Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av rödbetor. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Rödbetor

Rödbetor – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Örtogräs DC 10-18 0,75–1,5 kg Goltix WG Totala maxdosen 3 kg. Max 4 behandlingar/säsong med 7–14 dagars intervall. 
Örtogräs DC 10-18 1,0–1,5 l Goltix SC Max 4 behandlingar med 7–14 dagars intervall. Totala maxdosen 3,0 l. 
Örtogräs DC 10-18 0,45 l Tramat SC 500 Max 1 behandling per odlingssäsong. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA
Örtogräs                 DC 10-18 0,6 l Kemifam Power* Högst 3 behandlingar/år. UPMA. Användingsvilkor: 1x0,45 l alt. 2x0,25 l alt. 3x0,14 l
Örtogräs behandlingsprogram Efter uppkomst i ogräsets tidiga hjärt-bladsstadie. Upprepa efter 7–10 dagar. 1,0 l Betasana Duo Max 3 behandlingar/år. Minst 7 dagar mellan behandlingar.
  1,0 l Betasana SC Totala maxdosen får inte överskrida 3 l produkt/ha. Karens 90 dagar.
Örtogräs behandlingsprogram DC 10-31 10–30 g Safari 50 DF Maxdos 30 g/behandling. Behandlingsintervall 7–14 dagar och max 4 behandlingar/år. 
Örtogräs behandlingsprogram 2–8 örtblad. 0,05–0,1 l Centium CS Då rödbetorna har 2 örtblad (ej -tidigare användning) ska högst 0,05 l per ha användas. Centium kan orsaka en vitfärgning på rödbetornas blad. Undvik dubbelsprutning. Max 0,2 l Centium per ha och säsong. Max 4 gånger. Den praktiska erfarenheten är ännu begränsad i rödbetor.
Kvickrot och gräsogräs Kvickroten 3–5 blad. DC <32 0,5 l - 1,5 l Zetrola Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Obs! Totaldos 1,5 l per år.
  DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Enkelbehandling :0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 l Renol                                                              Dubbelbehandling 2 x (0,5 l Select + 0,5 l Renol) Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Max 2 behandlingar med 21 dagar intervall. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst.
  DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. 1,0-2,0 l l Select Plus Max 1 behandling, Bekämpar även vitröe. 
  DC 12-39. Kvickroten 3-5 blad. 2,0-3,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max 1 behandling
Tistel DC 12-15 (Betan 2-5 örtblad)  165 g Matrigon 72 SG+ 0,5 l Superolja Max 1 behandling per odlingssäsong
  DC 12-15 (Betan 2-5 örtblad)  0,2 l Cliophar + 0,5 l Superolja Max 1 behandling per odlingssäsong

Strategierna för ogräsbekämpning i rödbeta är samma som för sockerbeta. Vid produktval välj bland produkterna ovan.

* Kemifam Power får köpas/användas t.o.m. 1 juli 2020

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladlöss, bladloppor och viss effekt på trips. Vid angrepp. DC 12-49 0,75 l Movento Karens 21 dagar. Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. 200-500l vatten/ha, UPMA.
Bladlöss och trips Vid angrepp. 6 L Raptol Max 2 behandlingar med minst 5-7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. 
Skadeinsekter Vid Angrepp. DC 10-49 0,2 L Mavrik Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. 

Rödbetor – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Cercospora beticola och betrost
DC 16-49
0,4 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 14 dagar. 
Mot svampangrepp DC 36-49 1,0 kg Signum Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. UPMA.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-05