Alla tabellerna

Höstkorn

Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
Property 0,25 l >DC31. Förebyggande mot mjöldagg
Talius 0,15-0,25 l >DC25. Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
Comet Pro 0,25 l >DC25. Mot rost och bladfläcksvampar.
Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45
Priaxor 0,75 l Mot rost och bladfläcksvampar.
Ascra Xpro + Delaro 0,5 l + 0,2 l Mot rost och bladfläcksvampar.
Etablerat mjöldaggsangrepp
Property 0,25–0,5 l DC 31-49.
Talius 0,15 l DC 25-49. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden. 
Etablerat kornrostangrepp
Comet Pro 0,3–0,4 l DC 31-51.
Folicur Xpert 0,4 l DC 30-61. Kurativ effekt.

 

Preparat Dos per ha
Bladlöss
Dos per ha
Fritfluga
Dos per ha
Minerarfluga
Dos per ha
Sädesbladbagge
Dos per ha
Trips
Behandlingar/år Kommentar
Teppeki 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1 Ej höstbehandling
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Nexide CS 0,05 l Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) 1  

 

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 0,5-1,25 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Obs! 60 dagars karens
DC 32-49 Cerone 0,15-0,3 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Vid beräknad skörd tidigare än 60 dagar efter behandling. Ingen karens

 

Produkt Dos/ha Kommentar
Mikro Spannmål 1-2 l Vårbehandling eller vid behov
Mikro Mangan 0,5-1 l Vårbehandling eller vid behov
Mikro Mangan 1-2 l Vid minst 3-4 blad på grödan på hösten
Mangannitrat 235 1-2 l Vårbehandling eller vid behov
Mangannitrat 235 2-4 l Vid minst 3-4 blad på grödan på hösten
Mikro Start 3 l I grödans tidiga stadier

 

Från tillväxtstart till stråskjutning Tidig komplettering DC 31-32
70–80 % 20–30 %

 

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha            
4 5 6 7 8 9 10
90 105 130 150 170 190 210

 

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

 

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

 

Rekommenderade gödselmedel till höstkorn
Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och lägre men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och lägre.
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
  YaraMila Höst 10-14-12 Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.
  NPK 10-11-22/ 9-10-24 Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten. 
  YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 
  NS 30-7, Axan, NS 27-4  
  N34, N27 Svavel måste tillföras i annan gödsling. 
  Urea Svavel måste tillföras i annan gödsling. Sprids tidigt i mars.
  NS 27-4 flytande Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 
Kvävekomplettering Axan, NS 27-4 Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 
  Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel
  NS 27-4 flytande Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårkorn

 

Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
Talius 0,15-0,25 l >DC25. Förebyggande mot mjöldagg. 
Comet Pro 0,25 l >DC25. Mot tidiga angrepp av bladfläcksvampar och rost
Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45
Priaxor 0,5-0,75 l mot rost och bladfläcksvampar
Ascra Xpro + Delaro 0,4 l + 0,2 l mot rost och bladfläcksvampar
Etablerat mjöldaggsangrepp
Talius 0,15 l DC 25-49.
Etablerat kornrostangrepp
Comet Pro 0,3– 0,4 l DC 31-51. Högre dosintervallet vid större angrepp.
Folicur Xpert 0,4 l DC 30-61. Kurativ effekt.
Axfusarios        
Poleposition 0,6 l Kör i full blom, DC 60-69 vilket inträffar innan hela axet är framme.  

 

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Minerarfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Kornfluga Behandlingar/år
Teppeki** 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l Rek. ej 2
Nexide CS 0,05 l Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) 0,05 l 1

**Tillsätt 0,25 l superolja

 

  DC 31 DC 51 DC 59
Avräkningspris kr/kg antal löss/strå
1,00 3 5 11
1,50 2 3,5 7
2,00 1,5 2,5 5,5
2,50 1 2 4,5
3,00 <1 1,5 3,5

 

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 0,5-1 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Obs! 60 dagars karens
DC 32-49 Cerone 0,15-0,3 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Vid beräknad skörd tidigare än 60 dagar efter behandling. Ingen karens

Maltkorn får tillväxtregleras. Det kan finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Vid stråsvaga sorter, rekommenderas en delad behandling. Cuadro NT senast i DC 31 och uppföljning med Terpal eller Cerone i DC 39-49.

Temperaturen bör vara över 10° C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

 

Riktlinjer - mikronäring vårkorn
Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Mangan/Koppar 1,0-1,5 l 
Mikro Koppar 0,5 l
Mikro Start 3 l

Mikronäringssortiment och innehåll finns på s. XX-XX.

 

Skördenivå Vid sådd Tidig komplettering DC 31-32 (37)
Korn, mer än 5 ton 80% 20%
Korn, mindre än 5 ton  100%  

 

Gröda 4 5 6 7 8 9
Vårkorn, foder 85 100 120 135 150 170
Vårkorn, ölmalt 70-75 85-95 100-110 115-125 130-145 145-160
Vårkorn, whiskey 90-100 110-120 130-145 150-165 170-185 190-200

 

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
(0–2) I
(2–4)
II
(4–8)
III
(8–12)
IVa
(>12)
IVb–V

3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

 

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

(0–4)
I
(4–8)
II
(8–12)
IIIa
(12–16)
lllb
(>16)
IV-V

3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

 

 

 

Havre

 

Preparat Dos per ha Kommentar
Förebyggande mot mjöldagg 
Talius 0,15-0,25 l >DC 25. Förebyggande mot mjöldagg. Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. 
Mirador Forte 0,5-0,75 l DC 30-32. Förebyggande mot mjöldagg. Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. Viss stråstärkande effekt. 
Bladfläcksvampar, kronrost och svartrost
Priaxor 0,3-0,4 l DC 30-60. Bladfläcksjuka och rost
Etablerat mjöldaggsangrepp
Talius 0,15 l DC 25-49.
Axfusarios    
Poleposition 0,6 l Kör i full blom, DC 60-69 vilket inträffar ca 5 dagar efter att hela vippan är framme.

Se effektschema för fungicider sidan XX-XX.

 

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 25-32 Cycocel Plus 1,5–2,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-31 Stabilan 750 SL 0,9-1,2 l  Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-32 Cuadro NT 0,3 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.

Obs! Havre ska behandlas med tillväxtreglering senast i 2:nodsstadiet.

 

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.
Grynhavre N+, Business, Klimat & Natur och grynhavre barnmat får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara.
Temperaturen bör vara över 10° C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.
Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

 

* Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet.

 

 

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Minerarfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Kornfluga Behandlingar/år
Teppeki** 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l Rek. ej 2
Nexide CS 0,05 l Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) 0,05 l 1

**Tillsätt 0,25 l superolja

 

  DC 31 DC 51 DC 59
Avräkningspris kr/dt  antal löss per strå
1,00 3 5 11
1,50 2 3,5 7
2,00 1,5 2,5 5,5
2,50 1 2 4,5
3,00 1 1,5 3,5

 

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Mangan/Koppar 1,0-1,5 l 
Mikro Koppar 0,5 l
Mikro Start 3 l

Mikronäringssortiment och innehåll finns på s. XX-XX.

 

 

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

(0–2)
I
(2–4)
II
(4–8)
III
(8–12)
IVa
(>12)
IVb–V

3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

 

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas -kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

 

 

Gröda Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
  4 5 6 7 8
Havre, foder och gryn 75-85 90-100 105-115 120-130 135-145

 

Gröda Vid sådd Tidig komplettering 31-32 Sen komplettering 37-45
Havre, normal såtidpunkt 70–100 %   0–30 %
Havre, sen sådd 100 %    

 

 

 

 

 

Vårvete

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
DC 30-32 Mirador Forte 0,4-0,6 l Mot svartpricksjuka och gulrost. Högre dosen i gulrostkänslig sort.
DC 30-32 Prosaro/ Folicur Xpert 0,3-0,4 l Mot DTR om riklig förekomst. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. 
Bladfläcksvampar - Delad behandling
DC 39-41 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, gul- och brunrost.
DC 39-41 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 51-65 Prosaro/ Folicur Xpert 0,5 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 
Bladfläcksvampar - Enkel behandling
DC 39-55 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, gul- och brunrost.
DC 39-55 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
Etablerat mjöldaggsangrepp
DC 25-49 Talius 0,15-0,25 l  
Gulrost och Brunrost
DC 25-69 Comet Pro 0,3 l Lägg med i axgångsbehandling med vid angrepp av rost.
Axfusarios      
DC 61-69 Poleposition 0,6 l Kör när det börjar blomma.

Se effektschema för fungicider sidan XX-XX.
* Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet.

 

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Vetemygga Dos per ha Kornfluga Behandlingar/år
Teppeki** 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l Rek. ej 2
Nexide CS 0,05 l Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) 0,05 l 1

** Tillsätt 0,25 l Superolja

 

Sädesbladlus: antal löss/strå
  DC 59 DC 69 DC 75
Avräkningspris kr/kg < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1,00 1,5 1 5 4 10 5
1,50 1 0,5 4 2 7 3,5
2,00 1 0,5 3 2 5 2,5
2,50 0,5 <0,5 2 1,5 4 2
3,00 0,5 <0,5 2 1,5 4 2

 

 

Utvecklingstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 25-31 Cycocel Plus 1,5-2,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 25-30 Stabilan 750 SL 0,9 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 1-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.

Vårvete N+ och Klimat & Natur får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.
Temperaturen bör vara över 10° C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.
Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

 

 

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Mangan/Koppar 1,0-1,5 l 
Mikro Koppar 0,5 l
Mikro Start 3 l

Mikronäringssortiment och innehåll finns på s. XX-XX.

 

 

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

(0–2)
I
(2–4)
II
(4–8)
III
(8–12)
IVa
(>12)
IVb–V

3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
(0–4) I
(4–8)
II
(8–12)
IIIa
(12–16)
lllb
(>16)
IV-V

3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

 

Gröda Vid sådd Tidig  komplettering 
31-32
Sen komplettering 
37-45
Vårvete, tidig sådd samt i Sydsverige  60 % 20 % 20 %
Vårvete, normal såtidpunkt 75 %   25 %

 

 

  Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
Proteinhalt 4 5 6 7 8
13,0–13,5 %  130 150 170 190 210
14,0–14,5 % 150 170 190 210 230
Foder/stärkelse/etanol 110 130 150 170 190

 

 

Oljeväxter

Enkel behandling
Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Bomullsmögel, Alternaria Mirador Forte + Poleposition 1,0 l + 0,4 l DC 61-65 DC 65. Behandla i full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 
Bomullsmögel, Alternaria Pictor Active 1,0 l DC 61-65 DC 65. Behandla i full blom för bäst effekt. 
Ljus bladfläcksjuka  Propulse 1,0 l DC 57-69 Vid angrepp på 1/3 av plantorna.

