Vi utvecklar framtidens utsäde och frö

Odlingsstarka och högavkastande sorter lägger grunden för en lönsam och hållbar konventionell och ekologisk växtodling. Genom förädling och sortprovning säkerställer vi ett unikt sortmaterial som är anpassat för de möjligheter och utmaningar som våra svenska förhållanden erbjuder. Med utveckling i hela kedjan arbetar vi för att säkerställa att våra sorter uppfyller de krav som framtiden kommer att kräva.

Länkar

Skjutskraftstest – för en säkrare uppkomst

Vi vill vara säkra på att vårt utsäde gror även under tuffa förhållanden. Därför skjutkraftstestar vi vårt vårutsäde.

Växtförädling

Genom vårt unika egna förädlingsarbete säkerställer vi att vi har högkvalitativa sorter som är helt anpassade till svenska odlingsförhållanden.

Rådgivning

Vill du också ta högre skördar? Med faktabaserad rådgivning bidrar vi till högre lönsamhet på våra kunders gårdar.

Våra villkor

Läs våra allmänna och särskilda villkor