Utsädesmängd

Odla uppdateras just nu till version 2021, beräknas klart 5 mars

Såtidpunkt och jordart, hur påverkar det min utsädesmängd? Här får du svar från Lantmännen!

Rätt utsädes- mängd vid sådd

Det finns flera faktorer som påverkar utsädesmängden vid sådd. De två största är såtidpunkt och jordart. Generellt kan man säga att vid senare sådd och högre lerhalt, desto högre utsädesmängd. Vid för hög utsädesmängd ökar risken med för frodiga bestånd, vilket kan leda till att grödan lägger sig. Det är också viktigt att räkna på utsädesmängd utifrån antalet grobara frön då utsädets egenskaper som tusenkornvikt och grobarhet kan påverka vikten mycket beroende på gröda. Störst variation finns hos trindsäd som ärt och åkerböna. Se nästa uppslag för lämpligt antal grobara kärnor per kvadratmeter och schablonutsädesmängd

i kg/ha för stråsäd, trindsäd, oljeväxter och vallfrö.

Längre ner på sidan finns lämplig utsädesmängd för fång och mellangrödor, samt en lathund för utsädesmängd i enheter.

 

Utsäde i enheter

En del utsäde levereras i enheter. Det underlättar vid planeringen men kan vara svårt att räkna fram i kg/ha vid sådd. Till höger följer en lathund om hur man ska räkna om utsäde som levereras i enheter till faktisk vikt vid sådd. Som synes i tabellen kan det skilja åtskilligt på utsädesmängd i vissa grödor. Räkna därför alltid på ditt enskilda utsäde för att få en rätt utsädesmängd. Väderstad har utvecklat SeedEye på sina såmaskiner som räknar frö och du skriver endast i antalet önskde kärnor/m2, vilket underlättar sådden.

 

Med en modern såmaskin och en GPS i traktorn kan sådden ske med varierad utsädesmängd.


Lathund - utsädesmängd i enheter

Gröda Säck väger ca Enheter i säcken Antal frö i säck Antal grobara frön/m2 Enheter/ha 1 säck räcker till (ha) TKV i gram Ungefärlig utsädesmängd kg per ha
Åkerböna 700 kg 20 1 miljon 50 (40-60) 10 (8-12) 2 (1,7-2,2) 530-560 212-336
Ärt 700 kg 40 2 miljoner 100 (80-120) 20 (16-24) 2 (1,7-2,2) 250-290 200-348
Höstkorn (hybrid) 500 kg 10 10 miljoner 160 (140-200) 1,6 (1,4-2,0) 6,3 (5-7,1) 46-48 65-95
Höstraps (hybrid) 10 kg 1 1,5 miljoner 50 (40-60) 0,3 (0,25-0,4) 3 (2,5-3,5) 4-9 1,6-5,4
Vårraps (hybrid) 10 kg 1 2,1 miljoner 150 0,7 1,4 3-8 4,5-12
Råg (hybrid) 500 kg 12 12 miljoner 200 (180-260) 2 (1,8-2,6) 6 (4,6-6,7) 38 70-100

Ny:

Gröda

Säck väger ca

Enheter i säcken

Antal frö i säck

Antal grobara frön/m2

Enheter/ha

1 säck räcker till (ha)

TKV i gram

Ungefärlig utsädesmängd kg per ha

Åkerböna

700 kg

20

1 miljon

50 (40-60)

10 (8-12)

2 (1,7-2,2)

530-560

212-336

Ärter

700 kg

40

2 miljoner

100 (80-120)

20 (16-24)

2 (1,7-2,2)

250-290

200-348

Höstkorn (hybrid)

500 kg

10

10 miljoner

160 (140-200)

1,6 (1,4-2,0)

6,3 (5-7,1)

46-48

65-95

Höstraps (hybrid)

10 kg

1

1,5 miljoner

50 (40-60)

0,3 (0,25-0,4)

3 (2,5-3,5)

4-9

1,6-5,4

Vårraps (hybrid)

10 kg

1

2,1 miljoner

150

0,7

1,4

3-8

4,5-12

Råg (hybrid)

500 kg

12

12 miljoner

200 (180-260)

2 (1,8-2,6)

6 (4,6-6,7)

38

70-100

 

 

Utsädesmängd fång- och mellangrödor

Oljerättika kg/ha
Defender 25-30
Comet 25-30
Stinger 6-8
Siletta Nova 18-25
Blandningar  
Viterra Raps 15
Viterra Mångfaldszon 30
Flerårig örtzon 15

Ny:

Oljerättika för mellangröda

kg/ha

Defender, Comet, Agronom m.fl. 

15-25

Stinger m.fl., strukturförbättrande kraftig pålrot

6-8

 

Blandningar för mellangröda

kg/ha

Viterra Raps

15

Viterra Mångfaldszon

30

Flerårig Örtzon

15

Fånggröda

7-15

Utsädesmängd

Lämpliga utsädesmängder vid olika såtidpunkter med normalt radavstånd, sådjup och bra såbädd. Vid vallinsådd minskas utsädesmängden för vårsäd med 20-30 kg/ha på mineraljordar och med 30-40 kg/ha på mulljordar. Tänk på att tusenkornvikten varierar mellan sorter och år.

Beräkna behov av utsäde:
1) Välj antal grobara kärnor efter såtidpunkt.
2) Multiplicera med tusenkornvikt som du läser på säcken.
3) Dividera sedan med grobarhetsprocent från säcken.

