Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av äpple och fruktträd. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Äpple

00 Vila
09 Grön spets
10 Musöron
55 Blomknopp synlig
59 Ballong
65 Full blom
69 Avslutad blom
71 Fruktstorlek upp till 10 mm (dunig kart)
74 Fruktstorlek upp till 40 mm (glatt frukt)
85-87 Början av mognad till skörd

Äpple - ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Nyetablerad fruktodling
Flerårigt ogräs och gräsogräs
Roundup Flex 1,6-3,2 l  Senast 5 veckor före plantering Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Spectra FL* 2,0-4,0 l Senast 5 veckor före plantering Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs och gräsogräs
MaisTer 75-150 g  Före blom > DC 59 UPMA, max 2 behandlingar/år med 10-14 dagars intervall. Maxdos 150 g/ år. Karenstid 90 dagar.
Gräsogräs
Zetrola 1,5 l April–september Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar. Maxdos 1,5 l/ha och år. 
Ung fruktodling
Örtogräs och gräsogräs
MaisTer 75-150 g  Före blom > DC 59 UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 
Gräsogräs
Zetrola 1,5 l  April–september Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.
Äldre fruktodling
Flerårigt ogräs och gräsogräs
Spectra FL* 2,0-4,0 l Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Roundup Flex 1,6-3,2 l  Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs och gräsogräs
MaisTer 75-150 g  Före blom > DC 59 UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 
Starane 333HL 0,4 l DC 51-79 UPMA. Max 1 behandling/år. Karenstid 7 dagar.
Gräsogräs
Zetrola 1,5 l April–september Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

*Spectra FL kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)

Äpple - insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Spinnkvalster, rött spinn
Nissorun SC 0,4 l  Före blomning till mognad. Minst 80 % av vinteräggen kläckta eller senare Max 1 behandling/år. Karenstid: 28 dagar.
Fickminerarmal
Mospilan SG 0,25 kg  Innan förpuppning (DC 50-89) 1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Bladlöss, ullöss
Mospilan SG 0,25 kg  Vid angrepp, DC 50-89 1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Teppeki 0,14 kg  Vid angrepp i DC 51-59 och/eller DC 71-75. Max 3 ggr/år med minst 21 dagars intervall.  Karens 21 dagar.
Bladlöss, larver, äppleblomvivel
Raptol Bladlöss: 5 l/m kronhöjd, Larver: 3,5 l/m kronhöjd, Äppleblomvivel: 2,3 l/m kronhöjd  Vid angrepp Ej effekt på röd äpplebladlus och vecklare. Koncentrationen ska vara 0,5–1 % i sprutvätskan. Temperaturen ska vara över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Maxdosen vid varje behandling är 15 l/ha.  Karens 3 dagar.
Bladlus inklusive blodlus, kommasköldlus samt äppel-bladgallmygga
Movento SC 100 2,25 l ( 0,75 l/m trädhöjd)  Vid angrepp Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.
Fjärilslarver t ex frostfjäril, fruktskalvecklare, nattfly
Turex 50 WP 1,5–2,0 kg  DC 53-99. Frostfjäril då äggen har kläckts på våren och larven är aktiv. Övriga så fort larven är aktiv Små, unga larver är mer lättbehandlade när de är aktiva. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 7 dagar.
Fruktträdsspinnkvalster, äpplebladgallkvalster/rostkvalster
Danitron 1,0–2,0 l Vid angrepp från DC 51 (svällande kropp) till DC 85 (strax före skörd) Max 1 behandling/år. Karenstid: 21 dagar. Högsta tillåtna dos är 0,75 l per ha och meter trädhöjd.
Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller
öppna diken får endast ske med särskild avdriftsreducerande
utrustning som reducerar avdriften med minst 99 %. 
Fruktträd-spinnkvalster
Fibro 20-30 l  På vinterägg, DC 53-57 Max 1 behandling/år. Paraffinolja. Vattenmängd 1 000–1 500 l.
Bladlöss, fjärilslarver, bladloppor
NeemAzal T/S 3 l  Vid angrepp i DC 53-69 Max 1 behandling. Grön äppelbladlus bekämpas inte helt men populationen kan hållas på en låg nivå.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Äpple - svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Skorv
Scala 1,1 l  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 70 % av slutlig fruktstorlek Max 5 ggr/år med minst 7 dagars intervall. Reducerad dos vid tankblandning. Även mot Monilia. Karens 56 dagar.
Delan WG 0,5 kg  DC 53-79, Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 3 behandlingar/år, minst 7 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar.
Delan Pro 2,5 l DC 53-81 från blomknopparnas sprickning t.o.m. början av fruktmognad. Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 6 behandlingar/år, minst 8 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar. 
Candit  0,2 kg  DC 53-81. Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad Max 3 ggr/år med minst 7 dagars intervall. Karens 28 dagar.
Syllit  1,25 l  Från svällande knopp t.o.m. 70-80 % av slutlig fruktstorlek Max 2 ggr/år med minst 7 dagars intervall. Karens 60 dagar. 
VitiSan 2,5 kg/m kronhöjd  DC 10-85. Från musöronstadiet till början av mognad Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha.
Kumulus 4,0 kg DC 09-81 Max 5 gånger/år med minst 10 dagars intervall. Maxdos per behandling 7,5 kg. Ingen karenstid. 
Revyona 2,0 l DC 53-89 Max 1 behandling/år vartannat år. Karenstid 28 dagar.
Monilia
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  Från kartstorlek 10 mm till skörd Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 2 behandlingar per säsong. Karenstid 14 dagar.
Delan WG 0,5 kg  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek Ej till ljusskaliga sorter, 1/8. Karens 35 dagar.
Candit 0,2 kg  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Bägarröta och Monilla
Teldor WG 50 1,5 kg  Under blom DC 60-69 UPMA max 2 behandlingar per säsong, 10 dagars intervall.
Mjöldagg
Revyona 2,0 l DC 53-89 Max 1 behandling/år vartannat år. Karenstid 28 dagar.
Kumulus 3–6 kg  Från grön spets t.o.m. begynnande mognad Temperatur efter behandling helst 18-25*C. Sidoeffekt mot gallkvalster. Behandla ej svavelkänsliga sorter.
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  Från musöronstadiet tills tillväxten av skotten avstannar Halv dos Topas vid tankblandning med Delan. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost/Monilia. Karens 14 dagar. Max 2 ggr/säsong.
VitiSan 2,5 kg/m kronhöjd  Från musöron-början av mognad mognad i DC 10-85. UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha. UPMA
Candit  0,2 kg Från ballong Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Topas 100 EC 0,25–0,5 l Från blom Den lägre dosen vid tankblandning med Delan WG. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 3 behandlingar/år. Karenstid 21 dagar.
Gloeosporium Monilia
Signum 0,75 kg Från blom UPMA, Max 3 ggr/säsong med 7–14 dagars intervall, 25 % avdriftsreducerande utrustning, Karens 7 dagar.
Pomax 1,6 l Från 6 veckor före skörd Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 3 dagar karens. 

