7 dagar.
Proplant 1,5 l  DC 20-49. Förebyggande. Max 2 behandlingar/år. Karens 7 dagar. Intervall 7–10 dagar.
Previcur Energy 2,5 l  DC 12-41. Förebyggande. Max 2 behandlingar. Karens 21 dagar.
Infinito 1,6 l  DC 30-49 Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Cabrio Duo 2,5 l  DC 10-49 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dag.
Gråmögel, bomullsmögel
Serenade ASO 4-8 l DC 13-49 Max 6 behandlingar men 5-14 dagars intervall. Karens 0 dagar.
Contans WG 2,0 kg  Före plantering  Contans WG ska myllas efter behandling 0–10 cm.
 Signum 1,5 kg Vid angrepp Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dagar. 

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
NYPLANTERADE FÄLT
Örtogräs - före uppkomst/utplantering
Roundup Flex 1,6-3,2 l Senast 5 veckor före plantering. Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Glypper* 2,0-4,0 l Senast 5 veckor före plantering. Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs - efter uppkomst/utplantering
Proman 1,0 l Senast 7 dagar efter utplantering. Endast vårbehandling senast 15 juni. UPMA gäller för Proman med reg.nr 5348. Max 1 behandling/år. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten. Vid spridning av produkten ska 200-600 l vatten/ha användas.
Betasana SC 0,5-1,0 l Nyplanterade plantor Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.
Goltix Gold a) 1,0 kg Nyplanterade innan blomning Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och år. Vid dubbelbehandling minst 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix Gold, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 
Gallery a) 0,3–0,5 l  Nyplanterade plantor Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 
Boxer 2,5 l  Tidigast 2 veckor efter plantering UPMA. Tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion.
Gräsogräs - efter uppkomst/utplantering
Zetrola 0,5-1,5 l Före blomning samt efter skörd Max 1 behandling/år och 35 dagars karens. 
Select Plus 1,0-2,0 l  DC 12-59 eller DC 91-97 Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.
Select + Renol 0,5-1 l + 0,5-1 l  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad Max 2 behandlingar/år med minst intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
Focus Ultra + Dash 2-5 l + 0,5 l DC 11-16 Max 1 behandling/år och 42 dagars karens.

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
ETABLERADE FÄLT
Örtogräs - efter uppkomst/utplantering
Gallery 0,125 l  Tidigt på våren Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.
Goltix Gold 1,0 kg  Mars–april (före blomning) Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix Gold, Korona. 
Goltix WG 1,0 kg  Innan blomning och/eller efter skörd Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.
Matrigon 72 SG + superolja 165 g  + 0,5 l Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Betasana SC  1,0 l  Före och efter skörd Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l).
a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix Gold eller Gallery tidigast en månad efter plantering.

 

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
ETABLERADE FÄLT
Örtogräs
Gallery 0,125 l  September–oktober Höstbehandling. Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.
Kerb Flo 400 0,5–0,75 l  Oktober–december Höstbehandling. UPMA. Max 1 behandling/år. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.
Goltix Gold 1 kg  September–oktober (efter skörd) Höstbehandling. Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får ej överskrida 2x1 kg/ha och år.
Boxer 2,5 l  September–oktober (efter skörd) Höstbehandling. UPMA. Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall.
Matrigon 72 SG + superolja 165 g  + 0,5 l Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Betasana SC  1,0 l  Före och efter skörd Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.
Spotlight Plus 0,8 l Efter skörd, DC 91 Behandling efter skörd mot utlöpare och ogräs. UPMA. Bomspruta ska vara avskärmad. Obs! Endast sprutning mellan raderna. Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Maxdosen är 0,8 l/ha och år. Rek. 300-600 l/ha. Bäst effekt efter morgonbehandling med solljus.
Gräsogräs 
Zetrola 0,5-1,5 l  Före blomning samt efter skörd Max 1 behandling och 35 dagars karens.
Select Plus 1,0-2,0 l  DC 12-59 eller DC 91-97 Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.
Select + Renol 0,5-1 l + 0,5-1 l Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. Max 2 behandlingar/år med minst intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
Focus Ultra + Dash 2-5 l + 0,5 l DC 11-16 Max 1 behandlingar/år och 42 dagars karens.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

All användning sker på odlarens egen risk.