 

Delad behandling
Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Bomullsmögel, Alternaria - behandling 1 Mirador Forte + Poleposition 1,0 l + 0,4 l DC 61-65 Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 
Bomullsmögel, Alternaria - behandling 2 Pictor Active 0,8 l  DC 65-69 Vid lång blomning och hög svamprisk i fält kan delad behandling vara aktuellt. 

Sjukdomarna kransmögel, kålbladsmögel och klumprotsjuka går inte att behandla med växtskydd. Här gäller istället att hålla en god växtföljd där oljeväxter inte odlas oftare än var sjätte år. Det är även viktigt att hålla rent från ogräs och spillplantor som kan hålla smittan vid liv i fält. Vissa sorter har gener för tolerans mot bland annat kransmögel och klumprotsjuka.

 

 

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Ironmax Pro/ Sluxx HP 4–7 kg Läggs direkt på ytan vid/efter sådd. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

 

Nedvissning av gröna växtdelar

Preparat Dos/ha Kommentar
Raps och Rybs
Roundup Flex 2,4–3,0 l Karens 10 dagar. 
Spectra FL 3,0–4,0 l Karens 10 dagar. 

Observera att alla glyfosater inte är godkända för avdödning. Se dunketikett för registrerade grödor och användningsområden.

 

Gröda Tidpunkt Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
    3 4 5
Höstoljeväxter Höstgiva 60 60 60
  Vårgiva* 140* 160* 180*

* Anpassa efter rapsens kväveupptag under hösten genom rapsklippning eller scanning med Yara N-sensor/Atfarm.

 

Gröda Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
  1,5 2 2,5 3
Vårraps/rybs 105 115 125 135
Oljelin 60 70 80  

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
2 35 25 15 10 0
3   30 25 15 0
4   35 30 20 0
5   40 35 25 0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.

 

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
2 60 40 20 10 0
3   50 30 10 0
4   60 40 20 0
5   70 50 30 0

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

 

Riktlinjer - mikronäring oljeväxter

Produkt Dos/ha Kommentar
Mikro Raps 3 l Höst ihop med ogräsbehandling och/eller vårbehandling tidigt innan knopparna sträcks
Bor 150 1-3 l Höst ihop med ogräsbehandling om blandning möjlig. Ej blandbar med Belkar. Tidig vår innan knopparna sträcks
Mikro Mangan 0,5-1 l Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar
Mangannitrat 235 1-2 l  Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar
Mikro Start 3 l  Höst- och/eller vårbehandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Mer information om mikronäringssortiment och doser finns på s. XX-XX.

 

 

 

Trindsäd

 

Foderärter, matärter och konservärter

Preparat Dos per ha  Behandlingar/år Kommentar
  Bladlöss Ärtvecklare Ärtvivel    
Teppeki + superolja 0,14 kg + 0,25 l Saknar effekt Saknar effekt 1 DC 11-71. 14 dagar karenstid gäller reg.nr 4966. (Reg.nr 5847, DC 16-71 i konservärter) 
Mavrik 0,15–0,2 l 0,15-0,2 l 0,2 l 2 DC 10-79. 14 dagar karenstid (7 dagar konservärter)
Nexide CS* 0,06 l 0,06 l 0,06 l 1 DC 10-69. 14 dagar karenstid

* Nexide CS kräver 50 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag.

 

 

Åkerböna – insektsbehandling

Preparat Dos per ha  Behandlingar/år Kommentar
  Bladlöss Ärtvivel    
Teppeki + superolja 0,14 kg + 0,25 l Saknar effekt 1 DC 11-71. 14 dagar karenstid
Mavrik 0,15-0,2 l 0,15-0,2 l 2 DC 50-79. 14 dagar karenstid

 

 

Åkerböna – svampbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha  Kommentar
DC 61-69 Signum 0,5–0,75 kg Mot chokladfläcksjuka. Tidiga angrepp har störst betydelse. Även effekt på bönfläcksjuka och bönrost.

 

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Gröda Skörd 
ton/ha
Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)
    I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb-V
(>12)
Åkerböna och ärt 3 30 25 15 5 0
  4 35 30 20 10 0
  5 40 35 25 15 0

Ärter och åkerbönor bortför cirka 4 resp. 6 kg P per ton skörd.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Gröda Skörd 
ton/ha
Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
    I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IV
(16–20)
V
>20
Åkerböna och ärt 3 60 40 30 10 0 0
  4 70 50 40 20 0 0
  5 80 60 50 30 10 0

Ärter och åkerbönor bortför cirka 10 resp. 14 kg K/ton skörd. 
Om jordanalysens K/Mg-kvot är lägre än 0,8 bör kalium tillföras enligt klass IIIa. 
Vid bärgning av förfruktens halm bör kaliumgivan ökas med cirka 20 kg/ha.

 

Vall

Riktlinjer för kvävegödsling i kg N/ha

Typ av vall Antal skördar Skörd 
ton ts/ha
Total N-giva
kg/ha
Justering N-giva
 kg/ton skörd
Fördelning;
N-giva/ delskörd
Gräsvall
Timotej/ängssvingel 2 8 170 + 20 100+70
Timotej/ängssvingel/eng.ragräs 3 10 240 + 20 100+80+60
Timotej/rörsvingel/eng.rajgräs 4 12 330 + 20 110+85+70+65
Blandvall
Timotej/ängssvingel/klöver 20 % 2 8 120 + 15 70+50
Timotej/ängssvingel/eng.rajgräs/klöver 20 % 3 10 180 + 15 80+60+40
Timotej/rörsvingel/eng.rajgräs/klöver 20 % 4 12 260 + 15 90+70+60+40
Betesvall Antal avbetningar
Gräs/Vitklöver 20 % 3   75   25+25+25
Gräs 4   160   40+40+40+40

Givorna ska ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar.

 

Vilka näringsämnen behövs till varje skörd, varje år eller i växtföljden?

Näringsämne När ska
det tillföras?
Bortförsel
med
10 ton/
ts vall, kg
Lämpligt
värde i
Grovfoder-
analysen,
g/kg ts
Kommentar
Kväve, N Till varje skörd 225-275 redovisas som råprotein Råproteinhalten är kväveinnehållet multiplicerat med 6,25. Lämplig råproteinhalt beror på vad vallen ska användas till för djur.
Fosfor, P I växtföljden 25-30 3,0-4,0 Behovet täcks ofta av stallgödseln på gården. Gödsling påverkar inte innehållet i växten nämnvärt. Vallen är mindre fosforkrävande och det räcker att tillförsel och bortförsel överensstämmer.
Kalium, K Till varje skörd 200-250 20-25 Viktigt att ha koll på! Låga värden i grovfodret ger skördesänkning och höga värden, över 30, kan ge problem hos djuren. Värdet påverkas direkt av gödsling och jordart. En vallgröda bortför stora mängder kalium. Ta jordanalys ofta!
Svavel, S Varje år 20-25 2,0-3,0  Tillförs varje år men det räcker om hela behovet uppfylls till första gödslingen på våren. N/S-kvoten är viktig. Kvot-värde över 14 indikerar svavelbrist. Påverkar avkastning, proteinhalt och proteinkvalitet. Observera! Stallgödsel mineraliserar endast en liten mängd svavel årligen.
Magnesium, Mg I växtföljden 20-25 2,0-3,5 Gödsling görs långsiktigt framförallt med kalk och små givor påverkar inte innehållet i växten nämnvärt.
Koppar, Cu I växtföljden 0,1-0,15 12-15 (mg/kg ts) Kopparhalten i marken påverkar innehållet, liksom jordart och pH-värde. Koppargödsling ger högre värden i vallen, men inte högre skörd enligt försök.

 

Val av gödselmedel

Om Kalksalpeter används till återväxten bör Sulfan (NS 24-6) eller NS 30-7 ges till första skörd för att tillräckligt med svavel ska finnas till återväxten.

Gröda Gödselmedel  
Kaliumbehov Första skörd
80-100 kg N/ha
Återväxt
60-80 kg N/ha
Litet: 0-60 kg K/ha - Axan/NS 27-4, Sulfan, NS 30-7 - Axan/NS 27-4, Kalksalpeter, NS 30-7
- Yara Mila 22-0-12, YaraMila 21-3-10/
  NPK Ural 22-3-10, Yara Mila 20-5-10
Måttligt: 60-100 kg K/ha - Stallgödsel + Axan/NS27-4, Sulfan, NS 30-7
- NPK 15-7-12, YaraMila 21-3-10/
  NPK Ural 22-3-10, YaraMila 20-5-10
- Urin/Stallgödsel + Axan/NS 27-4,
    Kalksalpeter, NS 30-7
- YaraMila 22-0-12, YaraMila 21-3-10/
  NPK Ural 22-3-10, YaraMila 20-5-10
Stort: 100-150 kg K/ha - Stallgödsel + Axan/NS27-4, Sulfan, NS 30-7
- NPK 15-7-12, YaraMila 21-3-10/
  NPK Ural 22-3-10, YaraMila 20-5-10
- Urin/Stallgödsel + Axan/NS 27-4,
    Kalksalpeter, NS 30-7
- YaraMila 22-0-12, YaraMila 20-5-10,
   NPK 15-7-12

 

Är skördestrategin rätt på gården?
Tabellen visar faktorer som du kan påverka i din odling för att justera foderkvaliteten i grovfodret.

Foderkvalitet Åtgärder
Låg energihalt Skörda tidigare
Hög energihalt Skörda senare
Låg proteinhalt Skörda tidigare
Öka klöverandelen
Öka kvävegödslingen
Hög proteinhalt Minska klöverandelen
Minska kvävegödslingen
Skörda senare
Låg NDF Skörda senare
(Minska klöverandelen)
Hög NDF Skörda tidigare
(Öka klöverandelen)

 

 

 

 

 

Gräsvall

Problemogräs i fröodling
Stor förekomst av dessa ogräsfrö kan äventyra certifiering.

