Gödsel

Här hittar du lantmännens mineralgödselsortiment samt de namn du kan hitta gödseln under i olika spridartabeller.

Stallgödsel

  Kväveeffekt vid vårspridning,
kg per 10 ton
Fosfor Kalium
Fastgödsel, nöt 10 15 50
Fastgödsel, svin 10 25 25
Fastgödsel, höns (fast- och kletgödsel) 90 41 65
Fastgödsel, slaktkyckling (ströbäddsgödsel) 150 85 170
Djupströgödsel, nöt 5 15 100
Djupströgödsel, svin 5 15 45
Djupströgödsel, häst 5 15 100
Djupströgödsel, får 5 15 200
Urin, nöt, täckt behållare 25 <1 50
Urin, svin, täckt behållare 15 2 12
Flytgödsel, nöt, 9 % ts-halt 15 6 38
Flytgödsel, svin, 8 % ts-halt 25 8 19
Flytgödsel, svin, 6 % ts-halt 15 6 14


Ungefärlig verkan av stallgödsel vid spridning på våren, kg per 10 ton gödsel

Källa: Jordbruksverket.
Kväveeffekten kan förändras betydande beroende på lagring, spridningsteknik och spridningstillfälle.

Svavel är främst organiskt bundet och mineraliseras samtidigt som kvävet i stallgödseln. Komplettera med svavelhaltiga produkter till oljeväxter och blandvall. Ta alltid en egen analys för att veta hur mycket växtnäring din stallgödsel innehåller.

 

Bortförseltabell växtnäring

Gröda Växtdel Kväve
kg/ton
Fosfor
kg/ton
Kalium
kg/ton
Svavel
kg/ton
Magnesium
kg/ton
Bor
g/ton
Koppar
g/ton
Mangan
g/ton
Vete kärna 18 3,4 4,1 1,7 1,7 5 5 20
Korn kärna 16 3,6 4,2 1,6 1,6 5 6 20
Havre kärna 18 3,4 4,2 1,2 1,4 5 4 40
Stråsäd halm 6 1 10 1,5 1,3 5 2,5 25
Raps frö 33 8 10 3,7 3 67 10 40
Raps halm 10 1,3 30 3,3 2 15 8,3 90
Vall ensilage 20 2,1 16 1,3 2,4 14 8,6 60
Potatis knöl 3,5 0,5 5 0,4 0,4 2 0,8 1,6
Potatis blast 4,8 0,2 5,8 0,5 0,4 7 1 5,8
Sockerbeta beta 2 0,4 2 0,2 0,4 4 1 6,2
Sockerbeta blast 5 0,5 5 0,5 0,8 8 1,1 10

Mineralgödselsortiment

Benämning Total-kväve
N  %
Nitratkväve
%
Fosfor (P)
citratlösl. %
Fosfor (P)
vattenlösl. %
Kalium
K %
Magne-sium
Mg %  
Svavel 
S %
Övrigt
%
Kadmiumklass
Kvävemedel                  
Kalksalpeter 15,5  14,4            Ca 18.8   
Suprasalpeter N27 27,0  13,5       2,4      
Axan NS 27-4 27,0  13,5       0,6 3,7    
NS 27-4 27 13,5         4    
Sulfan NS 24-6 24 12       0,5 6    
NS 30-7 30 12         7    
N 34  34 17              
Urea  46                
Ammonsulfat 21           24    
NS 26-13 26 7         13    
P/PK/NP-medel                  
P 20      20,0  19,1     1,2   C
PK 11-21      10,9 10,6  20,8   1,6   C
MAP, NP 12-23 12   23 20         A
K-medel                  
Kalisalt/60er kali         49,8         
Kaliumsulfat a)         42   18.0     
Kalimagnesia/Patentkali a)          24,9 6,0  18.0     
Polysulphate         11,6 3,6 19,2 Ca 12.2  
NPKS-medel                  
YaraMila Raps 17-5-10 17 6,8 4,6 3,3 10 1,2 4 B 0.15 A
YaraMila 21-3-10  20,6  9,0  2,6 1,9 9,6 1 3.6  B 0.02 A
NPK 22-3-10 Ural 22 10 3,05 1,1 10   2   A
YaraMila 22-6-6 21,6 8,4 5,9 5,0 5,8 0,6 3 B 0.02 A
YaraMila 22-0-12  22 10     11,6 0,7 3 B 0.05, Z 0.1  
YaraMila 24-4-5 23,6  10,3 3,6 2,6 4,6 0,5 3.0    A
YaraMila 27-3-3 26,6 11,9 2,6 1,8 2,6 0,5 3   A
Yara Mila 20-5-10 19,6 7,7 4,6 2,8 9,6   3   A
NPK 27-3-5 Ural 27 12 2,6 1 5   3   A
NPK 21-4-8+2 S 21 8,6 4,4 3,3 8,3   2   A
NPK 15-7-12+12S 14,8 0 6,54 5,95 12,7 0,27 11,7   A
YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn 8 0,8 10,5 9,2 19,9   2 Mn 0.8, B 0.01 ,Zn 0.01  A
NPK 10-11-22 10 0 11 11 22   2   A
ProBeta 15-4-8, mikro 15  6,3  3,6 3,1  8 0,9 2 Na 8.0 B 0.1 Mn 0.6 A
ProMagna 8-5-19, mikro  8,0   2,6 5,0  4 19 2,5 11,7 B 0.05, Cu 0.05, Mn 0.25 A
ProMagna 11-5-18, mikro a) 11  4,4 4,6 3,5 17,6 1,6  10 B 0.05, Fe 0.03, Cu 0.03, Mn 0.25, Zn 0.04 A
NPK 11-4-17 Mikro a) 11 1 4 3,5 17 1,5 16 B 0,02, Zn 0,01 A
Övriga medel                  
Kieserit            15,0  20    
Besal               Na 38.0  
Nitrabor  15,4 14,1           Ca 18.3, B 0.3  
Unika Calcium a) 14,2 13,7     19,9     Ca 8.6  
Unika Plus a) 12,0 12,0     38,2        

