Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av lök. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Lök

Lök – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Kepalök, knipplök, purjolök   0,5 -1,0 l Boxer (UPMA). 60 dagars karens. i kepalök och knipplök. 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/säsong Gäller reg.nr 3887.
  Från och med DC 13. 0,5-0,7 kg Lentagran WP Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/säsong. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Karenstid sallads-lök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.
Kepalök Alternativ 1. Före uppkomst. 0,9 l Fenix Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Alternativ 2. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. BBCH 0-14. 0,45 l Fenix Max 2 behandlingar tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall: 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Alternativ 3. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. BBCH 0-14. 0,3 l Fenix Max 3 behandlingar tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
  Före uppkomst. 1,5 kg Goltix WG UPMA. Max 1 behandling.
  DC 11-14 (löken har 1–4 blad) 0,25–1,0 kg Lentagran WP Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/säsong. Karens 56 dagar. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Godkänd att använda i kepalök, schalottenlök och vitlök.
Behandling av gräsogräs i lök < DC 45 0,5–1,5 l Zetrola Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. 
  DC 12-45 1,0-2,0 l Select Plus Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling. Select Plus bekämpar även vitgröe.
  DC 12-45. 1:a när kvickroten har 2–4 blad. 2:a när återväxten har ca 2–3 blad 0,3–0,4 l Select + 0,3-0,4 l Renol   och  0,3–0,4 l Select + 0,3-0,4 l Renol Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe och får användas 2 ggr/säsong med 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.
  DC 15-45 (12-45 pujolök) När kvickroten har 3–5 blad. 2,0–5,0 l Focus Ultra + 0,5 Dash Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.
Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.

Lök – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladlöss, trips Vid begynnande angrepp. 0,2 l Fastac 50 Karens 7 dagar. I kepalök och purjolök.
Trips vid begynnande angrepp 0,75 l Movento UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Lök – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Lökbladmögel, endast kepalök Från mitten av juli. 2,0 kg Acrobat WG Max 3 behandlingar med 10 dagars intervall + additiv med vidhäftningsförmåga. 90 % avdriftsreducerande -utrustning. Karens 14 dagar.
  DC 40-48 0,5 l Shirlan Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling. 7 dagars karens. 
  DC 41-47 1,6 l Infinito Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.
Lökbladmögel. kepalök, vitlök och scharlottenlök DC 13-48 2,5 l Cabrio Duo Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.
Lökbladmögel och gråmögel DC 15-45. (DC 12-47 Purjolök) Vid angrepp från 5-bladsstadiet till löken är 50 % av full storlek. 0,5–1,0 l Mirador 250 SC Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 1 behandlingar/säsong.. Kepalök,vitlök och purjolök. Kepalök och vitlök 14 dagars karens. Purjolök 21 dagars karens. gäller reg nr 5464
Lökbladmögel och gråmögel DC 14-48 (DC 14-49 gräslök) 0,6 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Gråmögel, kepalök Stadium 11-47. 1 kg Signum Max 2 behandlingar. Med 5 –10 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Groningshämmare i Kepalök Ca 10 % av lökblasten ska börja vika sig. 3–3,5 kg Fazor Karens 14 dagar. Får inte användas på lök som ska säljas till konsument före februari året efter behandlingen.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-05