  Rödklöver Vitklöver Timotej Ängssvingel Eng. rajgräs Rödsvingel Rörsvingel Hundäxing Ängsgröe
Alsikeklöver XX XX XX            
Baldersbrå XX XX XX            
Bergs-/ängssyra X XX              
Dån X                
Förgätmigej   XX XX            
Groblad   XX X            
Harkål     X XX XX XX XX XX  
Hundäxing     X XX XX XX XX   X
Kärrgröe       X X X X X XX
Kärrkavle XX   X XX XX XX XX XX XX
Kvickrot     X XX XX XX XX XX X
Luddlosta       XX XX XX XX XX X
Sandlosta       X X X X X  
Målla XX XX XX            
Mjuk/fliknäva XX X              
Nattglim X XX              
Pilört XX   X            
Rajgräs       XX   XX XX XX X
Raps/rybs X XX              
Råttsvingel       X XX
Renkavle       XX XX XX XX XX  
Rödklöver   XX              
Skräppa XX X X X X X X X X
Snärjmåra XX                
Sparvnäva   XX              
Trampört XX                
Våtarv X XX XX            
Viol   XX              
Vitgröe     XX X X X X X XX
Vitklöver XX   XX            

X = svår att rensa bort    XX = särskilt svår att rensa bort

 

Frövall – insektsbehandling

Preparat Dos per ha
Timotejfluga
Dos per ha
Vitaxkvalster
Dos per ha
Klöverspetsvivel
Kommentar
Mavrik     0,3 l UPMA i klöverfröodling. Max 2 behandlingar/år.
Mospilan SG     0,2 kg UPMA i klöverfröodling. Max 1 behandling vartannat år. DC 55-63.
Nexide CS     0,05 l UPMA i klöverfröodling. Max 1 behandling/år. DC 12-69. Obs! Behandlad gröda får ej användas till foder. 

Vid tryck av denna skrift finns inga registrerade preparat för behandling av vitaxkvalster och timotejfluga.

 


Gräsfrövall – tillväxtreglering

Preparat Behandlingstidp.  Dos Kommentar
Cycocel Plus DC 25-32 2,0–3,0 l Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. 
Stabilan 750 SL DC 30-31 1,5-2,0 l Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar/år med 7 dagars intervall, total maxdos 2 l/ha. 
Cuadro NT DC 30-49 0,4–1,2 l Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda.
Moddus Start  DC 30-49 0,4–0,8 l Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar/år med 7 dagars intervall,  total maxdos 0,8 l/ha. 

 

 

Klöver-/lusernfrövall – tillväxtreglering

Preparat Behandlingstidp.  Dos Kommentar
Moddus Start  DC 30-49 0,4–0,8 l Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall,  total maxdos 0,8 l/ha. Halmen får ej användas till foder. UPMA

 

Gräsfrövall – svampbehandling

Preparat Behandlingstidp.  Dos per ha Kommentar
Folicur Xpert DC 30-69 0,5 l  Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 
Mirador 250 SC DC 30-69 0,5 l Max 1 behandling/år. Rost, sköldfläcksjuka och mjöldagg. 35 dagars karens. 
Folicur Xpert DC 14-30 (höst) 0,5 l  Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Ok att behandla höst + vår. Grödan får ej användas till foder. UPMA i ängsgröe och engelskt rajgräs.

 

 

Klöverfrövall – svampbehandling

Preparat Behandlingstidp.  Dos per ha Kommentar
Folicur Xpert DC 40-69 0,5 l Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. UPMA i rödklöver, vitklöver, alsikeklöver och lusern. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 

 

 

Kvävegödsling på hösten i kg N/ha

Gräs/gröda Fröår Kg N/ha
Eng. rajgräs foder/turf 1:a 0-30
Hundäxing Alla 50-60
Ital. rajgräs 1:a 0-30
Rödsvingel långa utlöpare 1:a 60-80
Rödsvingel långa utlöpare 2-3:e 60-80
Rödsvingel tättuvad/korta utl. 1:a 60-70
Rödsvingel tättuvad/korta utl. 2-3:e 60-80
Rörflen Alla 50-60
Rörsvingel foder/turf Alla 80-100
Timotej 1:a 30-40
Timotej 2-3 års 2-3:e 20-40
Ängsgröe foder/turf 1:a 80-100
Ängsgröe foder/turf 2-3:e 70-80
Ängssvingel Alla 50-60

 

 

Kvävegödsling på våren i kg N/ha

Gräs/gröda Kg N/ha
utan
tillväxtregl.
Kg N/ha
med
tillväxtregl.
Tidpunkt
Engelskt rajgräs, foder:        100-120      130-150        Början av April
Engelskt rajgräs, turf: 90-110 120-140 Början av April
Hundäxing 90-110 110-130 Körbara fält
Hybridrajgräs 100-120 120-140 Början av April
Ital. rajgräs 85-100 100-120 Början av April
Rödsvingel, korta/inga utlöpare 50-60 70-80 Körbara fält
Rödsvingel, långa utlöpare                                40-50 50-70 Körbara fält
Rörflen 80-100 100-120 Körbara fält
Rörsvingel, foder: 70-90 80-100 Körbara fält
Rörsvingel, turf: 80-100 100-120 Körbara fält
Timotej 70-90 90-120 Mitten/slutet av april
Westerwold. rajgräs 85-100 100-120 Vid sådd
Ängsgröe, foder 60-70 70-90 Körbara fält
Ängsgröe, turf 70-90 80-90 Körbara fält
Ängssvingel 60-80 80-100 Början av April

 

 

 

Fodermajs

Ogräsprodukter i fodermajs hos Lantmännen

Produkt Aktiv substans Utv. Stadie (DC) Maxdos (l/g/kg) Antal
 beh.
Beh
intervall
Meristo 100 SC/        Callisto 100 SC Mesotrion 11-18 1,5 l (Om beh varje år, max 1,0 l) 2 7
Tocalis Mesotrion 12-19 240 g (Om beh varje år, max 100 g) 2 8
MaisTer Foramsulfuron,
Jodsulfuron
12-18 150 g 2 10
Harmony 50 SX Tifensulfuronmetyl  12-16 18,75 g 2  
Flurostar 200 Fluroxipyr 13-16 1 l 1  
Titus Rimsulfuron 10-18 50 g 2 7
Onyx Pyridat 12-16 0,75 l 1  
      0,5 l x 2 2 7
Matrigon 72 SG Klopyralid 13-16 165 g 1  
Cliophar  Klopyralid 13-16 0,2 l 1  

 

Fodermajs - specialogräsbehandling

Matrigon 72 SG + superolja 165 g + 0,5 l DC 13-16 (3-6 blad) från 12 °C som riktad bekämpning mot åkermolke, åkertistel mm. Max 1 behandling/år. 
Cliophar + superolja 0,2 l + 0,5 l  DC 13-16 (3-6 blad) från 12 °C som riktad bekämpning mot åkermolke, åkertistel mm. Max 1 behandling/år. 
Flurostar 200 0,3-0,5 l DC 13-16 (3-6 blad) från 12 °C. Kan tillsättas befintlig strategi för att förstärka effeken mot snärjmåra, åkerbinda, trampört och skatnäva. Max 1 behandling/år, maxdos 1 l/ha.
Onyx 0,5 l DC 12-16 (2-6 blad) från 10 °C. Kan tillsättas befintlig strategi för att stärka effekten mot snärjmåra, nattskatta och näva. Max 2 behandlingar/år, maxdos 0,75 l/ha och totalt 1,0 l/ha och år. 

*0,5 l Meristo 100 SC = 0,5 l Callisto 100 SC = 100 g Tocalis + superolja. OBS! ingen superolja om Maisoil.
Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong. Mer information om mikronäringssortiment och doser finns på s. XX.XX.

Eftersom den aktiva substansen mesotrion riskerar att läcka till grundvattnet finns restriktioner. Se respektive mesotrion-produkts etikett.
Vi rekommenderar att växtföljden med majs varieras mellan fält, för att kunna nyttja den högre dosen av mesotrion och att kunna hantera ogräs på ett effektivt sätt. Växtföljd minskar risken för uppförökning och resistensselektering av ogräs. En varierad växtföljd minskar även risken för insekter och svampar bl.a. majsmott på ett effektivt sätt.
Som komplement mot örtogräs kan radhacka användas efter andra ogräsbehandlingen. En viss effekt kan även fås på rotogräsen. För att inte skada majsens ytliga rotsystem får inte hackan gå för nära majsplantan. Vänta minst 7 dagar efter en kemisk behandling för att inte försämra ogräseffekten.

 

Fodermajs - specialogräsbehandling

Matrigon 72 SG + superolja 165 g + 0,5 l DC 13-16 (3-6 blad) från 12 °C som riktad bekämpning mot åkermolke, åkertistel mm. Max 1 behandling/år. 
Cliophar + superolja 0,2 l + 0,5 l  DC 13-16 (3-6 blad) från 12 °C som riktad bekämpning mot åkermolke, åkertistel mm. Max 1 behandling/år. 
Flurostar 200 0,3-0,5 l DC 13-16 (3-6 blad) från 12 °C. Kan tillsättas befintlig strategi för att förstärka effeken mot snärjmåra, åkerbinda, trampört och skatnäva. Max 1 behandling/år, maxdos 1 l/ha.
Onyx 0,5 l DC 12-16 (2-6 blad) från 10 °C. Kan tillsättas befintlig strategi för att stärka effekten mot snärjmåra, nattskatta och näva. Max 2 behandlingar/år, maxdos 0,75 l/ha och totalt 1,0 l/ha och år. 

*0,5 l Meristo 100 SC = 0,5 l Callisto = 100 g Tocalis 100 SC + superolja. OBS! ingen superolja om Maisoil.
Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong. Mer information om mikronäringssortiment och doser finns på s. XX.XX.

Eftersom den aktiva substansen mesotrion riskerar att läcka till grundvattnet finns restriktioner. Se respektive mesotrion-produkts etikett.
Vi rekommenderar att växtföljden med majs varieras mellan fält, för att kunna nyttja den högre dosen av mesotrion och att kunna hantera ogräs på ett effektivt sätt. Växtföljd minskar risken för uppförökning och resistensselektering av ogräs. En varierad växtföljd minskar även risken för insekter och svampar bl.a. majsmott på ett effektivt sätt.
Som komplement mot örtogräs kan radhacka användas efter andra ogräsbehandlingen. En viss effet kan även fås på rotogräsen. För att inte skada majsens ytliga rotsystem får inte hackan gå för nära majsplantan. Vänta minst 7 dagar efter en kemisk behandling för att inte försämra ogräseffekten.

