Växtskydd

Våra växtskyddsrekommendationer ersätter inte texten på förpackningens etikett. Läs alltid etiketten noggrant före användning.