Strategiförsök

Vi testar våra egna strategier i fält för att säkerställa att vi ger de mest optimerade råden till våra medlemmar och kunder. Vi laborerar med svamp- och ogrästryck, olika gödselsorter, säsongslängd, olika preparatblandningar och nya produkter.

Strategierna i Odla är testade - resultaten kan du läsa i vår försöksrapport

I officiella försök och i växtskyddsföretagens egna försök jämförs oftast produkt mot produkt och dos mot dos. På Lantmännen saknade vi att se hur en hel strategi står sig mot en annan strategi. Vi vet att produkter kan samverka eller motverka varandra vid blandning. För oss räcker det helt enkelt inte att göra ett produktval för att få den lönsammaste odlingen. Vi anlade därför strategiförök på samma platser som vi har växtförädlingsprogram i Svalöv i Skåne, Bjertorp i Västergötland och Kölbäck i Östergötland. Resultaten är intressanta och du kan läsa dem i sin helhet i rapporten Lantmännens strategiförsök 2019.

Resultaten från våra strategiförsök finns här: www.lantmannenlantbruk.se eller genom att skanna QR-koden med din smarttelefons kamera. Du kan även fråga din säljare för ett eget exemplar.

Utdrag ur strategiförsöken

En behandling mot svamp ger friskare strå och en behandling med tillväxtreglerande preparat ger starkare strå. Därmed bör korn som behandlats med dessa två produkter klara av att stå längre på hösten innan det bryts ned och tappar i både kvalitet och skörd. Kornförsöken har 4 upprepningar där två tröskas när kornet bedöms moget och de två resterande upprepningarna 2–3 veckor senare.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03