Jordgubbar

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av jordgubbar. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Jordgubbar

Jordgubbar – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Nyplanterade fält       
Ogräs Senast 5 veckor före plantering. 4 l Spectra  Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
  Senast 5 veckor före plantering. 2,4 l Roundup Gold ST Mot flerårigt ogräs.
       
Örtogräs Nyplanterade plantor 0,5-1,0 l Betasana SC Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år.
  Nyplanterade innan blomning. 1,0 kg Goltix WG a) Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och odlingssäsong. Vid dubbelbehandling 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 
    0,3–0,5 l Gallery a) Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 
       
Kvickrot gräsogräs Före blomning samt efter skörd 0,5-1,5 l Zetrola Max 1 behandling och 35 dagars karens. 
  DC 12-59 eller DC 91-97 1,0-2,0 l Select Plus Max 1 behandling och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.
  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol Max 2 behandlingar med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
  DC 11-16. Kvickroten 4–5 blad. 2,0–3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max en behandling och 42 dagars karens. 
       
Etablerade plantor       
Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Tidigt på våren. 0,125 l Gallery God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.
  Mars–april. 1,0 kg Goltix WG Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. 
       
Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan Innan blomning och/eller efter skörd.  1,0 kg Goltix WG Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.
  Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter. 165 g Matrigon 72 SG + 0,5 l Superolja Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Före och efter skörd   1,0 l Betasana SC max 3 behandlingar per år.

*Spectra kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)
a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix WG eller Gallery tidigast en månad efter plantering

Ny:

NYPLANTERADE FÄLT

 

 

 

Örtogräs - före uppkomst/utplantering

 

 

 

Roundup Gold ST

1,6-3,2 l

Senast 5 veckor före plantering.

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Spectra*

2,0-4,0 l

Senast 5 veckor före plantering.

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Örtogräs - efter uppkomst/utplantering

 

 

 

Proman

1,0 l

Senast 7 dagar efter utplantering.

Endast vårbehandling senast 15 juni. UPMA. Max 1 behandling/år. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten. Vid spridning av produkten ska 200-600 l vatten/ha användas.

Betasana SC

0,5-1,0 l

Nyplanterade plantor

Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

Goltix WG a)

1,0 kg

Nyplanterade innan blomning

Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och år. Vid dubbelbehandling 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 

Gallery a)

0,3–0,5 l 

Nyplanterade plantor

Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 

Boxer

2,5 l 

Tidigast 2 veckor efter plantering

UPMA. Tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion.

Gräsogräs - efter uppkomst/utplantering

 

 

 

Zetrola

0,5-1,5 l

Före blomning samt efter skörd

Max 1 behandling/år och 35 dagars karens. 

Select Plus

1,0-2,0 l 

DC 12-59 eller DC 91-97

Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.

Select + Renol

0,5-1 l + 0,5-1 l 

Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad

Max 2 behandlingar/år med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.

 

 

 

 

ETABLERADE FÄLT

 

 

 

Örtogräs - efter uppkomst/utplantering

 

 

 

Gallery

0,125 l 

Tidigt på våren

Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.

Goltix WG

1,0 kg 

Mars–april (före blomning)

Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Max 2 behandlingar/år med 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. 

Goltix WG

1,0 kg 

Innan blomning och/eller efter skörd

Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Max 2 behandlingar/år med 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.

Matrigon 72 SG + superolja

165 g  + 0,5 l

Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter

Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 

Betasana SC 

1,0 l 

Före och efter skörd

Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

 

 

Jordgubbar – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Etablerade plantor       
Höstbehandling September–oktober. 0,125 l Gallery Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.
Höstbehandling Oktober–december. 0,5–0,75 l Kerb Flo (UPMA). Max 1 behandling. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.
Höstbehandling September–oktober. 1 kg Goltix WG Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar.
Höstbehandling September–oktober. 2,5 l Boxer (UPMA). Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Gäller reg.nr 3887.
Kvickrot, gräsogräs Före blomning samt efter skörd 0,5-1,5 l Zetrola Max 1 behandling och 35 dagars karens. 
  DC 12-59 eller DC 91-97 1,0-2,0 l Select Plus Max 1 behandling och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.
  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol Max 2 behandlingar med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
  DC 11-16. Kvickroten 4–5 blad. 2,0–3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max en behandling och 42 dagars karens. 

