Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av lök. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Lök

Lök – ogräsbehandling

Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Boxer*

0,5-1,0 l 

DC 11-13

UPMA i Kepalök, knipplök, purjolök och vitlök. 60 dagars karens i kepalök och knipplök, 70 dagars karens i vitlök och 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/år.

Örtogräs - före uppkomst (kepalök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Fenix

0,9 l

Alt. 1 - Före uppkomst

Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,45 l x 2

Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14

Max 2 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,3 l x 3

Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14

Max 3 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Goltix WG

1,5 kg

Före uppkomst

UPMA. Max 1 behandling/år.

Gallery

0,06 l

DC 00-12

Bomspruta. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.

Gallery

0,2 l

DC 00-12

Bandspruta. Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.

Örtogräs - efter uppkomst (kepalök, scharlottenlök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Lentagran WP

0,25-1,0 kg 

DC 11-14 (löken har 1–4 blad)

Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/år. Karens 56 dagar. Maxdos/år: 2 kg/ha. 

Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, purjolök, vitlök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Lentagran WP

0,5-0,7 kg

Från DC 13

Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/år. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Karenstid sallads-lök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.

Gräsogräs - efter uppkomst

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Zetrola

0,5–1,5 l

DC <45

Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. 

Select Plus

1,0-2,0 l

DC 12-45

Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling/år. Select Plus bekämpar även vitgröe.

Select + Renol

0,3–0,4 l + 0,3-0,4 l (x2)

DC 12-45. När kvickroten har 2–4 blad

Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe, 2 behadnlingar/år med 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.

Focus Ultra + Dash

2,0–5,0 l + 0,5 l

DC 15-45 (12-45 pujolök) När kvickroten har 3–5 blad

Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Lök – insektsbehandling

Bladlöss, trips

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Movento

0,75 l

Vid begynnande angrepp

UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.

Fastac 50

0,2 l

Vid begynnande angrepp

Karens 7 dagar. I kepalök och purjolök. 2021 är sista året som Fastac får användas.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.
  

Lök – svampbehandling

Lökbladmögel (kepalök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Acrobat WG

2,0 kg 

Från mitten av juli

Max 3 behandlingar med 10 dagars intervall + additiv med vidhäftningsförmåga. 90 % avdriftsreducerande -utrustning. Karens 14 dagar.

Shirlan

0,5 l 

DC 40-48

Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling/år. 7 dagars karens. 

Lökbladmögel (kepalök, vitlök och scharlottenlök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Infinito

1,6 l 

DC 41-47

Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.

Cabrio Duo

2,5 l

DC 13-48

Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.

Gråmögel (kepalök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Signum

1,0 kg

DC 11-47

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karens 7 dagar.

Lökbladmögel och gråmögel

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mirador

0,8 l 

DC 14-49 (DC 14-48 kepalök, vitlök)

Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.

Stemphylium leaf blight i purjolök

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Signum

1,5 kg

Från DC 40

Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Karenstid 14 dygn. UPMA

Groningshämmare i Kepalök

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Fazor

4 kg

DC 47-48

Ca 10 % av lökblasten ska

börja vika sig, men inte mer än 50 %. Karens 14 dagar. 

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-09