 

Jordgubbar – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Fjärilslarver
Turex 50 WP 1,0 kg  Unga larver och aktiva i DC 13-93 Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall minst 7 dagar.
Spinnkvalster
Milbeknock 1,25 l DC 40-60 och/eller efter DC 91 UPMA i jordgubbar på friland. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. 
Vertimec 1,2 l  Före eller efter skörd. DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.
Fibro  10 l  Vid angrepp, DC 10-89 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha
Nissorun SC 0,4 l  Vid angrepp upp till DC 97 Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.
Jordgubbskvalster
Vertimec 1,2 l  Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.
Mavrik 0,2 l  DC 51-75 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Milbeknock 1,25 l DC 40-60 och/eller efter DC 91 UPMA i jordgubbar på friland. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. 
Löss, spinn- och jordgubbskvalster
Movento 1,0 l  Före blom eller efter skörd UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.
Mavrik 0,2 l  DC 51-75 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Sniglar
Sluxx HP 4–7 kg  Vid begynnande angrepp Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.
Löss, trips, fjärilslarver
NeemAzal T/S 3 l Från DC 57 UPMA. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar.

 

Jordgubbar – bladgödsling

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling. Vattenmängd 200–600 l/ha.

Näringsämne/
Utvecklingsfas
Fosfor (kalcium) Kalcium Bor Järn Mangan Magne-sium Zink
Begynnande tillväxt       1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital      
Gröna knoppar     1 l/ha Bor 150 1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital 1–2 l/ha Mikro Mangan 4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat 0,5 l/ha Zintrac/ 2 l Zinknitrat
Vita knoppar     1 l/ha Bor 150     4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat 0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat
Begynnande blomning 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Full blomning 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Slutet av blomningen 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Efter skörd i sept–okt     2 l/ha Bor 150   2 l/ha Mikro Mangan   0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat

Jordgubbar – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Mjöldagg
Kumulus DF 4,0–6,0 l  På våren och efter skörd Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.
Frupica SC 0,9 l  DC 59-66 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.
Talius 0,25 l Dc 41-92 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. Godkänd att använda i friland och tunnel.
Flexity 0,5 l DC 11-89 Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dygn. 1000-1500 l vatten/ha ska användas. UPMA i frilandsodling och i tunnelodling.
Switch 1,0 kg  Begynn. Blomning Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Signum 1,8 kg  Mitten av blomning Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.
Candit 0,2 kg  Förebyggande under säsongen Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.
Mirador 0,64 l  Förebyggande under säsongen. DC 51-89 Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  DC 41-97  Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.
Mjöldagg och gråmögel
Serenade ASO 4,0–8,0 l  DC 13-97 Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 
VitiSan 5 kg  Från knoppstadie, DC59-89 UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 
Kronröta, rödröta
Aliette 80 WG 4,0 kg  Etablerade plantor, på våren Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.
Aliette 80 WG 4,0 kg  Under hösten Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.
Aliette 80 WG 0,3 kg  Nya plantor Doppning av rötterna strax före utplantering.
Aliette 80 WG 4,0 kg  2-4 veckor efter plantering Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.
Gråmögel
Scala 2,0 l  Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov. Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.
Switch 1,0 kg    Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Teldor WG 50 1,5 kg  DC 55-89 Max 3 behandlingar. Karens 3 dagar.
Frupica SC 0,8–0,9 l  DC 59-66 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.
Signum 1,8 kg  DC 60-81 Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.
Binab TF WP 0,5 kg  Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.
Switch 1,0 kg  DC 55-89 Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 
Geoxe 50 WG 0,5 kg  DC 61-89 Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar. 

