Om Odla

Odla är en produkt av Lantmännens gemensamma kunnande.

Redaktion
Erik Pettersson - ansvarig
Ida Petersson
Kristina Åkerblom
Andreas Öhrman
Nadja Kvick Nastaj

Har du frågor kring våra strategier och din växtodling?
Kontakta först din säljare på Lantmännen. Har du ingen så ringer du kundtjänst på 0771-111 222.

 


 

Hälsning från Växtodlingschefen: 

Växtodlingsår 2024

Nu lämnar vi ett besvärligt växtodlingsår 2023 bakom oss och blickar fram emot ett förhoppningsvis betydligt bättre 2024! Utöver strategier för innevarande säsong som denna skrift framförallt tar upp, är frågor kring klimatanpassning, både avseende dränering och bevattning högt upp på agendan hos många lantbruksföretag. Detta innebär ofta stora investeringar men som är nödvändiga för att skapa förutsättningar för en lönsam svensk växtodling framåt.

Lantmännens odlingsstrategier sammanfattade i Odla är vårt sätt att visa upp det samlade erbjudandet när det gäller växtodlingsförnödenheter. För att komma med i Odla ska produkterna vara testade och lönsamma för dig som lantbrukare. Lantmännens strategiförsök är en viktig plattform när vi noggrant väljer vilka produkter och leverantörer vi ska kunna representera. Ett produktområde som växer kraftigt både globalt och i Europa är biostimulanter som du kan läsa om på sidan 32. Här är Lantmännen med och provar nya potentiella produkter tillsammans med vårt dotterbolag BioAgri. Precis som för alla andra insatsvaror är det viktigt för oss att även dessa produkter presterar i tester innan lansering.

I år vill jag även slå ett slag för vår digitala Odla där du som lantbrukare snabbt kan hitta det innehåll som du nu håller i din hand men även bl.a. utökade blandningstabeller för växtskydd samt söka strategier för specifika ogräs. Snabbt och enkelt att använda såväl vid köksborden som i fält. En stor fördel med digitala Odla är att den kan uppdateras under året.

Lycka till med växtodlingsår 2024!

Johannes Åkerblom
Växtodlingschef

Denna sida är uppdaterad: 2024-04-01