Jordgubbar

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av jordgubbar. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Jordgubbar

Jordgubbar – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Nyplanterade fält       
Ogräs Senast 5 veckor före plantering. 3–8 l Glyfonova Bio eller Barclay Gallup Biograde 360 Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
    2,4–6,0 l Roundup Gold ST  
  Före blomning. 2,0 l Quad-Glob 200 SL Behandling ska göras med avskärmad spruta mellan raderna.
Örtogräs Nyplanterade plantor 0,5-1,0 l Betasana SC Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år.
  Nyplanterade innan blomning. 1,0 kg Goltix WG a) Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och odlingssäsong. Vid dubbelbehandling 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 
    0,3–0,5 l Gallery a) Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 
  14 dagar efter plantering. 2,5 l Boxer + 2,5 l Boxer (UPMA). I nyplantering som ej ska skördas samma år. 
       
Kvickrot gräsogräs Före blomning samt efter skörd 0,5-1,5 l Zetrola Max 1 behandling och 35 dagars karens.
  DC 12-59 eller DC 91-97 1,0-2,0 l Select Plus Max 1 behandling och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.
  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol Max 2 behandlingar med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
  DC 11-16. Kvickroten 4–5 blad. 2,0–3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max en behandling och 42 dagars karens. 
       
Etablerade plantor       
Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Tidigt på våren. 0,125 l Gallery God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.
  Mars–april. 1,0 kg Goltix WG Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. 
    2,0–4,0 l Reglone + 0,1 l vätmedel. Enkel eller dubbelbehandling efter skörd innan DC 59. Totaldos max 4,0 l. Mot revor. Se till att moderplantorna inte träffas av sprutvätskan.
Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan Innan blomning och/eller efter skörd.  1,0 kg Goltix WG Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.
  Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter. 165 g Matrigon 72 SG Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Före och efter skörd   1,0 l Betasana SC max 3 behandlingar per år.

a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix WG eller Gallery tidigast en månad efter plantering

Jordgubbar – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Etablerade plantor       
Höstbehandling September–oktober. 0,125 l Gallery Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.
Höstbehandling Oktober–december. 0,5–0,75 l Kerb Flo (UPMA). Max 1 behandling. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.
Höstbehandling September–oktober. 1 kg Goltix WG Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar.
Höstbehandling September–oktober. 2,5 l Boxer (UPMA). Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery.
Kvickrot, gräsogräs Före blomning samt efter skörd 0,5-1,5 l Zetrola Max 1 behandling och 35 dagars karens.
  DC 12-59 eller DC 91-97 1,0-2,0 l Select Plus Max 1 behandling och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.
  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol Max 2 behandlingar med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
  DC 11-16. Kvickroten 4–5 blad. 2,0–3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max en behandling och 42 dagars karens. 
Utlöpare Efter skörd 3,0–4,0 l Reglone Se till att moderplantorna inte träffas av sprutvätskan.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Jordgubbar – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Jordgubbsvivel, stinkfly, vecklare   0,25 l Fastac 50 Karens 3 dagar. 90 % avdriftsreducerande utrustning.
Sniglar Vid begynnande angrepp. 4–7 kg Sluxx HP Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.
Fjärilslarver Unga larver och aktiva. 1,0 kg Turex 50 WP Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: 7 dagar.
Spinn och kvalster      
Bladlöss, jordgubbsvivel Vid begynnande angrepp. 0,25 l Calypso 480 SC Max 2 behandlingar/år. Karens 3 dagar.
Spinnkvalster Vid begynnande angrepp. 0,4 l Floramite Max 2 behandlingar/säsong. Karens 3 dagar.
  Före eller efter skörd. 1,2 l Vertimec DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.
  Vid angrepp. 0,4 l Nissorun SC Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.
  Vid angrepp. 0,24 Nissorun SC UPMA. Jordgubbar i tunnel och i växthus. Max 1 behanding per år. Karens 3 dagar.
Jordgubbskvalster Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling. 1,2 l Vertimec Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.
Löss och Spinnkvalster och jordgubbskvalster Före blom eller efter skörd. 1,0 l Movento UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.

Jordgubbar – bladgödsling

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling med YaraVita-produkter. Vattenmängd 200–600 l/ha.

Näringsämne/
Utvecklingsfas
Fosfor (kalcium) Kalcium Bor Järn Mangan Magne-sium Zink
Begynnande tillväxt       1 l/ha Ferritrac      
Gröna knoppar     1 l/ha Bor 150 1 l/ha Ferritrac 1–2 l/ha Mikro Mangan 4 l/ha Magtrac 0,5 l/ha Zintrac
Vita knoppar     1 l/ha Bor 150     4 l/ha Magtrac 0,5 l/ha Zintrac
               
Begynnande blomning 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Full blomning 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Slutet av blomningen 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Efter skörd i sept–okt     2 l/ha Bor 150   2 l/ha Mikro Mangan   1,0 l/ha Zintrac

Jordgubbar – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Mjöldagg På våren och efter skörd. 4,0–6,0 l Kumulus DF Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens 0 dagar.
Mjöldagg Begynn. blomning. 0,8–0,9 l Frupica SC Max 2 behandlingar/säsong. Karenstid: 7 dagar.
Mjöldagg Begynn. blomning. 1,0 kg Switch Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Mjöldagg Mitten av blomning.  1,8 kg Signum Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.
Mjöldagg Förebyggande under säsongen. 0,2 kg Candit Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.
Mjöldagg Förebyggande under säsongen. DC 51-77 1,0 l Mirador 250 SC Max 3 behandlingar per säsong inkl. Candit och Signum, dock max 2 l per ha och säsong. Karens 7 dagar. Intervall minst 7 dagar. Gäller reg.nr 5021
Mjöldagg Förebyggande under säsongen. DC 51-89 0,64 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 
Mjöldagg DC 41-97 för friland 0,25–0,5 l Topas 100 EC Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.
Mjöldagg och gråmögel  DC 13-97 4,0–8,0 l Serenade ASO Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 
Kronröta, rödröta Etablerade plantor, på våren. 4,0 kg Aliette 80 WG Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.
Kronröta, rödröta Under hösten. 4,0 kg Aliette 80 WG Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.
Kronröta, rödröta Nya plantor. 0,30 % Aliette 80 WG Doppning av rötterna strax före utplantering.
Kronröta, rödröta   4,0 kg Aliette 80 WG Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.
Gråmögel Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov. 2,0 l Scala Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.
Gråmögel   1,0 kg Switch Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Gråmögel DC 60-67 1,5 kg Teldor WG 50 Max 3 behandlingar. Karens 7 dagar.
Gråmögel   0,8–0,9 l Frupica SC Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar.
Gråmögel   1,8 kg Signum Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.
Gråmögel Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov. 0,5 kg Binab TF WP Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.
Gråmögel DC 55-89 1,0 kg Switch Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning.