Odla uppdateras just nu till version 2021, beräknas klart 5 mars

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av äpple och fruktträd. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Äpple

00 Vila
09 Grön spets
10 Musöron
55 Blomknopp synlig
59 Ballong
65 Full blom
69 Avslutad blom
71 Fruktstorlek upp till 10 mm (dunig kart)
74 Fruktstorlek upp till 40 mm (glatt frukt)
85-87 Början av mognad till skörd

Äpple – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Nyetablerad fruktodling      
Mot flerårigt ogräs spec. kvickrot Senast 5 veckor före plantering. 4-6 l Spectra  Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
  Senast 5 veckor före plantering. 3,2-4,8 l Roundup Gold ST Mot flerårigt ogräs.
Gräs Sen höst, före tjäle 0,75 l Kerb Flo 400 Marktemperatur under 10°C.
  April–september 1,5 l Zetrola Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.
  April-juli 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Kvickrot 3–6 blad. Max 1 behandling. Karenstid 28 dagar.
Örtogräs och gräsogräs Före blom > DC 59 75-150 g MaisTer UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.
Ung fruktodling      
Gräs   0,75 l Kerb Flo 400  
  April–september 1,5 l Zetrola Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.
  April-juli 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Kvickrot 3–6 blad. Max 1 behandling. Karenstid 28 dagar.
Örtogräs och gräsogräs Före blom > DC 59 75-150 g MaisTer UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong.
Äldre fruktodling      
Gräs Före tjäle 0,75 l Kerb Flo 400  
  April–september 1,5 l Zetrola Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.
  April-juli 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Kvickrot 3–6 blad. Max 1 behandling. Karenstid 28 dagar.
Örtogräs och gräsogräs Före blom > DC 59 75-150 g MaisTer UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.
Flerårigt ogäs, spec. kvickrot Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott. 4 l Gallup Biograde 360   

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Nyetablerad fruktodling

 

 

 

Flerårigt ogräs och gräsogräs

 

 

 

Roundup Gold ST

1,6-3,2 l 

Senast 5 veckor före plantering

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Spectra*

2,0-4,0 l

Senast 5 veckor före plantering

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

 

 

 

 

 

 

 

 

Örtogräs och gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Kerb Flo 400

0,75 l 

Sen höst, före tjäle

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ung fruktodling

 

 

 

 

 

 

 

Örtogräs och gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Kerb Flo 400

0,75 l 

 

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l 

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre fruktodling

 

 

 

 

 

 

 

Flerårigt ogräs och gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Spectra*

2,0-4,0 l

Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Roundup Gold ST

1,6-3,2 l 

Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

 

 

 

 

Örtogräs och gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA max 2 behandlingar per säsong maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 

 

 

 

 

Gräsogräs

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Kerb Flo 400

0,75 l 

Sen höst, före tjäle

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

 

Äpple – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos/ha liter Kommentar
Spinnkvalster, rött spinn Före blomning till mognad. Minst 80 % av vinteräggen kläcka eller senare. 0,4 l Nissorun SC Max 1 behandling/säsong. Karenstid: 28 dagar.
Fickminerarmal Innan förpuppning. 0,25 kg Mospilan SG Max 2 ggr/säsong med minst 20 dagars  intervall Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Bladlöss, ullöss Vid angrepp. 0,25 kg Mospilan SG Max 2 ggr/säsong med minst 20 dagars intervall. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
Bladlöss Vid angrepp. 0,1–0,3 l Calypso SC 480 Max 2 ggr/säsong. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar. 75 % avdriftsreducerande utrustning.
Bladlöss Vid angrepp. 0,14 kg Teppeki Max 3 ggr/säsong med mins 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.
Bladlöss, inklusive blodlus och kommasköld-bladlus, larver, äppleblomvivel Vid angrepp. Bladlöss: 5 l Raptol/m kronhöjd, Larver: 3,5 l Raptol/m kronhöjd, Äppleblomvivel: 2,3 l Raptol/m kronhöjd  Ej effekt på röd äpplebladlus och vecklare. Koncentrationen ska vara 0,5–1 % i sprutvätskan. Temperaturen ska vara över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall.  Karens 3 dagar.
Bladlus inklusive blodlus, kommasköldlus samt äppel-bladgallmygga. Vid angrepp 2,25 l ( 0,75 l/m trädhöjd) Movento Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.
Äpplevecklare, äpplestekel, bladlus Före äggläggning. Från musöron till frukt halv storlek. 0,1–0,3 l Calypso SC 480 Max 2 ggr/säsong. Karens 14 dagar. 75 % avdriftsreducerande utrustning.
Vecklare, frostfjäril Vid begynnande äggläggning. 170 g Steward alt 230 g Steward, från DC 40 Lägre dos – max 2 ggr/säsong, högre dos – max 1 ggr/säsong Karens 7 dagar. OBS! Biregler. 
Frostfjäril, knoppvecklare, äppelvecklare Efter blomning, >DC 69 0,5 l Beta-Baythroid Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar.
Fjärilslarver t ex frostfjäril, fruktskalvecklare, nattfly Frostfjäril då äggen har kläckts på våren och larven är aktiv. Övriga så fort larven är aktiv. 1,5–2,0 kg Turex 50 WP Små, unga larver är mer lättbehandlade när de är aktiva. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 7 dagar.
Fruktträdsspinnkvalster, äpplebladgallkvalster/rostkvalster Vid angrepp från DC 51 (svällande kropp) till DC 85 (strax före skörd).  1,2–2,0 l Danitron Sprututrustning som reducerar vindavdriften med minst 99 % ska användas. Högsta tillåtna dos är 0,75 l per ha och meter trädhöjd.
Fruktträd-spinnkvalster På vinterägg, DC 53-57. 20 l Fibro Paraffinolja. Vattenmängd 1 000–1 500 l.
Bladlöss, fjärilslarver, bladloppor Vid angrepp i DC 53-69. 3 l Neem Azal T/S Max 1 behandling. Grön äppelbladlus bekämpas inte helt men populationen kan hållas på en låg nivå.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Spinnkvalster, rött spinn

