Gödsel

Odla uppdateras just nu till version 2021, beräknas klart 5 mars

Här hittar du lantmännens mineralgödselsortiment samt de namn du kan hitta gödseln under i olika spridartabeller.

Bortförseltabell växtnäring

Gröda Växtdel Kväve
kg/ton
Fosfor
kg/ton
Kalium
kg/ton
Svavel
kg/ton
Magnesium
kg/ton
Bor
g/ton
Koppar
g/ton
Mangan
g/ton
Vete kärna 18 3,4 4,1 1,7 1,7 5 5 20
Korn kärna 16 3,6 4,2 1,6 1,6 5 6 20
Havre kärna 18 3,4 4,2 1,2 1,4 5 4 40
Stråsäd halm 6 1 10 1,5 1,3 5 2,5 25
Raps frö 33 8 10 3,7 3 67 10 40
Raps halm 10 1,3 30 3,3 2 15 8,3 90
Vall ensilage 20 2,1 16 1,3 2,4 14 8,6 60
Potatis knöl 3,5 0,5 5 0,4 0,4 2 0,8 1,6
Potatis blast 4,8 0,2 5,8 0,5 0,4 7 1 5,8
Sockerbeta beta 2 0,4 2 0,2 0,4 4 1 6,2
Sockerbeta blast 5 0,5 5 0,5 0,8 8 1,1 10

Ny:

Gröda

Växtdel

Kväve

Fosfor

Kalium

Svavel

Magnesium

Bor

Koppar

Mangan

 

 

kg/ton

kg/ton

kg/ton

kg/ton

kg/ton

g/ton

g/ton

g/ton

Vete

kärna

18

3,4

4,1

1,7

1,7

5

5

20

Korn

kärna

16

3,6

4,2

1,6

1,6

5

6

20

Havre

kärna

18

3,4

4,2

1,2

1,4

5

4

40

Stråsäd

halm

6

1

10

1,5

1,3

5

2,5

25

Raps

frö

33

8

10

3,7

3

67

10

40

Raps

halm

10

1,3

30

3,3

2

15

8,3

90

Vall

ensilage (ts)

20

2,1

16

1,3

2,4

14

8,6

60

Potatis

knöl

3,5

0,5

5

0,4

0,4

2

0,8

1,6

Potatis

blast

4,8

0,2

5,8

0,5

0,4

7

1

5,8

Sockerbeta

beta

2

0,4

2

0,2

0,4

4

1

6,2

Sockerbeta

blast

5

0,5

5

0,5

0,8

8

1,1

10

 

 

