Utsädesmängd

Såtidpunkt och jordart, hur påverkar det min utsädesmängd? Här får du svar från Lantmännen!

Rätt utsädesmängd

Det finns flera faktorer som påverkar utsädesmängden vid sådd. De två största är såtidpunkt och jordart. Generellt kan man säga att vid senare sådd och högre lerhalt, desto högre utsädesmängd. Vid för hög utsädesmängd ökar risken med för frodiga bestånd vilket kan leda till att grödan lägger sig. Det är också viktigt att räkna på utsädesmängd utifrån antalet grobara frön då utsädets egenskaper som tusenkornvikt och grobarhet kan påverka vikten mycket beroende på gröda. Störst variation finns hos trindsäd som ärt och åkerböna.

Se nästa uppslag för lämpligt antal grobara kärnor per kvadratmeter och schablonutsädesmängd i kg/ha för stråsäd, trindsäd, oljeväxter och vallfrö. Till höger finns lämplig utsädesmängd för fång- och mellangrödor, samt en lathund för utsädesmängd i enheter.

Utsäde i enheter

En del utsäde levereras i enheter. Det underlättar vid planeringen men kan vara svårt att räkna fram i kg/ha vid sådd. Nedan följer en lathund om hur man ska räkna om utsäde som levereras i enheter till faktisk vikt vid sådd. Som synes i tabellen kan det skilja åtskilligt på utsädesmängd i vissa grödor. Räkna därför alltid på ditt enskilda utsäde för att få en rätt utsädesmängd.


Lathund - utsädesmängd i enheter

Gröda Säck väger ca Enheter i säcken Antal frö i säck Antal grobara frön/m2 Enheter/ha 1 säck räcker till (ha) TKV i gram Ungefärlig utsädesmängd kg per ha
Åkerböna 700 kg 20 1 miljon 50 (40-60) 10 (8-12) 2 (1,7-2,2) 530-560 212-336
Ärt 700 kg 40 2 miljoner 100 (80-120) 20 (16-24) 2 (1,7-2,2) 250-290 200-348
Höstkorn (hybrid) 500 kg 10 10 miljoner 160 (140-200) 1,6 (1,4-2,0) 6,3 (5-7,1) 46-48 65-95
Höstraps (hybrid) 10 kg 1 1,5 miljoner 50 (40-60) 0,3 (0,25-0,4) 3 (2,5-3,5) 4-9 1,6-5,4
Vårraps (hybrid) 10 kg 1 2,1 miljoner 150 0,7 1,4 3-8 4,5-12
Råg (hybrid) 500 kg 12 12 miljoner 200 (180-260) 2 (1,8-2,6) 6 (4,6-6,7) 38 70-100

 

Utsädesmängd fång- och mellangrödor

Oljerättika kg/ha
Defender 25-30
Comet 25-30
Stinger 6-8
Siletta Nova 18-25
Blandningar  
Viterra Raps 15
Viterra Mångfaldszon 30
Flerårig örtzon 15

 

Utsädesmängd

Lämpliga utsädesmängder vid olika såtidpunkter med normalt radavstånd, sådjup och bra såbädd. Vid vallinsådd minskas utsädesmängden för vårsäd med 20-30 kg/ha på mineraljordar och med 30-40 kg/ha på mulljordar. Tänk på att tusenkornvikten varierar mellan sorter och år.

  Lämpligt antal grobara kärnor/m2     Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha 
  Såtidpunkt       Såtidpunkt  
Växtslag   Tidig Normal Sen   Ungefärlig Tkv g    Tidig Normal Sen
Stråsäd                
Havre 450 500 550   35–40 185 205 225
Korn, 2-rads 300 350 400   45–50 160 180 210
Korn, 6-rads 300 350 400   40–45 150 170 190
Vårrågvete 350 400 450          
Vårvete 500 550 600   35–40 210 230 250
Höstkorn, linje 325 375 425   55–60 160 180 200
Höstkorn, hybrid 130–160 (1,3–1,6 enh./ha) 160–200 (1,6–2,0 enh./ha) 200–300 (2,0–3,0 enh./ha)   40–55 65–80 b) 80–100 b) 100–150 b)
Höstråg, population 350 400 450   30–40 140 180 210
Höstråg, hybrid 200 (2,0 enh./ha) 250 (2,5 enh./ha) 300 (3,0 enh./ha)   30–40   70   90 110
Höstvete 325 400 475   40–50 170 210 240
Rågvete 325 375 425   40–50 160 180 210
Trindsäd                
Ärt*   90–110 (20 enh./ha)     240–300 a)   265–335  
Vicker   200     75   165  
Åkerböna* 40 45–50 (20 enh./ha) 60   450–600 a) 200–265 250–335 300–400
Höstoljeväxter                
Mellansverige, sådatum –1/8 1–15/8 15–25/8          
Sydsverige, sådatum 5–15/8 15–25/8 25–31/8          
Höstraps, hybrid ~12 cm (0,23 enh./ha) 40 (0,27 enh./ha) 50 (0,33 enh./ha)   4–9      
Höstraps,  35–40 40–45 45–50   4–9      
hybrid ~50 cm (0,23–0,27 enh./ha (0,27–0,30enh./ha) (0,3–0,33 enh./ha)          
Höstraps, linje ~12 cm 50–60 60–70 70–80   5 3-4 4-5 5-6
Höstraps HOLL 35 (0,35 enh./ha) 40 ( 0,4 enh./ha)  50 (0,5 enh./ha)          
Höstrybs 80 100 120   3 2,5 3 4
Våroljeväxter och vallfrö                
Vårraps, linje ~12 cm    200     3–4   7–9  
Vårraps, hybrid ~12 cm   150 (0,7 enh./ha)            
Vårrybs   220     3   7-8  
Oljelin   650 800   7–10 50 60 70
Vallfröblandning             20–25  

 

* En storsäck åkerbönutsäde innehåller 1 miljon grobara frön och en storsäck ärtutsäde innehåller 2 miljoner grobara frön.

a) Stora skillnader.
b) De lägre mängderna i intervallen gäller framför allt södra Sverige.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03