 

 

Fodermajs – svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Comet Pro 0,8–1,0 l Majsen cirka 115 cm. Vid begynnande angrepp av bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka
Propulse 0,8-1,0 l  Majsen cirka 115 cm. Vid begynnande angrepp av bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka

 

Gödsling till förväntad skörd, kg N/ha

Skörd (ts/ha) 10 12 14 16
kg N 100 130 170 200

Givorna skall ses som riktvärden och anpssas efter gårdens förutsättningar.

 

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd
ton ts/ha
Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)
  I
(0-2)
II
(2-4)
III
(4-8)
IVa
(8-12)
IVb
(12-16)
V
(>16)
10 35 30 25 20 15 15
12 40 35 30 25 20 20
14 45 40 35 30 25 25
16   45 40 35 30 30

Givorna ska ses som riktvärden och anpssas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 2,5 kg P/ton ts.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd
ton ts/ha
Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
  I
(0-4)
II
(4-8)
III
(8-16)
IV
(16-20)
V
(>20)
10 150 130 100 65 0
12 170 150 120 85 20
14 190 170 140 105 40
16   190 160 115 60

Givorna ska ses som riktvärden och anpssas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 8 kg K/ton ts.

 

Riktlinjer - mikronäring fodermajs

Produkt Dos/ha
Mikro Start 3-5 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Zinknitrat 1-3 l

För fler mikronäringsprodukter och innehåll i dessa, se s. XX-XX.

 

Glyfosat och avdödning

Glyfosat
- Stubb, vallbrott och träda

Att tänka på innan behandling:
x Om grödan odlas inom ett stödsystem, t.ex. mellangröda inom ekologisk fokusareal, miljöersättning för vallodling eller gröda godkänd för minskat kväveläckage (fånggröda och/eller vårbearbetning), finns ett tidigaste godkänt brytdatum att ta hänsyn till
x Det är viktigt med tillväxt för att uppnå god effekt av glyfosatbehandlingar. Därför är tidiga och mycket sena behandlingar på året svåra för att ge fullgod effekt. Det kan ta 3-4 veckor innan missfärgning kan ses i gräsogräsen.
x Tistel, åkermolke och hästhov går snabbt in i vintervila på hösten. Därför avtar roteffekten av glyfosat tidigt under augusti, beroende på årets väderlek. Sikta på att göra tistelbehandling direkt efter tröskan (hög stubb) under första halvan av augusti för optimal effekt.
x Om rotogräs ska bekämpas och har fått en behandling på våren i växande gröda, kan dosen hållas i det lägre intervallet.
x Jordbearbetning kan utföras vid synbar missfärgning, normalt 7–14 dagar efter behandling, 2-5 dagar för Roundup Gold ST. Se respektive produktetikett .
x Mycket hårt eller humusrikt vatten kan försämra effekten. Vid hårt vatten och/eller högt pH bör en vattenkvalitetshöjare tillsättas enligt produktens optimala dosering. För bästa effekt, ta ett prov på ditt vatten och lämna till din säljare för rätt dosering av pH-Opti. Vissa av produterna på markanden har redan detta i formuleringen, t.ex. Roundup Gold ST, och behöver inte denna vattenkvalitetshöjare.

 


Lyckas med din glyfosatbehandling!

1. Applicera på torra blad, se till att den växtlighet som ska avdödas har tillväxt
2. Ha en hög koncentration av glyfosat i sprutvätskan, sikta på vattenmängder om 100-125 l/ha med traditionell sprutteknik.
3. Undvik hårt vatten! Vatten med högt innehåll av karbonater minskar effekten mycket snabbt. Testa ditt vatten och tillsätt vid behov vattenstabilitetshöjare (pH-sänkare). Kontakta din säljare för att få hjälp med ett vattenprov.
4. Var noggrann med appliceringen! Eftersträva en bra täckning av bladmassan, gärna med dubbelspalt-munstycken eller luftassistans och en hastighet om 6-8 km/h.
5. Oftast blir långtidseffekterna (systemisk verkan) på rotogräsen bäst under maj-juli, gäller särskilt tisteln, åkermolke och hästhov, då tillväxten är som bäst.

Stubb:
x Vid tidig behandling efter skörd är det viktigt att ta hög stubb för att ha 3-4 gröna blad på kvickroten/tisteln för snabb etablering av höstsäd efter behandling
x Bortför alternativt hacka och fördela halmen jämt. Kvickroten får inte vara täckt av skörderester
x Vid normal stubbhöjd kan behandling göras efter kvickrotens återväxt. Normalt inom 2–4 veckor

Vallbrott:
x Bör ske först efter god nytillväxt, ca 10 cm återväxt för att ha bladmassa att träffa
x Kvickroten ska ha minst 3 blad och skräppa ha utvecklat en rosett
x Tänk på att om du har miljöersättning för vallodling kan du inte ogräsbehandla vallen kemiskt under de tre år som vallen ligger i stödet. År tre får du bryta vallen tidigast den 31 juli antingen mekaniskt eller med hjälp av glyfosat

 

Dosering efter växtslag Glypper* (360 g/l) Roundup Flex (480 g/l)
  Dos per ha Dos per ha
Stubb och vallbrott 3-6 l 2,3-4,5 l
Kvickrot 3-4 l 2,3-3 l
Tistel i stubb/vall 4-5 l 3-3,8 l
Fettistel i stubb/vall 3-4 l 2,3-3 l
Skräppa 4-6 l 3-4,5 l
Hästhov 4-6 l 3-4,5 l
Oljerättika 3-4 l 2,3-3 l
Engelskt rajgräs 3–4 l 2,3-3 l
Italienskt rajgräs 2 l 1,5 l
Ängssvingel 4 l 3 l
Rödsvingel 6 l 4,5 l
Ängsgröe 3 l 2,3 l
Vitgröe 2 l 1,5 l
Renkavle 2-3 l 1,5-2,3 l
Rödklöver 6 l 4,5 l
Vitklöver 6 l 4,5 l
Lusern 6 l 4,5 l
Mindre örtogräs innan sådd 1-1,5 l 0,8-1,1 l
Örtogräs i stubb 1,5-2 l 1,1-1,5 l
Höstspillsäd i stubb 2,5 l 1,9 l
Vårspillsäd i stubb 2 l 1,5 l
Spillraps eller åkersenap 2-3 l 1,5-2,3 l

*Glypper kan bytas mot liknande 360 g/l-glyfosat.

 

 

 

Potatis

Potatis – bladmögelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar Karenstid
Revus 0,6 l 7–10 dagars intervall. Max 6 behandlingar/år och högst hälften av behandlingarna. Kontaktverkande och translaminärt. Revus bör blandas med annan svampprodukt (annan aktiv substans) mot bladmögel för att minimera resistensrisk.  3
Revus Top 0,6 l 7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. Även effekt mot alternaria. 3
Infinito 1,2–1,6 l 7–10 dagars intervall. Translaminär och systemiskt. Max antal behandlingar 4. Totala maxdosen är 4,8 l. Den lägre dosen vid stärkelsepotatis.  7
Ranman Top 0,5 l 5–10 dagars intervall. Kontaktverkande. Max antal behandlingar 6. 7
Zignal 0,3–0,4 l 7–10 dagars intervall. Kontaktverkande. Max antal behandlingar 6. 7
Zorvec Endavia 0,4 l  7-10 dagars intervall. Systemisk och kontaktverkade effekt. Max antal behandlingar 4, med max 3 behandlingar i rad. Max 1/3 av totala antalet behandlingar får vara med Zorvec Endavia.  7
Cymbal 0,25 kg 7-10 dagars intervall. Blanda alltid med ett förebyggande preparat. Högst antal behandlingar 6. Translaminärt. 7
Proxanil 2,0–2,5 l 7–10 dagars intervall. Max antal behandlingar 6. Maxdos vid varje tillfälle 2,5 l. Systemisk och translaminärt. Produkten ska alltid blandas med Ranman Top/annan produkt. Max 2 behandlingar i rad om produkten används ensam.  14
Evagio Plus 0,6 l 6–10 dagars intervall. Max antal behandlingar 3, vart tredje år.  Kontaktverkande och translaminärt.  7

 

Potatis - bladmögel- och alternariastrategier
Exempel på olika behandlingsprogram mot bladmögel, alternaria och mikronäring

EMMA!!!! Denna ska vara som bild isället från PDF-en

Strategi/
Behandling
Svamptryck 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bladmögel I Mat/Industri Strategi vid normalt till högt bladmögeltryck Zignal Ranman Top Zignal Infinito (+ Cymbal) Revus*** Infinito (+ Cymbal) Infinito (+ Cymbal) Revus*** Evagio Plus Revus*** Ranman Top Ranman Top
Bladmögel II Mat/Industri Strategi vid normalt bladmögeltryck Zignal Ranman Top Zignal Zorvec**** Endavia Infinito Revus*** Infinito  Evagio Plus Revus*** Evagio Plus Ranman Top Ranman Top
Bladmögel III Mat/Industri Strategi vid mycket högt bladmögeltryck Revus*** Infinito (+ Cymbal) Proxanil + Ranman Top Proxanil + Ranman Top Proxanil + Ranman Top Infinito Infinito (+ Cymbal) Revus*** Infinito (+ Cymbal) Evagio Plus Ranman Top Ranman Top
Bladmögel IV Stärkelse* Strategi vid normalt till högt bladmögeltryck Revus*** Ranman Top Zorvec**** Endavia Infinito Infinito Ranman Top Revus*** Infinito Evagio Plus Revus*** Ranman Top Ranman Top
Mikronäring  1-3 l Bor 150 innan uppkomst/med ogräsbehandling 5 l Mikro Potatis + 0,5 l Mikro Mangan 5 l Mikro Potatis + 0,5 l Mikro Mangan 0,5-1 l Mikro Mangan 0,5-1 l Mikro Mangan 0,5-1 l Mikro Mangan 0,5-1 l Mikro Mangan (0,5-1 l Mikro Mangan) (0,5-1 l Mikro Mangan) (0,5-1 l Mikro Mangan) (0,5-1 l Mikro Mangan)    
Alternaria I Stärkelse*         Narita   Revyona   Propulse   Revyona    
Alternaria II Mat/Industri           Signum   Propulse   Revyona      
Alternaria III Mat/Industri         Revus Top**   Propulse   Narita    Revyona    

*Strategi framtagen i samarbete med Lyckeby. Dos anpassas efter infektionstryck (prognosmodell).
**Bladmögelprodukten byts ut mot Revus Top som har både effekt på bladmögel och alternaria
***Revus bör blandas med annan svampprodukt (annan aktiv substans)mot bladmögel för att minimera resistensrisk.
****Kan bytas mot Zorvec Enicade

 

Potatis – alternariabehandling

Preparat Dos Kommentar Karenstid
Narita 0,4 l 10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Systemisk och translaminärt. Observera! Samma aktiva substans mot alternaria som Revus Top. För bästa effekt blanda med Ranman Top. 14
Revus Top 0,6 l 7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. När Revus Top körs som Alternariabehandling bör invervallet 10-14 dagar hållas. Observera! Samma aktiva substans mot Alternaria som Narita. 3
Propulse 0,45 l 10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 2. Systemisk produkt med god effekt mot Alternaria Solani. Används som huvudstrategi i stärkelsepotatis växlande med Revyona/Revus Top/Narita.  21
Revyona 1,25 l 10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 2. Systemiskt verkningssätt med mycket bra effekt mot Alternaria Solani. Används som huvudstrategi i stärkelsepotatis växlande med Propulse/Revus Top/Narita. Revyona avslutar behandlingarna mot Alternaria. 3
Signum 0,25 kg 5–10 dagars intervall mellan behandlingar. ehandling från mitten av juli vid behov. Max 4 behandlingar/år. Växla mellan produkter med annan aktiv substans för bästa Alternariaeffekt. Rekommendation är att använda Signum med max två behandlingar i ett program där man alternerar med andra produkter som har god effekt mot Alternaria. 3

Växla mellan produkter med olika aktiva substanser för att minska risken för resistensutveckling.