Mineralgödselsortiment

Benämning Total-kväve
N  %
Nitratkväve
%
Fosfor (P)
citratlösl. %
Fosfor (P)
vattenlösl. %
Kalium
K %
Magne-sium
Mg %  
Svavel 
S %
Övrigt
%
Kadmiumklass
Kvävemedel                  
Kalksalpeter 15,5  14,4            Ca 18.8   
Suprasalpeter N27 27,0  13,5       2,4      
Axan NS 27-4 27,0  13,5       0,6 3,7    
NS 27-4 27 13,5         4    
Sulfan NS 24-6 24 12       0,5 6    
NS 30-7 30 12         7    
N 34  34 17              
Urea  46                
Ammonsulfat 21           24    
NS 26-13 26 7         13    
P/PK/NP-medel                  
P 20      20,0  19,1     1,2   C
PK 11-21      10,9 10,6  20,8   1,6   C
MAP, NP 12-23 12   23 20         A
K-medel                  
Kalisalt/60er kali         49,8         
Kaliumsulfat a)         42   18.0     
Kalimagnesia/Patentkali a)          24,9 6,0  18.0     
Polysulphate         11,6 3,6 19,2 Ca 12.2  
NPKS-medel                  
YaraMila Raps 17-5-10 17 6,8 4,6 3,3 10 1,2 4 B 0.15 A
YaraMila 21-3-10  20,6  9,0  2,6 1,9 9,6 1 3.6  B 0.02 A
NPK 22-3-10 Ural 22 10 3,05 1,1 10   2   A
YaraMila 22-6-6 21,6 8,4 5,9 5,0 5,8 0,6 3 B 0.02 A
YaraMila 22-0-12  22 10     11,6 0,7 3 B 0.05, Z 0.1  
YaraMila 24-4-5 23,6  10,3 3,6 2,6 4,6 0,5 3.0    A
YaraMila 27-3-3 26,6 11,9 2,6 1,8 2,6 0,5 3   A
Yara Mila 20-5-10 19,6 7,7 4,6 2,8 9,6   3   A
NPK 27-3-5 Ural 27 12 2,6 1 5   3   A
NPK 21-4-8+2 S 21 8,6 4,4 3,3 8,3   2   A
NPK 15-7-12+12S 14,8 0 6,54 5,95 12,7 0,27 11,7   A
YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn 8 0,8 10,5 9,2 19,9   2 Mn 0.8, B 0.01 ,Zn 0.01  A
NPK 10-11-22 10 0 11 11 22   2   A
ProBeta 15-4-8, mikro 15  6,3  3,6 3,1  8 0,9 2 Na 8.0 B 0.1 Mn 0.6 A
ProMagna 8-5-19, mikro  8,0   2,6 5,0  4 19 2,5 11,7 B 0.05, Cu 0.05, Mn 0.25 A
ProMagna 11-5-18, mikro a) 11  4,4 4,6 3,5 17,6 1,6  10 B 0.05, Fe 0.03, Cu 0.03, Mn 0.25, Zn 0.04 A
NPK 11-4-17 Mikro a) 11 1 4 3,5 17 1,5 16 B 0,02, Zn 0,01 A
Övriga medel                  
Kieserit            15,0  20    
Besal               Na 38.0  
Nitrabor  15,4 14,1           Ca 18.3, B 0.3  
Unika Calcium a) 14,2 13,7     19,9     Ca 8.6  
Unika Plus a) 12,0 12,0     38,2        

Ny:

Benämning

Total-kväve

Nitratkväve

Fosfor (P)

Kalium

Magne-sium

Svavel 

Övriga näringsämnen

Kadmiumklass

 

N %  

%

citratlösl. %

vattenlösl.%  

K %

Mg%  

S %

%

 

Kvävemedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalksalpeter

15,5 

14,4 

 

 

 

 

 

Ca 18.8 

 

Suprasalpeter N27

27,0 

13,5

 

 

 

2,4

 

 

 

Axan NS 27-4

27,0 

13,5

 

 

 

0,6

3,7

 

 

NS 27-4

27

13,5

 

 

 

 

4

 

 

Sulfan NS 24-6

24

12

 

 

 

0,5

6

 

 

NS 30-7

30

12

 

 

 

 

7

 

 

N 34 

34

17

 

 

 

 

 

 

 

Urea 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonsulfat

21

 

 

 

 

 

24

 

 

NS 26-13

26

7

 

 

 

 

13

 

 

P/PK/NP-medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 20 

 

 

20,0 

19,1

 

 

1,2

 

C

PK 11-21 

 

 

10,9

10,6 

20,8

 

1,6

 

C

MAP, NP 12-23

12

 

23

20

 

 

 

 

A

K-medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalisalt/60er kali

 

 

 

 

49,8 

 

 

 

 

Kaliumsulfat a)

 

 

 

 

42

 

18.0 

 

 

Kalimagnesia/Patentkali a) 

 

 

 

 

24,9

6,0 

18.0 

 

 

Polysulphate

 

 

 

 

11,6

3,6

19,2

Ca 12.2

 

NPKS-medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YaraMila Raps 17-5-10

17

6,8

4,6

3,3

10

1,2

4

B 0,15

A

YaraMila 21-3-10 

20,6

 9,0 

2,6

1,9

9,6

1

3,6

B 0,02

A

NPK 22-3-10 Ural

22

10

3,05

1,1

10

 

2

 

A

YaraMila 22-6-6

21,6

8,4

5,9

5,0

5,8

0,6

3

B 0,02

A

YaraMila 22-0-12 

22

10

 

 

11,6

0,7

3

B 0,05, Zn 0,1

 

YaraMila 24-4-5

23,6

 10,3

3,6

2,6

4,6

0,5

3

 

