Utsädesmängd

Såtidpunkt och jordart, hur påverkar det min utsädesmängd? Här får du svar från Lantmännen!

Rätt utsädesmängd

Det finns flera faktorer som påverkar utsädesmängden vid sådd. De två största är såtidpunkt och jordart. Generellt kan man säga att vid senare sådd och högre lerhalt, desto högre utsädesmängd. Vid för hög utsädesmängd ökar risken med för frodiga bestånd vilket kan leda till att grödan lägger sig. Det är också viktigt att räkna på utsädesmängd utifrån antalet grobara frön då utsädets egenskaper som tusenkornvikt och grobarhet kan påverka vikten mycket beroende på gröda. Störst variation finns hos trindsäd som ärt och åkerböna.

Se nästa uppslag för lämpligt antal grobara kärnor per kvadratmeter och schablonutsädesmängd i kg/ha.

Utsäde i enheter

En del utsäde levereras i enheter. Det underlättar vid planeringen men kan vara svårt att räkna fram i kg/ha vid sådd. Nedan följer en lathund om hur man ska räkna om utsäde som levereras i enheter till faktisk vikt vid sådd. Som synes i tabellen kan det skilja åtskilligt på utsädesmängd i vissa grödor. Räkna därför alltid på ditt enskilda utsäde för att få en rätt utsädesmängd.

 

Lathund - utsädesmängd i enheter

Gröda Säck väger ca Enheter i säcken Antal frö i säck Antal grobara frön/m2 Enheter/ha 1 säck räcker till (ha) TKV i gram Slutlig utsädesmängd kg per ha
Åkerböna 700 kg 20 1 miljon 50 (40-60) 10 (8-12) 2 (1,7-2,2) 530-560 212-336
Ärt 700 kg 40 2 miljoner 100 (80-120) 20 (16-24) 2 (1,7-2,2) 250-290 200-348
Höstkorn (hybrid) 500 kg 10 10 miljoner 160 (140-200) 1,6 (1,4-2,0) 6,3 (5-7,1) 46-48 65-95
Höstraps (hybrid) 10 kg 1 1,5 miljoner 50 (40-60) 0,3 (0,25-0,4) 3 (2,5-3,5) 4-8 1,6-5,4
Vårraps (hybrid) 10 kg 1 2,1 miljoner 150 0,7 1,4 3-8 4,5-12
Råg (hybrid) 500 kg 12 12 miljoner 200 (180-260) 2 (1,8-2,6) 6 (4,6-6,7) 38 70-100

Utsädesmängd

Lämpliga utsädesmängder vid olika såtidpunkter med normalt radavstånd, sådjup och bra såbädd. Vid vallinsådd minskas utsädesmängden för vårsäd med 20-30 kg/ha på mineraljordar och med 30-40 kg/ha på mulljordar. Tänk på att tusenkornvikten varierar mellan sorter och år.

* En storsäck åkerbönutsäde innehåller 1 miljon grobara frön och en storsäck ärtutsäde innehåller 2 miljoner grobara frön.
a) Stora skillnader.
b) De lägre mängderna i intervallen gäller framför allt södra Sverige.