Odla ditt försprång med oss!

Odlingsstarka och högavkastande sorter och rätt insatsvaror lägger grunden för en lönsam växtodling. Genom vår egen växtförädling och våra sortförsök säkerställer vi ett unikt sortmaterial av utsäde och fröer som är väl anpassat för svenska förhållanden. Med vår gedigna kunskap bygger vi odlingsstrategier för en konkurrenskraftig odling som sedan noggrant testas på våra försöksgårdar
runt om i landet.

Produkter för konkurrenskraft

Skjutskraftstest – för en säkrare uppkomst

Vi vill vara säkra på att vårt utsäde gror även under tuffa förhållanden. Därför skjutkraftstestar vi vårt vårutsäde.

Växtförädling

Genom vårt unika egna förädlingsarbete säkerställer vi att vi har högkvalitativa sorter som är helt anpassade till svenska odlingsförhållanden.

Rådgivning

Vill du också ta högre skördar? Med faktabaserad rådgivning bidrar vi till högre lönsamhet på våra kunders gårdar.

Våra villkor

Läs våra allmänna och särskilda villkor