Få svar på dina frågor om Växtskydd, växtskyddsmedel och växtskyddsmedelsanvändning. Skydd mot ogräs, skydd mot svamp och skydd mot insekter i spannmålsodling. 

Våra växtskyddsrekommendationer ersätter inte texten på förpackningens etikett. Läs alltid etiketten noggrant före användning.