Äpple & Fruktträd

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av äpple och fruktträd. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Äpple

00 Vila
09 Grön spets
10 Musöron
55 Blomknopp synlig
59 Ballong
65 Full blom
69 Avslutad blom
71 Fruktstorlek upp till 10 mm (dunig kart)
74 Fruktstorlek upp till 40 mm (glatt frukt)
85-87 Början av mognad till skörd

Äpple – ogräsbehandling

Nyetablerad fruktodling

 

 

 

Flerårigt ogräs och gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Roundup Gold ST

1,6-3,2 l 

Senast 5 veckor före plantering

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Spectra*

2,0-4,0 l

Senast 5 veckor före plantering

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Örtogräs och gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.

Gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Kerb Flo 400

0,75 l 

Sen höst, före tjäle

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

Ung fruktodling

 

 

 

Örtogräs och gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 

Gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Kerb Flo 400

0,75 l 

 

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l 

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

Äldre fruktodling

 

 

 

Flerårigt ogräs och gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Spectra*

2,0-4,0 l

Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Roundup Gold ST

1,6-3,2 l 

Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Örtogräs och gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 

Gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Kerb Flo 400

0,75 l 

Sen höst, före tjäle

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

 

Äpple – insektsbehandling

Spinnkvalster, rött spinn

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Nissorun SC

0,4 l 

Före blomning till mognad. Minst 80 % av vinteräggen kläcka eller senare

Max 1 behandling/år. Karenstid: 28 dagar.

Fickminerarmal

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mospilan SG

0,25 kg 

Innan förpuppning

Max 2 ggr/år med minst 20 dagars  intervall Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.

Bladlöss, ullöss

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mospilan SG

0,25 kg 

Vid angrepp

Max 2 ggr/år med minst 20 dagars intervall. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.

Teppeki

0,14 kg 

Vid angrepp

Max 3 ggr/år med minst 21 dagars intervall.  Karens 21 dagar.

Bladlöss, inklusive blodlus och kommasköld-bladlus, larver, äppleblomvivel

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Raptol

Bladlöss: 5 l/m kronhöjd, Larver: 3,5 l/m kronhöjd, Äppleblomvivel: 2,3 l/m kronhöjd 

Vid angrepp

Ej effekt på röd äpplebladlus och vecklare. Koncentrationen ska vara 0,5–1 % i sprutvätskan. Temperaturen ska vara över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Maxdosen vid varje behandling är 15 l/ha.  Karens 3 dagar.

Bladlus inklusive blodlus, kommasköldlus samt äppel-bladgallmygga

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Movento

2,25 l ( 0,75 l/m trädhöjd) 

Vid angrepp

Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.

Vecklare, frostfjäril

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Steward

170 g  alt. 230 g från DC 40

Vid begynnande äggläggning

Lägre dos – max 2 ggr/säsong, högre dos – max 1 ggr/säsong Karens 7 dagar. OBS! Biregler. 

Fjärilslarver t ex frostfjäril, fruktskalvecklare, nattfly

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Turex 50 WP

1,5–2,0 kg 

Frostfjäril då äggen har kläckts på våren och larven är aktiv. Övriga så fort larven är aktiv

Små, unga larver är mer lättbehandlade när de är aktiva. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 7 dagar.

Fruktträdsspinnkvalster, äpplebladgallkvalster/rostkvalster

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

 Danitron

1,2–2,0 l

Vid angrepp från DC 51 (svällande kropp) till DC 85 (strax före skörd)

Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskild avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 99 %. Högsta tillåtna dos är 0,75 l per ha och meter trädhöjd.

Fruktträd-spinnkvalster

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Fibro

20-30 l 

På vinterägg, DC 53-57

Max 1 behandling/år. Paraffinolja. Vattenmängd 1 000–1 500 l.

Bladlöss, fjärilslarver, bladloppor

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

NeemAzal T/S

3 l 

Vid angrepp i DC 53-69

Max 1 behandling. Grön äppelbladlus bekämpas inte helt men populationen kan hållas på en låg nivå.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Äpple – svampbehandling

Skorv

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Scala

1,1 l 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 70 % av slutlig fruktstorlek

Max 5 ggr/säsong. Reducerad dos vid tankblandning. Även mot Monilia. Karens 56 dagar.

Delan WG

0,5 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek

Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Karens 35 dagar.

Candit 

0,2 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Syllit 

1,25 l 

Från svällande knopp t.o.m. 70-80 % av slutlig fruktstorlek

Max 2 ggr/säsong. Karens 60 dagar. 