Information
Utsädesmängd (kg/ha) = Antal grobara kärnor × Tusenkornvikt (g)
...........................
Grobarhet (%)

  Lämpligt antal grobara kärnor/m2     Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha 
  Såtidpunkt       Såtidpunkt  
Växtslag   Tidig Normal Sen   Ungefärlig Tkv g    Tidig Normal Sen
Stråsäd                
Havre 450 500 550   35–40 185 205 225
Korn, 2-rads 300 350 400   45–50 160 180 210
Korn, 6-rads 300 350 400   40–45 150 170 190
Vårrågvete 350 400 450          
Vårvete 500 550 600   35–40 210 230 250
Höstkorn, linje 325 375 425   55–60 160 180 200
Höstkorn, hybrid 130–160 (1,3–1,6 enh./ha) 160–200 (1,6–2,0 enh./ha) 200–300 (2,0–3,0 enh./ha)   40–55 65–80 b) 80–100 b) 100–150 b)
Höstråg, population 350 400 450   30–40 140 180 210
Höstråg, hybrid 200 (2,0 enh./ha) 250 (2,5 enh./ha) 300 (3,0 enh./ha)   30–40   70   90 110
Höstvete 325 400 475   40–50 170 210 240
Rågvete 325 375 425   40–50 160 180 210
Trindsäd                
Ärt*   90–110 (20 enh./ha)     240–300 a)   265–335  
Vicker   200     75   165  
Åkerböna* 40 45–50 (20 enh./ha) 60   450–600 a) 200–265 250–335 300–400
Höstoljeväxter                
Mellansverige, sådatum –1/8 1–15/8 15–25/8          
Sydsverige, sådatum 5–15/8 15–25/8 25–31/8          
Höstraps, hybrid ~12 cm (0,23 enh./ha) 40 (0,27 enh./ha) 50 (0,33 enh./ha)   4–9      
Höstraps,  35–40 40–45 45–50   4–9      
hybrid ~50 cm (0,23–0,27 enh./ha (0,27–0,30enh./ha) (0,3–0,33 enh./ha)          
Höstraps, linje ~12 cm 50–60 60–70 70–80   5 3-4 4-5 5-6
Höstraps HOLL 35 (0,35 enh./ha) 40 ( 0,4 enh./ha)  50 (0,5 enh./ha)          
Höstrybs 80 100 120   3 2,5 3 4
Våroljeväxter och vallfrö                
Vårraps, linje ~12 cm    200     3–4   7–9  
Vårraps, hybrid ~12 cm   150 (0,7 enh./ha)            
Vårrybs   220     3   7-8  
Oljelin   650 800   7–10 50 60 70
Vallfröblandning             20–25  

Ny:

 

Lämpligt antal grobara kärnor/m2

 

 

Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha 

 

Såtidpunkt  

 

 

Såtidpunkt  

Växtslag  

Tidig

Normal

Sen

 

Ungefärlig Tkv g   

Tidig

Normal

Sen

Stråsäd

 

 

 

 

 

 

 

 

Havre

450

500

550

 

35–40

185

205

225

Korn, 2-rads

300

350

400

 

45–50

160

180

210

Korn, 6-rads

300

350

400

 

40–45

150

170

190

Vårrågvete

350

400

450

 

35–40

155

180

200

Vårvete

500

550

600

 

35–40

210

230

250

Höstkorn, linje

325

375

425

 

55–60

160

180

200

Höstkorn, hybrid

130–160 

160–200

200–300 

 

40–55

65–80b)

80–100b)

100–150b)

Höstråg, population

350

400

450

 

30–40

140

180

210

Höstråg, hybrid

200

250

300

 

30–40

  70

  90

110

Höstvete

325

400

475

 

40–50

170

210

240

Rågvete

325

375

425

 

40–50

160

180

210

Trindsäd

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärt*

 

90–110 

 

 

240–300a)

 

265–335

 

Vicker

 

200

 

 

75

 

165

 

Åkerböna*

40

45–50 

60

 

450–600a)

200–265

250–335

300–400

Höstoljeväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellansverige, sådatum

–1/8

1–15/8

15–25/8

 

 

 

 

 

Sydsverige, sådatum

5–15/8

15–25/8

25–31/8

 

 

 

 

 

Höstraps, hybrid ~12 cm

40

45

50

 

4–9

 

 

 

Höstraps, hybrid ~50 cm

35–40

40–45

45–50

 

4–9

 

 

 

Höstraps, linje ~12 cm

40-50

45-55

50-60

 

5

3-4

4-5

5-6

Höstraps HOLL

35

40

 50

 

 

 

 

 

Höstrybs

80

100

120

 

3

2,5

3

4

Våroljeväxter och vallfrö

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårraps, linje ~12 cm 

 

200

 

 

3–4

 

7–9

 

Vårraps, hybrid ~12 cm

 

150

 

 

 

 

 

 

Vårrybs

 

220

 

 

3

 

7-8

 

Vårrybs, bybrid

 

200

 

 

 

 

 

 

Oljelin

 

650

800

 

7–10

50

60

70

Vallfröblandning

 

 

 

 

 

 

20–25

 * En storsäck åkerbönutsäde innehåller 1 miljon grobara frön och en storsäck ärtutsäde innehåller 2 miljoner grobara frön.

a) Stora skillnader.
b) De lägre mängderna i intervallen gäller framförallt södra Sverige.

Denna sida är uppdaterad: 2021-02-28