Fungicideffekter

Vilka effekter har våra olika fungicidpreparat på olika svampar? I tabellen nedan får du svaren.

Höstsäd (och vårvete) – effektschema för fungicider

Preparat Högsta etikettdos l/ha Kommentar Axfusarios Snömögel Stråknäckare Svartpricksjuka Vetets bladfläcksjuka/DTR Vetemjöldagg Gulrost Brunrost Sköldfläcksjuka Kornets bladfläcksjuka Kornmjöldagg Kornrost
Amistar/ Mirador 0,4 l Senast DC 59/69 3,5 3,5       4,5
Comet Pro 1,25 l Senast DC 69 1 a) 1 a) 1 a) 4,5 4,5 3 3,5 2 a) 4,5
Delaro 0,8 l Senast DC 61/69 2,5 2,5 3,5 3 3,5 3,5 4 3 3,5 4,5
Mirador Forte 1,5 l Senast DC 59 1     1,5 a) 1 a) 2,5 4 4 2 1,5 3 4,5
Folicur Xpert 0,5 l Senast DC 69 e) 1 2,5 2 3,5 4,5 4 3,5 2 4 4,5
Proline 0,6 l Senast DC 69 2,5 2 2,5 3,5 3,5 3,5 3 4 2,5 3,5 4
Prosaro 1,0 l Senast Dc 61/69 2,5 1,5 3 3 3,5 4 4 3,5 2 3,5 4,5
Ascra Xpro 1,15–1,5 l Senast DC 61 2 4,5 4 3,5 4 4 4,5 4,5 4 4,5
Priaxor 1,5 l Senast DC 69 4 3 2 4,5 4,5 4 4,5 2 5
Revystar XL  1,5 l senast DC 69 5 2,5 3 4 4 3 2,5 3 4
Forbel 0,5 l Senast DC 69 1 1 3 3 3 2 1 3,5 3
Tern 0,75 l Senast DC 65 1 1 4 2 2 1 1 4 2
Property 0,5 l Senast DC 50/65 2 3 4,5
Talius 0,25 l Senast DC 59 4,5 4,5
Topsin 0,4–1,1 l Senast DC 69 2 4 c) 2 c) 1 1

Källa: Jordbruksverket 2020


a) pga resistens är strobilurinernas effekt mot vetemjöldagg, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka, Ramularia och kornmjöldagg mycket svag
b) i havre är Proline registrerad i DC 60-69 och effekten är bedömd från behandling vid denna tidpunkt
c) pga resistens kan effekten mot snömögel/stråknäckare vara svag, dos 0,4 kg/ha mot snömögel /stråknäckare samt 1,1 kg/ha mot axfusarios
d) pga resistens kan effekten mot Ramularia vara nedsatt främst för produkter innehållande protiokonazol, men även till viss del för alla SDHI-medel
e) effekten bedöms som otillräckling vid dosen 0,5 l/ha

Vårsäd – effektschema för fungicidier

Preparat Högsta etikettdos l/ha Kommentar Kornets bladfläcksjuka Sköldfläcksjuka Kornmjöldagg Kornrost Havrens bladfläcksjuka Kronrost Ramularia Axfusarios
Amistar/Mirador 0,4 l Senast DC 59/69     4,5   3
Comet Pro 1,25 l Senast DC 69 3,5 3 2 a) 4,5 4,5 4 1 a)
Delaro 0,8 l Senast DC 61/69 3 4 3,5 4,5 3,5 3 3,5 d) 2,5
Mirador Forte 1,5 l Senast DC 59 1,5 2 3 4,5 3 3,5 1
Folicur Xpert 0,5 l Senast DC 61/69 2 3,5 4 4,5 3 3,5 2 d) e)
Proline 0,6 l Senast DC 69 2,5 4 3,5 4 3,5b) 3 b) 3,5 d) 2,5
Prosaro 1,0 l Senast DC 61/69 2 3,5 3,5 4,5 3 3,5 3 d) 2,5
Ascra Xpro 1,15 l Senast DC 61 4,5 4,5 4 4,5 4 4,5 d)
Priaxor 1,5 l Senast DC 69 4,5 4 2 5 4,5 4 4 d)
Revystar XL  1,5 Senast DC 69 2,5 3 3 4 3,5 4,5 d)
Forbel 0,5 l Senast DC 69 1 2 3,5 3 1 2,5
Tern 0,75 l Senast DC 65 1 1 4 2
Property 0,5 l Senast DC 50/65 4,5
Talius 0,25 l Senast DC 49/59 4,5

Effektschema för svampar i vårvete - se effektschemat för samma svampar i höstvete.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03