Rödbetor

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av rödbetor. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Rödbetor

Rödbetor – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Örtogräs DC 10-18 0,75–1,5 kg Goltix WG Totala maxdosen 3 kg. Max 4 behandlingar/säsong med 7–14 dagars intervall. 
Örtogräs DC 10-18 1,0–1,5 l Goltix SC Max 4 behandlingar med 7–14 dagars intervall. Totala maxdosen 3,0 l. 
Örtogräs DC 10-18 0,45 l Tramat SC 500 Max 1 behandling per odlingssäsong. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA
Örtogräs                 DC 10-18 0,6 l Kemifam Power* Högst 3 behandlingar/år. UPMA. Användingsvilkor: 1x0,45 l alt. 2x0,25 l alt. 3x0,14 l
Örtogräs behandlingsprogram Efter uppkomst i ogräsets tidiga hjärt-bladsstadie. Upprepa efter 7–10 dagar. 1,0 l Betasana Duo Max 3 behandlingar/år. Minst 7 dagar mellan behandlingar.
  1,0 l Betasana SC Totala maxdosen får inte överskrida 3 l produkt/ha. Karens 90 dagar.
Örtogräs behandlingsprogram DC 10-31 10–30 g Safari 50 DF Maxdos 30 g/behandling. Behandlingsintervall 7–14 dagar och max 4 behandlingar/år. 
Örtogräs behandlingsprogram 2–8 örtblad. 0,05–0,1 l Centium CS Då rödbetorna har 2 örtblad (ej -tidigare användning) ska högst 0,05 l per ha användas. Centium kan orsaka en vitfärgning på rödbetornas blad. Undvik dubbelsprutning. Max 0,2 l Centium per ha och säsong. Max 4 gånger. Den praktiska erfarenheten är ännu begränsad i rödbetor.
Kvickrot och gräsogräs Kvickroten 3–5 blad. DC <32 0,5 l - 1,5 l Zetrola Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Obs! Totaldos 1,5 l per år.
  DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Enkelbehandling :0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 l Renol                                                              Dubbelbehandling 2 x (0,5 l Select + 0,5 l Renol) Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Max 2 behandlingar med 21 dagar intervall. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst.
  DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. 1,0-2,0 l l Select Plus Max 1 behandling, Bekämpar även vitröe. 
  DC 12-39. Kvickroten 3-5 blad. 2,0-3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max 1 behandling
Tistel DC 12-15 (Betan 2-5 örtblad)  165 g Matrigon 72 SG+ 0,5 l Superolja Max 1 behandling per odlingssäsong
  DC 12-15 (Betan 2-5 örtblad)  0,2 l Cliophar + 0,5 l Superolja Max 1 behandling per odlingssäsong

Strategierna för ogräsbekämpning i rödbeta är samma som för sockerbeta.

Vid produktval välj bland produkterna ovan.
*Spectra kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l) **Inom parantes gäller endast bandsprutning

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst

 

 

 

Centium

0,1-0,15 l 

Före uppkomst

Lägre dos om lättare jord. Kör ej om det är torka.

Roundup Gold ST

1,2-1,5 l

DC 00. Före uppkomst

Endast effekt på uppkomna ogräs

Spectra*

1,5-2,0 l

DC 00. Före uppkomst

Endast effekt på uppkomna ogräs

Örtogräs - efter uppkomst

 

 

 

Goltix WG

0,75–1,5 kg 

DC 10-18

Totala maxdosen 3 kg. Max 4 behandlingar/säsong med minst 7 dagars intervall. 

Goltix SC

1,0–1,5 l

DC 10-18

Max 4 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Totala maxdosen 3,0 l. 

Betasana SC

0,7 l (1 l)**

12–18 (10-18)**

Max 3 gånger/år med minst 7 dagars intervall. Total maxdos per år är 3 l. Karens 90 dagar.

Tramat, alt. 1

0,45 l

DC 10-18

Max 1 behandling/år. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.

Tramat, alt. 2

0,25 l x 2

DC 10-18

Max 2 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.

Tramat, alt. 3

0,14 l x 3

DC 10-18

Max 3 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.

Safari 50 DF

10–30 g 

DC 10-31

Maxdos 30 g/behandling. Behandlingsintervall 7–14 dagar och max 4 behandlingar/år. 

Centium

0,05-0,1 l

DC 12-18 (2–8 örtblad)

Då rödbetorna har 2 örtblad (ej tidigare användning) ska högst 0,05 l/ha användas. Centium kan orsaka en vitfärgning på rödbetornas blad. Undvik dubbelsprutning. Max 0,2 l/ha Centium och säsong. Max 4 gånger. Den praktiska erfarenheten är ännu begränsad i rödbetor.

Matrigon 72 SG + superolja

165 g + 0,5 l

DC 12-15 (2-5 örtblad) 

Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.

Cliophar + superolja

0,2 l + 0,5 l

DC 12-15 (2-5 örtblad) 

Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.

Gräsogräs - efter uppkomst

 

 

 

Zetrola 

0,5-1,5 l

DC <32. Kvickroten 3–5 blad. 

Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Obs! Totaldos 1,5 l per år.

Select Plus

1,5-2,0 l

DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad.

Max 1 behandling/år, Bekämpar även vitröe. 

Select + Renol

0,75-1,0 l + 0,75-1,0 l

DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad.

Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Enkelbehandling med hög dos annars dubbelbehandling med 0,5 l x 2 möjlig. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 

Select + Renol

0,5 l + 0,5 l (x 2)

DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad.

Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagar intervall. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 

 

 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.
Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladlöss, bladloppor och viss effekt på trips. Vid angrepp. DC 12-49 0,75 l Movento Karens 21 dagar. Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. 200-500l vatten/ha, UPMA.
Bladlöss och trips Vid angrepp. 6 L Raptol Max 2 behandlingar med minst 5-7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. 
Skadeinsekter Vid Angrepp. DC 10-49 0,2 L Mavrik Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. 

Ny:

Bladlöss, bladloppor och viss effekt på trips

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Movento

0,75 l

DC 12-49. Vid angrepp

Karens 21 dagar. Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. 200-500l vatten/ha, UPMA.

Bladlöss och trips

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Raptol

6 l

Vid angrepp

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karenstid 3 dagar. 

Insekter

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mavrik

0,2 l

DC 10-49. Vid Angrepp

Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. 

 

 

Rödbetor – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Cercospora beticola och betrost
DC 16-49
0,4 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 14 dagar. 
Mot svampangrepp DC 36-49 1,0 kg Signum Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. UPMA.

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Cercospora och betrost

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mirador

0,4-0,6 l

DC 16-49

Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar. 

Mot svampangrepp

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Signum

1,0 kg

DC 36-49

Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. UPMA.

Comet Pro

0,6 l

DC 39-49

Behandling får ske senast till och med 31 augusti. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 28 dygn. UPMA