A

YaraMila 27-3-3

26,6

11,9

2,6

1,8

2,6

0,5

3

 

A

YaraMila 20-5-10

19,6

7,7

4,6

2,8

9,6

 

3

 

A

NPK 27-3-5 Ural

27

12

2,6

1

5

 

3

 

A

NPK 21-4-8+2 S

21

8,6

4,4

3,3

8,3

 

2

 

A

NPK 15-7-12+11S

14,8

0

6,5

6,0

12,5

0,3

11,7

 

A

YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn

8

0,8

10,5

9,2

19,9

 

2

Mn 0,5, B 0,01 ,Zn 0,01 

A

YaraMila Höst 10-14-12

10

0,5

14

13

12

 

1

 

A

NPK 10-11-22

10

0

11

11

22

 

2

 

A

YaraMila ProBeta 15-4-8, mikro

15

 6,3 

3,6

3,1 

8

0,9

2

Na 8,0 B 0,1 Mn 0,6

A

YaraMila ProMagna 8-5-19, mikro a)

8,0 

 2,6

5,0 

4

19

2,5

11,7

B 0,05, Cu 0,05, Mn 0,25

A

YaraMila ProMagna 11-5-18, mikro a)

11

 4,4

4,6

3,5

17,6

1,6 

10

B 0,05, Fe 0,03, Cu 0,03, Mn 0,25, Zn 0,04

A

NPK 11-4-17 Mikro a)

11

1

4

3,5

17

1,5

16

B 0,02, Zn 0,01

A

Övriga medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kieserit 

 

 

 

 

 

15,0 

20

 

 

Besal

 

 

 

 

 

 

 

Na 38,0

 

Nitrabor 

15,4

14,1

 

 

 

 

 

Ca 18,3, B 0,3

 

Unika Calcium a)

14,2

13,7

 

 

19,9

 

 

Ca 8,6

 

Unika Plus a)

12,0

12,0

 

 

38,2

 

 

 

 

Calciprill

 

 

 

 

 

 

 

Ca 38

 

Calciprill S 14*

 

 

 

 

 

 

14

Ca 32

 

Magprill

 

 

 

 

 

9,5

 

Ca 25

 

Magnum 12 Granul

 

 

 

 

 

12

 

Ca 20

 

Magnum 12 Cu Granul

 

 

 

 

 

12

 

Ca 20, Cu 450 g/ton

 a) Låg klorhalt
Ca= kalcium, B=bor, Zn=zink, Mn=mangan, Na=natrium, Cu=koppar


Förväntad kadmiumhalt:
A = 0–12 B = 12–25 C = >25 mg Cd/kg P
*Calciprill S 14 är pH-neural med tillsatas av svavel.
Ej pH-höjande effekt.

Gödselns namn i spridningstabeller

Nedan redovisas alternativa namn som förekommer i spridartillverkares spridartabeller