Äpple – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Nyetablerad fruktodling
Flerårigt ogräs och gräsogräs
Roundup Flex 1,6-3,2 l  Senast 5 veckor före plantering Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Glypper* 2,0-4,0 l Senast 5 veckor före plantering Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs och gräsogräs
MaisTer 75-150 g  Före blom > DC 59 UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.
Gräsogräs
Kerb Flo 400 0,75 l  Sen höst, före tjäle Marktemperatur under 10°C.
Zetrola 1,5 l April–september Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Ung fruktodling
Örtogräs och gräsogräs
MaisTer 75-150 g  Före blom > DC 59 UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 
Gräsogräs
Kerb Flo 400 0,75 l    Marktemperatur under 10°C.
Zetrola 1,5 l  April–september Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Äldre fruktodling
Flerårigt ogräs och gräsogräs
Glypper* 2,0-4,0 l Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Roundup Flex 1,6-3,2 l  Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs och gräsogräs
MaisTer 75-150 g  Före blom > DC 59 UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 
Gräsogräs
Kerb Flo 400 0,75 l  Sen höst, före tjäle Marktemperatur under 10°C.
Zetrola 1,5 l April–september Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)

Äpple – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Spinnkvalster, rött spinn
Nissorun SC 0,4 l  Före blomning till mognad. Minst 80 % av vinteräggen kläcka eller senare Max 1 behandling/år. Karenstid: 28 dagar.
Fickminerarmal
Mospilan SG 0,25 kg  Innan förpuppning (DC 50-89) 1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Bladlöss, ullöss
Mospilan SG 0,25 kg  Vid angrepp, DC 50-89 1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Teppeki 0,14 kg  Vid angrepp i DC 51-59 och/eller DC 71-75. Max 3 ggr/år med minst 21 dagars intervall.  Karens 21 dagar.
Bladlöss, inklusive blodlus och kommasköld-bladlus, larver, äppleblomvivel
Raptol Bladlöss: 5 l/m kronhöjd, Larver: 3,5 l/m kronhöjd, Äppleblomvivel: 2,3 l/m kronhöjd  Vid angrepp Ej effekt på röd äpplebladlus och vecklare. Koncentrationen ska vara 0,5–1 % i sprutvätskan. Temperaturen ska vara över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Maxdosen vid varje behandling är 15 l/ha.  Karens 3 dagar.
Bladlus inklusive blodlus, kommasköldlus samt äppel-bladgallmygga
Movento 2,25 l ( 0,75 l/m trädhöjd)  Vid angrepp Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.
Fjärilslarver t ex frostfjäril, fruktskalvecklare, nattfly
Turex 50 WP 1,5–2,0 kg  Frostfjäril då äggen har kläckts på våren och larven är aktiv. Övriga så fort larven är aktiv Små, unga larver är mer lättbehandlade när de är aktiva. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 7 dagar.
Fruktträdsspinnkvalster, äpplebladgallkvalster/rostkvalster
 Danitron 1,0–2,0 l Vid angrepp från DC 51 (svällande kropp) till DC 85 (strax före skörd) Max 1 behandling/år. Karenstid: 21 dagar. Högsta tillåtna dos är 0,75 l per ha och meter trädhöjd.
Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller
öppna diken får endast ske med särskild avdriftsreducerande
utrustning som reducerar avdriften med minst 99 %. 
Fruktträd-spinnkvalster
Fibro 20-30 l  På vinterägg, DC 53-57 Max 1 behandling/år. Paraffinolja. Vattenmängd 1 000–1 500 l.
Bladlöss, fjärilslarver, bladloppor
NeemAzal T/S 3 l  Vid angrepp i DC 53-69 Max 1 behandling. Grön äppelbladlus bekämpas inte helt men populationen kan hållas på en låg nivå.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Äpple – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Skorv
Scala 1,1 l  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 70 % av slutlig fruktstorlek Max 5 ggr/säsong. Reducerad dos vid tankblandning. Även mot Monilia. Karens 56 dagar.
Delan WG 0,5 kg  DC 53-79, Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 3 behandlingar/år, minst 7 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar.
Delan Pro 2,5 l DC 53-81 från blomknopparnas sprickning t.o.m. början av fruktmognad. Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 6 behandlingar/år, minst 8 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar. 
Candit  0,2 kg  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Syllit  1,25 l  Från svällande knopp t.o.m. 70-80 % av slutlig fruktstorlek Max 2 ggr/år med minst 7 dagars intervall. Karens 60 dagar. 
VitiSan 2,5 kg/m kronhöjd  DC 10-85. Från musöronstadiet till början av mognad Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha.
Kumulus 4,0 kg DC 09-81 Max 5 gånger/år med minst 10 dagars intervall. Maxdos per behandling 7,5 kg. ingen karenstid. 
Revyona 2,0 l DC 53-89 Max 1 behandling/år vartannat år. Karenstid 28 dagar.
Monilia
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  Från kartstorlek 10 mm till skörd Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 2 behandlingar per säsong. Karenstid 14 dagar.
Delan WG 0,5 kg  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek Ej till ljusskaliga sorter, 1/8. Karens 35 dagar.
Candit 0,2 kg  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Bägarröta och Monilla
Teldor WG 1,5 kg  Under blom DC 60-69 UPMA max 2 behandlingar per säsong, 10 dagars intervall.
Mjöldagg
Revyona 2,0 l DC 53-89 Max 1 behandling/år vartannat år. Karenstid 28 dagar.
Kumulus 3–6 kg  Från grön spets t.o.m. begynnande mognad Temperatur efter behandling helst 18-25*C. Sidoeffekt mot gallkvalster. Behandla ej svavelkänsliga sorter.
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  Från musöronstadiet tills tillväxten av skotten avstannar Halv dos Topas vid tankblandning med Delan. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost/Monilia. Karens 14 dagar. Max 2 ggr/säsong.
VitiSan 2,5 kg/m kronhöjd  Från musöron-början av mognad mognad i DC 10-85. UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha. UPMA
Candit  0,2 kg Från ballong Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Topas 100 EC 0,25–0,5 l Från blom Den lägre dosen vid tankblandning med Delan WG. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 3 behandlingar/år. Karenstid 21 dagar.
Gloeosporium Monilia
Signum 0,75 kg Från blom UPMA, Max 3 ggr/säsong med 7–14 dagars intervall, 25 % avdriftsreducerande utrustning, Karens 7 dagar.
Pomax 1,6 l Från 6 veckor före skörd Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 3 dagar karens. 