a) Låg klorhalt
Förväntad kadmiumhalt: A = 0–12 B = 12–25 C = >25 mg Cd/kg P

Gödselns namn i spridningstabeller

Artnr. Artikel Namn i spridartabell Tillverkare/Fabrik
300095 Achema Urea 500kg Urea, Jonava Prillad Achema, Jonava
300033 Amfert P20 750kg Superfosfat P20 ICL fertilizers (Amfert), Ludwigshafen
300034 Amfert PK 11-21 750kg PK 11-21 ICL fertilizers (Amfert), Ludwigshafen
301475 AmmnitLit N34 UN2067(5,1)500kg N34 Achema/ Jonava
301143 Ammonsulfat NS 21-24 1000kg SSA Domogran 45, N 21-24 Ammonsulfat Domo
300078 Axan 750kg Axan Yara, Rostock, Sluskil
300024 H&M Besal 750kg Besal Nnatrium Hanson & Möhring
300057 K+S ESTA Kieserit  600kg ESTA Kieserit gran K+S, Vera
300082 K+S60er Kali(Kalisalt 50)750kg Kali 60er gran K+S, Vera
300108 K+SKaliSop (Kaliumsul42) 750kg KaliSop 50 K+S, Vera
300081 K+SPatentkali (Kalimag25)750kg Patentkali 30/10 K+S, Vera
301120 Kalkkväve 600kg Perkalkstickstoff Perlka
300076 Kalksalpeter 750kg Kalksalpeter Yara, Porsgrunn
300074 Litauen NS 27-4 500kg NS 27-4 Achema, Jonava
300079 Litauen NS 27-4 750kg NS 27-5 Achema, Jonava
300032 MAP NP 12-23 Phosagro 700kg MAP NP 12-23 Phosagro
300093 MAP NP 12-23 Yara 750kg MAP NP 12-24 Yara
301261 NPK 15-7-12 +2S Eurochem 750kg NPK 15-15-15 Eurochem, Antwepen
301075 NPK 20-4-8 Eurochem 750kg NPK 20-4-8, NPK 20-10-10 Eurochem, Antwerpen
301051 NS 27-4 Borealis 750kg NS 27-4 Borealis, GPN Agriculture 27% 9S Borealis, Grand Quevilly
301220 NS 27-4 Eurochem 750kg Nitrosulf NS 27-4 Eurochem, Antwerpen
301077 NS 27-4 Ferteberia Nitrato Amonico 27(10) Ferteberia
301224 PK 11-20 Phosagro 750kg PK 24-24 Phosagro
301486 NPK 15-7-12+11S Phosagro 750kg NPK 15-15-15  Phosagro
301487 NPK 10-11-22+2 S Phosagro NPK 10-26-26 Phosagro
301205 Polysulphate 750kg Polysulphate  Yara, ICL Amfert
300089 ProBeta 750kg Probeta Yara, Nystad
300085 ProMagna 8-5-19 750kg Promagna 8-5-19 Yara, Nystad
300106 Sulfan 750kg Sulfan Yara, Rostock
300077 Suprasalpeter N27 750kg Suprasalpeter N27 Yara, Rostock
300109 Unika Calcium 600kg Unika Calcium  Yara, Antwerpen
301482 Unika Plus NK 12-38 600 kg Unika Plus 600kg Yara, SQM Chile
300037 Ural NPK 22-3-10(22-7-12)500kg Ural NPK 22-3-10, NPK 22-7-12 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
300023 Ural NPK 22-3-10+2s 750kg Ural NPK 22-3-10, NPK 22-7-13 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
300003 Ural NPK 27-3-5+2s 750kg Ural NPK 27-3-5, NPK 27-6-6 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
300027 Ural NS 27-4 750kg CNS, NS 27-4 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
301314 Ural NS 30-7 UN2067(5.1) 900kg NS 30-7 Uralchem, Kirovo-Chepetsk
301216 YaraMila 20-5-10 750kg YaraMila 20-5-10 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300083 YaraMila 21-3-10 750kg YaraMila 21-3-10 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300086 YaraMila 22-6-6 750kg YaraMila 22-6-6 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300040 YaraMila 23-3-7 750kg YaraMila 23-3-7 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300087 YaraMila 24-4-5 750kg YaraMila 24-4-5 750kg Yara, Nystad (ev. Siilinjärvi)
300088 YaraMila 27-3-3 750kg YaraMila 27-3-3 750kg Yara, Nystad
300091 YaraMila raps 17-5-10 750kg YaraMila raps 17-5-10 750kg Yara, Nystad, Siilinjärvi
301312 YaraMila Höst 8-10,5-20 750 kg YaraMila Höst 8-10,5-20 Yara, Nystad
300120 NS 26-13 NS 26-13, ASN Eurochem, Ludwigshafen
301494 NPK 11-4-17 Mikro Arvi 11-09-20 Arvi, Marijampole

Ovan redovisas alternativa namn som förekommer i spridartillverkares spridartabeller

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03