Resistens i spannmålsodling

Hur utvecklas resistens och vad ska du göra för att undvika resistens i spannmål? Här ger vi några goda råd. Tala gärna med din säljare om du har fler frågor.

Tänk kemi i växtföljden

Det är mycket viktigt att förebygga problem med resistens innan dem uppstår. Därför ska växtföljd, jordbearbetning och val av växtskyddsstrategi anpassas efter fältets förutsättningar.

Europa finns redan konstaterad resistens mot svartpricksjuka i höstvete för SDHI-produkter. Därför är det viktigt att alltid köra SDHI som en blandning med annan aktiv substans, t.ex. Ascra Xpro eller Revystar XL. Flera fall av resistens mot ogräs förekommer också och särskilt allvarligt är resistens mot gräsogräs, t.ex. renkavle. Var därför extra noga vid val av preparat, dos och gör uppföljning för att se effekterna. Vi på Lantmännen tänker resistens när vi tar fram våra strategier för er odlare.

 

Hur utvecklas resistens?

Växtskyddsmedel har olika aktiva substanser. Dessa påverkar ogräset på olika sätt där celldelning, fotosyntes och energitransport är exempel på verkningsområden. Samma sak gäller för insekter och svamp. Eftersom det finns skillnad på individnivå är det alltid någon planta, insekt eller svamp som klarar en växtskyddsbehandling något bättre. Till att börja med kan det vara för att den fick halv dos för att bommen rörde sig eller ett munstycke var igensatt på sprutan. Den plantan eller skadegöraren som klarade sig sätter frö, lägger ägg eller på annat sätt fortplantar sig. Nästa år kommer betydligt fler individer att klara en växtskyddsbehandling. Därför kan resistensutveckling gå fort om produkter med liknande aktiv substans används varje år.

Hur undviks resistens?

På nästa uppslag finns tabeller över verkningsmekanismer. Preparat med samma eller liknande aktiv substans hamnar i samma grupp. Den största gruppen vi använder är ALS- hämmare, grupp B, för ogräsbekämpning. Här är det viktigt att välja olika grupper vid ogräsbehandling mellan åren. Odlas Clearfield-raps eller Conviso-sockerbetor bör inga produkter ur grupp B användas i spannmålen året efter. Glyfosat har en egen grupp, det är därför glyfosat är ett viktigt redskap mot att bekämpa resistensutveckling. Kerb har också en egen grupp och bör användas i höstrapsodling i områden med renkavle.


Resistent renkavle kräver rätt odlingsstrategi i kombination med kemisk bekämpning.

 

Även biologiska och tekniska metoder måste användas för att förebygga resistens. Exempel på metoder är att så med högre utsädesmängd, senarelagd sådd eller att så sorter som täcker marken snabbt. På insektssidan är det bra att gynna nyttoinsekterna. Det kan bland annat göras med kantzoner, skalbaggsåsar och att hålla bekämpningströsklarna vid behandling.

Kontrollera alltid effekten efter utförd behandling. Det är då du har möjlighet att upptäcka resistensutveckling.

Herbiciders verkningssätt

Växla eller blanda mellan preparat med olika verkningsmekanism för att förebygga resistens.

HRAC Grupp

Verkningsmekanism

Aktiv substans

Produkt (en aktiv substans)

Blandningsprodukt (flera aktiva substanser)

Stråsäd

Raps

Sockerbetor

Ärt/åkerböna

Majs

Potatis

A

ACC

clethodim

Select, Select Plus

 

 

X

X

X

 

X

A

ACC

cycloxydim

Focus Ultra

 

 

X

X

X

 

X

A

ACC

fenoxaprop-P-ethyl

Foxtrot, Event Super

 

X

 

 

 

 

 

A

ACC

propakizafop

Zetrola, Agil

 

 

X

X

X

 

X

A

ACC

kizalofop-P-etyl 

Targa Super, Leopard

 

 

X

X

X

 

X

A

ACC

pinoxaden 

Axial 50

Avoxa

X

 

 

 

 

 

B

ALS

amidosulfuron

Gratil, Eagle

Sekator OD, Sekator Plus OD, MKH Super

X

 

 

 

 

 

B

ALS

florasulam

Primus, Saracen

Broadway Star, Broadway, Cleave, Saracen Delta, Tripali, Zypar, Mustang, Starane XL, Lancelot, Mustang Forte, Primus XL, Rexade 440, Tombo

X

 

 

 

 

 

B

ALS

foramsulfuron

 

MaisTer, Conviso One

 

 

X

 

X

 

B

ALS

imazamox

 

Cleravo, Corum

 

X

 

X

 

 

