Precisionsodling – öka din skördepotential

Lantmännen ligger i framkant inom precisionsodling, ta hjälp av oss för att öka din skördepotential genom att variera dina odlingsåtgärder efter variationerna i ditt fält snarare än efter ett medelvärde. Här kan du läsa om hur det fungerar!

Precisionsodling även kallad växtplatsanpassad eller platsspecifik odling innebär att man varierar olika odlingsåtgärder efter variationen inom fältet, istället för att styra efter ett medelvärde.

Genom att ta hänsyn till variationen effektiviseras och optimeras insatserna till varje del av fälten, för att förbättra kvaliteten, öka skörden och minska miljöpåverkan. Ju större skillnad det är över skiftet i t.ex. Ierhalt, mullhalt, pH-värde eller näringsstatus desto mer effekt kommer varierade insatser med gödning, kalkning och utsäde att ge. När variationen är känd kan man skapa en karta för hur man ska göra eller köra över fältet, en så kallad styrfil. Förutom styrfiler krävs en maskin (såmaskin, kalkspridare, gödningsspridare eller spruta) som kan hantera varierad giva och utrustning som kan kommunicera med maskinen. T.ex. en GPS-display eller ControlMaster från Dataväxt som kommunicerar via din smartphone eller surfplatta. Med nya ControlMaster kan du enkelt utan USB överföra informationen (styrfilen) direkt till maskinens styrdator.

Utsäde
Ju högre lerhalt desto högre utsädesmängd krävs för att få samma antal skott/ax per m2 som på en lättare jord med lägre utsädesmängd. Optimalt antal ax till spannmål är mellan 600 till 800 per m2. För att göra en optimal styrfil för varierad utsädesgiva krävs en tillförlitlig markkartering med lerhalter. På markdata.se kan du utan markkartering skapa en styrfil. Du kan även använda markdata.se för att tillverka styrfil utifrån egen markkartering med bättre noggrannhet.

Kväve
För att minska risken för liggsäd och klara kvalitetskraven (protein) för maltkorn och höstvete krävs rätt mängd kväve utifrån årets förutsättningar. Mät därför grödans kvävebehov med Yara N-tester, Yara N-sensor eller nitratstickor. Ta hjälp av satellitbilder över biomassan på cropsat.se eller bilder från drönare för att skapa din tilldelningsfil.

Lantmännens odlingsrådgivning
I de regionala växtodlingsbreven Växtline och VäxtRåd från Lantmännens Odlingsrådgivning kan du läsa mer om strategier för precisionsodling med växtnäring och utsäde. Se mer på LM2 under odling.