Kål

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av kål. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Bladgrönsaker som bildar huvud

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

Kål – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Örtogräs DC 14–16 (4–6 örtblad på kålplantan), i kålrabbi 2–3 veckor efter plantering. 1-2 kg Lentagran WP Godkänd i broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål och kålrabbi. Broccoli och blomkål är känsligare och därför ska max 1 kg/behandlingstillfälle användas. Karenstid: 42 dagar. Max 2 kg produkt/ha och år. Minst 7 dagars intervall. 
Örtogräs Före sådd eller plantering 2,1 l Devrinol Sprutas på svart jord och myllas med harv omgående efter behandling.
Örtogräs 7–10 dagar efter plantering 0,25 l Centium UPMA. Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, brysselkål, grönkål. Max 1 behandling/år.
Örtogräs Före uppkomst 0,25 l Centium UPMA. Godkänd i sådd av grönkål och sådd kålrot. Max 1 behandling/säsong.
Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo DC 12-19 110–165 g Matrigon 72 SG +  0,5 l superolja Huvudkål: Vit, spets, röd och savoykål samt brysselkål. Blommande: Blomkål, broccoli. Max 1 behandling 
  DC 12-15 0,2 l Cliophar 600 SL + 0,5 l superolja Rödkål, vitkål,spetskål och savoykål. Max 1 behandling 
Kvickrot och gräsogräs Kvickroten 2-4 blad 0,5–1,5 l Zetrola I broccoli och huvudkål. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. Max 1,5 l/år.
  DC 12-45 Se kommentar. Kvickroten 2–4 blad 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash DC 12-45 för vitkål och savojkål. DC 13-35 för broccoli, blomkål, brysselkål, grönkål, jersykål, kinakål/salladskål samt fodermärgskål. Karens: 28 dagar för: broccoli, blomkål och vitkål. 42 dagar för: grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgkål, 21 dagar för savojkål. ingen karens för brysselkål. 
  DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas) 1,5-2,0 l Select Plus Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 1 behandling. Bekämpar även vitgröe.
  DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas) Enkelbehandling: 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol. Dubbelbehandling: 2 x 0,5 l Select + 0,5 l Renol Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Bekämpar även vitgröe.  

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst

 

 

 

Spectra 

1,5-2,0 l

DC 00. Före uppkomst. 

Endast effekt på uppkomsna ogräs

Devrinol

2,1 l

Före sådd eller plantering

Sprutas på svart jord och myllas med harv omgående efter behandling.

Centium

0,25 l

Före uppkomst

UPMA. Godkänd i sådd av grönkål och sådd kålrot. Max 1 behandling/säsong.

Örtogräs - efter uppkomst

 

 

 

Lentagran WG

1-2 kg

DC 14–16 (4–6 örtblad på kålplantan), i kålrabbi 2–3 veckor efter plantering.

Godkänd i broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål och kålrabbi. Broccoli och blomkål är känsligare och därför ska max 1 kg/behandlingstillfälle användas. Max 2 behandlingar/år. Karenstid 42 dagar. Max 2 kg produkt/ha och år. Minst 7 dagars intervall.

Centium

0,25 l

7-10 dagar efter plantering

UPMA. Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, brysselkål, grönkål. Max 1 behandling/år.

Matrigon 72 SG + superolja

110-165 g + 0,5 l

DC 12-19

Huvudkål: Vit, spets, röd och savoykål samt brysselkål. Blommande: Blomkål, broccoli. Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.

Cliophar + superolja

0,2 l + 0,5 l

DC 12-15

Rödkål, vitkål,spetskål och savoykål. Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.

Gräsogräs - efter uppkomst

 

 

 

Zetrola 

0,5-1,5 l

Kvickroten 2-4 blad

I broccoli och huvudkål. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. Max 1,5 l/år.

Select Plus

1,5-2,0 l

DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)

Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 1 behandling/år. Bekämpar även vitgröe.

Select + Renol

0,5-1,0 l + 0,5-1,0 l

DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)

Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Bekämpar även vitgröe.  Enkelbehandling 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol alt. dubbelbehandling: 2 x 0,5 l Select + 0,5 l Renol. 

Focus Ultra + Dash

2 l + 0,5 l

DC 12-45. Kvickroten 2–4 blad

DC 12-45 för vitkål och savojkål. DC 13-35 för broccoli, blomkål, brysselkål, grönkål, jersykål, kinakål/salladskål samt fodermärgskål. Karens: 28 dagar för: broccoli, blomkål och vitkål. 42 dagar för: grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgkål, 21 dagar för savojkål. Ingen karens för brysselkål. 

 

 

Kål – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Trips, jordloppa, kålfjäril, kålmal Vid angrepp. 0,3-0,5 l Beta-Baythroid Karens 7 dagar. I vit-, röd-, bryssel-, sallads- och grönkål. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall.
Kålfluga, kålmal, kålfly, lus, trips Vid begynnande angrepp. DC 10-49 0,2–0,3 l Fastac 50 Karens 7 dagar. I vitkål, rödkål, spetskål, savoykål, broccoli och blomkål. Max 2 behandlingar med 90 % avdriftsreducerande utrustning vid användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
Rapsbagge, kålbladlus Vid angrepp. DC 10-49 0,2-0,3 l Mavrik Karens 7 dagar. I huvud-, bryssel-, blomkål och broccoli. Max 1 behandling med 90 % avdriftsreducerande utrustning. 
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl Vid angrepp 1 kg Turex 50 WP Små, unga larver är mer lättbehandlade. Röd-, savoy-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål, blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall:  7 dagar.
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl Vid angrepp 0,5–1,0 l DiPel DF Doseringen bör inte reduceras till under 1 kg/ha då angreppen är kraftiga, kålfly förekommer eller det finns larver i flera olika storlekar/åldrar. Ett vätmedel/vidhäftningsmedel rekommenderas att tillsättas vid användning i kål. Max 8 behandlingar
Kålfjäril, kålmal, kålmott, kålfly, kålvecklare, rapsbagge Vid angrepp St. 40, 66 g, Steward 30 WG, St. 50, 88 g, Steward 30 WG Karens vitkål, rödkål, savoykål, blomkål och broccoli 1 dag. Karens brysselkål 28 dagar. Antal behandlingar – se etikett. 
       
