Tillsätta pH-opti i vattnet så att alla molekyler finns svar för att reagera med ogräs, insekten eller svampen som ska bekämpas. Rätt pH värden gör också att mikgrnäringsämnena löser sig lättare och förblir lösta i sprutvätskan.

pH-Opti -för bästa effekt

pH-Opti justerar hårdheten och pH-värdet på vattnet i din spruta. Kaliciumjoner som gör vattnet hårt reagerar med molekylerna i växtskyddsmedlen och neutraliserar dessa. Genom att tillsätta pH-opti motverkas neutraliseringen och alla molekyler finns kvar för att reagera med ogräset, insekten eller svampen som ska bekämpas. Rätt pH-värden påverkar även mikronäringsämnena som löser sig lättare och förblir lösta i sprutvätskan. Lantmännen har i sina egna försök använt pH-Opti på två av våra försöksgårdar, Svalöv och Bjertorp. pH-Opti tillsattes då till alla behandlingar för att öka effekterna vid användning av hårt vatten.


Så fungerar vår vattentjänst

Anpassad dos pH-Opti för ditt vatten

Ta med ett vattenprov till ditt närmaste Lantmännenkontor för att ta reda på vilken dos som krävs för ditt vatten. Det är viktigt att dosen är rätt för att få bäst effekt av dina växtskyddsprodukter. pH-Opti ska tillsättas först i växtskyddssprutan när sprutan är fylld till 2/3 med vatten. Mest synbar effekt fås när pH-Opti används ihop med glyfosat.Denna sida är uppdaterad: 2024-03-19