Artnr. Artikel Namn i spridartabell Tillverkare/Fabrik
300095 Achema Urea 500kg Urea, Jonava Prillad Achema, Jonava
300033 Amfert P20 750kg Superfosfat P20 ICL fertilizers (Amfert), Ludwigshafen
300034 Amfert PK 11-21 750kg PK 11-21 ICL fertilizers (Amfert), Ludwigshafen
301475 AmmnitLit N34 UN2067(5,1)500kg N34 Achema/ Jonava
301143 Ammonsulfat NS 21-24 1000kg SSA Domogran 45, N 21-24 Ammonsulfat Domo
300078 Axan 750kg Axan Yara, Rostock, Sluskil
300024 H&M Besal 750kg Besal Nnatrium Hanson & Möhring
300057 K+S ESTA Kieserit  600kg ESTA Kieserit gran K+S, Vera
300082 K+S60er Kali(Kalisalt 50)750kg Kali 60er gran K+S, Vera
300108 K+SKaliSop (Kaliumsul42) 750kg KaliSop 50 K+S, Vera
300081 K+SPatentkali (Kalimag25)750kg Patentkali 30/10 K+S, Vera
301120 Kalkkväve 600kg Perkalkstickstoff Perlka
300076 Kalksalpeter 750kg Kalksalpeter Yara, Porsgrunn
300074 Litauen NS 27-4 500kg NS 27-4 Achema, Jonava
300079 Litauen NS 27-4 750kg NS 27-5 Achema, Jonava
300032 MAP NP 12-23 Phosagro 700kg MAP NP 12-23 Phosagro
300093 MAP NP 12-23 Yara 750kg MAP NP 12-24 Yara
301261 NPK 15-7-12 +2S Eurochem 750kg NPK 15-15-15 Eurochem, Antwepen
301075 NPK 20-4-8 Eurochem 750kg NPK 20-4-8, NPK 20-10-10 Eurochem, Antwerpen
301051 NS 27-4 Borealis 750kg NS 27-4 Borealis, GPN Agriculture 27% 9S Borealis, Grand Quevilly
301220 NS 27-4 Eurochem 750kg Nitrosulf NS 27-4 Eurochem, Antwerpen
301077 NS 27-4 Ferteberia Nitrato Amonico 27(10) Ferteberia
301224 PK 11-20 Phosagro 750kg PK 24-24 Phosagro
301486 NPK 15-7-12+11S Phosagro 750kg NPK 15-15-15  Phosagro
301487 NPK 10-11-22+2 S Phosagro NPK 10-26-26 Phosagro
301205 Polysulphate 750kg Polysulphate  Yara, ICL Amfert
300089 ProBeta 750kg Probeta Yara, Nystad
300085 ProMagna 8-5-19 750kg Promagna 8-5-19 Yara, Nystad
300106 Sulfan 750kg Sulfan Yara, Rostock
300077 Suprasalpeter N27 750kg Suprasalpeter N27 Yara, Rostock
300109 Unika Calcium 600kg Unika Calcium  Yara, Antwerpen
301482 Unika Plus NK 12-38 600 kg Unika Plus 600kg Yara, SQM Chile
300037 Ural NPK 22-3-10(22-7-12)500kg Ural NPK 22-3-10, NPK 22-7-12 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
300023 Ural NPK 22-3-10+2s 750kg Ural NPK 22-3-10, NPK 22-7-13 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
300003 Ural NPK 27-3-5+2s 750kg Ural NPK 27-3-5, NPK 27-6-6 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
300027 Ural NS 27-4 750kg CNS, NS 27-4 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
301314 Ural NS 30-7 UN2067(5.1) 900kg NS 30-7 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
301216 YaraMila 20-5-10 750kg YaraMila 20-5-10 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300083 YaraMila 21-3-10 750kg YaraMila 21-3-10 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300086 YaraMila 22-6-6 750kg YaraMila 22-6-6 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300040 YaraMila 23-3-7 750kg YaraMila 23-3-7 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300087 YaraMila 24-4-5 750kg YaraMila 24-4-5 750kg Yara, Nystad (ev. Siilinjärvi)
300088 YaraMila 27-3-3 750kg YaraMila 27-3-3 750kg Yara, Nystad
300091 YaraMila raps 17-5-10 750kg YaraMila raps 17-5-10 750kg Yara, Nystad, Siilinjärvi
301312 YaraMila Höst 8-10,5-20 750 kg YaraMila Höst 8-10,5-20 Yara, Nystad
300120 NS 26-13 NS 26-13, ASN Eurochem, Ludwigshafen
301494 NPK 11-4-17 Mikro Arvi 11-09-20 Arvi, Marijampole

Ny:

Artnr.

