Mikronäring

Vilket totalbehov har jorden per hektar? Vilka är de vanligaste bristerna och hur identifierar du dem? Vilka jordar har större risk för brist än andra? Och på vad? På denna sida hittar du svaren.

Rekommendationer för bladgödsling

Gröda Innehåll Produkt Dosering/behandling Bästa behandlingstidpunkt*
Spannmål Mn, S Mikro Mangan 0,5-1 l/ha DC 13-30
  B, Cu, Fe, K, Mn, N, S, Zn Mikro Spannmål 2-4 l/ha DC 20-30
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha DC 13-30
  Cu YaraVita Coptrac 0,25 l/ha DC 20-30
  Cu, Mn, N, S Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l/ha DC 13-30
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha DC 12-30
  Zn YaraVita Zintrac 0,5–1 l/ha DC 20-30
         
Oljeväxter B Bor 150 3 l/ha DC 14-55
  B, Mg, Mn, Mo, N, S Mikro Raps 3-5 l/ha
  Mn, S Mikro Mangan 0,5-1/ha
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha
  Mo YaraVita Molytrac 0,25 l/ha
       
Majs B, Cu, K, Mn, Mo, N, P, S, Zn Mikro Majs 6–10 l/ha Från 4–6 blad
  Mn, S Mikro Mangan 0,5-1/ha Från 4–6 blad
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha Från 4–6 blad
  B Bor 150 1 l/ha  
  Cu YaraVita Coptrac 0,25 l/ha Från 3–8 blad
  Zn YaraVita Zintrac 0,2 l/ha Från 3–8 blad
         
Sockerbetor B Bor 150 1 l/ha Från 6 blad
  Mn, S Mikro Mangan  0,5-1,0 l/ha 4-8 blad
  Mn, N Mangannitrat 1–3 l/ha 4-8 blad
  Cu, Mn, N, S Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l/ha 4-8 blad
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha 4–6 blad
         
Potatis B Bor 150 1–3 l/ha Snarast efter uppkomst.
  K, Mg, Mn, N, P, S, Zn Mikro Potatis 10 l/ha Vid begynnande knölbildning till begynnande knöltillväxt.
  P, Ca YaraVita Seniphos 15 l/ha Vid begynnande knölbildning till begynnande knöltillväxt.
  Mn, S Mikro Mangan 0,5-1,0 l/ha I de 3–6 första bladmögel-behandlingarna.
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha I de 3–6 första bladmögel-behandlingarna.
  Cu, Mn, N, S Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l/ha  
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha 1 vecka efter 100 % uppkomst.

Lantmännen reserverar sig för eventuella förändringar i produkternas sammansättning.

Bladgödselmedel

x = Innehåller svavel

Mikronäringsöversikt

Näringsämne Mangan (Mn) Koppar (Cu) Bor (B) Zink (Zn) Molybden (Mo)
Totalbehov per ha 0,5–1 kg 50–100 g 0,1–1 kg 150–500 g 5–30 g
Normalt värde vid växtanalys (stråsäd) 30–100 mg/kg 3–10 mg/kg 3–20 mg/kg 15–50 mg/kg 0,4–3 mg/kg
Roll i växten Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning, fotosyntes, proteinomsättning m m.  Ingår i enzymer som deltar i fotosyntes, klorofyllbildning och nitratreduktion. Ökar cellväggarnas stabilitet och påverkar transport av assimilat i växten samt protein-omsättning och celldelning.  Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning. Gynnar bildning av tillväxthormon. Ingår i enzymer, påverkar fosfor-omsättningen i växten. Gynnar kvävefixeringen hos ärtväxter.
Gröda där brist vanligen uppträder Stråsäd, oljeväxter, ärter, potatis, sockerbetor. Vårstråsäd. Oljeväxter, klöverfrövall (sockerbetor, potatis, jordgubbar, frukt, grönsaker). Stråsäd, majs och fruktträd. Kålväxter, ärter, sallat, klöver, spenat.
Bristsymptom Gråbruna fläckar på bladen (gråfläcksjuka) i havre. Mörka prickar längs bladnerverna i korn. Hos korn och havre vitnar bladet från spetsen och inåt, gulspetssjuka. Dålig kärnsättning. Skott och rotspetsar vissnar. Dålig blom- och skidutveckling och fröbildning. Äldre blad blir ljusgula till vita med döda fläckar mellan nerverna. Hämmad tillväxt och fotosyntes. Missbildade blad. Hämmad blomning. Död tillväxtpunkt vid extrem brist.
Gräns för brist vid jordanalys Generell rekommendation vid höga pH och luckra jordar. 7 mg/kg jord. 0,5–1 mg/kg jord. a) Det högre värdet för borkrävande grödor.    
Jordar med stor risk för brist Lätta porösa jordar. Jordar med högt pH. Lätta jordar, mulljordar. Högt pH-värde, mullfattiga lättjordar. Högt pH-värde, höga fosforhalter. Lågt pH-värde. Låg mullhalt.
Förrådsgödsling som täcker flera års behov Ej möjligt. Gödsla med t.ex. YaraVita Coptrac eller motsvarande på svart jord.  Bor 150 5–9 l/ha Sprutas på barmark.   Kalkning avhjälper ofta problemet.

Hur tar jag reda på näringsbrist i plantan?

Om det har gått långt med näringsbristen kommer plantan att ge olika synliga symtom, beroende av vad som fattas växten. Även små näringsbrister förekommer och kan påverka skörden utan att det syns på plantan.

En växtnäringsanalys av plantor är ett bra verktyg för se vilket/vilka näringsämnen som plantan lider brist på.

Det finns flera företag som kan analysera näringsinnehåll i plantor. Se bl.a. på www.yara.se, www.eurofins.se eller www.lmiab.com för vidare information.

En färsk markkartering av jorden är givetvis grunden för att kunna jämföra bladanalys med tillförd gödsling och vad växten visar för växtnäringsbrister.