VitiSan

2,5 kg/m kronhöjd 

Från musöronstadiet till början av mognad

Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha.

Monilia

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

Från kartstorlek 10 mm till skörd

Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 2 behandlingar per säsong. Karenstid 14 dagar.

Delan WG

0,5 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek

Ej till ljusskaliga sorter, 1/8. Karens 35 dagar.

Candit

0,2 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Bägarröta och Monilla

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Teldor WG

1,5 kg 

Under blom DC 60-69

UPMA max 2 behandlingar per säsong, 10 dagars intervall.

Mjöldagg

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Kumulus

3–6 kg 

Från grön spets t.o.m. begynnande mognad

Temperatur efter behandling helst 18-25*C. Sidoeffekt mot gallkvalster. Behandla ej svavelkänsliga sorter.

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

Från musöronstadiet tills tillväxten av skotten avstannar

Halv dos Topas vid tankblandning med Delan. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost/Monilia. Karens 14 dagar. Max 2 ggr/säsong.

VitiSan

2,5 kg/m kronhöjd 

Från musöron-början av mognad

Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha. UPMA

Candit 

0,2 kg

Från ballong

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Topas 100 EC

0,25–0,5 l

Från blom

Den lägre dosen vid tankblandning med Delan WG. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 3 behandlingar/år. Karenstid 21 dagar.

Gloeosporium Monilia

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Signum

0,75 kg

Från blom

(UPMA) Max 3 ggr/säsong med 7–14 dagars intervall. 25 % avdriftsreducerande utrustning. Karens 7 dagar.

Pomax

1,6 l

Från 6 veckor före skörd

Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 3 dagar karens. 

Fruktträdskräfta

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Topsin WG

0,9 kg 

Efter skörd

UPMA. Max 1 behandling/år. Även tillåten i päron.

Resistensrisken är hög för preparaten Candit, Scala och Topas. Använd därför dessa var för sig högst 3 gånger/säsong. Att växla mellan preparaten och att blanda två eller flera fungicider, minskar resistensrisken.
Vid blandning brukar ett av preparaten kunna halveras i dos.

 

Fruktträd – bladgödsling

Bladgödsling i äpple- och päronodling. Vattenmängd 200–400 l/ha.

Näringsämne/
Tidpunkt

Magnesium

Mangan

Bor

Kalcium

Kalcium,
fosfor

Zink

Järn

Knoppsprickning – Ballongstadiet

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

1-2 l/ha Mikro Mangan

2 l/ha Bor 150

5 l/ha Stopit vid knoppsprickning, upprepas var 7-10 dag fram till början av blomningen.

 

1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat

5-6 l/ha Ferrum Boost

Begynnande blomning

 

 

2 l/ha Bor 150

 

 

 

 

Avblomning – Kartsättning

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

1-2 l/ha Mikro Mangan

1–2 l/ha Bor 150

 

10 l/ha Kalciofoss

0,5 l/ha Zintrac / 2 l Zinknitrat

 

Fruktutveckling

 

0,5-1 l/ha Mikro Mangan

 

10 l/ha Stopit från avblomning till en vecka förre skörd vid 14 dagars intervall.

10 l/ha Kalciofoss

 

 

Fruktmognad

 

 

 

 

10 l/ha Kalciofoss a)

 

 

Efter skörd – Bladfall

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

 

2–3 l/ha Bor 150

 

 

1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat

 

a) Kalciofoss används för att förbättra den röda färgen på frukten, förbättra fruktens fasthet, reduktion av inre nedbrytning, mer koncentrerad skörd och en förbättring av fruktens lagringsduglighet. Behandlingarna ska göras 2 till 3 veckor före skörd, minimum 500 l vatten/ha. Blanda inte med andra preparat!

 

Tillväxtreglering fruktträd

Äpple- och päronträd

 

 

 

Preparat

Dos

Utvecklingsstadium

Kommentar

Mot kartfall och tillväxt av skott

 

 

 

Preparat

Dos

Utvecklingsstadium

Kommentar

Regalis Plus

2,5 kg

DC 60-69

Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år

Regalis Plus

1,5 kg

DC 71-75

Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år

För kartgallring

 

 

 

Preparat

Dos

Utvecklingsstadium

Kommentar

Cerone

0,4 l

DC 57-72

UPMA. Max 2 behandlingar per år.

För färgförbättring

 

 

 

Preparat

Dos

Utvecklingsstadium

Kommentar

Cerone

0,4 l

DC 78-85

UPMA endast i äpple. Max 1 behandling per år. Karens 10 dagar.