Fungicideffekter

Vilka effekter har våra olika fungicidpreparat på olika svampar? I tabellen nedan får du svaren.

Höstsäd (och vårvete) – effektschema för fungicider

Preparat

Högsta etikettdos l/ha

Kommentar

Axfusarios

Snömögel

Stråknäckare

Svartpricksjuka

Vetets bladfläcksjuka/DTR

Vetemjöldagg

Gulrost

Brunrost

Sköldfläcksjuka

Kornets bladfläcksjuka

Kornmjöldagg

Kornrost

Amistar/ Mirador

0,4 l

Senast DC 59/69

3,5

3,5

2

1,5

1 a)

4,5

Comet Pro

1,25 l

Senast DC 69

1 a)

1 a)

1 a)

4,5

4,5

3

3,5

2 a)

4,5

Delaro

0,8 l

Senast DC 61/69

2,5

2,5

3

3

3,5

3,5

4

3

3,5

4,5

Mirador Forte

1,5 l

Senast DC 59

 -

1,5 a)

1 a)

2,5

4

4

2

1,5

3

4,5

Folicur Xpert

0,5 l

Senast DC 69

e)

1

2,5

2

3,5

4,5

4

3,5

2

4

4,5

Gigant

1,0 l

Senast DC 69

2,5

2

3,5

2,5

2

3,5

3

3,5

3

3,5

4

Proline

0,6 l

Senast DC 69

2,5

2

2,5

3

3,5

3,5

3

4

2,5

3,5

4

Prosaro

1,0 l

Senast Dc 61/69

2,5

1,5

3

2,5

3,5

4

4

3,5

2

3,5

4,5

Protendo

0,65 l

Senast DC 69

2,5

2

2,5

3

3,5

3,5

3

4

2,5

3,5

4

Ascra Xpro

1,15–1,5 l

Senast DC 61

2

4,5

4

3,5

4

4

4,5

4,5

4

4,5

Priaxor

1,5 l

Senast DC 69

4

2,5

2

4,5

4,5

4

4,5

2

5

Propulse

1,0 l

Senast DC 61

 -

1,5

3,5

3

3

3

3

4

4,5

3,5

3,5

Revystar XL 

1,5 l

senast DC 69

5

2,5

3

4

4

3

2,5

3

4

Forbel

0,5 l

Senast DC 69

1

1

3

3

3

2

1

3,5

3

Tern

0,75 l

Senast DC 65

1

1

4

2

2

1

1

4

2

Property

0,5 l

Senast DC 50/65

2

3

4,5

Talius

0,25 l

Senast DC 59

4,5

4,5

Topsin

0,4–1,1 l

Senast DC 69

2

4 c)

2 c)

1

1

Källa: Jordbruksverket 2021


a) pga resistens är strobilurinernas effekt mot vetemjöldagg, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka, Ramularia och kornmjöldagg mycket svag
b) i havre är Proline registrerad i DC 60-69 och effekten är bedömd från behandling vid denna tidpunkt
c) pga resistens kan effekten mot snömögel/stråknäckare vara svag, dos 0,4 kg/ha mot snömögel /stråknäckare samt 1,1 kg/ha mot axfusarios
d) pga resistens kan effekten mot Ramularia vara nedsatt främst för produkter innehållande protiokonazol, men även till viss del för alla SDHI-medel
e) effekten bedöms som otillräckling vid dosen 0,5 l/ha

Vårsäd – effektschema för fungicidier

Preparat

Högsta etikettdos l/ha

Kommentar

Kornets bladfläcksjuka

Sköldfläcksjuka

Kornmjöldagg

Kornrost

Havrens bladfläcksjuka

Kronrost

Ramularia

Axfusarios

Amistar/Mirador

0,4 l

Senast DC 59/69

1,5

2

1 a)

4,5

3

3

Comet Pro

1,25 l

Senast DC 69

3,5

3

2 a)

4,5

4,5

4

Delaro

0,8 l

Senast DC 61/69

3

4

3,5

4,5

3,5

3

3

2,5

Mirador Forte

1,5 l

Senast DC 59

1,5

2

3

4,5

3

3,5

Folicur Xpert

0,5 l

Senast DC 61/69

2

3,5

4

4,5

3

3,5

1,5

e)

Gigant

1,0

Senast DC 69

3

3,5

3,5

4

 -

 - 

3

2,5

Proline

0,6 l

Senast DC 69

2,5

4

3,5

4

3,5 b)

3 b)

3

2,5

Prosaro

1,0 l

Senast DC 61/69

2

3,5

3,5

4,5

3

3,5

2,5

2,5

Protendo

0,65 l

Senast DC 69

2,5

4

3,5

4

3,5

3

3

2,5

Ascra Xpro

1,15 l

Senast DC 61

4,5

4,5

4

4,5

4

4

Priaxor

1,5 l

Senast DC 69

4,5

4

2

5

4,5

4

3,5

Propulse

1,0 l

Senast DC 61

4,5

4

3,5

3,5

3,5

3

4

 -

Revystar XL 

1,5 l

Senast DC 69

2,5

3

3

4

3,5

4

Forbel

0,5 l

Senast DC 69

1

2

3,5

3

1

2,5

Tern

0,75 l

Senast DC 65

1

1

4

2

Property

0,5 l

Senast DC 50/65

4,5

Talius

0,25 l

Senast DC 49/59

4,5

Effektschema för svampar i vårvete - se effektschemat för samma svampar i höstvete.

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-09