B

ALS

jodsulfuron

Hussar OD

Atlantis OD, Cossack OD, Othello OD, Attribut Twin Plus, MaisTer, Hussar Plus OD, Sekator OD, Sekator Plus OD

X

 

 

 

X

 

B

ALS

mesosulfuron

 

Atlantis OD, Cossack OD, Othello OD, Hussar Plus OD

X

 

 

 

 

 

B

ALS

metsulfuronmetyl

 

Ally Class, CDQ, Ergon, Tripali, Alliance

X

 

 

 

 

 

B

ALS

propoxykarbazon

Attribut SG 70, MKH Power

Attribut Twin Plus, MKH Super

X

 

 

 

 

 

B

ALS

pyroxsulam

 

Broadway Star, Broadway, Avoxa, Rexade 440, Tombo

X

 

 

 

 

 

B

ALS

rimsulfuron

Titus

 

 

 

 

 

X

X

B

ALS

tifensulfuronmetyl

Harmony

Nautius, Ergon, Harmony Plus, Ratio Super

X

 

 

 

X

 

B

ALS

tienkarbazon

 

Conviso One

 

 

X

 

 

 

B

ALS

tribenuronmetyl

Express, Nuance, Trimmer

Nautius, Tripali, Harmony Plus, CDQ, Ratio Super

X

 

 

 

 

 

B

ALS

trifloxysulforonmetyl

Safari

 

 

 

X

 

 

 

C1

Fotosyntes II

fenmedifam

Betasana SC

 

 

 

X

 

 

 

C1

Fotosyntes II

metamitron

Goltix, Target, Metafol

Goltix Queen

 

 

X

 

 

 

C1

Fotosyntes II

metribuzin

Sencor SC

 

 

 

 

 

 

X

C2

Fotosyntes II

metobromuron

Proman

 

 

 

 

 

 

X

C3

Fotosyntes II

bentazon

Basagran SG

Corum

X

 

 

X

 

 

C3

Fotosyntes II

pyridat

Lentagran, Onyx

 

 

 

 

 

 

 

E

PPO

karfentrazonetyl

Spotlight Plus

Ally Class

X

 

 

 

 

X

F1

PDS

diflufenikan

Diflanil, Legacy, Sempra, DFF

Saracen Delta, Othello OD, Purelo, Alliance, Jura

X

 

 

 

 

 

F2

HPPD

mesotrion

Callisto, Meristo, Tocalis

 

 

 

 

 

X

 

F3

Karotenoid

aklonifen

Fenix

 

 

 

 

 

 

X

F3

Karotenoid

klomazon

Centium, Kalif

 

 

X

 

 

 

X

G

EPSP

glyfosat

Roundup Gold ST, Gallup Biograde 360, Spectra m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

K1

Mitos

propyzamid

Kerb Flo

 

 

X

 

 

 

 

K3

Mitos

naproamid

Devrinol

 

 

X

 

 

 

 

N

Lipidsyntes

etofumesat

Tramat

 

 

 

X

 

 

 

N

Lipidsyntes

prosulfokarb

Pro-Opti, Boxer, Roxy, Linati

Purelo, Jura

X

 

 

 

 

X

O

Auxin

2,4-D

Duplosan D

Mustang, Mustang Forte, Sekator Plus OD

X

 

 

 

 

 

O

Auxin

aminopyralid

 

Lancelot, Tombo, Mustang Forte

X

 

 

 

 

 

O

Auxin

fluroxipyr

Flurostar 200, Starane 333 HL , Spitfire 333 HL, Tomahawk 200EC

Kinvara, Ariane S, Cleave, Starane XL, Spitfire XL, Pixxaro, Primus XL

X

 

 

 

X

 

O

Auxin

halauxifen-metyl

 

Zypar, Korvetto, Belkar, Pixxaro, Quelex, Rexade 440

X

X

 

 

 

 

O

Auxin

klopyralid

Matrigon, Cliophar

Kinvara, Ariane S, Galera, Korvetto

X

X

X

 

X

 

O

Auxin

kvinmerak

 

Cleravo, Goltix Queen

 

X

X

 

 

 

O

Auxin

MCPA

MCPA

Kinvara, Ariane S

X

 

 

 

 

 

O

Auxin

pikloram

 

Galera, Belkar

 

X

 

 

 

 

 

 

Fungiciders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

 

FRAC-grupp

Aktiv substans

Produkt (en aktiv substans)

Blandningsprodukt (en eller flera aktiva substanser)

<1

<BMC

<tiofanatmetyl

<Topsin 

 

<3

<DMI

<difenokonazol

<Narita

 

<3

<DMI

<metkonazol

 

<Caryx, Librax

<3

<DMI

<protiokonazol

<Proline, Protendo, Pecari

 

