Odla uppdateras just nu till version 2021, beräknas klart 5 mars

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av morötter. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Morötter

00 Före uppkomst 
09 Uppkomst, moroten bryter genom ytan
10 Hjärtbladen är fullt utvecklade 
12 2 örtblad (flikiga blad) utvecklade
13 3 örtblad (flikiga blad) utvecklade
43 30 % av förväntad rotdiameter har utvecklats
49 Roten är fullt utvecklad och har nått typisk form och storlek

Morötter – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar            
Örtogräs  Före uppkomst 0,15 l Legacy 500 SC Max 1 behandling, 90 dagars karens. UPMA         
Örtogräs  5–10 dagar före uppkomst. Alt 1: 0,2–0,25 l Centium + 0,9 l Fenix, Alt 2: 0,25 l Centium, Alt 3: 0,2 l Centium, 0,06–0,10 l Sencor SC 600 Fuktig jord ger bäst ogräseffekt av Centium. Sencor SC 600 karens 60 dagar.    
Örtogräs  Alternativ 1. Före uppkomst. 0,9 l Fenix Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.  
Örtogräs Alternativ 2. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. DC 0-14 0,45 l Fenix Max 2 behandlingar tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall: 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Örtogräs Alternativ 3. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. DC 0-14 0,3 l Fenix Max 3 behandlingar tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall: 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Örtogräs Från uppkomst till morötterna har 4 örtblad. DC 9–14 Max 0,25 l/ha och år Centium 36 CS, uppdelat på 3 behandlingar. UPMA: Denna behandling skall ses som en alternativ strategi för Centium 36 CS. Odlaren får själv välja om behandling skall ske före eller efter uppkomst eller både och, men totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium 36 CS per ha och år. Behandlingsintervall 7–14 dagar.
Örtogräs  Före uppkomst. DC 00 1,5 kg Goltix UPMA. Max 1 behandling/år. Godkänd att använda i morot, palsternacka och rotpersilja.  
Örtogräs Före uppkomst. DC 00  eller när morötterna
har 2-6 örtblad. DC 12–16.
0,175 l Sencor SC 600 UPMA. Karens 60 dagar. Sammanlagd maxdos 0,175 l/ha, max 2 behandlingar per säsong.  
Kvickrot och gräsogräs När kvickroten har 3–5 blad. < DC 40 0,5–1,5 l Zetrola Max 2 behandlingar med 14–28 dagars invervall. Karens 30 dagar. Den högre dosen mot kvickrot.
  När kvickroten har 3–5 blad. DC 12-45 1,0 l - 2,0 l Select Plus Max 1 behandling. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe.      
  När kvickroten har 3–5 blad. DC 12-45 0,5 l Select + 0,5 l Renol Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe. Max 1 l/ha per år.
  När kvickroten har 3–5 blad. DC 12-45 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash Max 1 behandling. Karenstid 35 dagar.          

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före och/eller efter uppkomst

 

 

 

Spectra 

1,5-2,0 l

DC 00. Före uppkomst. 

Endast effekt på uppkomsna ogräs

Legacy

0,15 l

DC 00. Före uppkomst. 

Max 1 behandling/år, 90 dagars karens. UPMA 

Goltix WG

1,5 kg

DC 00. Före uppkomst.

UPMA. Max 1 behandling/år. Godkänd att använda i morot, palsternacka och rotpersilja.

Sencor SC

0,175 l

DC 00. Före uppkomst eller när morötterna har 2-6 örtblad. DC 12–16.

UPMA. Karens 60 dagar. Sammanlagd maxdos 0,175 l/ha, max 2 behandlingar per år.

Centium

0,25 l

DC 9-14. Från uppkomst till morötterna har 4 örtblad. 

UPMA. Odlaren får själv välja om behandling ska ske före eller efter uppkomst eller både och, men totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. Behandlingsintervall 7–14 dagar.

Fenix

0,9 l

Alt. 1 - Före uppkomst. 

Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,45 l x 2

Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.

 Max 2 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,3 l x 3

Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.

