Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av jordgubbar. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Jordgubbar

Jordgubbar – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Nyplanterade fält       
Ogräs Senast 5 veckor före plantering. 4 l Spectra  Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
  Senast 5 veckor före plantering. 2,4 l Roundup Gold ST Mot flerårigt ogräs.
       
Örtogräs Nyplanterade plantor 0,5-1,0 l Betasana SC Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år.
  Nyplanterade innan blomning. 1,0 kg Goltix WG a) Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och odlingssäsong. Vid dubbelbehandling 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 
    0,3–0,5 l Gallery a) Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 
       
Kvickrot gräsogräs Före blomning samt efter skörd 0,5-1,5 l Zetrola Max 1 behandling och 35 dagars karens. 
  DC 12-59 eller DC 91-97 1,0-2,0 l Select Plus Max 1 behandling och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.
  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol Max 2 behandlingar med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
  DC 11-16. Kvickroten 4–5 blad. 2,0–3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max en behandling och 42 dagars karens. 
       
Etablerade plantor       
Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Tidigt på våren. 0,125 l Gallery God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.
  Mars–april. 1,0 kg Goltix WG Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. 
       
Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan Innan blomning och/eller efter skörd.  1,0 kg Goltix WG Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.
  Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter. 165 g Matrigon 72 SG + 0,5 l Superolja Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Före och efter skörd   1,0 l Betasana SC max 3 behandlingar per år.

a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix WG eller Gallery tidigast en månad efter plantering

Jordgubbar – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Etablerade plantor       
Höstbehandling September–oktober. 0,125 l Gallery Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.
Höstbehandling Oktober–december. 0,5–0,75 l Kerb Flo (UPMA). Max 1 behandling. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.
Höstbehandling September–oktober. 1 kg Goltix WG Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar.
Höstbehandling September–oktober. 2,5 l Boxer (UPMA). Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Gäller reg.nr 3887.
Kvickrot, gräsogräs Före blomning samt efter skörd 0,5-1,5 l Zetrola Max 1 behandling och 35 dagars karens. 
  DC 12-59 eller DC 91-97 1,0-2,0 l Select Plus Max 1 behandling och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.
  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol Max 2 behandlingar med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
  DC 11-16. Kvickroten 4–5 blad. 2,0–3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max en behandling och 42 dagars karens. 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.

Jordgubbar – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Jordgubbsvivel, stinkfly, vecklare   0,25 l Fastac 50 Karens 3 dagar. 90 % avdriftsreducerande utrustning.
Sniglar Vid begynnande angrepp. 4–7 kg Sluxx HP Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.
Fjärilslarver Unga larver och aktiva. 1,0 kg Turex 50 WP Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: 7 dagar.
Spinn och kvalster      
Bladlöss, jordgubbsvivel Vid begynnande angrepp. 0,25 l Calypso 480 SC Max 2 behandlingar/år. Karens 3 dagar.
Spinnkvalster Vid begynnande angrepp.
DC <85 (före skörd)
0,4 l Floramite Max 2 behandlingar/säsong. Karens 3 dagar.
  Före eller efter skörd. 1,2 l Vertimec DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.
  Vid angrepp. 10 l Fibro  UPMA. Max 2 behnadlingar med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha
  Vid angrepp. 0,4 l Nissorun SC Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.
Jordgubbskvalster Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling. 1,2 l Vertimec Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.
Löss och Spinnkvalster och jordgubbskvalster Före blom eller efter skörd. 1,0 l Movento UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.

Jordgubbar – bladgödsling

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling med YaraVita-produkter. Vattenmängd 200–600 l/ha.

Näringsämne/
Utvecklingsfas
Fosfor (kalcium) Kalcium Bor Järn Mangan Magne-sium Zink
Begynnande tillväxt       1 l/ha Ferritrac      
Gröna knoppar     1 l/ha Bor 150 1 l/ha Ferritrac 1–2 l/ha Mikro Mangan 4 l/ha Magtrac 0,5 l/ha Zintrac
Vita knoppar     1 l/ha Bor 150     4 l/ha Magtrac 0,5 l/ha Zintrac
               
Begynnande blomning 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Full blomning 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Slutet av blomningen 10 l/ha Seniphos 10 l/ha Stopit           
Efter skörd i sept–okt     2 l/ha Bor 150   2 l/ha Mikro Mangan   1,0 l/ha Zintrac

Jordgubbar – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Mjöldagg På våren och efter skörd. 4,0–6,0 l Kumulus DF Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.
  Begynn. blomning. 0,8–0,9 l Frupica SC Max 2 behandlingar/säsong. Karenstid: 7 dagar.
  Begynn. blomning. 1,0 kg Switch Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
  Mitten av blomning.  1,8 kg Signum Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.
  Förebyggande under säsongen. 0,2 kg Candit Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.
  Förebyggande under säsongen. DC 51-89 0,64 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 
  DC 41-97  0,25–0,5 l Topas 100 EC Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.
Mjöldagg och gråmögel  DC 13-97 4,0–8,0 l Serenade ASO Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 
  Från knoppstadie 5 kg VitiSan UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 
Kronröta, rödröta Etablerade plantor, på våren. 4,0 kg Aliette 80 WG Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.
  Under hösten. 4,0 kg Aliette 80 WG Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.
  Nya plantor. 0,30 kg Aliette 80 WG Doppning av rötterna strax före utplantering.
    4,0 kg Aliette 80 WG Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.
Gråmögel Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov. 2,0 l Scala Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.
    1,0 kg Switch Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
  DC 60-67 1,5 kg Teldor WG 50 Max 3 behadnlingar. Karens 7 dagar.
  DC 59-66 0,8–0,9 l Frupica SC Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar.
  DC 60-81 1,8 kg Signum Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.
  Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov. 0,5 kg Binab TF WP Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.
  DC 55-89 1,0 kg Switch Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 
  DC 61-89 0,5 kg Geoxe 50 WG Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar. 

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-05