Stallgödsel

Här kan du se vilken effekt olika typer av stallgödsel ger i din odling.

Stallgödsel

Ungefärlig verkan av stallgödsel vid spridning på våren, kg per 10 ton gödsel

  Kväveeffekt vid vårspridning,
kg per 10 ton
Fosfor Kalium
Fastgödsel, nöt 10 15 50
Fastgödsel, svin 10 25 25
Fastgödsel, höns (fast- och kletgödsel) 90 41 65
Fastgödsel, slaktkyckling (ströbäddsgödsel) 150 85 170
Djupströgödsel, nöt 5 15 100
Djupströgödsel, svin 5 15 45
Djupströgödsel, häst 5 15 100
Djupströgödsel, får 5 15 200
Urin, nöt, täckt behållare 25 <1 50
Urin, svin, täckt behållare 15 2 12
Flytgödsel, nöt, 9 % ts-halt 15 6 38
Flytgödsel, svin, 8 % ts-halt 25 8 19
Flytgödsel, svin, 6 % ts-halt 15 6 14

 

Källa: Jordbruksverket.
Kväveeffekten kan förändras betydande beroende på lagring, spridningsteknik och spridningstillfälle.

Svavel är främst organiskt bundet och mineraliseras samtidigt som kvävet i stallgödseln. Komplettera med svavelhaltiga produkter till oljeväxter och blandvall. Ta alltid en egen analys för att veta hur mycket växtnäring din stallgödsel innehåller.