 

Potatis – insektsbehandling

Preparat Bladlöss Stritar, stinkflyn Potatis-virus Y Kommentar
Mospilan SG 0,25 kg 0,25 kg   DC 40-89. Max 2 behandling/år med minst 21 dagar mellan. 3 dagar karens.
Mavrik 0,2 l 0,2 l   DC 12-49. Max 2 behandlingar per säsong med minst 14 dagar intervall. 7 dagar karens.
Teppeki 0,16 kg     DC 40-90. Max 2 behandlingar per säsong med minst 21 dagar intervall. 21 dagar karens. Obs bara löss!
Fibro     5 l /ha i 200 l vatten DC 10-89. Virusolja endast för utsädesodlingar! Öka med 1,0 l olja och 40 l vatten för varje behandling upp till 10 l/ha i 400 l vatten. Max 8 behandlingar. 

 

 

Potatis – betning

Preparat Dos per ton Kommentar
Maxim 100 FS 0,25 l Effekt mot groddbränna, filtsjuka, lackskorv, silverskorv, vanlig skorv och pulverskorv. 
Allstar 0,2 l  Betning på rullbord eller sprutning på fallande knöl vid sättning. Effekt mot grodbränna, lackskorv, filtsjuka, silverskorv, svartpricksjuka.
Diabolo 0,15 l Effekt mot blåsskorv, silverskorv, phomaröta och fusariumröta

 

 

Potatis – svampbehandling i fåra

Preparat Dos per ha Kommentar
Allstar 0,6 l Sprutning i fåra i samband med sättning. Effekt mot grodbränna, lackskorv, filtsjuka, silverskorv, svartpricksjuka
Amistar 2,0 l Sprutning i fåra i samband med sättning. Effekt mot groddbränna, silverskorv, svartpricksjuka 
Serenade ASO 5 l (/ha) Effekt mot lackskorv i samband med sättning, spruta i fåra. Dosering gäller 5 l/ha.

 

 

Potatis – blastdödning
Blastdöda potatisen genom krossning eller motsvarande metod när önskad knölstorlek är uppnådd, ca 14–21 dagar före planerad upptagning.

Preparat Dos per ha Kommentar
Efter blastkrossning    
Spotlight Plus 1,0 l Stjälkarna ska vara väl avbladade från gröna blad. Behandla när blasten har torkat in. 3 dagar efter krossning. Snabb effekt. Karenstid 7 dagar. Obs! Spotlight Plus med reg.nr: 5577 får inte användas både mot ogräs och blastdödning samma år. 

Vid blastdödning är det viktigt med god täckning på bladen. Kör därför med vattenmängd på 400 l/ha.

 


Riktlinjer för kvävegödsling till potatis, kg N/ha

Sort eller användning Skördenivå vid optimal gödsling, ton/ha
  20 30 40 50 60
Färskpotatis 60 80      
Mycket lågt kvävebehov    40–50 60–70 80–90 100–110
Lågt kvävebehov    60–70 80–90 100–110 120–130
Måttligt kvävebehov   90–100 120–130 150–160 170–180
Högt kvävebehov   100–110 130–140 160–170 180–190
Stärkelsepotatis     150-170 170-190 190-200

Ovanstående tabell ska ses som riktlinjer för kvävegödsling. Den högre riktgivan är för jordar med låg mineralisering. 
Nivån måste anpassas till sort, växtplats och årsmån. Bladgödsling med N fungerar bra i potatis, blasten är normalt mer tålig mot brännskador orsakade av näringslösningar jämfört med stråsäd.

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Potatis Skörd 
ton/ha
Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)
    I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb-V
(>12)
Mat- och industri 40 105 85 65 45 25
  50 110 90 70 50 30
  60 115 95 75 55 35
Stärkelse 40 70 60 50 40 20
  50 75 65 55 45 25
  60 80 70 60 50 30

Justera fosforgivan med 0,5 kg P/ton avvikande skörd från tabellen. Tänk på att att vid pH-värde över 7 krävs högre P-giva för samma effekt. Rekommendationerna förutsätter radmyllning.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Potatis Skörd 
ton/ha
Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
    I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IVa
(16–20)
IVb-V
(>20)
Mat- och industri 40 340 300 220 180 140 50
  50 380 340 250 200 150 60
  60   380 280 220 160 70
Stärkelse 40 210 190 170 140 100 40
  50 250 230 210 180 120 50
  60   270 250 220 140 60

Justera kaliumgivan med 5 kg K/ton avvikande skörd från tabellen.

 

Sockerbetor

Preparat Dos per ha Kommentar
Comet Pro + Revyona 0,3 l + 0,6 l Första behandling vid uppnådd bekämpningströskel från mitten av juli och framåt.
Comet Pro  + Revyona  0,3 l + 0,6 l Andra behandling ca 3 veckor senare. Vid tidig upptagning eller lågt svamptryck, behandla en gång i början av augusti.  Minst 7 dagar mellan första och andra behandling gäller för Comet Pro. Karens 28 dagar till skörd för Comet Pro och Revyona.

Bekämpningströskel: 1 av 33 blad angripna av betrost eller bladfläcksvampar.

 

  Preparat  
Insekter Dos /ha Bekämpningströskel*
Jordloppa Godkänd pyretroid Saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp. 
Lilla betbaggen Godkänd pyretroid Saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp. 
Trips Godkänd pyretroid Saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp. 
Betfluga 0,2 l Mavrik När ägg förekommer på undersidan av bladen på hälften av plantorna fram till DC 16-18. Därefter angrepp på 50 % av bladen i DC 16-18 (6-8 blad). 
Betbladlus 0,14 kg Teppeki/ 0,2 l Mavrik  20 löss/planta eller löss på 40 % av plantorna
Persikobladlus 0,14 kg Teppeki 0,25 ovingade löss/planta. (Grön lus jämfört mot betbladlusen som är svart.)

Teppeki får användas 2 gånger/år i sockerbetor.
Teppeki får köras DC 16-49 med karenstid 60 dagar.

Bekämpningströsklarna för bladlöss är framtagna för behandling med Pirimor (avregistrerad). Att behandla med pyretroid ger sämre effekt och har även effekt på nyttoinsekterna. Välj i första hand Teppeki mot löss för att skona nyttoinsekterna.

 

Riktlinjer - mikronäring sockerbetor

Produkt Dos/ha
Bor 150 1-3 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l

Mikronäringssortiment och innehåll i dessa, se s. XX-XX.

 

Kvävegödsling kg N/ha 

Gödslingsmetod Kvävegiva kg N/ha
Bredspridning 100–120
Radmyllning 80–110

 

Riktlinjer för fosfor- och kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha och K/ha utifrån P- och K-klass (P-AL, K-AL)
Växtnäring I II III IVa IVb-V
Fosfor (P) kg/ha 90 75 60 30 0
Kalium (K) kg/ha 160 140 60 40 0

Rekommendationen gäller 65 ton skörd, framtagen i samarbete med NBR.
Sockerbetor bortför ca 5 kg P och 15 kg K /10 ton skörd. Om blasten bortförs bör efterföljande gröda gödslas med 75 kg extra kalium.

 

 

 

Morötter

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före och/eller efter uppkomst
Glypper 1,5-2,0 l DC 00. Före uppkomst.  Endast effekt på uppkomna ogräs
Legacy 0,15 l DC 00. Före uppkomst.  Max 1 behandling/år, 90 dagars karens. UPMA 
Goltix WG 1,5 kg DC 00. Före uppkomst. UPMA. Max 1 behandling/år. Godkänd att använda i morot, palsternacka och rotpersilja.
Sencor SC 0,175 l DC 00. Före uppkomst eller när morötterna har 2-6 örtblad. DC 12–16. UPMA. Karens 60 dagar. Sammanlagd maxdos 0,175 l/ha, max 2 behandlingar per år.
Centium 0,25 l DC 9-14. Från uppkomst till morötterna har 4 örtblad.  UPMA. Odlaren får själv välja om behandling ska ske före eller efter uppkomst eller både och, men totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. Behandlingsintervall 7–14 dagar.
Fenix 0,9 l Alt. 1 - Före uppkomst.  Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,45 l x 2 Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.  Max 2 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,3 l x 3 Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.  Max 3 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Centium + Sencor SC 0,2 l + 0,06-0,1 l 5–10 dagar före uppkomst  Fuktig jord ger bäst ogräseffekt av Centium. Sencor SC karens 60 dagar. Totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. 
Boxer* 0,5-1,5 l DC 11-14 Max 2 behandligar/år. 80 dagar karens.
Starane 333HL 0,15 l DC 11-12 UPMA. Max 1 behandling/år. 
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola 0,5-1,5 l < DC 40. När kvickroten har 3–5 blad.  Max 2 behandlingar/år med 14–28 dagars invervall. Karens 30 dagar. Den högre dosen mot kvickrot.
Select Plus 1,0-2,0 l DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad.  Max 1 behandling/år. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe.
Select + Renol 0,5 l + 0,5 l  DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad.  Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe. Max 1 l/ha per år.

