Alla som använder växtskydd måste tillämpa Integrerat Växtskydd. Detta för att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel. Här kan du förkovra dig i säker bekämpningsteknik.

Växtskyddsmedelsanvändning

Att tänka på vid användning och tillredning av växtskyddsmedel:
• Använd växtskyddsmedel med försiktighet

• Använd rätt personlig skyddsutrustning, se vår skyddsutrustning nedan.

• Iakttag extra försiktighet vid bekämpning mot insekter, särskilt om pollinerande insekter förekommer i eller i anslutning till fält (läs preparatetikett).

• Skydda våra vattendrag (brunnar, diken och större vatten) och bland annat bostadstomter, lekskolor, skolor och ekologiska odlingar genom att använda fasta och anpassade skyddsavstånd.
– Minsta fasta skyddsavstånd mot öppet dike, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar är 2 meter.
– Minsta fasta skyddsavstånd mot sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant är 6 meter.
– Minsta fasta skyddsavstånd mot dricksvattenbrunnar är 12 meter.

• Dokumentera i sprutjournalen vid behandlingstillfället

Om någon ruta i sprutjournalen inte är aktuell, markera detta med
ett streck istället för att lämna fältet tomt i sprutjournalen.1. Skifte
2. Gröda
3. Datum
4. Tid
5. Sprutförare
6. Syfte med bekämpning
7. Preparatnamn
8. Dos
9. Fast skyddsavstånd
10. Anpassat skyddsavstånd
11. Blommande vegetation
12. Karenstid till skörd
13. Skördedatum
14. Dokumentera gärna vind
och temperatur för uppföljning
(ej krav för godkänd dokumentation)

Läs preparatetikett noga innan behandling!
Använd alltid hjälpredan från Säkert växtskydd.

Integrerat växtskydd

Alla användare av växtskyddsmedel är skyldiga att tillämpa integrerat växtskydd. Avsikten med integrerat växtskydd är att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel. Detta genom att i första hand arbeta för att förebygga växtskyddsproblem och endast använda kemisk bekämpning vid ett konstaterat behov. Du kan läsa mer om integrerat växtskydd på:
www.jordbruksverket.se.

Bekämpningsteknik

Genom att välja rätt bekämpningsteknik får du bättre effekt och minskar risken för vindavdrift. Faktorer som påverkar slutresultatet är vind, luftfuktighet, temperatur, ogräsens eller svampens stadie och eventuella resistensproblem vid bekämpningstillfället.

Temperatur
Följ rekommendationen på respektive preparat och bekämpa aldrig mitt på dagen vid höga temperaturer över 25º C eller vid stark solinstrålning. Risken är avdunstning, nedbrytning och brännskador på grödan.

Munstycken
Beroende på om du skall bekämpa ogräs, svamp, insekter eller tillväxtreglera kan munstycksvalet vara olika. Även förutsättningarna vid spruttillfället eller preparatvillkor kan påverka valet. Vinklade munstycke ökar träffbilden på ogräs, svamp och insekter då de träffas både ovanifrån och snett i vinkel mot grödan. Vid bekämpning av gräsogräs, speciellt renkavle och flyghavre rekommenderas alltid vinklade munstycke.

Avdriftsreducerande utrustning
Avdriftsreducerande utrustning är t.ex. luftassistans, munstycken med grövre droppar eller släpduk. Luftassisterad spruta t.ex. Hardi Twin ger god täckning samt penetration i grödan. Tekniken tilllåter något lägre vätskemängd och därmed ökad kapacitet.

Ordningen som produkterna ska hällas i växtskyddssprutan
1. Vid hårt vatten och/eller pH värde som inte är 5,5 börja med att fylla sprutan med 2/3 vatten och häll i pH-opti med dos anpassad efter ditt vatten.
2. Flytande produkter, gräsherbicider
3. Flytande produkter resterande
4. Granulat och tabletter
5. Vätmedel, Rapsodi super, PG26N, Dasch
6. Mikronäringsprodukter

Var noggrann vid sprutning – förebygg läckage
Halterna av bekämpningsmedel i vattendrag ligger på vissa håll över godkända gränsvärden. Förebygg läckage till vattendrag genom att hålla minst 2 m fast skyddsavstånd mot öppet dike, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar (6 m mot sjöar och större vattendrag). Anlägg en gräsbevuxen skyddszon runt brunnar och vattendrag för minskad läckagerisk. Minska vindavdrift genom att använda avdriftsreducerande munstycke och/eller luftassistans. Anpassa doserna så långt som möjligt och kör inte mer än vad som krävs.

