Preparatuppgifter

Vilka effekter kan du förvänta dig av olika preparat mot ogräs, svamp och insekter? Här nedan hittar du våra vanligaste preparat men glöm inte att först läsa på etiketten. Regler förändras löpande efter forskningsfrön och myndighetsbeslut. Var också uppmärksam på vad din köpare av spannmål sätter för regler.

 

Preparatuppgifter för preparat som finns i Lantmännens sortiment, och som används i de vanligast förekommande lantbruksgrödorna. Det finns många användningsvillkor, tabellen innehåller de mest relevanta. Uppgifterna förändras kontinuerligt, bland annat beroende på myndighetsbeslut, forskningsresultat m.m. Kontrollera noga vad som gäller innan bekämpning ska utföras, läs alltid etiketten! Tänk på att den som köper din gröda kan ha satt villkor som styr preparatval, doser och behandlingstidpunkter.

Ladda ner och skriv ut preparatuppgifter!

Ogräspreparat

 

Svamppreparat

Tillväxtreglering

Insekter

Denna sida är uppdaterad: 2021-04-11