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

 

 

Morötter – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Stickande och sugande insekter
Mavrik 0,2 l Behandlingstidpunkt bestäms med hjälp av lim-fällor. UMPA max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Insekter
Movento 0,75 l DC 12-49 Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 21 dagar. UPMA. Mot morotsbladloppa och bladlöss.
Fibro 10 l DC 10-89 UPMA gäller för reg.nr 5171. Max 5 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Undvik behandling i höga temperaturer över 25 °C samt behandling i direkt solsken eftersom risken för skador ökar under dessa förhållanden. Koncentrationen på sprutvätskan bör vara 1-2 %.
Raptol 6 l   Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Koncentrationen ska vara 0,5-1 %. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karens 3 dagar. 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Morötter – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Mjöldagg, alternaria
Serenade ASO 4-8 l DC 41-49, Förebyggande Biologiskt preparat. Kan blandas med fungicider. Karenstid 0 dagar. Max 6 behandlingar per år med 5–14 dagars mellanrum. 
Signum 1,0 kg DC 41-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Karens 14 dagar.
Mjöldagg, alternaria, Cercospora
Mirador  0,4-0,6 l DC 16-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar.
Bomullsmögel
Kumulus DF 4-6 kg  DC 13-49 Max 2 behadnlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karens 10 dagar.
Contans 4-8 kg Vid sådd innan på våren Ska myllas ned i jorden. Max 1 behandling/år
Lagringssjukdomar
Scala 2 l DC 14-49 UPMA. Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karens 21 dagar.

 

Kål

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie
Örtogräs - före uppkomst
Glypper 1,5-2,0 l DC 00. Före uppkomst. 
Devrinol 2,1 l Före sådd eller plantering
Centium 0,25 l Före uppkomst
Örtogräs - efter uppkomst
Lentagran WG 1-2 kg DC 14–16 (4–6 örtblad på kålplantan), i kålrabbi 2–3 veckor efter plantering.
Centium 0,25 l 7-10 dagar efter plantering
Matrigon 72 SG + superolja 110-165 g + 0,5 l DC 12-19
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola  0,5-1,5 l Kvickroten 2-4 blad
Select Plus 1,0-2,0 l DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)
Select + Renol 0,5-1,0 l + 0,5-1,0 l DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)
Focus Ultra + Dash 2 l + 0,5 l DC 12-45. Kvickroten 2–4 blad

 

Kål – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladmögel och vitrost
Signum 1,0 l DC 41-49 Max 3 behandlingar/säsong. Karens 14 dagar. Rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål och broccoli.
Infinito 1,6 l DC 40-49 UPMA. Max 3 behandlingar/säsong med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. Röd-, vit-, spets-, savoy-, bryssel-, blom-, grönkål, broccoli och kålrabbi.

 

Kål – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Rapsbagge, kålbladlus
Mavrik 0,2-0,3 l DC 10-49. Vid angrepp.  Karens 7 dagar. I huvud-, bryssel-, blomkål och broccoli. Max 1 behandling/ år med 90 % avdriftsreducerande utrustning. 
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl
Turex 50 WP 1,0 kg Vid angrepp Små, unga larver är mer lättbehandlade. Röd-, savoy-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål, blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall minst 7 dagar.
UPMA i köksväxter på friland t ex kålrot och svartkål.
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl
DiPel DF 0,5-1 kg Vid angrepp Doseringen bör inte reduceras till under 1 kg/ha då angreppen är kraftiga, kålfly förekommer eller det finns larver i flera olika storlekar/åldrar. Ett vätmedel/vidhäftningsmedel rekommenderas att tillsättas vid användning i kål. Max 8 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall.
Sugande och bitande skadeinsekter
Mospilan SG 0,325 kg i 500 l vatten Huvudkål: DC 40-85, Blomkål och broccoli: DC 41-46, Brysselkål: DC 41-47 UPMA: Max 1 behandling/år. Blomkål och broccoli har karenstid 7 dagar. Brysselkål och huvudkål har karenstid 14 dagar. Tillåten att använda i ovan nämnda kålgrödor. Max tillåten dos: 0,325 kg/ha.
Mot insektsangrepp löss, viss effekt på trips och spinnkvalster
Movento SC 100 0,75 l DC 12-49. Vid angrepp.  Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 3 dagar. Blanda med pyretroid för snabb effekt. 
Kålbladlöss
Teppeki 0,14 kg DC 16-49. Vid angrepp.  UPMA: Max 2 behandlingar per år, minst 21 dagars intervall. Karens 14 dagar i vit-, röd-, spets- och savojkål. 7 dagars karens i brysselkål.
Mot insektsangrepp, kålbladlus och fjärilslarver
NeemAzal T/S 3 l  DC 14-49. Vid angrepp.  Godkänd i huvudkål och brysselkål. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.
NeemAzal T/S 2,5 l Vid angrepp UPMA i bladbildande kål. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 7 dagar.
Nexide CS 0,06 l DC 10-49 UPMA. Max 1 behandling/år. 
Raptol 6 l DC 12-49 UPMA i blommande kål. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar.

 

 

 

Rödbetor

Rödbetor – ogräsbehandling

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före uppkomst
Centium 0,1-0,15 l  Före uppkomst Lägre dos om lättare jord. Kör ej om det är torka.
Roundup Flex 1,2-1,5 l DC 00. Före uppkomst Endast effekt på uppkomna ogräs
Glypper* 1,5-2,0 l DC 00. Före uppkomst Endast effekt på uppkomna ogräs
Örtogräs - efter uppkomst
Goltix WG 0,75–1,5 kg  DC 10-18 Totala maxdosen 3 kg. Max 4 behandlingar/säsong med minst 7 dagars intervall. 
Goltix SC 700 1,0–1,5 l DC 10-18 Max 4 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Totala maxdosen 3,0 l. 
Betasana SC 0,7 l (1 l)** 12–18 (10-18)** Max 3 gånger/år med minst 7 dagars intervall. Total maxdos per år är 3 l. Karens 90 dagar.
Tramat, alt. 1 0,45 l DC 10-18 Max 1 behandling/år. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.
Tramat, alt. 2 0,25 l x 2 DC 10-18 Max 2 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.
Tramat, alt. 3 0,14 l x 3 DC 10-18 Max 3 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.
Ethosat 0,2 l x 3 DC 00-18 Max 3 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. 0,2 l är total maxdos fram till DC 10. Maxdos 0,6 l/ha och år. 
Safari 50 DF 10–30 g  DC 10-31 Maxdos 30 g/behandling. Behandlingsintervall 7–14 dagar och max 4 behandlingar/år. 
Centium 0,05-0,1 l DC 12-18 (2–8 örtblad) Då rödbetorna har 2 örtblad (ej tidigare användning) ska högst 0,05 l/ha användas. Centium kan orsaka en vitfärgning på rödbetornas blad. Undvik dubbelsprutning. Max 0,2 l/ha Centium och säsong. Max 4 gånger. Den praktiska erfarenheten är ännu begränsad i rödbetor.
Matrigon 72 SG + superolja 165 g + 0,5 l DC 12-15 (2-5 örtblad)  Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola  0,5-1,5 l DC <32. Kvickroten 3–5 blad.  Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Obs! Totaldos 1,5 l per år.
Select Plus 1,5-2,0 l DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Max 1 behandling/år, Bekämpar även vitröe. 
Select + Renol 0,75-1,0 l + 0,75-1,0 l DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Enkelbehandling med hög dos annars dubbelbehandling med 0,5 l x 2 möjlig. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 
Select + Renol 0,5 l + 0,5 l (x 2) DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagar intervall. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)
**Inom parantes gäller endast bandsprutning

 

Rödbetor – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss, bladloppor och viss effekt på trips
Movento 0,75 l DC 12-49. Vid angrepp Karens 21 dagar. Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. 200-500l vatten/ha, UPMA.
Bladlöss och trips
Raptol 6 l Vid angrepp Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karenstid 3 dagar. 
Insekter
Mavrik 0,2 l DC 10-49. Vid Angrepp Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. 
Nexide CS 0,06 l DC 13-43 UPMA. Max 1 behandling/år.

 

Rödbetor - svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Cercospora och betrost
Mirador 0,4-0,6 l DC 16-49 Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar. 
Mot svampangrepp
Signum 1,0 kg DC 36-49 Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. UPMA.
Comet Pro 0,6 l DC 39-49 Behandling får ske senast till och med 31 augusti. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 28 dygn. UPMA

 

Lök

Lök – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)
Boxer* 0,5-1,0 l  DC 11-13 UPMA i Kepalök, knipplök, purjolök och vitlök. 60 dagars karens i kepalök och knipplök, 70 dagars karens i vitlök och 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/år.
Örtogräs - före uppkomst (kepalök)
Fenix 0,9 l Alt. 1 - Före uppkomst Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,45 l x 2 Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14 Max 2 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,3 l x 3 Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14 Max 3 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Goltix WG 1,5 kg Före uppkomst UPMA. Max 1 behandling/år.
Gallery 0,06 l DC 00-12 Bomspruta. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.
Gallery 0,2 l DC 00-12 Bandspruta. Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.
Starane 333 HL 0,15 l DC 10-15 UPMA. Max 1 behandling/år. Karenstid 90 dagar.
Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, purjolök)
Fenix 0,25 l DC 00-14 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 45 dagar. 
Örtogräs - efter uppkomst (kepalök, scharlottenlök)
Lentagran WP 0,25-1,0 kg  DC 11-14 (löken har 1–4 blad) Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 56 dagar. Maxdos/år: 2 kg/ha. 
Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, purjolök, vitlök)
Lentagran WP 0,5-1,0 kg Från DC 13 Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Maxdos/år: 2 kg/ha. Karenstid sallads-lök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola 0,5–1,5 l DC <45 Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. 
Select Plus 1,0-2,0 l DC 12-45 Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling/år. Select Plus bekämpar även vitgröe.
Select + Renol 0,3–0,4 l + 0,3-0,4 l (x2) DC 12-45. När kvickroten har 3-5 blad Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe, 2 behadnlingar/år med minst 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.
Focus Ultra + Dash 2,0–5,0 l + 0,5 l DC 15-45 (12-45 purjolök) När kvickroten har 3–5 blad Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

 

Lök – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss, trips
Movento 0,75 l Vid begynnande angrepp UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.
NeemAzal T/S 3 l Vid angrepp UPMA i knippelök, salladslök, gräslök och purjolök. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 28 dagar.