Ju större och tyngre droppar desto mindre är risken för vindavdrift.

Skyddsutrustning

Vårt sortiment av skyddsutrustning kan beställas tillsammans med växtskyddsmedel från Lantmännen. Produkterna finns även tillgängliga i Lantmännen Maskins butiker.

 

 

Huvudställning med visir

Huvudställning med skruvjustering i nacken och reglerbar hjässhöjd. Levereras med 1 styck klart polykarbonatvisir, bredd 400 mm och höjd 200 mm. Visiret försett med aluminiumlist för enkel tillpassning.

 

Partikelfilter SR 510

Filter SR 510 P3 R är ett mekaniskt partikelfilter med extremt lågt andningsmotstånd. SR 510 skyddar mot alla typer av partiklar (damm, rök, dimma, spray, asbest), även bakterier, virus och radioaktivt nedfall.

 

Gasfilter SR 218

Filter SR 218 A2 skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65ºC.
Gasfilter som kan användas i kombination med partikelfilter som då trycks fast utanpå gasfiltret.

 

Flergångshandske

- Längd 33 cm, tjocklek 0,38 mm
- Bomullsflockad insida
- Oljebeständiga
- Nitril – skyddar mot många kemikalier
- Mycket slitstarka och bra grepp
- Finns i storlekarna S-XXL

 

Korttidshandske

- Lätt att ta av och på och har utmärkt grepp i vått och torrt
- Texturerade fingertoppar
- Puderfri
- Finns i storlekarna S-XL

 

Förfilter

Förfilter bör alltid användas med partikelfilter gasfilter och kombinationsfilter. Förfiltret skyddar huvudfiltret mot för tidig igensättning av större partiklar.
- 5 st per förpackning

 

Filtrerande halvmask

3M™ Filtrerande andningsskydd 8822BF. 5 stycken per förpackning. Den unika ventilen och det formbeständiga skalet ger säkert och bekvämt skydd – särskilt i varm och fuktig miljö.
- Komfort: Traditionell konvex form, med näsbygel och två band samt låg vikt och bekväm form
- Säkerhet: Tillförlitligt och effektivt skydd mot fina partiklar samt tåligt och formbeständigt innerskal
- 3M™ Cool Flow™ Utandningsventil: Avlägsnar värme (ger svalare och bekvämare användning) och utandningsluft (minimerar risken för imbildning på glasögon)

 

Helmask SR 200

Helmask SR 200 är avsedd att användas när man behöver maximal säkerhet och god andningskomfort. Tillverkad i silikon med en unik luftgenomströmning som minimerar inoch utandningsmotstånd.
- Material och färgpigment i maskstommen är FDA och BGA, godkända för livsmedel
- Sfärisk siktskiva med mycket stort synfält
- Integrerad innermask för enkel rengöring

 

Halvmask SR 100

Skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65º, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor samt mot ammoniak och mot alla typer av partiklar (damm, rök, dimma, spray, asbest), även bakterier, virus och radioaktivt nedfall. Den nya “Premium Plus Pack” innehåller:
- 1 st halvmask SR 100 M/L
- 1 st partikelfilter SR 510 P3 R
- 1 st gasfilter SR 297 ABEK1
- 5 st förfilter SR 221
- 1 st provningsrondell
- 1 st förfilterhållare
- 1 st rengöringsservett och bruksanvisning med skötselråd

Förkläde med hel överdel

Förkläde med hel överdel och resår i ärmslut, dubbel front för extra slitstyrka. Snabblås och resår baktill.
- Finns i storlekarna S – 2XL
- 100 % PVC-belagd polyester 330 g/m²

 

Korttidsoverall Microgard 2000

Microgard 2000 standardtyp 5,6 dräkt, av PE-laminerat material. Lämpar sig utmärkt för användning inom sprutlackering, livsmedels-, kemikalie-, elektronik-, kärnkraftsindustri, lantbruk, veterinärstationer och renrum.
- Finns i storlekarna S–2XL
- Huvan är tredelad, för optimal anpassning för helmask
- Med resår runt handled, midja, anklar, huva och med tumresår
- Dräkten är antistatisk, silikonfri, ång- och vätsketät
- Med förstärkning i grenen och under armarna

 

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-02