Artikel

Namn i spridartabell

Tillverkare/Fabrik

300095

Achema Urea 500kg

Urea, Jonava Prillad

Achema, Jonava

300033

Amfert P20 750kg

Superfosfat P20

ICL fertilizers (Amfert), Amsterdam

300034

Amfert PK 11-21 750kg

PK 11-21

ICL fertilizers (Amfert), Amsterdam

301475

AmmnitLit N34 UN2067(5,1)500kg

N34

Achema/ Jonava

301143

Ammonsulfat NS 21-24 1000kg

SSA Domogran 45, N 21-24 Ammonsulfat

Domo

300078

Axan 750kg

Axan

Yara, Rostock, Sluskil

300024

H&M Besal 750kg

Besal Nnatrium

Hanson & Möhring

300057

K+S ESTA Kieserit  600kg

ESTA Kieserit gran

K+S, Vera

300082

K+S60er Kali(Kalisalt 50)750kg

Kali 60er gran

K+S, Vera

300108

K+SKaliSop (Kaliumsul42) 750kg

KaliSop 50

K+S, Vera

300081

K+SPatentkali (Kalimag25)750kg

Patentkali 30/10

K+S, Vera

301120

Kalkkväve 600kg

Perkalkstickstoff

Perlka

300076

Kalksalpeter 750kg

Kalksalpeter

Yara, Porsgrunn

300074

Litauen NS 27-4 500kg

NS 27-4

Achema, Jonava

300079

Litauen NS 27-4 750kg

NS 27-5

Achema, Jonava

300032

MAP NP 12-23 Phosagro 700kg

MAP NP 12-23

Phosagro

300093

MAP NP 12-23 Yara 750kg

MAP NP 12-24

Yara

301075

NPK 20-4-8 Eurochem 750kg

NPK 20-4-8, NPK 20-10-10

Eurochem, Antwerpen

301051

NS 27-4 Borealis 750kg

NS 27-4 Borealis, GPN Agriculture 27% 9S

Borealis, Grand Quevilly

301220

NS 27-4 Eurochem 750kg

Nitrosulf NS 27-4

Eurochem, Antwerpen

301077

NS 27-4 Ferteberia

Nitrato Amonico 27(10)

Ferteberia

301486

NPK 15-7-12+11 S Phosagro 750kg

NPK 15-15-15 

Phosagro

301487

NPK 10-11-22+2 S Phosagro

NPK 10-26-26

Phosagro

301205

Polysulphate 750kg

Polysulphate 

Yara, ICL Amfert

300089

ProBeta 750kg

Probeta

Yara, Nystad

300085

ProMagna 8-5-19 750kg

Promagna 8-5-19

Yara, Nystad

300106

Sulfan 750kg

Sulfan

Yara, Rostock

300077

Suprasalpeter N27 750kg

Suprasalpeter N27

Yara, Rostock

300109

Unika Calcium 600kg

Unika Calcium 

Yara, Antwerpen

301482

Unika Plus NK 12-38 600 kg

Unika Plus 600kg

Yara, SQM Chile

300037

Ural NPK 22-3-10(22-7-12)500kg

Ural NPK 22-3-10, NPK 22-7-12

Uralchem, Kirovo-Chepetsk

300023

Ural NPK 22-3-10+2s 750kg

Ural NPK 22-3-10, NPK 22-7-13

Uralchem, Kirovo-Chepetsk

300003

Ural NPK 27-3-5+2s 750kg

Ural NPK 27-3-5, NPK 27-6-6

Uralchem, Kirovo-Chepetsk

300027

Ural NS 27-4 750kg

CNS, NS 27-4

Uralchem, Kirovo-Chepetsk

301314

Ural NS 30-7 UN2067(5.1) 900kg

NS 30-7

Uralchem, Kirovo-Chepetsk

301216

YaraMila 20-5-10 750kg

YaraMila 20-5-10 750kg

Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)

300083

YaraMila 21-3-10 750kg

YaraMila 21-3-10 750kg

Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)

300086

YaraMila 22-6-6 750kg

YaraMila 22-6-6 750kg

Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)

300040

YaraMila 23-3-7 750kg

YaraMila 23-3-7 750kg

Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)

300087

YaraMila 24-4-5 750kg

YaraMila 24-4-5 750kg

Yara, Nystad (ev. Siilinjärvi)

300088

YaraMila 27-3-3 750kg

YaraMila 27-3-3 750kg

Yara, Nystad

300091

YaraMila raps 17-5-10 750kg

YaraMila raps 17-5-10 750kg

Yara, Nystad, Siilinjärvi

301312

YaraMila Höst 8-10,5-20 750 kg

YaraMila Höst 8-10,5-20

Yara, Nystad

301611

YaraMila Höst 10-14-12 750 kg

YaraMila Höst 10-14-12

Yara, Nystad

300120

NS 26-13

NS 26-13, ASN

Eurochem, Ludwigshafen

301494

NPK 11-4-17 Mikro

Arvi 11-09-20

Arvi, Marijampole

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-02-27