*Spectra kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)
a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix WG eller Gallery tidigast en månad efter plantering.

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

ETABLERADE FÄLT

 

 

 

Örtogräs

 

 

 

Gallery

0,125 l 

September–oktober

Höstbehandling. Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.

Kerb Flo 400

0,5–0,75 l 

Oktober–december

Höstbehandling. UPMA. Max 1 behandling/år. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.

Goltix WG

1 kg 

September–oktober (efter skörd)

Höstbehandling. Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar/år.

Boxer

2,5 l 

September–oktober (efter skörd)

Höstbehandling. UPMA. Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall.

 

 

 

 

Matrigon 72 SG + superolja

165 g  + 0,5 l

Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter

Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 

Betasana SC 

1,0 l 

Före och efter skörd

Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

Gräsogräs 

 

 

 

Zetrola

0,5-1,5 l 

Före blomning samt efter skörd

Max 1 behandling och 35 dagars karens.

Select Plus

1,0-2,0 l 

DC 12-59 eller DC 91-97

Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.

Select + Renol

0,5-1 l + 0,5-1 l

Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad.

Max 2 behandlingar/år med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.


  

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

All användning sker på odlarens egen risk.

Jordgubbar – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Jordgubbsvivel, stinkfly, vecklare   0,25 l Fastac 50 Karens 3 dagar. 90 % avdriftsreducerande utrustning.
Sniglar Vid begynnande angrepp. 4–7 kg Sluxx HP Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.
Fjärilslarver Unga larver och aktiva. 1,0 kg Turex 50 WP Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: 7 dagar.
Spinn och kvalster      
Bladlöss, jordgubbsvivel Vid begynnande angrepp. 0,25 l Calypso 480 SC Max 2 behandlingar/år. Karens 3 dagar.
Spinnkvalster Vid begynnande angrepp.
DC <85 (före skörd)
0,4 l Floramite Max 2 behandlingar/säsong. Karens 3 dagar.
  Före eller efter skörd. 1,2 l Vertimec DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.
  Vid angrepp. 10 l Fibro  UPMA. Max 2 behnadlingar med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha
  Vid angrepp. 0,4 l Nissorun SC Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.
Jordgubbskvalster Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling. 1,2 l Vertimec Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.
Löss och Spinnkvalster och jordgubbskvalster Före blom eller efter skörd. 1,0 l Movento UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.

Ny:

Jordgubbsvivel, stinkfly, vecklare

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Fastac

0,25 l

DC 51-75

Karens 3 dagar. 90 % avdriftsreducerande utrustning. 2021 är sista året som Fastac får användas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärilslarver

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Turex 50 WP

1,0 kg 

Unga larver och aktiva

Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: 7 dagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinnkvalster

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Floramite

0,4 l 

Vid begynnande angrepp

Max 2 behandlingar/år. Karens 3 dagar.

Vertimec

1,2 l 

Före eller efter skörd.

DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.

Fibro 

10 l 

Vid angrepp

UPMA. Max 2 behnadlingar med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha

Nissorun SC

0,4 l 

Vid angrepp

Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordgubbskvalster

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Vertimec

1,2 l 

Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling

Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Löss, spinn- och jordgubbskvalster

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Movento

1,0 l 

Före blom eller efter skörd

UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sniglar

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Sluxx HP

4–7 kg 

Vid begynnande angrepp

Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.

 

 

Jordgubbar – bladgödsling

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling. Vattenmängd 200–600 l/ha.

Näringsämne/
Utvecklingsfas
Fosfor (kalcium) Kalcium Bor Järn Mangan Magne-sium Zink
Begynnande tillväxt       1 l/ha Ferritrac      
Gröna knoppar     1 l/ha Bor 150 1 l/ha Ferritrac 1–2 l/ha Mikro Mangan 4 l/ha Magtrac 0,5 l/ha Zintrac
Vita knoppar     1 l/ha Bor 150     4 l/ha Magtrac 0,5 l/ha Zintrac
               
Begynnande blomning 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Full blomning 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Slutet av blomningen 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Efter skörd i sept–okt     2 l/ha Bor 150   2 l/ha Mikro Mangan   1,0 l/ha Zintrac

Ny:

Näringsämne/Utvecklingsfas

Fosfor (kalcium)

