Fungicideffekter

Vilka effekter har våra olika fungicidpreparat på olika svampar? I tabellen nedan får du svaren.

Höstsäd (och vårvete) – effektschema för fungicider

Källa: Jordbruksverket, Svampar och Insekter 2022


a) pga resistens är strobilurinernas effekt mot vetemjöl- dagg, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka, Ramularia och kornmjöldagg mycket svag
b) i havre är Proline registrerad i DC 60-69 och effekten är bedömd från behandling vid denna tidpunkt
c) effekten bedöms som otillräckling vid dosen 0,5 l/ha

Vårsäd – effektschema för fungicidier

Effektschema för svampar i vårvete - se effektschemat för samma svampar i höstvete.

 

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22