 

Lök – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Lökbladmögel (kepalök)
Shirlan 0,5 l  DC 40-48 Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling/år. 7 dagars karens. 
Lökbladmögel (kepalök, vitlök och scharlottenlök)
Infinito 1,6 l  DC 41-47 Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.
Cabrio Duo 2,5 l DC 13-48 Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.
Zorvec Endavia 0,4 l Från DC 13 Max 4 behandlingar med 7 dagars mellanrum. Karens 28 dagar. 
Gråmögel (kepalök)
Signum 1,0 kg DC 11-47 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Gråmögel (kepalök, sallatslök, purjolök)
Scala 2,0 l DC 19-48 kepalök (DC 19-49 purjolök och salladslök) UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. 14 dagars karens.
Gråmögel och Stemphyllium (kepalök och scharlottenlök)
Propulse 0,5-0,8 l DC 41-47 UPMA. Max 2 behandlingar med 7 dagars mellanrum. Den totala maximala dosen får inte överstiga 1 liter per hektar. Karens 7 dagar. 
Lökbladmögel och gråmögel
Mirador 0,8 l  DC 14-49 (DC 14-48 kepalök, vitlök) Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Stemphylium leaf blight i purjolök
Signum 1,5 kg Från DC 40 Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Karenstid 14 dygn. UPMA
Groningshämmare i Kepalök
Fazor 4 kg DC 47-48 Ca 10 % av lökblasten ska
börja vika sig, men inte mer än 50 %. Karens 14 dagar. 

 

 

 

 

Frilandsgurka

Frilandsgurka – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)
Centium 0,25 l Före uppkomst UPMA. Max 1 behandling/år

 

Frilandsgurka – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Gurkbladmögel
Aliette 80 WG 3,0–4,0 kg  Före etablerat angrepp 800–1000 l vatten. Vid behov upprepad behandling med 8 dagars intervall. Karens 3 dagar. Max 4 behandlingar.
Previcur Energy 2,5 l  DC 12-80 (UPMA) Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar. 600 l vatten.
Ranman Top 0,5 l  Före etablerat angrepp UPMA. Högst 6 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.
Infinito 1,6 l DC 21-85 UPMA. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dagar. Preparatet får bara användas vart tredje år på samma fält. 
Cabrio Duo 2,5 l  DC 11-89 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 1 dag.
Mjöldagg
Kumulus DF 4,0–6,0 l  Förebyggande 500–600 l vatten. Upprepad behandling före skörd. Max 4 behandlingar. Karens 0 dagar.

 

Sallat, friland – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Gräsogräs
Kerb Flo 400 2,5–3,75 l Före sådd Kerb FLO 400 nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 
Kerb Flo 400 2,5–3,75 l Omedelbart efter sådd Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 
Kerb Flo 400 2,5–3,75 l Före utplantering Kerb FLO 400 ska nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm om torra förhållanden. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 

a) Odling av stråsäd kan ej ske efterföljande år. Odla i stället raps, kål, morötter, sockerbetor, bönor, lök eller ärtor.

 

Sallat

Sallat, friland – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss
Mospilan 0,25 kg  DC 40-49. Vid angrepp Max 1 behandling/år. Vid behov tillsätt vätmedel. Karens 7 dagar.
Movento 0,75 l  DC 12-49 Max 2 beh med 14 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Insekter
Raptol 6 l Vid angrepp Koncentrationen i sprutvätskan: 0,5-1,0%. Temperaturen över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. 3 dagars karens
Fjärilslarver (gammafly, grönsaksfly)
Turex 50 WP 1 kg  Vid Angrepp i DC 09-99 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Små unga larver är mer lättbehandlade. 

 

Sallat, friland – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Sallatsbladmögel
Aliette 80 WG 0,3–0,5 kg/m3 Före sådd eller utplantering Jordinblandning. Karens 14 dagar.
Aliette 80 WG 3,0 kg  Friland, före/efter utplantering. Max 4 behandlingar. Karens minst 14 dagar.
Proplant 15 ml/ 10 l vatten  Förebyggande vid
sådd i växthus i DC 20-49.
Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 21 dagar.
Revus 0,6 l Förebyggande Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. Intervall minst 7 dagar.
Proplant 1,5 l  DC 20-49. Förebyggande. Max 2 behandlingar/år. Karens 7 dagar. Intervall 7–10 dagar.
Previcur Energy 2,5 l  DC 12-41. Förebyggande. Max 2 behandlingar. Karens 21 dagar.
Infinito 1,6 l  DC 30-49 Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Cabrio Duo 2,5 l  DC 10-49 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dag.
Gråmögel, bomullsmögel
Serenade ASO 4-8 l DC 13-49 Max 6 behandlingar men 5-14 dagars intervall. Karens 0 dagar.
Contans WG 2,0 kg  Före plantering  Contans WG ska myllas efter behandling 0–10 cm.
 Signum 1,5 kg Vid angrepp Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dagar. 

 

 

 

 

Jordgubbar

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
NYPLANTERADE FÄLT
Örtogräs - före uppkomst/utplantering
Roundup Flex 1,6-3,2 l Senast 5 veckor före plantering. Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Glypper* 2,0-4,0 l Senast 5 veckor före plantering. Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs - efter uppkomst/utplantering
Proman 1,0 l Senast 7 dagar efter utplantering. Endast vårbehandling senast 15 juni. UPMA gäller för Proman med reg.nr 5348. Max 1 behandling/år. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten. Vid spridning av produkten ska 200-600 l vatten/ha användas.
Betasana SC 0,5-1,0 l Nyplanterade plantor Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.
Goltix Gold a) 1,0 kg Nyplanterade innan blomning Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och år. Vid dubbelbehandling minst 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix Gold, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 
Gallery a) 0,3–0,5 l  Nyplanterade plantor Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 
Boxer 2,5 l  Tidigast 2 veckor efter plantering UPMA. Tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion.
Gräsogräs - efter uppkomst/utplantering
Zetrola 0,5-1,5 l Före blomning samt efter skörd Max 1 behandling/år och 35 dagars karens. 
Select Plus 1,0-2,0 l  DC 12-59 eller DC 91-97 Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.
Select + Renol 0,5-1 l + 0,5-1 l  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad Max 2 behandlingar/år med minst intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
Focus Ultra + Dash 2-5 l + 0,5 l DC 11-16 Max 1 behandling/år och 42 dagars karens.

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
ETABLERADE FÄLT
Örtogräs - efter uppkomst/utplantering
Gallery 0,125 l  Tidigt på våren Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.
Goltix Gold 1,0 kg  Mars–april (före blomning) Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix Gold, Korona. 
Goltix WG 1,0 kg  Innan blomning och/eller efter skörd Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.
Matrigon 72 SG + superolja 165 g  + 0,5 l Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Betasana SC  1,0 l  Före och efter skörd Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)
a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix Gold eller Gallery tidigast en månad efter plantering

 

 

 

Max 1 behandling. Karenstid 42 dagar

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
ETABLERADE FÄLT
Örtogräs
Gallery 0,125 l  September–oktober Höstbehandling. Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.
Kerb Flo 400 0,5–0,75 l  Oktober–december Höstbehandling. UPMA. Max 1 behandling/år. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.
Goltix Gold 1 kg  September–oktober (efter skörd) Höstbehandling. Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får ej överskrida 2x1 kg/ha och år.
Boxer 2,5 l  September–oktober (efter skörd) Höstbehandling. UPMA. Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall.
Matrigon 72 SG + superolja 165 g  + 0,5 l Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Betasana SC  1,0 l  Före och efter skörd Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.
Spotlight Plus 0,8 l Efter skörd, DC 91 Behandling efter skörd mot utlöpare och ogräs. UPMA. Bomspruta ska vara avskärmad. Obs! Endast sprutning mellan raderna. Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Maxdosen är 0,8 l/ha och år. Rek. 300-600 l/ha. Bäst effekt efter morgonbehandling med solljus.
Gräsogräs 
Zetrola 0,5-1,5 l  Före blomning samt efter skörd Max 1 behandling och 35 dagars karens.
Select Plus 1,0-2,0 l  DC 12-59 eller DC 91-97 Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.
Select + Renol 0,5-1 l + 0,5-1 l Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. Max 2 behandlingar/år med minst intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
Focus Ultra + Dash 2-5 l + 0,5 l DC 11-16 Max 1 behandlingar/år och 42 dagars karens.

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)
a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix WG eller Gallery tidigast en månad efter plantering

 

Jordgubbar – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Fjärilslarver
Turex 50 WP 1,0 kg  Unga larver och aktiva i DC 13-93 Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall minst 7 dagar.
Spinnkvalster
Milbeknock 1,25 l DC 40-60 och/eller efter DC 91 UPMA i jordgubbar på friland. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. 
Vertimec 1,2 l  Före eller efter skörd. DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.
Fibro  10 l  Vid angrepp, DC 10-89 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha
Nissorun SC 0,4 l  Vid angrepp upp till DC 97 Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.
Jordgubbskvalster
Vertimec 1,2 l  Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.
Mavrik 0,2 l  DC 51-75 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Milbeknock 1,25 l DC 40-60 och/eller efter DC 91 UPMA i jordgubbar på friland. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. 
Löss, spinn- och jordgubbskvalster
Movento 1,0 l  Före blom eller efter skörd UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.
Mavrik 0,2 l  DC 51-75 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Sniglar
Sluxx HP 4–7 kg  Vid begynnande angrepp Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.
Löss, trips, fjärilslarver
NeemAzal T/S 3 l Från DC 57 UPMA. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar.

 

Jordgubbar – bladgödsling 

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling. Vattenmängd 200–600 l/ha.

