Strategiförsök

Vi testar våra egna strategier i fält för att säkerställa att vi ger de mest optimerade råden till våra medlemmar och kunder. Vi laborerar med svamp- och ogrästryck, olika gödselsorter, säsongslängd, olika preparatblandningar och nya produkter.

Strategiförsök ligger till grund för strategierna i Odla

På Lantmännens försöksgårdar har vi möjlighet att testa hela växtskyddsstrategier mot varandra. Och det gör vi!

Varför testar vi hela strategier istället för produkter mot produkter som växtsky-ddsleverantörerna gör? Jo, vi vet att när man blandar produkter så uppstår andra eller sämre effekter. Inte alltid önskvärda och då är det bättre att vi undersöker dessa effekter och drar slutsatser för att sedan kunna ge råd istället för att våra kunder ska upptäcka problemen efter egna insatser. Du kan läsa resultaten i sin helhet i Lantmännens strategiförsök 2020.

 

Resultaten från våra strategiförsök hittar här: www.lantmannenlantbruk.se eller genom att skanna QR-koden med din smarttelefons kamera.

Utdrag ur försöksrapporten:

- Höstvete växtskyddsförsök
- Vårkorn växtskyddsförsök
- Höstraps växtskyddsförsök
- Två skördetidpunkter i vårkorn
- Mikronäring i vårkorn
- Strategiförsök ekogödsling
- Ekonomi

 

"Våra försök lägger grunden till strategier som bevisligen fungerar, vi kan baserat på fakta välja de mest effektiva insatsmedlen. Genom försökens resultat i olika delar av landet kan våra säljare och kunder räkna på kostnader, avkastning och nettolönsamhet för gjorda insatser. Det är en vinst för hela Sverige."

Camilla Persson, Odlingsrådgivare och projektledare för strategiförsöken

 

Vad händer i försöken 2021?

Under 2021 kommer vi bl.a. ha fosforförsök i höstvete med intensitetshöjning. Vi har även börjat med ett mer långliggande försök där vi tittar på utsädesmängd och såtidpunkt i nya sorter av höstvete. Detta för att kunna se hur nya sorter ska odlas på bästa sätt.

Vi kommer fortsätta med strategiförsöken växtskydd i höstvete, vårkorn och höstraps för att testa mikronäring, tillväxtreglering och fungicider.

Vi fortsätter även med ekodemon på Bjertorp där planen är att testa kvävestegar med Biofer-gödning i olika höstvetesorter.

Denna sida är uppdaterad: 2021-02-26