Sallat

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av sallat. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Bladgrönsaker som bildar huvud

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

Sallat, friland – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Gräsogräs
Kerb Flo 400 2,5–3,75 l Före sådd Kerb FLO 400 nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 
Kerb Flo 400 2,5–3,75 l Omedelbart efter sådd Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 
Kerb Flo 400 2,5–3,75 l Före utplantering Kerb FLO 400 ska nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm om torra förhållanden. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 

a) Odling av stråsäd kan ej ske efterföljande år. Odla i stället raps, kål, morötter, sockerbetor, bönor, lök eller ärtor.

 

Sallat, friland – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss
Mospilan 0,25 kg  DC 40-49. Vid angrepp Max 1 behandling/år. Vid behov tillsätt vätmedel. Karens 7 dagar.
Movento 0,75 l  DC 12-49 Max 2 beh med 14 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Insekter
Raptol 6 l Vid angrepp Koncentrationen i sprutvätskan: 0,5-1,0%. Temperaturen över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. 3 dagars karens
Fjärilslarver (gammafly, grönsaksfly)
Turex 50 WP 1 kg  Vid Angrepp i DC 09-99 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Små unga larver är mer lättbehandlade. 

Sallat, friland – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Sallatsbladmögel
Aliette 80 WG 0,3–0,5 kg/m3 Före sådd eller utplantering Jordinblandning. Karens 14 dagar.
Aliette 80 WG 3,0 kg  Friland, före/efter utplantering. Max 4 behandlingar. Karens minst 14 dagar.
Proplant 15 ml/ 10 l vatten  Förebyggande vid
sådd i växthus i DC 20-49.
Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 21 dagar.
Revus 0,6 l Förebyggande Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. Intervall minst 7 dagar.
Proplant 1,5 l  DC 20-49. Förebyggande. Max 2 behandlingar/år. Karens 7 dagar. Intervall 7–10 dagar.
Previcur Energy 2,5 l  DC 12-41. Förebyggande. Max 2 behandlingar. Karens 21 dagar.
Infinito 1,6 l  DC 30-49 Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Cabrio Duo 2,5 l  DC 10-49 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dag.
Gråmögel, bomullsmögel
Serenade ASO 4-8 l DC 13-49 Max 6 behandlingar men 5-14 dagars intervall. Karens 0 dagar.
Contans WG 2,0 kg  Före plantering  Contans WG ska myllas efter behandling 0–10 cm.
 Signum 1,5 kg Vid angrepp Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dagar.