Näringsämne/
Utvecklingsfas
Fosfor (kalcium) Kalcium Bor Järn Mangan Magne-sium Zink
Begynnande tillväxt       1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital      
Gröna knoppar     1 l/ha Bor 150 1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital 1–2 l/ha Mikro Mangan 4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat 0,5 l/ha Zintrac/ 2 l Zinknitrat
Vita knoppar     1 l/ha Bor 150     4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat 0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat
Begynnande blomning 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Full blomning 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Slutet av blomningen 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Efter skörd i sept–okt     2 l/ha Bor 150   2 l/ha Mikro Mangan   0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat

 

Jordgubbar – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Mjöldagg
Kumulus DF 4,0–6,0 l  På våren och efter skörd Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.
Frupica SC 0,9 l  DC 59-66 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.
Talius 0,25 l Dc 41-92 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. Godkänd att använda i friland och tunnel.
Flexity 0,5 l DC 11-89 Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dygn. 1000-1500 l vatten/ha ska användas. UPMA i frilandsodling och i tunnelodling.
Switch 1,0 kg  Begynn. Blomning Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Signum 1,8 kg  Mitten av blomning Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.
Candit 0,2 kg  Förebyggande under säsongen Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.
Mirador 0,64 l  Förebyggande under säsongen. DC 51-89 Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  DC 41-97  Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.
Mjöldagg och gråmögel
Serenade ASO 4,0–8,0 l  DC 13-97 Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 
VitiSan 5 kg  Från knoppstadie, DC59-89 UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 
Kronröta, rödröta
Aliette 80 WG 4,0 kg  Etablerade plantor, på våren Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.
Aliette 80 WG 4,0 kg  Under hösten Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.
Aliette 80 WG 0,3 kg  Nya plantor Doppning av rötterna strax före utplantering.
Aliette 80 WG 4,0 kg  2-4 veckor efter plantering Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.
Gråmögel
Scala 2,0 l  Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov. Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.
Switch 1,0 kg    Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Teldor WG 50 1,5 kg  DC 55-89 Max 3 behandlingar. Karens 3 dagar.
Frupica SC 0,8–0,9 l  DC 59-66 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.
Signum 1,8 kg  DC 60-81 Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.
Binab TF WP 0,5 kg  Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.
Switch 1,0 kg  DC 55-89 Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 
Geoxe 50 WG 0,5 kg  DC 61-89 Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar. 

 

 

Äpple

Äpple – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Nyetablerad fruktodling
Flerårigt ogräs och gräsogräs
Roundup Flex 1,6-3,2 l  Senast 5 veckor före plantering Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Glypper* 2,0-4,0 l Senast 5 veckor före plantering Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs och gräsogräs
MaisTer 75-150 g  Före blom > DC 59 UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.
Gräsogräs
Kerb Flo 400 0,75 l  Sen höst, före tjäle Marktemperatur under 10°C.
Zetrola 1,5 l April–september Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Ung fruktodling
Örtogräs och gräsogräs
MaisTer 75-150 g  Före blom > DC 59 UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 
Gräsogräs
Kerb Flo 400 0,75 l    Marktemperatur under 10°C.
Zetrola 1,5 l  April–september Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Äldre fruktodling
Flerårigt ogräs och gräsogräs
Glypper* 2,0-4,0 l Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Roundup Flex 1,6-3,2 l  Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs och gräsogräs
MaisTer 75-150 g  Före blom > DC 59 UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 
Gräsogräs
Kerb Flo 400 0,75 l  Sen höst, före tjäle Marktemperatur under 10°C.
Zetrola 1,5 l April–september Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)

 

Äpple – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Spinnkvalster, rött spinn
Nissorun SC 0,4 l  Före blomning till mognad. Minst 80 % av vinteräggen kläcka eller senare Max 1 behandling/år. Karenstid: 28 dagar.
Fickminerarmal
Mospilan SG 0,25 kg  Innan förpuppning (DC 50-89) 1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Bladlöss, ullöss
Mospilan SG 0,25 kg  Vid angrepp, DC 50-89 1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Teppeki 0,14 kg  Vid angrepp i DC 51-59 och/eller DC 71-75. Max 3 ggr/år med minst 21 dagars intervall.  Karens 21 dagar.
Bladlöss, inklusive blodlus och kommasköld-bladlus, larver, äppleblomvivel
Raptol Bladlöss: 5 l/m kronhöjd, Larver: 3,5 l/m kronhöjd, Äppleblomvivel: 2,3 l/m kronhöjd  Vid angrepp Ej effekt på röd äpplebladlus och vecklare. Koncentrationen ska vara 0,5–1 % i sprutvätskan. Temperaturen ska vara över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Maxdosen vid varje behandling är 15 l/ha.  Karens 3 dagar.
Bladlus inklusive blodlus, kommasköldlus samt äppel-bladgallmygga
Movento 2,25 l ( 0,75 l/m trädhöjd)  Vid angrepp Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.
Fjärilslarver t ex frostfjäril, fruktskalvecklare, nattfly
Turex 50 WP 1,5–2,0 kg  Frostfjäril då äggen har kläckts på våren och larven är aktiv. Övriga så fort larven är aktiv Små, unga larver är mer lättbehandlade när de är aktiva. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 7 dagar.
Fruktträdsspinnkvalster, äpplebladgallkvalster/rostkvalster
 Danitron 1,0–2,0 l Vid angrepp från DC 51 (svällande kropp) till DC 85 (strax före skörd) Max 1 behandling/år. Karenstid: 21 dagar. Högsta tillåtna dos är 0,75 l per ha och meter trädhöjd.
Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller
öppna diken får endast ske med särskild avdriftsreducerande
utrustning som reducerar avdriften med minst 99 %. 
Fruktträd-spinnkvalster
Fibro 20-30 l  På vinterägg, DC 53-57 Max 1 behandling/år. Paraffinolja. Vattenmängd 1 000–1 500 l.
Bladlöss, fjärilslarver, bladloppor
NeemAzal T/S 3 l  Vid angrepp i DC 53-69 Max 1 behandling. Grön äppelbladlus bekämpas inte helt men populationen kan hållas på en låg nivå.

 

Äpple – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Skorv
Scala 1,1 l  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 70 % av slutlig fruktstorlek Max 5 ggr/säsong. Reducerad dos vid tankblandning. Även mot Monilia. Karens 56 dagar.
Delan WG 0,5 kg  DC 53-79, Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 3 behandlingar/år, minst 7 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar.
Delan Pro 2,5 l DC 53-81 från blomknopparnas sprickning t.o.m. början av fruktmognad. Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 6 behandlingar/år, minst 8 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar. 
Candit  0,2 kg  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Syllit  1,25 l  Från svällande knopp t.o.m. 70-80 % av slutlig fruktstorlek Max 2 ggr/år med minst 7 dagars intervall. Karens 60 dagar. 
VitiSan 2,5 kg/m kronhöjd  DC 10-85. Från musöronstadiet till början av mognad Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha.
Kumulus 4,0 kg DC 09-81 Max 5 gånger/år med minst 10 dagars intervall. Maxdos per behandling 7,5 kg. ingen karenstid. 
Revyona 2,0 l DC 53-89 Max 1 behandling/år vartannat år. Karenstid 28 dagar.
Monilia
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  Från kartstorlek 10 mm till skörd Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 2 behandlingar per säsong. Karenstid 14 dagar.
Delan WG 0,5 kg  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek Ej till ljusskaliga sorter, 1/8. Karens 35 dagar.
Candit 0,2 kg  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Bägarröta och Monilla
Teldor WG 1,5 kg  Under blom DC 60-69 UPMA max 2 behandlingar per säsong, 10 dagars intervall.
Mjöldagg
Revyona 2,0 l DC 53-89 Max 1 behandling/år vartannat år. Karenstid 28 dagar.
Kumulus 3–6 kg  Från grön spets t.o.m. begynnande mognad Temperatur efter behandling helst 18-25*C. Sidoeffekt mot gallkvalster. Behandla ej svavelkänsliga sorter.
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  Från musöronstadiet tills tillväxten av skotten avstannar Halv dos Topas vid tankblandning med Delan. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost/Monilia. Karens 14 dagar. Max 2 ggr/säsong.
VitiSan 2,5 kg/m kronhöjd  Från musöron-början av mognad mognad i DC 10-85. UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha. UPMA
Candit  0,2 kg Från ballong Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Topas 100 EC 0,25–0,5 l Från blom Den lägre dosen vid tankblandning med Delan WG. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 3 behandlingar/år. Karenstid 21 dagar.
Gloeosporium Monilia
Signum 0,75 kg Från blom UPMA, Max 3 ggr/säsong med 7–14 dagars intervall, 25 % avdriftsreducerande utrustning, Karens 7 dagar.
Pomax 1,6 l Från 6 veckor före skörd Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 3 dagar karens. 

Resistensrisken är hög för preparaten Candit, Scala och Topas. Använd därför dessa var för sig högst 3 gånger/säsong. 
Att växla mellan preparaten och att blanda två eller flera fungicider, minskar resistensrisken. 
Vid blandning brukar ett av preparaten kunna halveras i dos.

 

 

 

Fruktträd

Fruktträd – bladgödsling

Bladgödsling i äpple- och päronodling. Vattenmängd 200–400 l/ha.

Näringsämne/
Tidpunkt
Magnesium Mangan Bor Kalcium Kalcium, fosfor Zink Järn
Knoppsprickning – Ballongstadiet 4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat 1-2 l/ha Mikro Mangan 2 l/ha Bor 150 5 l/ha Stopit vid knoppsprickning, upprepas var 7-10 dag fram till början av blomningen.   1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat 5-6 l/ha Ferrum Boost
Begynnande blomning     2 l/ha Bor 150        
Avblomning – Kartsättning 4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat 1-2 l/ha Mikro Mangan 1–2 l/ha Bor 150   10 l/ha Kalciofoss 0,5 l/ha Zintrac / 2 l Zinknitrat  
Fruktutveckling   0,5-1 l/ha Mikro Mangan   10 l/ha Stopit från avblomning till en vecka förre skörd vid 14 dagars intervall. 10 l/ha Kalciofoss    
Fruktmognad         10 l/ha Kalciofoss a)    
Efter skörd – Bladfall 4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat   2–3 l/ha Bor 150     1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat  

a) Kalciofoss används för att förbättra den röda färgen på frukten, förbättra fruktens fasthet, reduktion av inre nedbrytning, mer koncentrerad skörd och en förbättring av fruktens lagringsduglighet. Behandlingarna ska göras 2 till 3 veckor före skörd, minimum 500 l vatten/ha. Blanda inte med andra preparat!

 

Tillväxtreglering fruktträd

Äpple- och päronträd

Preparat Dos Utvecklingsstadium Kommentar
Mot kartfall och tillväxt av skott
Regalis Plus 2,5 kg DC 60-69 Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år
Regalis Plus 1,5 kg DC 71-75 Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år
För kartgallring
Cerone 0,4 l DC 57-72 UPMA. Max 2 behandlingar per år.
För färgförbättring
Cerone 0,4 l DC 78-85 UPMA endast i äpple. Max 1 behandling per år. Karens 10 dagar.
Mot korkrost och för skalförbättring
Novagib 0,5 l DC 69-74 Max 4 behandlingar/ år med minst 7 dagars intervall.