Strategiförsök

Vi testar våra egna strategier i fält för att säkerställa att vi ger de mest optimerade råden till våra medlemmar och kunder. Vi laborerar med svamp- och ogrästryck, olika gödselsorter, säsongslängd, olika preparatblandningar och nya produkter.

Lantmännens strategiförsök

Sedan 2017 gör vi egna strategiförsök där vi testar våra egna strategier för att säkerställa att de är mest optimala. Vi har ett led där vi tänker oss högt svamp- och ogrästryck samt höga skördar. Det jämförs med ett led med något lägre intensitet med en strategi som passar bra för lägre svampogrästryck och något kortare växtodlingssäsong. Vi testar gödningsstrategier och nya typer av gödning.

Vi har även möjlighet att prova nya produkter som kan bli aktuella året efter för att ge oss kunskap om hur dessa fungerar i vårt svenska klimat.

Försöken har 2018 legat på våra försöksgårdar Svalöv, Bjertorp och Kölbäck. Vi har även haft demo-odling av vår vinterhärdiga höstvetesort Ceylon i Överkalix.

Erfarenheter och resultat från 2018

Strategier med tillväxtreglering, svamp och mikronäring i höstvete Linus och maltkorn RGT Planet testades. Med den lägsta regnmängden i mannaminne, gjorde att effekten av behandlingarna var låg. Det som är intressant är att tillväxtreglering har inte gett skördesänkning trots värmen.

Tillväxtregleringen har gett effekt på planthöjden. Maltkornsförsöket tröskades vid 2 tillfällen med 14 dagar i mellan. Iden var att få effekt av tillväxtregleringen och minskad axbrytning. Dock var hösten för torr för att få effekt och skördetidpunkt 1 och 2 gav samma skörd.

I NPK-försöket jämfördes de ekologiska produtkerna Biofer 10-3-1 och Biofer Raps mot konventionella gödselmedel. Skördarna var låga och grödorna led inte brist av näringsämnena på grund av för låg tillgång i marken. Mer fosfor gynnar rotutvecklingen, vilket syns i de högre skördarna jämfört med ren Axan. Troligtvis hade skillnaden varit större om det inte varit så torrt att tillväxten avstannade helt under sommaren.

 

Strategiförsök 2018

NPK försök NPK
15-7-12
NPK
21-3-10
NPK
22-6-6
NPK
24-4-5
Axan Biofer
10-3-1
Biofer
Raps
Ingen
gödning
Skörd  Svalöv 5820 5832 5814   5584 4886 5298 4588
Reltal Svalöv 104 104 104   100 88 95 82
Skörd Bjertorp 7081 6624 6970 6763 6519 6485 6454 3892
Reltal Bjertorp 109 102 107 104 100 99 99 60
Strategiförsök 2018                


Gödning motsvarande 100 kg N radmyllades i samband med sådd
Försöket skulle kompletterasgödslas, men torkan gjorde att denna ställdes in.

Lantmännens strategiförsök med växtskyddsprodukter och mikronäring 2018 Ingen signifikans i något led