Sugande och bitande skadeinsekter Vid angrepp, tidigast då kålen är i DC 20. 0,25 kg Mospilan SG i 500 l vatten. UPMA: Högst 2 behandlingar per år. Behandlingsintervall 7–14 dagar. Blomkål, broccoli, vit-, röd-, savoy- och spetskål har karenstid 7 dagar. Brysselkål har karenstid 21 dagar. Tillåten att använda i ovan nämnda kålgrödor.
Mot insektsangrepp löss, viss effekt på trips och spinnkvalster Vid angrepp. DC 12-49. 0,75 l Movento SC 100 Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 3 dagar. Blanda med pyretroid för snabb effekt. 
Kålbladlöss Vid angrepp. DC 16-49 0,14 kg Teppeki UPMA: Max 2 behandlingar per år, 21 dagars intervall. Karens 14 dagar i vit-, röd-, spets- och savojkål. 7 dagars karens i brysselkål.
Mot insektsangrepp, kålbladlus och fjärilslarver Vid angrepp. DC 14-49 3 l NeemAzal T/S Godkänd i huvudkål och brysselkål. Max 3 behandlingar per år med 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.

Ny:

Kålfluga, kålmal, kålfly, lus, trips

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Fastac 50

0,2-0,3 l

DC 10-49. Vid begynnande angrepp. 

Karens 7 dagar. I vitkål, rödkål, spetskål, savoykål, broccoli och blomkål. Max 2 behandlingar med 90 % avdriftsreducerande utrustning vid användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. 2021 är sista året som Fastac får användas.

Rapsbagge, kålbladlus

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mavrik

0,2-0,3 l

DC 10-49. Vid angrepp. 

Karens 7 dagar. I huvud-, bryssel-, blomkål och broccoli. Max 1 behandling/ år med 90 % avdriftsreducerande utrustning. 

Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Turex 50 WP

1,0 kg

Vid angrepp

Små, unga larver är mer lättbehandlade. Röd-, savoy-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål, blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall:  7 dagar.

Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

DiPel DF

0,5-1 kg

Vid angrepp

Doseringen bör inte reduceras till under 1 kg/ha då angreppen är kraftiga, kålfly förekommer eller det finns larver i flera olika storlekar/åldrar. Ett vätmedel/vidhäftningsmedel rekommenderas att tillsättas vid användning i kål.Max 8 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall.

Kålfjäril, kålmal, kålmott, kålfly, kålvecklare, rapsbagge

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Steward 30 WG

66-88 g

Vid angrepp

Dosering 66 g DC 40, 88 g DC 50. Karens vitkål, rödkål, savoykål, blomkål och broccoli 1 dag. Karens brysselkål 28 dagar. Antal behandlingar – se etikett. 

Sugande och bitande skadeinsekter

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mospilan SG

0,25 kg i 500 l vatten

Vid angrepp, tidigast då kålen är i DC 20.

UPMA: Högst 2 behandlingar per år. Behandlingsintervall 7–14 dagar. Blomkål, broccoli, vit-, röd-, savoy- och spetskål har karenstid 7 dagar. Brysselkål har karenstid 21 dagar. Tillåten att använda i ovan nämnda kålgrödor.

Mot insektsangrepp löss, viss effekt på trips och spinnkvalster

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Movento SC 100

0,75 l

DC 12-49. Vid angrepp. 

Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 3 dagar. Blanda med pyretroid för snabb effekt. 

Kålbladlöss

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Teppeki

0,14 kg

DC 16-49. Vid angrepp. 

UPMA: Max 2 behandlingar per år, 21 dagars intervall. Karens 14 dagar i vit-, röd-, spets- och savojkål. 7 dagars karens i brysselkål.

Mot insektsangrepp, kålbladlus och fjärilslarver

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

NeemAzal T/S

3 l 

DC 14-49. Vid angrepp. 

Godkänd i huvudkål och brysselkål. Max 3 behandlingar per år med 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.


  

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Kål – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladmögel och vitrost DC 41-49 1,0 l Signum Max 3 behandlingar/säsong. Karens 14 dagar. Rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål och broccoli.
  DC 40-49 1,6 l Infinito UPMA. Max 3 behandlingar/säsong med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. Röd-, vit-, spets-, savoy-, bryssel-, blom-, grönkål, broccoli och kålrabbi.

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Bladmögel och vitrost

 

 

 

Signum

1,0 l

DC 41-49

Max 3 behandlingar/säsong. Karens 14 dagar. Rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål och broccoli.

Infinito

1,6 l

DC 40-49

UPMA. Max 3 behandlingar/säsong med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. Röd-, vit-, spets-, savoy-, bryssel-, blom-, grönkål, broccoli och kålrabbi.