 

 

 

Nissorun SC

0,4 l 

Före blomning till mognad. Minst 80 % av vinteräggen kläcka eller senare

Max 1 behandling/år. Karenstid: 28 dagar.

Fickminerarmal

 

 

 

Mospilan SG

0,25 kg 

Innan förpuppning

Max 2 ggr/år med minst 20 dagars  intervall Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.

Bladlöss, ullöss

 

 

 

Mospilan SG

0,25 kg 

Vid angrepp

Max 2 ggr/år med minst 20 dagars intervall. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.

Teppeki

0,14 kg 

Vid angrepp

Max 3 ggr/år med minst 21 dagars intervall.  Karens 21 dagar.

Bladlöss, inklusive blodlus och kommasköld-bladlus, larver, äppleblomvivel

 

 

 

Raptol

Bladlöss: 5 l/m kronhöjd, Larver: 3,5 l/m kronhöjd, Äppleblomvivel: 2,3 l/m kronhöjd 

Vid angrepp

Ej effekt på röd äpplebladlus och vecklare. Koncentrationen ska vara 0,5–1 % i sprutvätskan. Temperaturen ska vara över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Maxdosen vid varje behandling är 15 l/ha.  Karens 3 dagar.

Bladlus inklusive blodlus, kommasköldlus samt äppel-bladgallmygga

 

 

 

Movento

2,25 l ( 0,75 l/m trädhöjd) 

Vid angrepp

Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.

Vecklare, frostfjäril

 

 

 

Steward

170 g  alt. 230 g från DC 40

Vid begynnande äggläggning

Lägre dos – max 2 ggr/säsong, högre dos – max 1 ggr/säsong Karens 7 dagar. OBS! Biregler. 

Fjärilslarver t ex frostfjäril, fruktskalvecklare, nattfly

 

 

 

Turex 50 WP

1,5–2,0 kg 

Frostfjäril då äggen har kläckts på våren och larven är aktiv. Övriga så fort larven är aktiv

Små, unga larver är mer lättbehandlade när de är aktiva. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 7 dagar.

Fruktträdsspinnkvalster, äpplebladgallkvalster/rostkvalster

 

 

 

 Danitron

1,2–2,0 l

Vid angrepp från DC 51 (svällande kropp) till DC 85 (strax före skörd)

Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskild avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 99 %. Högsta tillåtna dos är 0,75 l per ha och meter trädhöjd.

Fruktträd-spinnkvalster

 

 

 

Fibro

20-30 l 

På vinterägg, DC 53-57

Max 1 behandling/år. Paraffinolja. Vattenmängd 1 000–1 500 l.

Bladlöss, fjärilslarver, bladloppor

 

 

 

NeemAzal T/S

3 l 

Vid angrepp i DC 53-69

Max 1 behandling. Grön äppelbladlus bekämpas inte helt men populationen kan hållas på en låg nivå.