Kalcium

Bor

Järn

Mangan

Magne-sium

Zink

Begynnande tillväxt

 

 

 

1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrum Boost

 

 

 

Gröna knoppar

 

 

1 l/ha Bor 150

1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrum Boost

1–2 l/ha Mikro Mangan

4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat

0,5 l/ha Zintrac/ 2 l Zinknitrat

Vita knoppar

 

 

1 l/ha Bor 150

 

 

4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat

0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat

 

 

 

 

 

 

 

 

Begynnande blomning

10 l/ha Kalciofoss

10 l/ha Stopit

 

 

 

 

 

Full blomning

10 l/ha Kalciofoss

10 l/ha Stopit

 

 

 

 

 

Slutet av blomningen

10 l/ha Kalciofoss

10 l/ha Stopit

 

 

 

 

 

Efter skörd i sept–okt

 

 

2 l/ha Bor 150

 

2 l/ha Mikro Mangan

 

0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat

 

 

Jordgubbar – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Mjöldagg På våren och efter skörd. 4,0–6,0 l Kumulus DF Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.
  Begynn. blomning. 0,8–0,9 l Frupica SC Max 2 behandlingar/säsong. Karenstid: 7 dagar.
  Begynn. blomning. 1,0 kg Switch Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
  Mitten av blomning.  1,8 kg Signum Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.
  Förebyggande under säsongen. 0,2 kg Candit Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.
  Förebyggande under säsongen. DC 51-89 0,64 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 
  DC 41-97  0,25–0,5 l Topas 100 EC Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.
Mjöldagg och gråmögel  DC 13-97 4,0–8,0 l Serenade ASO Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 
  Från knoppstadie 5 kg VitiSan UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 
Kronröta, rödröta Etablerade plantor, på våren. 4,0 kg Aliette 80 WG Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.
  Under hösten. 4,0 kg Aliette 80 WG Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.
  Nya plantor. 0,30 kg Aliette 80 WG Doppning av rötterna strax före utplantering.
    4,0 kg Aliette 80 WG Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.
Gråmögel Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov. 2,0 l Scala Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.
    1,0 kg Switch Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
  DC 60-67 1,5 kg Teldor WG 50 Max 3 behadnlingar. Karens 7 dagar.
  DC 59-66 0,8–0,9 l Frupica SC Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar.
  DC 60-81 1,8 kg Signum Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.
  Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov. 0,5 kg Binab TF WP Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.
  DC 55-89 1,0 kg Switch Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 
  DC 61-89 0,5 kg Geoxe 50 WG Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar. 

Ny:

Mjöldagg

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Kumulus DF

4,0–6,0 l 

På våren och efter skörd

Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.

Frupica SC

0,9 l 

Begynn. blomning. (DC 59-66)

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.

Flexity

0,5 l

DC 11-89

Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Karenstid 3 dygn. 1000-1500 l vatten/ha ska användas. UPMA i frilandsodling och i tunnelodling.

Switch

1,0 kg 

Begynn. Blomning

Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.

Signum

1,8 kg 

Mitten av blomning

Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.

Candit

0,2 kg 

Förebyggande under säsongen

Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.

Mirador

0,64 l 

Förebyggande under säsongen. DC 51-89

Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

DC 41-97 

Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.

Mjöldagg och gråmögel

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Serenade ASO

4,0–8,0 l 

DC 13-97

Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 

VitiSan

5 kg 

Från knoppstadie

UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 

Kronröta, rödröta

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Aliette 80 WG

4,0 kg 

Etablerade plantor, på våren

Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.

Aliette 80 WG

4,0 kg 

Under hösten

Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.

Aliette 80 WG

0,3 kg 

Nya plantor

Doppning av rötterna strax före utplantering.

Aliette 80 WG

4,0 kg 

2-4 veckor efter plantering

Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.

Gråmögel

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Scala

2,0 l 

Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov.

Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.

Switch

1,0 kg 

 

Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.

Teldor WG 50

1,5 kg 

DC 60-67

Max 3 behandlingar. Karens 7 dagar.

Frupica SC

0,8–0,9 l 

DC 59-66

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.

Signum

1,8 kg 

DC 60-81

Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.

Binab TF WP

0,5 kg 

Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov

Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.

Switch

1,0 kg 

DC 55-89

Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 

Geoxe 50 WG

0,5 kg 

DC 61-89

Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar.