Bortförseltabell

Här kan du se hur mycket näring en gröda bortför beroende på skördens storlek så att du vet hur mycket ny näring du behöver tillföra.   

Bortförseltabell växtnäring

Gröda Växtdel Kväve
kg/ton
Fosfor
kg/ton
Kalium
kg/ton
Svavel
kg/ton
Magnesium
kg/ton
Bor
g/ton
Koppar
g/ton
Mangan
g/ton
Vete kärna 18 3,4 4,1 1,7 1,7 5 5 20
Korn kärna 16 3,6 4,2 1,6 1,6 5 6 20
Havre kärna 18 3,4 4,2 1,2 1,4 5 4 40
Stråsäd halm 6 1 10 1,5 1,3 5 2,5 25
Raps frö 33 8 10 3,7 3 67 10 40
Raps halm 10 1,3 30 3,3 2 15 8,3 90
Vall ensilage 20 2,1 16 1,3 2,4 14 8,6 60
Potatis knöl 3,5 0,5 5 0,4 0,4 2 0,8 1,6
Potatis blast 4,8 0,2 5,8 0,5 0,4 7 1 5,8
Sockerbeta beta 2 0,4 2 0,2 0,4 4 1 6,2
Sockerbeta blast 5 0,5 5 0,5 0,8 8 1,1 10

Ny:

Gröda

Växtdel

Kväve

Fosfor

Kalium

Svavel

Magnesium

Bor

Koppar

Mangan

 

 

kg/ton

kg/ton

kg/ton

kg/ton

kg/ton

g/ton

g/ton

g/ton

Vete

kärna

18

3,4

4,1

1,7

1,7

5

5

20

Korn

kärna

16

3,6

4,2

1,6

1,6

5

6

20

Havre

kärna

18

3,4

4,2

1,2

1,4

5

4

40

Stråsäd

halm

6

1

10

1,5

1,3

5

2,5

25

Raps

frö

33

8

10

3,7

3

67

10

40

Raps

halm

10

1,3

30

3,3

2

15

8,3

90

Vall

ensilage (ts)

20

2,1

16

1,3

2,4

14

8,6

60

Potatis

knöl

3,5

0,5

5

0,4

0,4

2

0,8

1,6

Potatis

blast

4,8

0,2

5,8

0,5

0,4

7

1

5,8

Sockerbeta

beta

2

0,4

2

0,2

0,4

4

1

6,2

Sockerbeta

blast

5

0,5

5

0,5

0,8

8

1,1

10

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-04