<3

<DMI

<tebukonazol

<Orius

 

<3

<DMI

<mefentriflukonazol

 

 

<5

<Morfoliner

<fenpropimorf

<Forbel

 

<5

<Morfoliner

<fenpropidin

<Tern 

 

<5

<Morfoliner

<spiroxamin

 

<Input

<7

<SDHI

<bensovindiflupyr

 

 

<7

<SDHI

<bixafen

 

 

<7

<SDHI

<boskalid

<Cantus

<Signum, Pictor Active

<7

<SDHI

<fluopyram

 

 

<7

<SDHI

<fluxapyroxad

 

<Priaxor, Librax, Revystar XL, Revytrex, Imtrex XE

<7

<SDHI

<isopyrazam

 

<Gigant, Bontima

<9

<anilinopyrimidiner

<cyprodinil

<Kayak

<Bontima

<11

<strobiluriner

<azoxystrobin

<Amistar, Mirador 

 

<11

<strobiluriner

<pyraklostrobin

 

<Signum, Priaxor, Pictor Active

<11

<strobiluriner

<trifloxystrobin

 

<Delaro

<11

<strobiluriner

<floxastrobin

 

 

<13

<azanaphthaler

<prokinazid

<Talius

 

<21

<cyanoimidazoler

<cyazofamid

 

 

<21

<cyanoimidazoler

<amisulbrom

<Leimay

 

<27

<cyanoactamidaxim

<cymoxanil

<Cymbal 

<Proxanil, Kunshi

<28

<karbamater

<propamokarb

 

<Infinito, Proxanil

<29

<dinitroaniliner

<fluazinam

<Shirlan, Zignal

 

<40

<karboxylsyraamider

<dimetomorf

 

 

<40

<karboxylsyraamider

<mandipropamid

 

 

<40

<karboxylsyraamider

<bentiavalikarbisopropyl

 

 

<43

<benzamider

<fluopikolid

 

<Infinito

<49

<OSBPI-fungicid

<oxathiapiprolin

 

 

<M3

<multisite

<mankozeb

 

 

<U6

<fenylacetamider

<cyflufenamid

<Upstream

 

<50

<benzofenoner

<metrafenon

<Flexity

 

<50

<benzofenoner

<pyriofenon

<Property

 

 

 

Insekticiders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

Grupp

Aktiv substans

Produkt

Indoxakarb

indoxakarb

Avaunt, Steward 

Neonikotinoid

acetamiprid

Mospilan

Pyretroid

alfacypermetrin

Fastac 

Pyretroid

gamma-cyhalotrin

Nexide CS

Pyretroid

tau-fluvalinat

Mavrik

Flonikamid

flonikamid

Teppeki

 

 

Jämförelse av innehåll i lågdosprodukter - sulfonylureor

 

Motsvarar av enskilda produkter

 

Produkt

Express 50 SX

Harmony 50 SX

Ally 50 ST*

Primus

7,5 g Trimmer

7,5 g

 

 

 

5,0 g Nuance

7,5 g

 

 

 

10 g Nautius

3 g

8 g

 

 

20 g Nautius

6 g

16 g

 

 

25 g Tripali

4 g

 

0,55 tabl

53 ml

50 g Tripali

8 g

 

1,05 tabl

105 ml

20 g CDQ 50 SX

9 g

 

0,6 tabl

 

27 g CDQ 50 SX

12 g

 

0,8 tabl

 

10 g Harmony Plus 50 SX

3,3 g

6,7 g

 

 

20 g Harmony Plus 50 SX

6,7 g

13 g

 

 

10 g Ergon

 

14 g

0,18 tabl

 

15 g Ergon

 

20 g

0,27 tabl

 

20 g Ratio Super SX

10 g

10 g

 

 

30 g Ratio Super SX

15 g

15 g

 

 

*Ally 50 ST är avregistrerad

Produkter med samma aktiva substans
(koncentrationer kan skilja)

Gröda: 

Produkt

Produkt

Produkt

Spannmål

Pro-Opti

Boxer/ Linati

Roxy

Spannmål

Broadway Star

Broadway 

Gullviks Prima

Spannmål

Cleave

Starane XL

Spitfire XL

Spannmål

Flurostar 200

Starane 333 HL

Tomahawk 200

Spannmål

Legacy

Diflanil

Sempra

Spannmål

Kinvara

Ariane S

 

Spannmål

Cycocel Plus

Stabilan 750 SL

 

Spannmål

Cuadro NT

Moddus Start/M

Trimaxx

Spannmål

Mirador

Amistar

Quadris

Sockerbetor

Target

Goltix

 

Majs

Tocalis

Meristo/Callisto

Border

Oljeväxter

Cliophar

Matrigon 72 SG

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-09