 

Fruktträd – bladgödsling

Bladgödsling i äpple- och päronodling. Vattenmängd 200-400 l/ha.

Näringsämne/
Tidpunkt
Magnesium Mangan Bor Kalcium Kalcium, fosfor Zink Järn
Knoppsprickning – Ballongstadiet 4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat 1-2 l/ha Mikro Mangan 2 l/ha Bor 150 5 l/ha Stopit vid knoppsprickning, upprepas var 7-10 dag fram till början av blomningen.   1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat 5-6 l/ha Ferrum Boost
Begynnande blomning     2 l/ha Bor 150        
Avblomning – Kartsättning 4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat 1-2 l/ha Mikro Mangan 1–2 l/ha Bor 150   10 l/ha Kalciofoss 0,5 l/ha Zintrac / 2 l Zinknitrat  
Fruktutveckling   0,5-1 l/ha Mikro Mangan   10 l/ha Stopit från avblomning till en vecka förre skörd vid 14 dagars intervall. 10 l/ha Kalciofoss    
Fruktmognad         10 l/ha Kalciofoss a)    
Efter skörd – Bladfall 4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat   2–3 l/ha Bor 150     1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat  

Bladgödsling i äpple- och päronodling. Vattenmängd 200-400 l/ha.

* Kalciofoss används för att förbättra den röda färgen på frukten, förbättra fruktens fasthet, reduktion av inre nedbrytning, mer koncentrerad skörd och en förbättring av fruktens lagringsduglighet. Behandlingarna ska göras
2 till 3 veckor före skörd, minimum 500 l vatten/ha. Blanda inte med andra preparat!

 

Tillväxtreglering fruktträd

Preparat Dos Utvecklingsstadium Kommentar
Mot kartfall och tillväxt av skott
Regalis Plus 2,5 kg DC 60-69 Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år
Regalis Plus 1,5 kg DC 71-75 Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år
För kartgallring
Cerone 0,4 l DC 57-72 UPMA. Max 2 behandlingar per år.
För färgförbättring
Cerone 0,4 l DC 78-85 UPMA endast i äpple. Max 1 behandling per år. Karens 10 dagar.
Mot korkrost och för skalförbättring
Novagib 0,5 l DC 69-74 Max 4 behandlingar/ år med minst 7 dagars intervall.