 

 

Äpple – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos/ha liter Kommentar
Skorv Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 70 % av slutlig fruktstorlek. 1,1 l Scala Max 5 ggr/säsong. Reducerad dos vid tankblandning. Även mot Monilia. Karens 56 dagar.
  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek 0,5 kg Delan WG Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Karens 35 dagar.
  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad 0,2 kg Candit  Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
  Från svällande knopp t.o.m. 70-80 % av slutlig fruktstorlek 1,25 l Syllit 544 SC Max 2 ggr/säsong. Karens 60 dagar. 
  Från musöronstadiet till början av mognad 2,5 kg/m kronhöjd VitiSan Max 6 behandlingar per säsong med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha.
  Från musöron till början av mognad. 2,5 kg/m kronhöjd VitiSan Max 6 behandlingar/säsong med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos/ behandling 7,5 kg. 
Monilia Från kartstorlek 10 mm till skörd 0,25–0,5 l Topas 100 EC Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 2 behandlingar per säsong. Karenstid 14 dagar.
  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek 0,5 kg Delan WG Ej till ljusskaliga sorter, 1/8. Karens 35 dagar.
  Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad 0,2 kg Candit Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Bägarröta och Monilla Under blom DC 60-69 1,5 kg Teldor WG UPMA max 2 behandlingar per säsong, 10 dagars intervall.
Mjöldagg Från grön spets t.o.m. begynnande mognad 3–6 kg Kumulus Temperatur efter behandling helst 18-25*C. Sidoeffekt mot gallkvalster. Behandla ej svavelkänsliga sorter.
  Från musöronstadiet tills tillväxten av skotten avstannar. 0,25–0,5 l Topas 100 EC Halv dos Topas vid tankblandning med Delan. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost/Monilia. Karens 14 dagar. Max 2 ggr/säsong.
  Från musöron-början av mognad 2,5 kg/m kronhöjd VitiSan UPMA. Max 6 behandlingar/säsong med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos/ behandling 7,5 kg. 
  Från ballong 0,2 kg Candit  Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.
Gloeosporium Monilia Från blom 0,75 kg Signum (UPMA) Max 3 ggr/säsong med 7–14 dagars intervall. 25 % avdriftsreducerande utrustning. Karens 7 dagar.
    0,25–0,5 l Topas 100 EC Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 3 behandlingar per säsong. Karenstid 21 dagar.
Fruktträdskräfta Efter skörd. 0,9 kg Topsin WG UPMA. Max 1 behandling/år. Även tillåten i päron.

Resistensrisken är hög för preparaten Candit, Scala och Topas. Använd därför dessa var för sig högst 3 gånger/säsong. Att växla mellan preparaten och att blanda två eller flera fungicider, minskar resistensrisken.
Vid blandning brukar ett av preparaten kunna halveras i dos.

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Skorv

 

 

 

Scala

1,1 l 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 70 % av slutlig fruktstorlek

Max 5 ggr/säsong. Reducerad dos vid tankblandning. Även mot Monilia. Karens 56 dagar.

Delan WG

0,5 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek

Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Karens 35 dagar.

Candit 

0,2 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Syllit 

1,25 l 

Från svällande knopp t.o.m. 70-80 % av slutlig fruktstorlek

Max 2 ggr/säsong. Karens 60 dagar. 

VitiSan

2,5 kg/m kronhöjd 

Från musöronstadiet till början av mognad

Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha.

Monilia

 

 

 

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

Från kartstorlek 10 mm till skörd

Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 2 behandlingar per säsong. Karenstid 14 dagar.

Delan WG

0,5 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek

Ej till ljusskaliga sorter, 1/8. Karens 35 dagar.

Candit

0,2 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Bägarröta och Monilla

 

 

 

 

 

 

 

Teldor WG

1,5 kg 

Under blom DC 60-69

UPMA max 2 behandlingar per säsong, 10 dagars intervall.

 

 

 

 

Mjöldagg

 

 

 

Kumulus

3–6 kg 

Från grön spets t.o.m. begynnande mognad

Temperatur efter behandling helst 18-25*C. Sidoeffekt mot gallkvalster. Behandla ej svavelkänsliga sorter.

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

Från musöronstadiet tills tillväxten av skotten avstannar

Halv dos Topas vid tankblandning med Delan. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost/Monilia. Karens 14 dagar. Max 2 ggr/säsong.

VitiSan

2,5 kg/m kronhöjd 

Från musöron-början av mognad

Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha. UPMA

Candit 

0,2 kg

Från ballong

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Topas 100 EC

0,25–0,5 l

Från blom

Den lägre dosen vid tankblandning med Delan WG. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 3 behandlingar/år. Karenstid 21 dagar.

