Vi testar våra egna strategier i fält för att säkerställa att vi ger de mest optimerade råden till våra medlemmar och kunder. Vi laborerar med svamp- och ogrästryck, olika gödselsorter, säsongslängd, olika preparatblandningar och nya produkter.

På Lantmännens försöksgårdar har vi möjlighet att testa hela växtskyddsstrategier mot varandra. Och det gör vi!

I Lantmännens strategiförsök testas hela strategier med växtskydd och gödning vilket gör våra försök unika i Sverige. Försöken utförs för att vi ska kunna erbjuda de mest effektiva och lönsamma rekommendationerna till dig som kund hos Lantmännen.

Läs 2023 års försöksrapport av Lantmännens strategiförsök där du hittar många spännande resultat som vi hoppas att du kan ha användning för på din gård.


Utdrag ur försöksrapporten:

  • Växtskyddsförsök med svamp, tillväxtreglering och mikronäring i höstvete och vårkorn
  • Försök med olika kvävegödselmedel och kvävestegar i höstvete
  • Ekonomiskt behandlingsnetto
  • Utsädesmängd och såtidpunktsförsök i nya höstvetesorter
  • Helsädesförsök i höstsäd
  • Fosforstege (gödsling) i höstvete
  • Biostimulanter i höstsäd, vårsäd och höstraps - försök med Stimplex
  • Försök med mikronäring i vall
  • Höstsäd med tre skördetidpunkter i norra Sverige

Strategiförsök 2023

Resultaten från våra strategiförsök hittar du här:
https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/vaxtodling/lantmannens-strategiforsok/

 

Gödsling i höstraps

I försöket till vänster testades olika former utav NPK till höstraps på hösten samt till våren. Försöken på Lövsta visade viss signifikans att NPK ger högre skörd än en NS-produkt på hösten, men försöket i Bjertorp visade ingen signifikans för det.


Vad händer i försöken 2024?

Lantmännens strategiförsök fortsätter 2024. Liksom föregående år testas fosfor- och kalium i höstvete, växtskyddsstrategier i olika grödor samt gödnings- och sortförsök.

Lantmännens odlingsrådgivning utför under säsong observationer och drönarflygningar. Försöksavdelningarna, både interna och externa utför sådd, sprutning, gödningsspridning och tröskning av fältförsöken. Under vinterhalvåret utvärderas och planeras nya strategiförsök.

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-13