 Max 3 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Centium + Sencor SC

0,2 l + 0,06-0,1 l

5–10 dagar före uppkomst 

Fuktig jord ger bäst ogräseffekt av Centium. Sencor SC karens 60 dagar. Totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. 

Boxer*

0,5-1,5 l

DC 11-14

Max 2 behandligar/år. 80 dagar karens.

Gräsogräs - efter uppkomst

 

 

 

Zetrola

0,5-1,5 l

< DC 40. När kvickroten har 3–5 blad. 

Max 2 behandlingar/år med 14–28 dagars invervall. Karens 30 dagar. Den högre dosen mot kvickrot.

Select Plus

1,0-2,0 l

DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad. 

Max 1 behandling/år. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe.

Select + Renol

0,5 l + 0,5 l

 DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad. 

Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe. Max 1 l/ha per år.

 

Morötter – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Stickande och sugande insekter   0,2 l Mavrik UMPA max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Morotsbladloppa, bladlöss DC 12-49 0,75 l Movento Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 21 dagar. UPMA.
Sugande och bitande skadeinsekter DC 14-48 0,2 l Calypso (UPMA). Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. 600–1 000 l vatten. Karens 7 dagar. ”Hjälpredan” ska användas då buffertzon på minst 10 m krävs till skydd för vattenlevande organismer.
Insekter Vid angrepp mellan DC 10-89. 10,0 l Fibro UPMA. Max 5 behandlingar med 7 dagars intervall. Undvik behandling i  höga temperaturer över 25 OC samt behandling i direkt solsken eftersom risken för skador ökar under dessa förhållanden. Koncentrationen på sprutvätskan bör vara 1-2%.
Insekter Vid angrepp 6,0 l Raptol Max 2 behandlingar med 5-7 dagars intervall. Koncentrationen ska vara 0,5-1%. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 OC och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karens 3 dagar. 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Stickande och sugande insekter

 

 

 

Mavrik

0,2 l

Behandlingstidpunkt bestäms med hjälp av lim-fällor.

UMPA max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.

Insekter

 

 

 

Movento

0,75 l

DC 12-49

Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 21 dagar. UPMA. Mot morotsbladloppa och bladlöss.

Fibro

10 l

DC 10-89

UPMA. Max 5 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Undvik behandling i höga temperaturer över 25 °C samt behandling i direkt solsken eftersom risken för skador ökar under dessa förhållanden. Koncentrationen på sprutvätskan bör vara 1-2 %.

Raptol

6 l

 

Max 2 behandlingar/år med minst 5-7 dagars intervall. Koncentrationen ska vara 0,5-1 %. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karens 3 dagar. Morötter – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Mjöldagg, Alternaria DC 41-49, Förebyggande 4,0–8,0 l Serenade ASO Biologiskt preparat. Kan blandas med fungicider. Karenstid 0 dagar. Max 6 behandlingar per säsong med 5–14 dagars mellanrum. 
Alternaria, Cercospora, mjöldagg DC 16-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder 0,4 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 14 dagar.
Mjöldagg DC 11-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder 1,0 kg Signum Max 2 behandlingar per säsong. Karens 14 dagar.
Bomullsmögel   4,0–6,0 kg Kumulus DF Karens 10 dagar.
Våren, vid eller före sådd. 3–6 kg Contans WG Contans ska myllas ned efter behandling 0–20 cm, helst ej mer än 10 cm.

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mjöldagg, alternaria

 

 

 

Serenade ASO

4-8 l

DC 41-49, Förebyggande

Biologiskt preparat. Kan blandas med fungicider. Karenstid 0 dagar. Max 6 behandlingar per år med 5–14 dagars mellanrum. 

Signum

1,0 kg

DC 41-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder

Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Karens 14 dagar.

Mjöldagg, alternaria, Cercospora

 

 

 

Mirador 

0,4-0,6 l

DC 16-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder

Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar.

Bomullsmögel

 

 

 

Kumulus DF

4-6 kg 

DC 13-49

Max 2 behadnlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karens 10 dagar.

Contans

4-8 kg

Vid sådd innan på våren

Ska myllas ned i jorden. Max 1 behandling/år
Denna sida är uppdaterad: 2021-02-20