Gloeosporium Monilia

 

 

 

Signum

0,75 kg

Från blom

(UPMA) Max 3 ggr/säsong med 7–14 dagars intervall. 25 % avdriftsreducerande utrustning. Karens 7 dagar.

Pomax

1,6 l

Från 6 veckor före skörd

Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 3 dagar karens. 

Fruktträdskräfta

 

 

 

Topsin WG

0,9 kg 

Efter skörd

UPMA. Max 1 behandling/år. Även tillåten i päron.

 

 

 

 

 

 

Fruktträd – bladgödsling

Bladgödsling i äpple- och päronodling. Vattenmängd 200–400 l/ha.

Näringsämne/Tidpunkt Magnesium Mangan Bor Kalcium Kalcium, fosfor Zink Järn b)
Knoppsprickning – Ballongstadiet 4 l/ha Magtrac 1 l/ha Mantrac Pro 2 l/ha Bor 150     1–2 l/ha Zintrac 3 1 l/ha Ferritrac
Begynnande blomning     2 l/ha Bor 150        
Avblomning – Kartsättning 4 l/ha Magtrac 1 l/ha Mantrac Pro 1–2 l/ha Bor 150   10 l/ha Seniphos 0,5 l/ha Zintrac  
Fruktutveckling   4  0,25 l/ha Mantrac Pro   5–10 l/ha Stopit från avblomning till en vecka förre skörd vid 14 dagars intervall. 2 10 l/ha Seniphos    
Fruktmognad         2 10 l/ha Seniphos a)    
Efter skörd – Bladfall 4 l/ha Magtrac   2–3 l/ha Bor 150     1–2 l/ha Zintrac  

a) Kalciofoss används för att förbättra den röda färgen på frukten, förbättra fruktens fasthet, reduktion av inre nedbrytning, mer koncentrerad skörd och en förbättring av fruktens lagringsduglighet. Behandlingarna ska göras 2 till 3 veckor före skörd, minimum 500 l vatten/ha. Blanda inte med andra preparat!

Ny:

Näringsämne/Tidpunkt

Magnesium

Mangan

Bor

Kalcium

Kalcium, fosfor

Zink

Järn

Knoppsprickning – Ballongstadiet

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

1-2 l/ha Mikro Mangan

2 l/ha Bor 150

5 l/ha Stopit vid knoppsprickning, upprepas var 7-10 dag fram till början av blomningen.

 

1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat

5-6 l/ha Ferrum Boost

Begynnande blomning

 

 

2 l/ha Bor 150

 

 

 

 

Avblomning – Kartsättning

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

1-2 l/ha Mikro Mangan

1–2 l/ha Bor 150

 

10 l/ha Kalciofoss

0,5 l/ha Zintrac / 2 l Zinknitrat

 

Fruktutveckling

 

0,5-1 l/ha Mikro Mangan

 

10 l/ha Stopit från avblomning till en vecka förre skörd vid 14 dagars intervall.

10 l/ha Kalciofoss

 

 

Fruktmognad

 

 

 

 

10 l/ha Kalciofoss a)

 

 

Efter skörd – Bladfall

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

 

2–3 l/ha Bor 150

 

 

1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat

 

 

 

Tillväxtreglering fruktträd

Äpple- och
päronträd
Preparat Dos Utvecklingsstadium  
Mot kartfall och tillväxt av skott Regalis Plus 2,5 kg DC 60-69 Totala maxdosen för båda strategierna får inte överskrida 3,0 kg
Mot kartfall och tillväxt av skott Regalis Plus 1,5 kg DC 71-75  
För kartgallring Cerone 0,4 l DC 57-72 UPMA. Max 2 behandlingar per år.
För färgförbättring Cerone 0,4 l DC 78-85 UPMA endast i äpple. Max 1 behandling per år. Karens 10 dagar.

Ny:

Preparat

Dos

Utvecklingsstadium

Kommentar

Äpple- och päronträd

 

 

 

Mot kartfall och tillväxt av skott

 

 

 

Regalis Plus

2,5 kg

DC 60-69

Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år

Regalis Plus

1,5 kg

DC 71-75

Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år

För kartgallring

 

 

 

Cerone

0,4 l

DC 57-72

UPMA. Max 2 behandlingar per år.

För färgförbättring

 

 

 

Cerone

0,4 l

DC 78-85

UPMA endast i äpple. Max 1 behandling per år. Karens 10 dagar.

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-02-20