Hur behandlar man kvickrot i stubb, vallbrott och träda? Här hittar du svaren!

Glyfosater kan skilja i registreringar vad gäller dosering och godkända användningsområden. Läs alltid dunketikett, EUgodkännandet för glyfosater sträcker sig till 15 december 2022.

Stubb, vallbrott och träda – kvickrotsbekämpning

  Preparat Dos per ha Kommentar
Stubb, vallbrott och träda      
Mycket kvickrot Gallup Biograde 360* + pH-Opti, se s. 14 4 l Vallbrott först efter god tillväxt. Kvickroten ska ha minst 3 blad. Tidig behandling i stubb efter skörd. Behandling kan utföras inom 6 dagar efter skörd från norra Götaland och norrut. Viktigt att ta hög stubb samt att kvickroten har 3–4 gröna blad. Bortför alternativt hacka och fördela halmen jämt. Behandling efter kvickrotens återväxt. Normalt inom 2–4 veckor efter skörd då kvickroten har 3–4 blad. Kvickroten får inte vara täckt av skörderester. Vätskemängd: 100–150 l/ha. Tänk på att mycket hårt eller humusrikt vatten kan försämra effekten. För bästa effekt ta ett prov på ditt vatten och lämna till din säljare för rätt dosering av pH-Opti. (Detta behövs ej till Roundup Gold ST). Jordbearbetning kan utföras vid synbar missfärgning, normalt 7–14 dagar efter behandling, 2 dagar för Roundup Gold ST.
  Roundup Gold ST 3,2 l
Normala betingelser Gallup Biograde 360* + pH-Opti, se s. 14 3 l
  Roundup Gold ST 2,4 l

 

  Produkt Dos per ha Produkt Dos per ha  
Engelskt rajgräs Gallup Biograde 360* 3–4 l Roundup Gold ST 2,4-3,2 l Brytning av fånggrödan efter tillåtet datum. Det kan dröja 3–4 veckor innan missfärgning kan ses.
Italienskt rajgräs Gallup Biograde 360* 2 l Roundup Gold ST 1,6 l
Ängssvingel Gallup Biograde 360* 4 l Roundup Gold ST 3,2 l
Rödsvingel Gallup Biograde 360* 6 l Roundup Gold ST 4,8 l
Ängsgröe Gallup Biograde 360* 3 l Roundup Gold ST 2,4 l
Rödklöver Gallup Biograde 360* 6 l Roundup Gold ST 4,8 l
Vitklöver Gallup Biograde 360* 6 l Roundup Gold ST 4,8 l

*Gallup Biograde 360 kan bytas mot Spectra eller liknande glyfosat.

För att uppnå bäst effekt med en glyfosatbehandling måste det vara optimala sprutbetingelser.
Saknas en eller flera av dessa förutsättningar väljs den högsta dosen i respektive intervall.

Mycket viktigt:
• Plantor i god tillväxt
• Kvickrot med minst 3–4 friska blad
• Torra plantor, daggfritt
• Vattenmängd mindre än 150 l/ha
• Efter behandling krävs 6 timmar regnfri tid Barclay Gallup Biograde 360. För Roundup Gold ST 1 timme.

Viktigt:

• Hög rel. fuktighet, mer än 70 procent
• Sprutning på förmiddagen
• Dagstemperatur över 15°C

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-04