Resistensrisken är hög för preparaten Candit, Scala och Topas. Använd därför dessa var för sig högst 3 gånger/säsong.
Att växla mellan preparaten och att blanda två eller flera fungicider, minskar resistensrisken. Vid blandning brukar ett av preparaten kunna halveras i dos.

Fruktträd - bladgödsling

Näringsämne/
Tidpunkt
Magnesium Mangan Bor Kalcium Kalcium, fosfor Zink Järn
Knoppsprickning – Ballongstadiet 4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumsulfat 1-2 l/ha Mikro Mangan 2 l/ha Bor 150 5 l/ha Stopit vid knoppsprickning, upprepas var 7-10 dag fram till början av blomningen.   1–2 l/ha Zintrac 5-6 l/ha Ferrum Boost
Begynnande blomning     2 l/ha Bor 150        
Avblomning – Kartsättning 4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumsulfat 1-2 l/ha Mikro Mangan 1–2 l/ha Bor 150   10 l/ha Kalciofoss 0,5 l/ha Zintrac  
Fruktutveckling   0,5-1 l/ha Mikro Mangan   10 l/ha Stopit från avblomning till en vecka förre skörd vid 14 dagars intervall. 10 l/ha Kalciofoss    
Fruktmognad         10 l/ha Kalciofoss a)    
Efter skörd – Bladfall 4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumsulfat   2–3 l/ha Bor 150     1–2 l/ha Zintrac   

Bladgödsling i äpple- och päronodling. Vattenmängd 200-400 l/ha.
*Kalciofoss används för att förbättra den röda färgen på frukten, förbättra fruktens fasthet, reduktion av inre nedbrytning, mer koncentrerad skörd och en förbättring av fruktens lagringsduglighet.
Behandlingarna ska göras 2 till 3 veckor före skörd, minimum 500 l vatten/ha.
Blanda inte med andra preparat!

Tillväxtreglering fruktträd

Preparat Dos Utvecklingsstadium Kommentar
Äpple- och päronträd
Mot kartfall och tillväxt av skott
Regalis Plus 2,5 kg DC 60-69 Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år
Regalis Plus 1,5 kg DC 71-75 Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år
För kartgallring
Cerone 0,4 l DC 57-72 UPMA. Max 2 behandlinga/år med 7 dagars intervall. Maxdos 1 l/ha och år får ej överskridas.
För färgförbättring
Cerone 0,4 l DC 78-85 UPMA endast i äpple. Max 1 behandling per år. Karens 10 dagar. Maxdos 1 l/ha och år får ej överskridas.
Mot korkrost och för skalförbättring
Novagib 0,5 l DC 69-74 Max 4 behandlingar/ år med minst 7 dagars intervall.

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-26