Fungicideffekter

Vilka effekter har våra olika fungicidpreparat på olika svampar? I tabellen nedan får du svaren.

Höstsäd (och vårvete) – effektschema för fungicider

Preparat      Högsta etikettdos l/ha Kommentar Axfusarios Snömögel Stråknäckare  Svartpricksjuka Vetets bladfläcksjuka/DTR Vetemjöldagg Brunrost Gulrost Sköldfläcksjuka Kornmjöldagg
Amistar/ Mirador 0,25 l Senast DC 61 3 3
Ascra Xpro 1,08–1,15 l Senast DC 61 2 4,5 4 3,5 4 4 4,5 4
Comet Pro 1,25 l Senast DC 69 1a) 2a) 1a) 4,5 4,5 3 2,5a)
Delaro 0,8 l Senast DC 61/69 2,5 - - 2,5 3,5 3 3,5 3,5 4 3,5
Flexity 0,5 l Senast DC 60 2 3 4,5
Folicur Xpert 0,9 l Senast DC 69 2,5 - 1 2,5 2 3,5 4 4,5 3,5 4
Folpan 1,5 l Senast DC 59 2
Forbel 0,5 l Senast DC 69 1 1 3 3 3 2 3,5
Librax b) 1,0/2,0 l Senast DC 69 2 4,5 2,5 2 4 4 3 2,5
Mirador Forte 1,5 l Senast DC 59 1     1,5 1 2,5 4 4 2 3
Priaxor 1,5 l Senast DC 69 4 2,5 2 4,5 4,5 3,5 2
Proline 0,6 l Senast DC 69 2,5 2,5 2,5f) 3,5 3,5 3 3,5 4 3,5
Property 0,5 l Senast DC 50/65 2 3 4,5
Siltra Xpro 0,75 l Senast DC 69 2 4 3,5 3 4 4 4,5 3,5
Talius 0,25 l Senast DC 59 4,5 4,5
Tern 0,75 l Senast DC 65 1 1 4 2 2 1 4
Tilt 0,5 l Senast DC 59 2 3,5 2 2,5 3,5 1,5 2,5
Tiro 0,8 l Senast DC 60 3,5 3,5 2 3 3,5 2,5 2,5
Topsin e, g) 0,3–1,1 l Senast DC 69 2 4b) 2 1 1


a) pga resistens är strobilurinernas effekt mot vetemjöldagg, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka, Ramularia och kornmjöldagg svag
b) Librax är registrerad i DC 40-69 i dosen 1,0 l/ha, mot axfusarios i DC 61-69 i dosen 2,0 l/ha. Ej godkönd i höstkorn
c) resistens hos strobiluriner mot kornets bladfläcksjuka kan finnas och effekten försämras främst hos produkter med azoystrobin ex Mirador Forte
d) i havre är Proline registrerad i DC 60-69 och effekten är bedömd från behandling vid denna tidpunkt
e) godkänd i vete (efter DC 45) och korn
f) i Mellansverige bedöms effekten av Proline mot svartrpricksjuka vara något högre, jämförbar med Armure
g) pga resistens kan effekten mot snömögel av Topsin vara nedsatt, dos 0,4 kg/ha mot snömögel /stråknäckare samt 1,1 kg/ha mot axfusarios
h) pga resistens kan effekten mot Ramularia vara nedsatt främst för Proline och Delaro, men även till viss del för alla SDHI-medel

Vårsäd – effektschema för fungicidier

Preparat                 Högsta etikettdos l/ha Kommentar Kornets bladfläcksjuka Sköldfläcksjuka Kornmjöldagg Kornrost Havrens bladfläcksjuka Kronrost Ramularia
Amistar/Mirador 0,25 l Senast DC 69 4 3
Ascra Xpro 1,08–1,15 l Senast DC 61 4,5 4,5 4 4,5 4 3 4,5h)
Comet Pro 1,25 Senast DC 69 4c) 3 2a) 4,5 4,5 4 1a)
Delaro 0,8 l Senast DC 61/69 3,5 4 3,5 4,5 3,5 3 3,5h)
Folpan 1,5 l senast DC 59
Flexity 0,5 l Senast DC 60 4,5
Folicur Xpert 0,5 l Senast DC 61/69 2,5 3,5 4 4,5 3 3,5 2
Forbel 0,5 l Senast DC 69 1 2 3,5 3 1 2,5
Librax b) 1,0/2,0 l Senast DC 69 4 3 2,5 4 4,5h)
Priaxor 1,5 l Senast DC 69 4,5 3,5 3 4,5 4,5 4 4,5h)
Proline 0,6 l Senast DC 69 3,5 4 3,5 4 3,5d) 3d) 4h)
Property 0,5 l Senast DC 50/65 4,5
Siltra Xpro 0,75 l Senast DC 61 4,5 4,5 3,5 4,5 4 4,5
Talius 0,25 l Senast DC 59 4,5
Tern 0,75 Senast DC 65 1 1 4 2
Tilt 0,5 l Senast DC 59 1,5 1,5 2,5 2 3 3
Tiro 0,8 l Senast DC 51 1,5 2,5 2,5 2 2